คลังเก็บหมวดหมู่: บทความ

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2019

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ THai POST

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2019

EMS Update(THU 3-Jan-19)
วิชัย ED653854679TH
เอกฤทธิ์ ED653854682TH
จิรายุ ED653854696TH
คุณกร ED653854705TH
ชานน ED653854719TH
ปรีชา ED653854722TH
สุภารัตน์ ED653854736TH
พงษ์สันต์ ED653854740TH
——————
EMS Update(SAT 5-Jan-19)
ศุภชัย ED653873655TH
——————
EMS Update(MON 7-Jan-19)
รุ่งโรจน์ ED653866093TH
วณัฐ ED653866102TH
บุญสิทธิ์ ED653866116TH
อธิพงศ์ ED653866120TH
สุพัฒน์ ED653866133TH
วสุธิดา ED653866147TH
——————
EMS Update(TUE 8-Jan-19)
David ED653866819TH
ศุภชัย ED653866822TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED653866836TH
——————
EMS Update(WED 9-Jan-19)
เขมประภัทร ED671004378TH
——————
EMS Update(FRI 11-Jan-19)
เกียรติศักดิ์ ED671022235TH
จงกล ED671022249TH
——————
EMS Update(SUN 13-Jan-19)
พันธ์ประพงศ์ ED671009755TH
——————
EMS Update(MON 14-Jan-19)
อนุสรณ์ ED671041322TH
บุญชัย ED671041336TH
——————
EMS Update(TUE 15-Jan-19)
สุพจน์ ED671043650TH
ณัฐพล ED671043663TH
อิทธิฤทธิ์ ED671043677TH
อนุชิต ED671043685TH
——————
EMS Update(WED 16-Jan-19)
สุดใจ ED671035675TH
อัศวิน ED671035684TH
——————
EMS Update(THU 17-Jan-19)
นงราม ED671054935TH
กวิน ED671054944TH
——————
EMS Update(FRI 18-Jan-19)
ธีรชัย ED671047736TH
——————
EMS Update(MON 21-Jan-19)
อดิสรณ์ ED671039669TH
สุวิทย์ ED671039672TH
——————
EMS Update(TUE 22-Jan-19)
อนุชิต ED671064297TH
สัณหวิชญ์ ED671064306TH
พงศ์อนันท์ ED671064310TH
——————
EMS Update(WED 23-Jan-19)
สุรสีห์ ED671067086TH
——————
EMS Update(THU 24-Jan-19)
สุดา ED671076627TH
——————
EMS Update(MON 28-Jan-19)
ศิริพงศ์ ED691613347TH
พิมพ์ณดา ED691613355TH
วัชรพันธ์ ED691613364TH
เพชร ED691613378TH
——————
EMS Update(TUE 29-Jan-19)
ธนิดา ED691630036TH
ชานน ED691630040TH
——————
EMS Update(WED 30-Jan-19)
นิรวรรณ ED691630861TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED691630875TH
ชาญชัย ED691630889TH
——————
EMS Update(FRI 1-Feb-19)
ชญากุล ED691609413TH
——————
EMS Update(SAT 2-Feb-19)
ศุภชัย ED691663706TH
——————
EMS Update(MON 4-Feb-19)
วิสูตร ED691675046TH
——————
EMS Update(TUE 5-Feb-19)
กู้เกียรติ ED691677461TH
ภุมริน ED691677475TH
——————
EMS Update(THU 7-Feb-19)
พิพัฒน์พงศ์ ED691694884TH
อัคเสฏ ED691694898TH
——————
EMS Update(SAT 9-Feb-19)
ศุภชัย ED70400451TH
Jon ED704004523TH
——————
EMS Update(TUE 12-Feb-19)
บุญชัย ED691653434TH
——————
EMS Update(WED 13-Feb-19)
พันธ์ประพงศ์ ED691654457TH
นันทวัฒน์ ED691654465TH
——————
EMS Update(THU 14-Feb-19)
บดินทร์ ED704053229TH
——————
EMS Update(FRI 15-Feb-19)
วีรพงค์ ED691655280TH
——————
EMS Update(SAT 16-Feb-19)
ปัญญรัตน์ ED704062486TH
——————
EMS Update(MON 18-Feb-19)
นงราม ED704039712TH
——————
EMS Update(WED 20-Feb-19)
ศุภชัย ED704082313TH
ไธพัตย์ ED704082327TH
——————
EMS Update(FRI 22-Feb-19)
เอกฤทธิ์ ED704043218TH
——————
EMS Update(SUN 24-Feb-19)
อธิพงศ์ ED704094311TH
——————
EMS Update(TUE 26-Feb-19)
พรพรรณ ED706621015TH
พัลลภ ED706621024TH
วรรณวุฒิ ED706621038TH
——————
EMS Update(WED 27-Feb-19)
มนต์ชัย ED706613685TH
——————
EMS Update(THU 28-Feb-19)
วสันต์ ED706614672TH
——————
EMS Update(MON 4-Mar-19)
ชญากุล ED704046917TH
ภาวิดา ED704046925TH
ธนิดา ED704046934TH
ณัฐชาพิศา ED704046948TH
ชัยชนะ ED704046951TH
——————
EMS Update(TUE 5-Mar-19)
ฉัตรนิธิศวร์ ED704047237TH
——————
EMS Update(WED 6-Mar-19)
สุธิสา ED706654521TH
——————
EMS Update(THU 7-Mar-19)
DAVID ED706645927TH
——————
EMS Update(FRI 8-Mar-19)
ธานัท ED706648251TH
——————
EMS Update(SAT 9-Mar-19)
นพดล ED706649212TH
——————
EMS Update(MON 11-Mar-19)
อภินันต์ ED706710532TH
ธนาสิน ED706710546TH
——————
EMS Update(TUE 12-Mar-19)
เพชร ED706686904TH
——————
EMS Update(WED 13-Mar-19)
บุญชัย ED706711802TH
กิตติวัช ED706711816TH
——————
EMS Update(MON 18-Mar-19)
กนกดาว ED706709525TH
วัชรพันธ์ ED706713247TH
——————
EMS Update(TUE 19-Mar-19)
พรรณี ED706714313TH
นงราม ED706714327TH
——————
EMS Update(WED 20-Mar-19)
ศิริพงศ์ ED706715058TH
สุพัฒน์ ED706715061TH
——————
EMS Update(THU 21-Mar-19)
สมบูรณ์ RP361877280TH
——————
EMS Update(FRI 22-Mar-19)
อนุชิต ED706756565TH
——————
EMS Update(SAT 23-Mar-19)
จันทร์จิรา ED706757265TH
——————
EMS Update(MON 25-Mar-19)
ธิติ ED706747705TH
ชญาดา ED706747719TH
พงษ์สันต์ ED706747722TH
วสันต์ ED7067477736TH
——————
EMS Update(THU 28-Mar-19)
ณัทธร ED706793792TH
——————
EMS Update(FRI 29-Mar-19)
ไธพัตย์ ED706815351TH
——————
EMS Update(SAT 30-Mar-19)
วิทวัส ED706796184TH
——————
EMS Update(MON 1-Apr-19)
อดิสรณ์ ED706830654TH
ชญากุล ED706830668TH
ฉัตนิธิศวร์ ED706830671TH
——————
EMS Update(TUE 9-Apr-19)
ศศิธร ED706864539TH
ศุภชัย ED706864542TH
ธนิดา ED706864556TH
วัชรพันธ์ ED706864560TH
บุญชัย ED706864573TH
——————
EMS Update(WED 10-Apr-19)
กชพร ED706866628TH
สุรชัย ED706866631TH
——————
EMS Update(THU 11-Apr-19)
สุรสีห์ ED706838247TH
——————
EMS Update(THU 18-Apr-19)
Rosalie ED777730291TH
นคร ED777730305TH
เกรียงไกร ED777730314TH
จินดา ED777730328TH
——————
EMS Update(TUE 23-Apr-19)
ณัทธร ED777726558TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED777726561TH
——————
EMS Update(WED 24-Apr-19)
เพชร ED777750265TH
พัลลภ ED777750279TH
——————
EMS Update(THU 25-Apr-19)
เอกลักษณ์ ED777729758TH
ธาดารัตน์ ED777729761TH
——————
EMS Update(THU 2-May-19)
วัชรพันธ์ PKED001011810
ปรีชา PKED001011811
สุพจน์ ED791811040TH
——————
EMS Update(FRI 3-May-19)
บดินทร์ ED791822966TH
——————
EMS Update(SAT 4-May-19)
สุวิทย์ ED777788124TH
——————
EMS Update(THU 9-May-19)
ชญากุล ED791852407TH
ศิริกร EF791846225TH
——————
EMS Update(MON 13-May-19)
พรพรรณ ED791885011TH
อนุชิต ED791885025TH
——————
EMS Update(TUE 14-May-19)
นิรวรรณ ED791836214TH
ศิริพงศ์ ED791836228TH
——————
EMS Update(THU 15-May-19)
ไธพัตย์ ED791866162TH
บุญชัย ED791866176TH
สงคราม ED791897933TH
สามารถ ED791897947TH
จงกล ED791897955TH
——————
EMS Update(TUE 21-May-19)
ธนิดา ED806422635TH
วิทวัส ED806422644TH
——————
EMS Update(WED 22-May-19)
นงราม ED806443009TH
——————
EMS Update(THU 23-May-19)
ภาวิดา ED806444335TH
อัครพันธ์ ED806444344TH
——————
EMS Update(MON 27-May-19)
สตางค์ ED806453981TH
พิมพ์ณดา ED806453995TH
——————
EMS Update(TUE 28-May-19)
สมชาย ED806482585TH
ธนชาต ED806482594TH
——————
EMS Update(WED 29-May-19)
ธีระยุทธ ED806474227TH
