ตัวอย่างผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Saw palmetto

ตัวอย่างผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Saw palmetto

Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น

Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น

T Wilt et al, 2008 รวบรวมผล 21 การวิจัย ในผู้ชายรวม 3,139 คน อายุเฉลี่ย 65 ปี รับประทาน Saw palmetto วันละ 320 มก. ระยะเวลาเฉลี่ย 13 สัปดาห์ เทียบกับยาหลอกหรือ finasteride 5 มก.

พบว่า Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น โดยในกลุ่มที่ได้รับ Saw palmetto มีผลข้างเคียงน้อยกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในกลุ่มที่ได้รับ finasteride

ผลข้างเคียงจากการใช้ saw palmetto : ยังไม่พบรายงาน ผลข้างเคียงหรืออันตราย ในระยะยาว สำหรับการใช้สมุนไพรสกัดตัวนี้ ผลข้างเคียงที่พอจะพบได้ คือ อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก ( < 1-3 %)

ปล.ปลอดภัย และวางใจได้ครับสำหรับผู้ที่กำลังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของ Saw Palmetto

Mr.Hair Man

ตัวอย่างผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Saw palmetto

Saw Palmetto for Prostate Health

Comments are closed.