ข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก Saw Palmetto และผล PSA Tests

ข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก Saw Palmetto และผลจาก PSA Tests

ข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก Saw Palmetto และผล PSA Tests
ข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก Saw Palmetto และผล PSA Tests

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

…มีการอ้างอิงถึงผลการทดสอบ Saw Palmetto ร้อยละ 88 เห็นผลชัดเจนหลังใช้ 90 วันอย่างต่อเนื่อง

โดยทางการแพทย์ทดสอบและสรุปผลลงมติว่า ร้อยละ 81 เห็นผลหลังใช้เพียง 45 วันเท่านั้น! ซึ่งประสิทธิผลเพิ่มขึ้นไปเป็นอัตราร้อยละ 88 หลังจาก 90 วัน…

นอกจากนี้ยังระบุชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณมาตรฐานสารสกัดจริงที่แนะนำของ Saw Palmetto คือ 320 mg Extract ในการบริโภคต่อวัน (the best recommendation is to take one 320 mg daily of a standardized saw palmetto extract containing from 85% to 95% fatty acids and sterols)

Puritan’s Pride คือหนึ่งใน choice of quantity for any one brand ที่ FDA แนะนำ

ในส่วนของผลการทดสอบ PSA (Prostate Specific Antigen test)

โดยจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ พบว่า สารสกัดจาก Saw palmetto มีสรรพคุณ ดังนี้

1) ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ที่มีอาการน้อยหรืออาการปานกลาง มีอาการดีขึ้น ช่วยลดอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืน

2) ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3) มีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

4) ไม่มีผลต่อระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด (PSA หรือ Prostate Specific Antigen) จึงไม่ปิดบังผลการตรวจสารดังกล่าว เหมือนที่พบในยารักษาต่อมลูกหมากโตชนิดอื่น

5) ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ ที่อาจพบในยารักษาต่อมลูกหมากโต(Prostate)ชนิดอื่น

…Mr.Hair Man

อ้างอิงจาก

http://www.mendosa.com/sawpalm.htm