วรรณวุฒิ ED806474235TH
——————
EMS Update(THU 30-May-19)
อัศวิน ED806457042TH
สุรชัย ED806457056TH (Siamhairmax)
——————
EMS Update(FRI 31-May-19)
ณัทธร ED806478351TH
——————
EMS Update(SAT 1-Jun-19)
สุภาพร ED806496443TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED806479502TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jun-19)
เพชร ED853350075TH
อนุชิต ED853350084TH
ภุมริน ED853350098TH
——————
EMS Update(THU 6-Jun-19)
นราธิปบดินทร์ ED853342692TH
สุรชัย ED853342701TH (Siamhairmax)
——————
EMS Update(SAT 8-Jun-19)
วิชัย ED853337834TH
——————
EMS Update(MON 10-Jun-19)
ศุภชัย ED853353063TH
——————
EMS Update(WED 12-Jun-19)
นรินทร์ ED853383309TH
พงษ์สันต์ ED853383312TH
——————
EMS Update(THU 13-Jun-19)
บุญชัย ED853395721TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jun-19)
บัณฑิต ED853397550TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jun-19)
ไอศูรย์ ED922422098TH
——————
EMS Update(SAT 22-Jun-19)
ปัญญรัตน์ ED922426758TH
——————
EMS Update(TUE 25-Jun-19)
วิทวัส ED922446576TH
——————
EMS Update(WED 26-Jun-19)
กชพร ED922463282TH
วีระพล ED922463296TH
บุญเสริม ED922463305TH
——————
EMS Update(TUE 2-Jul-19)
พิกุล EI005601608TH
สุรสีห์ EI005601611TH
——————
EMS Update(FRI 5-Jul-19)
ณัฐชาพิศา ED005635178TH
——————
EMS Update(SAT 6-Jul-19)
ชญาดา EI005618679TH
——————
EMS Update(MON 8-Jul-19)
ศุภชัย EI0056514431TH
——————
EMS Update(WED 10-Jul-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI005691740TH
พรรณี EI005691753TH
——————
EMS Update(FRI 12-Jul-19)
บุญชัย EI005603436TH
——————
EMS Update(TUE 16-Jul-19)
ธีระยุทธ์ EI005696322TH
——————
EMS Update(WED 17-Jul-19)
อนุสรณ์ EI025215387TH
——————
EMS Update(THU 18-Jul-19)
ธีระ EI005607101TH
ไธพัตย์ EI005607115TH
สุดใจ EI005607129TH
——————
EMS Update(FRI 19-Jul-19)
ศศิณัฏฐ์ EI025206875TH
——————
EMS Update(MON 22-Jul-19)
ณัฐพล EI025345890TH
——————
EMS Update(TUE 23-Jul-19)
ศิริพงศ์ EI025346918TH
ธนกฤต EI025346921TH
——————
EMS Update(FRI 26-Jul-19)
รุ่งโรจน์ EI025400066TH
——————
EMS Update(MON 29-Jul-19)
เพชร EI025401000TH
วิทวัส EI025401013TH
——————
EMS Update(TUE 30-Jul-19)
ชวลิต EI025383601TH
——————
EMS Update(WED 31-Jul-19)
อรุณณารีย์ EI025423420TH
ฉัตรนิธิศวร์ EI025395180TH
นรินทร์ EI025395193TH
——————
EMS Update(THU 1-Aug-19)
ณัทธร EI025431908TH
อภินันต์ EI025431911TH
——————
EMS Update(MON 5-Aug-19)
กนกดาว EI025407550TH
พรพรรณ EI025407563TH
——————
EMS Update(THU 8-Aug-19)
กิตติวัช EI025456025TH
——————
EMS Update(WED 14-Aug-19)
พนิดา EI025495727TH
พัลลภ EI025495735TH
——————
EMS Update(THU 15-Aug-19)
บุญชัย EI025497776TH
——————
EMS Update(MON 19-Aug-19)
ภัททิยา EI025519573TH
ชัยชนะ EI025519587TH
——————
EMS Update(TUE 20-Aug-19)
ศุภชัย EI025550975TH
ทยากร EI025550984TH
เอ๋ EI025550998TH
——————
EMS Update(FRI 23-Aug-19)
ณัฐชาพิศา EI025572199TH
——————
EMS Update(MON 26-Aug-19)
นพดล EI025586595TH
นงราม EI025586604TH
——————
EMS Update(TUE 27-Aug-19)
ธนะวัฒน์ EI025588052TH
——————
EMS Update(WED 28-Aug-19)
สุรชัย EI183700332TH
พงษ์สันต์ EI183700346TH
——————
EMS Update(THU 29-Aug-19)
วรรณวุฒิ EI025549561TH
——————
EMS Update(FRI 30-Aug-19)
บัณฑิต EI025595019TH
นภพร EI025595022TH
——————
EMS Update(MON 2-Sep-19)
ศุภชัย EI025558170TH
——————
EMS Update(THU 5-Sep-19)
สุพจน์ EI183746158TH
ภุมริน EI183746161TH
——————
EMS Update(WED 11-Sep-19)
เพชร EI231402282TH
ธนะวัฒน์ EI231402296TH
——————
EMS Update(FRI 13-Sep-19)
เกรียงไกร EI231438327TH
ฉัตรนิธิศวร์ EI231438335TH
——————
EMS Update(MON 16-Sep-19)
นรินทร์ EI183791276TH
บุญชัย EI183791280TH
——————
EMS Update(TUE 17-Sep-19)
วราพงษ์ EI231455268TH
——————
EMS Update(MON 23-Sep-19)
รุจิพงษ์ EI231479216TH
——————
EMS Update(THU 26-Sep-19)
Gregory EI273916615TH
วิทวัส EI273916629TH
——————
EMS Update(MON 30-Sep-19)
ไอศูรย์ EI273909574TH
อภินันต์ EI273909588TH
——————
EMS Update(TUE 8-Oct-19)
ศุภชัย EI183793881TH
——————
EMS Update(WED 9-Oct-19)
สายพิน EI315004395TH
ธนาภรณ์ EI315004404TH
วสันต์ EI273999084TH
ศิริพงศ์ EI273999075TH
——————
EMS Update(THU 10-Oct-19)
เอกฤทธิ์ EI315016606TH
——————
EMS Update(FRI 11-Oct-19)
สามารถ EI315023451TH
——————
EMS Update(SAT 12-Oct-19)
สมชาย EI315007944TH
——————
EMS Update(SUN 13-Oct-19)
ศิริกร EI315030355TH
——————
EMS Update(TUE 15-Oct-19)
บุญชัย EI315051015TH
——————
EMS Update(WED 16-Oct-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI183795318TH
ชญาดา EI183795321TH
ปัญญรัตน์ EI183795335TH
——————
EMS Update(SUN 20-Oct-19)
สุรพล EI315046333TH
ชัยมงคล EI315046347TH
สุรสีห์ EI315046355TH
——————
EMS Update(MON 28-Oct-19)
รุ่งโรจน์ EI362017891TH
——————
EMS Update(TUE 29-Oct-19)
ยงยุทธ EI362019291TH
ณัทธร EI362019305TH
——————
EMS Update(THU 31-Oct-19)
ณัฐชาพิศา EI362063128TH
ธนกฤต EI362063131TH
——————
EMS Update(FRI 1-Nov-19)
เพชร EI362070574TH
ประทีป EI3620700588TH
——————
EMS Update(WED 6-Nov-19)
ธาดารัตน์ EI362085018TH
——————
EMS Update(WED 13-Nov-19)
บุญชัย EI398217890TH
ศุภชัย EI398217909TH
——————
EMS Update(FRI 15-Nov-19)
อดิสร EI398262015TH
เทวินทร์ EI398262029TH
——————
EMS Update(MON 18-Nov-19)
ธนชาต EI398266096TH
——————
EMS Update(TUE 19-Nov-19)
พรพรรณ EI398274702TH
——————
EMS Update(WED 27-Nov-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI446132777TH
พิมพ์ณดา EI446132785TH
——————
EMS Update(FRI 29-Nov-19)
แสนสุข EI446149980TH
กนกดาว EI446149993TH
——————
EMS Update(MON 2-Dec-19)
ยุโรป EI398297495TH
กนกดาว EI398297500TH
Paul EI398297513TH
——————
EMS Update(WED 4-Dec-19)
อธิเมศร์ EI446182212TH
อภินันต์ EI446182226TH
——————
EMS Update(FRI 6-Dec-19)
ธณาวัฒน์ EI489403375TH
สุรชัย EI489403389TH
——————
EMS Update(MON 9-Dec-19)
ธิติ EI489430132TH
——————
EMS Update(TUE 10-Dec-19)
ศิริพงศ์ EI489450392TH
พัลลภ EI489450401TH
——————
EMS Update(WED 11-Dec-19)
ชวลิต EI489445083TH
บุญชัย EI489445097TH
——————
EMS Update(THU 12-Dec-19)
เพชร EI489447314TH
สุภคม EI489447328TH
——————
EMS Update(TUE 17-Dec-19)
ธนชาต EI489468362TH
——————
EMS Update(FRI 20-Dec-19)
อภิวิชญ์ EI489428584
——————
EMS Update(SUN 22-Dec-19)
ธนกฤต EI525130985TH
——————
EMS Update(MON 23-Dec-19)
กิตติวัช EI489490975TH
——————
EMS Update(TUE 24-Dec-19)
สุภารัตน์ EI525136192TH
——————
EMS Update(WED 25-Dec-19)
บัณฑิต EI525139494TH
เอกฤทธิ์ EI525139503TH
——————
EMS Update(THU 26-Dec-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI525153111TH

แอร์เย็นฉ่ำทำผมแห้งเสีย ???

เครื่องปรับอากาศกับสุขภาพผม

โดยธรรมชาติแล้วบ้านเราแดดแรง ปัญหาพื้นฐานจึงหนีไม่พ้นปัญหาผมแห้งจากการโดนแดดและรังสี UVA และ UVB ในแสงแดด ยิ่งสาวออฟฟิศที่ต้องตามเทรนด์ผมใหม่ๆ ก็ต้องมีการทำสีซึ่งทำให้ผมต้องสัมผัสกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไหนทุกเช้าจะต้องสระผม ดราย หนีบ ยี ม้วน สารพัดกระบวนการมากันครบ เพื่อเซตผมให้สวยทุกวัน

นอกจากกระบวนการทำร้ายผมที่เห็นกันได้ชัด ๆ แล้ว ยังมีสาเหตุหลักๆ ที่ทำลายเส้นผมให้แห้งเสียโดยไม่รู้ตัวอีก ซึ่งหลายคนคงคาดไม่ถึง นั่นคือ

การอยู่ในห้องแอร์”ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ air conditioner hair
การอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาทำให้ผมแห้งได้ เพราะการอยู่ในห้องแอร์ทำให้ผมสูญเสียความชุ่มชื้น และอากาศในห้องแอร์มีความชื้นน้อย ทำให้ในช่วงชั่วโมงแรกๆ ที่อยู่ในห้องแอร์ต่อมไขมันที่หนังศีรษะจะจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในที่แห้งและเย็น จึงขับไขมันออกมาเพื่อรักษาและกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ ทำให้ช่วงโคนผมจะเริ่มมัน สักพักเมื่อต่อมไขมันขับไขมันออกมามากจนล้า ก็เลิกขับ ไขมันจึงออกมาไม่ถึงปลายเส้นผม ทำให้ปลายผมเริ่มแห้ง

ปัญหาจะยิ่งมีมากขึ้น ในรายที่อยู่ในห้องแอร์สลับกับการออกไปโดนแดด เช่น การออกไปนอกออฟฟิศในช่วงพักกลางวัน เพราะทำให้ต่อมไขมันทำงานรวนมากขึ้นไปอีก


พฤติกรรมทำผมแห้งเสีย

ยิ่งผมแห้งเสีย หลายคนยิ่งหาทางออก แต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำให้ปัญหายิ่งลุกลาม ทำให้ผมแห้งกรอบ แตกปลาย เปราะขาดง่าย สาวๆ ที่มีผมแตกปลายหลายคนแก้ปัญหาโดยการมัดผม ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มัดผม ผู้ชาย
เพราะการมัดผมทำให้เกิดแรงเหนี่ยวรั้ง ทำให้หนังศีรษะตึง ทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงหนังศีรษะได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งมีผลต่อการควบคุมต่อมไขมันบนหนังศีรษะ เพราะสุขภาพหนังศีรษะที่ดีต้องมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีและเพียงพอมาหล่อเลี้ยงด้วย แนะนำว่า ถ้าผมแห้งเสีย แตกปลาย ให้ตัดผมส่วนนั้นออก เพราะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมได้ แล้วเลิกมัดผมสักระยะหนึ่ง ปล่อยผมสบายๆ จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพผมได้ดีกว่า

นอกจากนี้การสระผมไม่ถูกวิธีก็เป็นสาเหตุของผมแห้งเสีย ใครที่คิดว่าการสระผมบ่อย ๆ เป็นการทำความสะอาดเส้นผมและได้บำรุงผมทุกวัน อาจไม่ถูกต้องนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่รู้จักเลือกใช้แชมพูที่เหมาะกับผมแห้งเสียหนังศีรษะมีค่าพีเอชเป็นกรด คือ 5.5 รากผมก็มีค่าพีเอชเป็นกรดเช่นกัน คือ 3.6 แชมพูที่มีความเป็นด่างมากเกินไปทำให้สภาพความเป็นกรดของเส้นผมและ

หนังศีรษะถูกทำลายโดยด่างจากแชมพู Cuticle ที่หุ้มผมเกิดการหลุดลอก ผมเปราะบาง เกิดเป็นผมแตกปลาย ไม่สามารถรักษาสภาพของ Cuticle ให้มีสุขภาพดีเอาไว้ได้ ยิ่งสระผมบ่อย ผมจะยิ่งแห้งเสีย


บำรุงผมแห้งเสียอย่างไรให้ตรงจุด

กินอาหารบำรุงผม

เรามาเริ่มที่อาหารการกินกันก่อนเลย หมอขอแนะนำให้กินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินอี เพราะคนที่ผมแห้งเสียมักขาดสารอาหารเหล่านี้ วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินอี ยังทำหน้าที่เป็นโคแฟ็กเตอร์ควบคุมการทำงานของต่อมไขมันบนหนังศีรษะในการสร้างน้ำมันมาหล่อเลี้ยงเส้นผม ช่วยให้ Cuticle บนพื้นผิวของเส้นผมปิด ไม่หลุดลอกง่าย

เลือกแชมพูเป็น & สระผมถูกวิธี

ใช้แชมพูและคอนดิชันเนอร์ที่มีค่าความเป็นกรด – ด่างที่สมดุล (PH Balance) ดังนั้นการเลือกแชมพูสำหรับผมแห้งแตกปลายควรดูส่วนผสมที่มีคำว่าแอซิด (Acid) อยู่ด้วย เช่น แล็กติกแอซิด (Lactic Acid) ไฮยาลูรอนิกแอซิด (Hyaluronic Acid) จะทำให้เราได้แชมพูที่มีค่าความเป็นกรด – ด่างน้อยลง และมีส่วนผสมบำรุงสำหรับผมแห้ง เช่น น้ำมันมะพร้าว โคโคนัทออยล์เชียบัตเตอร์ ที่สำคัญอย่าสระผมทุกวัน อย่าสระผมแล้วนอนเลย อย่าดรายผมบ่อยถ้าดรายให้เป่าลมอุณหภูมิปกติ อย่าใช้ลมร้อน เสร็จแล้วควรซับผมแล้วห่อผมด้วยผ้าขนหนู ปล่อยให้ผมค่อยๆ แห้งหมาด จากนั้นเป่าด้วยลมอุณหภูมิปกติจนแห้งสนิทวิธีนี้ช่วยให้ผมกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้น


ปกป้องเส้นผม

หากนอนห้องแอร์ แนะนำให้ตั้งแก้วน้ำไว้ใกล้ๆ เพื่อสร้างความชื้นในอากาศ หากต้องตากแดดนาน ๆ หรือไปว่ายน้ำ แนะนำให้ชโลมน้ำมันป้องกันไม่ให้ความร้อนทำร้ายเส้นผมและป้องกันน้ำไม่ให้ระเหยออกไป เลือกน้ำมันที่บางเบา ซึมซาบง่าย ใช้ได้หมดทั้งน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันนีม น้ำมันอัลมอนด์ โดยควรใช้น้ำมันจากพืชที่เป็นออร์แกนิกจะดีที่สุด

บำรุงล้ำลึก

คนที่มีผมแห้งเสียง่าย นอกจากการหมักผมด้วยน้ำมันที่นิยมทำกันแล้ว (ต้องหมักครั้งละ 30 นาที ถึงจะได้ผลดีนะคะ) หมอขอแนะนำสูตรมาสก์ผมสำหรับเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ค่ะ

สูตร 1 HEY HAIR MASK

มาสก์ผมสูตรนี้มีชื่อว่า HEY ชื่อน่ารักๆ นี้ย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อส่วนผสมทั้งสามอย่าง คือ น้ำผึ้ง (Honey) ไข่ (Egg) และโยเกิร์ต (Yogurt) รับรองว่ามาสก์แล้วมีเฮแน่นอน เพราะเติมความชุ่มชื้นได้ลึกถึง Cuticle เลยทีเดียว เนื่องจากโยเกิร์ตมีแล็กติกแอซิด ไข่มีโปรตีนช่วยสมาน Cuticle น้ำผึ้งช่วยเติมความชุ่มชื้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ honey egg yogurtส่วนผสม

น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ

ไข่ (ใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาว) 2 ฟอง

โยเกิร์ต 1 ถ้วย

แอลมอนด์ (ถ้ามี)

วิธีทำ

ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ชโลมลงบนเส้นผม แล้วคลุมผมไว้ 30 นาที เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำแอ๊ปเปิ้ลไซเดอร์วินีการ์ผสมกับน้ำสะอาดอย่างละครึ่ง จะใช้น้ำมะนาวหรือมะกรูดแทนก็ได้ จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำให้คิดถึงภูมิปัญญาการสระผมด้วยมะกรูดของคนโบราณซึ่งช่วยให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงหรือแตกปลายง่าย นั่นเพราะวิธีนี้เป็นการสร้างสภาพความเป็นกรด ซึ่งดีต่อผมและหนังศีรษะนั่นเอง


สูตร 2 DIY SHEA BUTTER HAIR MASK

สูตรนี้ สามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้ถึงขีดสุด สำหรับคนที่ผมแห้งเสียมากแต่เนื่องจากบ้านเราหาเชียบัตเตอร์ได้ยาก จึงขอแนะนำสูตรที่สามารถเติมความชุ่มชื้นได้ใกล้เคียงกับเชียบัตเตอร์ ลองทำดู
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ SHEA BUTTER HAIR MASK
ส่วนผสม

เนยแท้ (ประมาณครึ่งก้อน) 100 กรัม

ไข่ 2 ฟอง

น้ำมันมะกอก / น้ำมันมะพร้าว 1-2 ถ้วย

วิธีทำ

ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ชโลมลงบนเส้นผม แล้วคลุมผมไว้ 30 นาที เสร็จแล้วล้างออกด้วยวิธีเดียวกับสูตรที่ 1


ข้อมูล: ผู้จัดการออนไลน์

รวม 5 อาหารที่ทำให้ผมสวยเงางามเหมือนสปาผม

บทความนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับสุขภาพผมกันหน่อย เพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะเสื่อมลงเป็นธรรมดารวมถึงเส้นผมด้วย แม้ว่าผมจะร่วงยังไงผู้หญิงก็ไม่มีกรรมพันธุ์หัวล้าน แต่เส้นผมที่ขาดหลุดร่วงเป็นจำนวนมากนั้นนอกจากจะทำให้ผมบางลงจนเสียบุคลิกภาพแล้วยังเป็นการบ่งบอกด้วยว่าสุขภาพของเราเริ่มไม่ดีแล้ว

 

วันนี้เราจึงอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอาหารที่สามารถหาทานได้ง่าย 5 อย่างที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้เส้นผมของคุณกลับมาแข็งแรงมีสุขภาพดี เงางามมีน้ำหนักและไม่ขาดหลุดร่วงง่าย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองมาดูกันเลยครับ

 

 

1. เห็ด


 

สำหรับสาวๆที่สังเกตบนหัวของตัวเองแล้วพบว่าเริ่มมีผมขาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือเห็ดสารพัดชนิด ที่เป็นเป็นนั้นได้ก็เพราะเห็ดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุทองแดง (Copper) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเกิดผมหงอก นอกจากนี้เห็ดยังเป็นแหล่งโปรตีนที่จะไปช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงอีกด้วย

 

2. เมล็ดอัลมอนด์

 

ใครที่รู้สึกหนังศีรษะบาง คัน มีรังแคเยอะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหนังศีรษะของคุณเริ่มอ่อนแอ ในกรณีนี้เมล็ดอัลมอนด์สามารถช่วยคุณได้ เพราะอัลมอนด์เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอี โปรตีน และสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปช่วยฟืนฟู บำรุงหนังศีรษะที่อ่อนแอให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง และยังช่วยปกป้องหนังศีรษะจากอันตรายของรังสียูวีอีกด้วย

3. สตรอวเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รวมถึงผลไม้ตระกูลส้มด้วย สามารถช่วยบำรุงเส้นผมได้ เพราะผลไม้รสเปรี้ยวเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีส่วนในการสร้างโปรตีนและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันความเสื่อมของเส้นผมและหนังศีรษะ ทานเป็นประจำจะช่วยให้เส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรง เส้นผมไม่ขาดหลุดร่วงง่าย

4. อกไก่

สาวๆ คนไหนผมเริ่มบาง อกไก่สามารถช่วยคุณได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลย เพราะอกไก่คือแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน แต่เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากอกไก่อย่างเต็มที่โดยไม่ได้รับพิษภัยจากไขมันเราขอแนะนำให้คุณทานอกไก่แบบไม่ติดหนังนะครับ เพราะโปรตีนคุณภาพสูงไขมันต่ำจากอกไก่นี่เองจะเป็นเร่งการงอกของเส้นผม ที่แม้ว่าเราจะต้านทานการหลุดร่วงของเส้นผมตามธรรมชาติที่จะร่วงวันละประมาณ 50-100 เส้นไม่ได้ แต่อกไก่สามารถเร่งการงอกของเส้นผมใหม่ได้ ผมของเราจึงสามารถหนาขึ้นได้

5. เมล็ดฟักทอง

สาวๆ ที่เริ่มมีปัญหาคันที่หนังศีรษะเพราะความแห้ง และรังแคเริ่มมากเป็นการบ่งบอกว่าหนังศีรษะของคุณกำลังขาดความชุ่มชื้น ซึ่งเมล็ดฟักทองสามารถช่วยปัญหานี้คุณได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุสังกะสีหรือ ซิงค์ (Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันหนังศีรษะแห้งนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถหาเมล็ดฟักทองทานได้ง่ายๆในร้าน 7-11 เลยครับ

แหล่ะนี่ก็คือ 5 อาหารที่จะสามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างครบคลุมทุกประการ สาวๆคนไหนที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ควรรีบไปหามาทานโดยเร็ว หรือหากไม่สะดวกคุณอาจสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะแทนก็ได้ครับ

 


เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่ได้อ่านจบไปคุณคิดว่าของเหล่านี้ยากเกินไปมั้ยที่จะหามาทาน

รู้หรือไม่ เราไม่ควรสระผมทุกวัน แล้วจริงๆ ควรสระผมบ่อยแค่ไหน อยู่ที่สภาพผมคุณ

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสภาพเส้นผม และสภาพผิวของคุณนั้นเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ การสระผมทุกวันไม่ใช่เรื่องที่ดี และหลายๆ คนก็ยังคงเข้าใจผิด เพราะคิดว่าการสระผมทุกวันนั้นจะทำให้ผมสะอาด ได้รับการบำรุงทุกวัน และขจัดปัญหาเรื่องผมมัน ผมหยิก หรือผมฝอยไปได้ เอาล่ะ.. เรามาดูกันดีกว่า ว่าจริงๆ แล้ว แต่ละสภาพผม ควรสระผมบ่อยแค่ไหน!

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน

แต่ละสภาพผม ควรสระผมบ่อยแค่ไหน ?

 • มีผิวที่ค่อนข้างมัน

หากคุณมีสภาพผิวที่ค่อนข้างมัน นั่นหมายความว่า มีแนวโน้มสูงมากที่ผมของคุณจะมันง่ายด้วย ดังนั้นการสระผมที่เหมาะกับคุณ ก็คือ สระผมด้วยแชมพูทุกๆ 2 วัน และล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวัน ตามด้วยการใช้ Dry Shampoo

 • มีผมเส้นหนา ผมกระด้าง หรือ ผมหยักศก

ถ้าหากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ ยิ่งคุณสระผมบ่อยก็จะยิ่งทำให้เส้นผมของคุณคลายน้ำออกมา และแห้งเสียมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณควรสระผมทุกๆ 2-3วัน โดยอย่าลืมที่จะลงคอนดิชันเนอร์ทุกครั้งหลังสระด้วยแชมพู เพื่อช่วยในการบำรุงและล็อกให้เส้นผมมีความชุ่มชื้น ทั้งนี้แนะนำให้คุณล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวันด้วย

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน
 • มีผมสุขภาพดี

หากคุณมีผมสุขภาพดี คุณสามารถสระผมได้บ่อยมากกว่าคนที่มีผมประเภทอื่นขึ้นมาหน่อย โดยคุณสามารถสระผมแบบวันเว้น หรือจะสระผมทุกๆ 2วัน ก็ได้ และควรล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวัน สลับไปกับการสระผมด้วยแชมพู เพื่อล้างความมันส่วนเกินที่เส้นผมออก

 • เป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวัน แต่คุณก็ไม่ควรที่จะสระผมทุกวัน สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการล้างผมด้วยน้ำสะอาด แล้วตามด้วย Dry Shampoo ในวันที่คุณไม่ได้สระผม แต่ถ้าหากคุณว่ายน้ำ ควรเลือกใช้แชมพูสูตรที่ทำความสะอาดเส้นผมได้ล้ำลึก และควรสระผมทันทีหลังขึ้นจากสระ เพราะมันสำคัญมากที่จะต้องล้างคลอรีนหรือความเค็มของน้ำออกจากเส้นผม อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทรีทเม้นท์ ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องใช้มันหลังจากสระผมด้วยแชมพูสูตรที่ทำความสะอาดล้ำลึก เพราะแชมพูพวกนี้จะทำให้เส้นผมของคุณแห้งกว่าการใช้แชมพูแบบอื่นๆ

อ่านแล้วหวังว่าสาวๆ จะเลือกวิธีสระผมที่เข้ากับสภาพของเส้นผมตัวเองได้ เพื่อเส้นผมที่มีสุขภาพดีนะคะ

ข้อมูลจาก: mamamia

ป้องกันปัญหาเส้นผมในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน

ปัญหาเส้นผมในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน

 

ในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน ไม่ได้แค่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเพียงเท่านั้น แต่เส้นผมเองก็ได้รับผลกระทบที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน

การสวมหน้าอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันดูแลจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเหล่านี้ แต่ทราบไหมว่าการป้องกันเส้นผมจากฝุ่นละอองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเส้นผมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้ 50-90 % เส้นผมจึงกลายเป็นแหล่งกับเก็บฝุ่นละอองชั้นดี โดยเฉพาะผู้ที่มีเส้นผมหนาหรือยาวซึ่งฝุ่นพิษนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาเส้นผมแห้งกรอบ และผมร่วงตามมาในที่สุด จากสาเหตุการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนินของสิวอักเสบ สิวผด ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการผมร่วม ทางที่ดีควรอย่าปล่อยให้ฝุ่นพิษมีผลกระทบต่อการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

“ค่าฝุ่นละอองเกิดมาตรฐานไม่ได้เพียงแค่เป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินหายใจ แต่ยังเป็นตัวการสำคัญที่อาจจะทำให้ผมร่วงได้ในที่สุดจากสาเหตุการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะ ยังเป็นแหล่งกำเนิดของสิวอักเสบ สิวผด ทางที่ดีควรอย่าปล่อยให้ฝุ่นพิษมีผลกระทบต่อการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ”

 

วิธีป้องกันเส้นผมและหนังศีรษะ จากค่าฝุ่นละอองมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดังนี้

1.มัดผม หรือถักเปียทุกครั้งเมื่อต้องออกไปเผชิญฝุ่น การมัดผม หรือถักเปีย จะเป็นการลดการกักเก็บฝุ่นละอองที่จะสามารถเข้ามาเกาะติดเส้นผม ซึ่งควรมัดผมแต่พอดี หากมัดหลวมจนเกินไป โอกาสที่ฝุ่นละออกจะถูกกักเก็บก็จะมีมากขึ้น และถ้าหากมัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรากผมทำให้เกิดอาการผมร่วงได้ในอนาคต

2.อาบน้ำสระผมทันทีที่ถึงบ้าน การดูแลป้องกันเส้นผมจากฝุ่นละอองนั้น ไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นละอองเกาะติดและกักเก็บในเส้นผมนานเกินไป เมื่อถึงบ้านควรอาบน้ำ รวมถึงสระผมทันทีเพื่อลดต่อการก่อตัวของแบคทีเรียที่มากับฝุ่น ที่สำคัญยังช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะอีกด้วย

เลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้หนังศีรษะทำงานหนักจากส่วนผสมที่ไม่ตอบโจทย์ และที่สำคัญแชมพูที่ใช้ควรมีส่วนผสมในการชะล้าง กำจัดสารตกค้างทั้งจากฝุ่นละออง มลภาวะ และสารเคมีได้อย่างหมดจด

ข้อมูล :  ThaiPR.net

12 สาเหตุของผมร่วง

ปัญหาผมร่วงผมบางเป็นปัญหาใหญ่ ของใครหลายๆ คน ซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อร่างกายโดนตรง แต่มีผลกระทบอย่างแรงต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจและความเครียด

ถ้าผมคุณร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวันในวันที่ไม่ได้สระผม หรือ 200 เส้นในวันที่สระผม แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาผมร่วงอยู่!! ผมร่วงนอกจากเกิดจากกรรมพันธุ์แล้ว ยังเกิดจากกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมต่าง ๆ ของเราที่เป็น สาเหตุผมร่วง ได้อีกด้วย เช่น

1. ขาดสารอาหาร

อาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ถูกสุขลักษณะหรือไดเอทผิดวิธี แต่ละวันควรเน้นรับประทานอาหารที่มีโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลือง ดื่มน้ำให้เพียงพอหรือดื่มไม่น้อยกว่าวันละ 2 ลิตร งดอาหารที่ใส่ผงชูรส งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

2. สระผมอย่างถูกวิธี

ไม่ควรสระเกินวันละ 1 ครั้ง ก่อนสระผมด้วยแชมพูควรล้างผมด้วยน้ำเปล่าก่อนประมาณ 15 วินาทีแล้วค่อยลงแชมพูทุกครั้ง เพื่อช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเรือนผมออกไปก่อน และในขณะสระผมก็ไม่ควรขยี้ผมหรือเกาหนังศีรษะแรง ๆ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อของหนังศีรษะ แต่ให้เปลี่ยนมาสระผมโดยใช้วิธีนวดหนังศีรษะแทน โดยใช้ปลายนิ้วนวดเป็นวงกลมเบา ๆ ในขณะสระผม ซึ่งนอกจากจะช่วยถนอมเส้นผมและหนังศีรษะแล้ว ยังช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สาเหตุผมร่วง

3. สระผมด้วยน้ำอุ่นบ่อย ๆ

หลายคนอาจจะรู้สึกฟินเวลาที่สระผมด้วยน้ำอุ่น แถมยังคิดไปว่าการสระผมด้วยน้ำอุ่นจะช่วยชะล้างความสกปรกที่เกาะติดเส้นผมได้มากกว่าน้ำอุณหภูมิปกติ แต่ความจริงแล้วน้ำอุ่นนี้แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงในการทำร้ายเส้นผมของเรา ทั้งทำให้ผมแห้งแตกปลาย หนังศีรษะแห้ง จนในที่สุดเส้นผมก็มีสภาพอ่อนแอและหลุดร่วงจากหนังศีรษะอย่างง่ายดาย

4. ทำรุนแรงกับผมในขณะผมเปียกชื้น

แค่การหวีผมแรง ๆ ก็ทำร้ายเส้นผมให้อ่อนแอได้มากอยู่แล้ว ยิ่งถ้าคุณยังทำรุนแรงกับเส้นผมขณะที่ยังเปียกอยู่ด้วยแล้ว ก็คงยากที่เส้นผมจะแข็งแรง เพราะเส้นผมที่เปียกชื้นจะบอบบางกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้นการหวีผมหรือใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมแรง ๆ การผูกผมในขณะที่ผมยังเปียกอยู่ ก็สามารถทำให้สารเคลือบผมและโปรตีนในเส้นผมถูกทำลายไปได้

5. จัดแต่งทรงผมด้วยความร้อน

การไดร์ผมหรือหนีบผมด้วยความร้อนเป็นประจำเป็นการทำร้ายเส้นผมอย่างรุนแรงมาก เพราะความร้อนจะไปทำลายเคลือบผมและโปรตีนที่หล่อเลี้ยงเส้นผม ส่งผลให้ผมแห้งเสียแตกปราย เปราะบางและหลุดร่วงได้ง่าย แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้พัดลมเป่าผมแทน หรือเลือกปรับโหมดไดร์เป่าผมให้เป็นแบบลมเย็นธรรมดา แต่ถ้าจำเป็นต้องไดร์ร้อนก็ให้ถือไดร์ให้ห่างจากเส้นผมประมาณ 1 ฟุต หรือเคลือบเส้นผมด้วยเซรั่มป้องกันความร้อนก่อนการจัดแต่งทรงผม

6. ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีเนื้อหนาและหนัก

ผลิตภัณฑ์พวกนี้จะช่วยล็อกทรงผมให้อยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน และมักมีส่วนผสมของแอกอฮอล์อยู่มาก ซึ่งเจ้าแอลกอฮอล์นี่แหละที่เป็นตัวการทำให้ผมแห้งเสียแตกปลายได้ ดังนั้นการหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งผมที่มีเนื้อบางเบา หรือแบบสเปรย์ที่ไม่ได้เกาะติดอยู่บนผมจนทำให้ผมเหนียวเหนอะหนะจะดีกว่า

7. ใช้สารเคมีกับผม เช่น ย้อมสีผม ยืดผม ดัดผม เป็นต้น

สาเหตุผมร่วง

8. มัดผมแน่นเกินไป

การมัดผม รวบผม หรือการถักเปียที่แน่นมากจนเกินไปจะทำให้โครงสร้างของเส้นผมเกิดการหักงอหรือผิดรูปแล้ว ยังอาจไปทำร้ายเคลือบผมทางอ้อมได้อีกด้วย หลีกเลี่ยงการสวมหมวก ก็จะเป็นการช่วยทำให้เส้นผมของคุณมีสุขภาพดีขึ้นมาได้บ้าง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาผมเปราะบางหลุดร่วงได้อีกทางหนึ่งด้วย

9. เข้านอนและมัดผมในขณะผมยังเปียกชื้นอยู่

เนื่องจากเชื้อราที่เกิดจากความเปียกชื้นจะก่อตัวกับกลุ่มกันที่บริเวณหนังศีรษะ หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ ความชื้นจะแพร่กระจายไปยังหมอนและกลายเป็นเชื้อราที่มารังควานศีรษะเรา ทำให้หนังศีรษะมีกลิ่นเหม็นอับ เกิดอาการคัน และเป็นรังแค ทำให้รากผมไม่แข็งแรง สุดท้ายผมก็จะเปราะบางและหลุดร่วงไปในที่สุด

10. ตากแดดนาน ๆ

รังสียูวีเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เส้นผมสูญเสียความชุ่มชื้นและทำลายสารเคลือบเส้นผม จนทำให้ผมเปราะขาดหลุดร่วงได้ง่าย ดังนั้นการชโลมเซรั่มบำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารกันแดดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถปกป้องสุขภาพเส้นผมของคุณได้ หลังการว่ายน้ำคุณควรล้างผมด้วยน้ำสะอาดในทันที

 

dandruff-56a270423df78cf77275bdd7

11. รังแค

ปัญหารังแคเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการคันหนังศีรษะ ประเด็นอยู่ตรงที่ยิ่งเกาก็ยิ่งเป็นการทำร้ายหนังศีรษะและเส้นผมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสาเหตุทางอ้อมที่ทำให้ผมหลุดร่วงแบบไม่รู้ตัวนั่นเอง ฉะนั้นคงจะดีกว่าถ้าคุณแก้ปัญหารังแคได้ เพราะจะทำให้อาการคันหนังศีรษะหมดไป ซึ่งคุณอาจจะเลือกใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซีลีเนียม ซิงค์ และทีทรีออยล์ก็ได้ หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางรักษาต่อไป

12. ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาคลายเครียด ยาคุมหรือยาที่มีสาวนผสมของกลุ่มฮอร์โมน คุณอาจต้องเจอกับปัญหาผมร่วงมากกว่าติอันเนื่องมากจากผลข้างเคียงจากยาได้ ซึ่งกรณีนี้คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางรักษาต่อไป

ใครรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ ควรหันมาดูแลผมอย่างจริงจังก่อนจะสายไปนะคะ เดี๋ยวนี้นวัตกรรมเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็น

1. การฉีด PRP (Platelet Rich Plasma)

เป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม หรือแม้แต่เซรั่ม และวิตามินบำรุงผมที่ใช้เองที่บ้านง่ายๆ

2. การปลูกผมด้วย Robot Hair Transplant

เป็นเทคนิคการปลูกผมด้วยแขนกลที่มีประสิทธิภาพสูง และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไร้แผลผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีหลังจากปลูกผม

3. การปลูกผมด้วยวิธี Hair Stem Micro Transplant

เป็นวิธีการปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยการใช้สเต็มเซลล์จากรากผมที่แข็งแรงมาผ่านกระบวนการ และฉีดกลับเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการปลูกผม โดยสเต็มเซลล์จะเข้าไปกระตุ้นให้รากผมที่อ่อนแอแข็งแรงและทำให้เส้นผมที่งอกใหม่แข็งแรงมากขึ้น

ข้อมูล : apexprofoundbeauty.com

ผมร่วงมากแค่ไหน ทำไมต้องรีบปรึกษาแพทย์?

ผมร่วงมากแค่ไหน ต้องรีบปรึกษาแพทย์?

อธิบดีกรมการแพทย์เตือนผมร่วงต่อเนื่องเกินวันละ 30-50 เส้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ชี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น โรคเอสแอลอี ไทรอยด์ ซิฟิลิส โรคตับ โรคไต

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติผมของคนเรามีประมาณ 80,000-1,200,000 เส้น งอกยาวขึ้นประมาณวันละ 0.35 มิลลิเมตรและมีอายุนาน 2-6 ปี ซึ่งปกติจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30-50 เส้น ดังนั้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุๆ เช่น ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชายมากกว่า เนื่องจากรากผมมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ทำให้เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติและเส้นผมที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กและบางลง ส่วนมากจะเป็นบริเวณกลางศีรษะและหน้าผากเริ่มสังเกตได้เมื่อมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ส่วนผู้หญิงมักแสดงอาการหลังวัยหมดประจำเดือน ผมร่วงเนื่องจากผมหยุดเจริญชั่วคราว

ในแต่ละวันจะมีเส้นผมประมาณ 10-15% ที่หยุดเจริญและหลุดร่วงไป แต่ในบางภาวะเส้นผมที่กำลังเจริญอาจหยุดการเจริญในทันที ทำให้มีเส้นผมเสื่อมและหลุดร่วงเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ เช่น ผู้หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด หลังจากเป็นไข้สูง ได้รับการผ่าตัดใหญ่ เจ็บป่วยเรื้อรัง การเสียเลือด การบริจาคเลือด การใช้ยาบางชนิด และภาวะเครียดทางจิตใจ ผมร่วงชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นใน 1-3 เดือน หลังจากนั้นจะหยุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ตามปกติ

istock_81430909_large

ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จะมีอาการผมร่วงเฉพาะที่ในรูปแบบกลมหรือรี มีขอบเขตชัดเจน ตรงกลางไม่มีเส้นผม หนังศีรษะในบริเวณนั้นไม่แดง ไม่เจ็บ ไม่คัน ไม่เป็นสะเก็ดหรือเป็นขุย บางคนอาจพบเส้นผมสีขาวขึ้นในบริเวณนั้น ผู้ป่วยอาจมีผมร่วงเพียง 1-2 หย่อม หรืออาจมากกว่า 10 หย่อม ถ้าเป็นมากอาจลุกลามจนทั่วศีรษะ บางคนอาจมีขนตาและขนคิ้วร่วงร่วมด้วย ผู้ป่วยบางคนอาจหายไปเองตามธรรมชาติ แต่อาจกินเวลาเป็นปี บางคนเมื่อรักษาหายแล้วอาจกำเริบได้ใหม่ เป็นๆ หายๆ บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นร่วมกับโรคต่อมไทรอยด์และโรคด่างขาว

ผมร่วงจากการถอนผม พบได้บ่อยในเด็กที่มีปัญหากดดันทางจิตใจด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาการเรียน เด็กบางคนอาจถอนผมเล่นจนเป็นนิสัย ผู้ป่วยจะถอนผมตัวเองจนผมแหว่ง หนังศีรษะบริเวณที่ผมร่วงจะไม่มีผื่นคันหรือเป็นขุย และจะพบเส้นผมที่เป็นตอสั้นๆอยู่มาก เนื่องจากผู้ป่วยถอนออกไม่ถนัด

ผมร่วงจากเชื้อรา โรคเชื้อราที่ศีรษะ (กลากที่ศีรษะ) อาจพบได้บ่อยในเด็ก เกิดจากการติดเชื้อรา โรคนี้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ เป็นผื่นแดงคันและเป็นขุยหรือสะเก็ด นอกจากนี้ มักจะพบร่องรอยของโรค เชื้อรา (กลาก) ที่มือ เท้า ลำตัวหรือในบริเวณร่มผ้าร่วมด้วย

ผมร่วงจากการทำผม การทำผมด้วยการม้วนผม ย้อมสีผม ดัดผม เป่าผม หรือวิธีอื่นๆ อาจทำให้ผมร่วงได้ จากการที่มีหนังศีรษะอักเสบ หรือเส้นผมเปราะหัก

ผมร่วงจากยาและการฉายรังสี ยาที่อาจทำให้เกิดอาการผมร่วงมีอยู่หลายชนิด เช่น ยารักษามะเร็งการฉายรังสีในการรักษามะเร็ง ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยารักษาคอพอกเป็นพิษ ยาคุมกำเนิด ยาใช้ป้องกันโรคเกาต์

ผมร่วงจากโรคอื่นๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคบางอย่าง เช่น โรคเอสแอลอี อาจมีอาการ ผมร่วง ผมบาง ร่วมกับอาการไข้เรื้อรัง ปวดตามข้อ มีผื่นปีกผีเสื้อขึ้นที่หน้า โรคเรื้อรังบางอย่าง ก็ทำให้ผมร่วงได้ เช่น ไทรอยด์ ซิฟิลิส โรคตับ โรคไต

อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ว่า

1. ควรสระผมทำความสะอาดเส้นผมและผิวหนังของศีรษะอย่างสม่ำเสมอ

2. ไม่ควรเกาหรือขยี้หนังศีรษะแรงจนเกินไป

3. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ เช่น การย้อม ทำสี ดัด ผมที่บ่อยเกินไป

4. หลีกเลี่ยงการดึงหรือถอนผมเล่น

5. หลีกเลี่ยงความเครียดเพราะจะกระตุ้นให้อาการผมร่วงมากขึ้น

ทั้งนี้ อาการผมร่วงในผู้ป่วยบางรายอาจหายเองได้ แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุของโรคและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

คลิกสั่งซื้อสินค้า (Buy it now)

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

Add Friend


หรือ

Line Official id: @fkz9946l

 

(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)

http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

 

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

 

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

 

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

 

ฺีัBuy now

 QR CODE

3fca1bb0@fkz9946l

Saw Palmetto Thailand Logo

ปรึกษา Mr.Hair Man

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า

คิดไม่ออก ไม่รู้จะสั่งอะไร แบบไหน อ่านตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ!!!

อ่านเพิ่มเติม คลิกสั่งซื้อสินค้า (Buy it now)

Saw Palmetto !!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!! *New Promotion* เริ่มแล้ววันนี้ 2019

!!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!!
*Saw Palmetto New Promotion*

เริ่มวันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมดสต๊อก ช้าอดหมดไว!!!!

Pro x 3

Promotion Mar-2017

Puritan’s Pride Saw Palmetto ขนาด 60 เม็ด 3 ขวด ราคาเพียง 1990 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง สินค้ามีจำนวนจำกัด!!!

ลดพิเศษจากราคา 2120 บาท เหลือ 1990 บาท

!!!! สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น!!!!

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

**** โปรโมชั่น ขนาด 60 เม็ด x3 ทานได้ 3 เดือน ***

Puritan’s Pride Saw Palmetto (320 mg extract 60 เม็ด) x3= 2070 บาท
+ค่าจัดส่ง EMS = 50 บาท

รวม 2120 บาท

*** 1990 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง EMS ***

 

**************************************************************************

Pro x 2

Puritan’s Pride Saw Palmetto ขนาด 120 เม็ด 2 ขวด ราคาเพียง 2600 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง สินค้ามีจำนวนจำกัด!!!

ลดพิเศษจากราคา 2750 บาท เหลือ 2600 บาท

!!!! สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น!!!!

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

**** โปรโมชั่น ขนาด 120 เม็ด x2 ทานได้ 4 เดือน ***

Puritan’s Pride Saw Palmetto (320 mg extract 120 เม็ด) x2= 2700 บาท
+ค่าจัดส่ง EMS = 50 บาท

รวม 2750 บาท 

*** ลดเหลือ 2600 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง EMS ***

 

************************************************************************
**** รายละเอียดในการชำระเงิน (Payment)****

วิธีการชำระเงิน

http://www.sawpalmettothailand.com/payment/

แจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี : WISSANU AIMWAT
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (Savings Deposits)

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ (BKK Bank)
เลขบัญชี (Account No.) : 207-4-111614
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกสิกร (KBANK)
เลขบัญชี (Account No.) : 142-243-1843
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เลขบัญชี (Account No.) : 273-224329-3
สาขา : บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

………………………………

หลังโอนแจ้งยืนยันเวลาโอน เบอร์โทร และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งอีกครั้ง ขอบคุณครับ

 

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

2: Line :

Add Friend
@fkz9946l : @%40fkz9946l

หรือ

Line Official id: @fkz9946l
(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)
http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

 

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

 

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

 

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

 QR CODE

3fca1bb0@fkz9946l

Saw Palmetto Thailand Logo

อ่านเพิ่มเติม Saw Palmetto !!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!! *New Promotion* เริ่มแล้ววันนี้ 2019

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2018

Saw Palmetto Thailand 2017

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2018

EMS Update(WED 3-Jan-18)
Greg RP155415393TH
พงษ์เทพ ED265692028TH
สุวิทย์ ED265692031TH
ภุมริน ED265692045TH
——————
EMS Update(THU 4-Jan-18)
อุศเรนทร์ ED265685203TH
——————
EMS Update(FRI 5-Jan-18)
ธีรวุฒิ ED265687411TH
——————
EMS Update(SAT 6-Jan-18)
เกียรติศักดิ์ ED265688301TH
——————
EMS Update(MON 8-Jan-18)
ฟิกรี ED302130925TH
ธานัท ED302130939TH
สัณหวิชญ์ ED302130942TH
——————
EMS Update(TUE 9-Jan-18)
เทพธนวัชร์ RP155460843TH
สฤษดิ์ ED302114689TH
——————
EMS Update(FRI 12-Jan-18)
สุรสีห์ ED302155555TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED302155564TH
กฤษณพล ED302155578TH
วรพงศ์ ED302155581TH
——————
EMS Update(SAT 13-Jan-18)
ทยากร EU384781315TH
——————
EMS Update(MON 15-Jan-18)
ศิริพงศ์ ED302172386TH
——————
EMS Update(TUE 16-Jan-18)
ธัญญรัศม์ ED302145054TH
ศศิธร ED302145068TH
ปรีชา ED302145071TH
——————
EMS Update(THU 18-Jan-18)
วิรุฬห์กุมาร ED302177587TH
——————
EMS Update(FRI 19-Jan-18)
จตุพร ED302148033TH
สุพัฒน์ ED302148047TH
Pantad RP167202237TH
——————
EMS Update(MON 22-Jan-18)
Alex RP167203422TH
บุญชัย ED302148869TH
ปุญญพัตย์ ED302148872TH
——————
EMS Update(WED 24-Jan-18)
พิชัย ED320831266TH
——————
EMS Update(THU 25-Jan-18)
ชัยรัตน์ ED320825464TH
Robert ED320825478TH
กลศ ED320825481TH
——————
EMS Update(FRI 26-Jan-18)
วีระพล ED320833085TH
ธีระ ED320833094TH
อุศเรนทร์ ED320833103TH
ชูเกียรติ ED320833117TH
สมนึก ED320833125TH
——————
EMS Update(MON 29-Jan-18)
กวิน ED320871512TH
เริงชัย ED320871526TH
ศิริวัฒน์ ED320871530TH
วีรพงค์ ED320871543TH
พิชัย ED320871557TH
——————
EMS Update(WED 31-Jan-18)
ชญากุล ED320883175TH
เจษฎา ED320883189TH
ปัญญรัตน์ ED320883192TH
——————
EMS Update(THU 1-Feb-18)
วิษณุกร ED320868408TH
——————
EMS Update(SAT 3-Feb-18)
ขวัญ ED320852345TH
ภูริพงษ์ ED320852354TH
เพชรณรงค์ ED320852368TH
นคร ED320852371TH
เรวดี ED320852385TH
——————
EMS Update(MON 5-Feb-18)
เฉลย ED320894439TH
นงลักษณ์ ED320894442TH
——————
EMS Update(TUE 6-Feb-18)
ธีร์นวัช ED334213365TH
พรพรรณ ED334213379TH
สิริวัฒก์ ED334213382TH
——————
EMS Update(WED 7-Feb-18)
กฤษณ์ ED320898104TH
——————
EMS Update(THU 8-Feb-18)
ภุมริน ED334205664TH
เจริญ ED334205678TH
เอกอำนวย ED334205681TH
——————
EMS Update(FRI 10-Feb-18)
ณัฐพงศ์ ED334242865TH
ณัฐพล ED334242874TH
——————
EMS Update(TUE 13-Feb-18)
สมสิทธิ์ RP167277266TH
นภาดา ED334209768TH
ณภัชนันท์ ED334209771TH
——————
EMS Update(THU 15-Feb-18)
เพชร ED334261357TH
อุมัร ED334261365TH
กวิน ED334261374TH
วสันต์ ED334261388TH
——————
EMS Update(SAT 17-Feb-18)
กรพงษ์ ED334283750TH
——————
EMS Update(MON 19-Feb-18)
Gergory RP167295962TH
ดนัย ED334285945TH
สรทัศน์ ED334285954TH
Tenzan ED334285968TH
——————
EMS Update(TUE 20-Feb-18)
อุศเรนทร์ ED334292178TH
ชำนาญ ED334292181TH
กนกพร ED334292195TH
วิศกร ED334292204TH
บุญชัย ED334292218TH
——————
EMS Update(WED 21-Feb-18)
สุพัฒน์ ED350711925TH
——————
EMS Update(SAT 24-Feb-18)
วรรณวุฒิ ED350721794TH
——————
EMS Update(MON 26-Feb-18)
ชัยรัตน์ ED350723526TH
——————
EMS Update(TUE 27-Feb-18)
ธีร์นวัช ED350724844TH
นพดล ED350724858TH
——————
EMS Update(WED 28-Feb-18)
สามารถ ED350726540TH
ศิริพงศ์ ED350726553TH
——————
EMS Update(FRI 2-Mar-18)
วิศาล ED350739415TH
กวิน ED350739424TH
——————
EMS Update(SAT 3-Mar-18)
จีระศักดิ์ ED350729784TH
กัลย์สุดา RP179791080TH
——————
EMS Update(MON 5-Mar-18)
ชญากุล ED350757839TH
สมนึก ED350757842TH
กิตติพร ED350757856TH
วรรณวิภา ED350757860TH
ธเนศ ED350757873TH
วัฒนะ ED350757887TH
——————
EMS Update(TUE 6-Mar-18)
สัณหวิชญ์ ED350773845TH
——————
EMS Update(WED 7-Mar-18)
รพัต ED350792328TH
อภินันต์ ED350792331TH
นันทวัฒน์ ED350792345TH
พิชัย ED350792359TH
——————
EMS Update(THU 8-Mar-18)
อรธิชา ED350793558TH
เสาวรีย์ ED350793561TH
——————
EMS Update(TUE 13-Mar-18)
มังกร EU844807574TH
พนิดา EU844807588TH
กษิดิ์เดช EU844807591TH
Marcro EU844807605TH
——————
EMS Update(WED 14-Mar-18)
เทพธนวัชร์ RP189618673TH
ชานน ED371450200TH
——————
EMS Update(FRI 16-Mar-18)
ปิยะนุช ED371452554TH
สุทธิชัย ED371452568TH
——————
EMS Update(SAT 17-Mar-18)
เจสิกา ED371415622TH
——————
EMS Update(MON 19-Mar-18)
ศุภกฤต ED371417115TH
Mark ED371417124TH
กฤษดา ED371417138TH
ไธพัตย์ ED371417141TH
——————
EMS Update(TUE 20-Mar-18)
ศราวุฒิ ED371456485TH
วิรุฟห์กุมาร ED371456499TH
สุรสีห์ ED371456508TH
บุญชัย ED371439080TH
วชิระ ED371439093TH
——————
EMS Update(WED 21-Mar-18)
ณัฐพงศ์ ED371458163TH
——————
EMS Update(THU 22-Mar-18)
เกียรติศักดิ์ ED371473744TH
สุวิทย์ ED371473758TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED371473761TH
——————
EMS Update(SAT 24-Mar-18)
อธิพงศ์ ED371475833TH
สุวัฒน์ ED371475847TH
——————
EMS Update(MON 26-Mar-18)
อุศเรนทร์ ED384203533TH
สยาม ED384203547TH
——————
EMS Update(TUE 27-Mar-18)
สุวิทย์ ED371479441TH
มนัส ED371479455TH
——————
EMS Update(WED 28-Mar-18)
ธนกฤต ED384211251TH
Graham ED384211265TH
——————
EMS Update(THU 29-Mar-18)
Andrei ED371487125TH
——————
EMS Update(FRI 30-Mar-18)
เพชร ED390312245TH
สุพจน์ ED390312254TH
ธนทัต ED390312268TH
——————
EMS Update(SAT 31-Mar-18)
นริทธิ์กร ED384215718TH
——————
EMS Update(MON 2-Apr-18)
ธีร์นวัช RP203900940TH
นริทธิ์กร ED384223294TH
ปรีชา ED384223303TH
ชญากุล ED384250697TH
——————
EMS Update(WED 4-Apr-18)
เอกอำนวย ED384227628TH
นคร ED384227631TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED384227645TH
——————
EMS Update(SAT 7-Apr-18)
Woodhams ED384249671TH
วันวิสาข์ ED384249685TH
กฤษณพล ED384249699TH
——————
EMS Update(MON 9-Apr-18)
ธาดารัตน์ ED384249827TH
วีระวัฒน์ ED384249835TH
Chutipong ED384249844TH
ชานน ED384249858TH
——————
EMS Update(TUE 17-Apr-18)
อนุชิต ED384297782TH
สุุทธิพงษ์ ED384297796TH
วชิระ ED384297805TH
ศุภชัย ED384297819TH
ธนนันท์ ED384297822TH
สุพัฒน์ ED384297836TH
ศรันยู ED384297840TH
ภูริพงศ์ ED384297853TH
อุไรวรรณ ED384297867TH
ภุมริน ED384297875TH
——————
EMS Update(WED 18-Apr-18)
สุชัย ED400630492TH
——————
EMS Update(THU 19-Apr-18)
สัณหวิชญ์ ED400641549TH
——————
EMS Update(FRI 20-Apr-18)
สุภารัตน์ ED400608769TH
พิชัย ED400608772TH
——————
EMS Update(MON 23-Apr-18)
ชง ED400637116TH
บุญชัย ED400637120TH
ลาวัลย์ ED400637133TH
ศิริกร ED400637147TH
ศิริพงศ์ ED400637155TH
สยาม ED400637164TH
——————
EMS Update(WED 25-Apr-18)
ณัฐชา ED400649091TH
ชิดชนก ED400649105TH
——————
EMS Update(THU 26-Apr-18)
วิษณุกร ED415000983TH
พัทธนันท์ ED415000997TH
มังกร ED415001003TH
——————
EMS Update(FRI 27-Apr-18)
ธนกฤต ED4006920055TH
Jacob ED400692069TH
——————
EMS Update(MON 30-Apr-18)
ทัย ED400666174TH
ไชยรัตน์ ED400666188TH
วิสูตร ED400666191TH
——————
EMS Update(WED 2-May-18)
ศิริพงศ์ ED400687877TH
เอกอำนวย ED400687885TH
สุรชัย ED400687894TH
ภุมริน ED400687903TH
สมฤดี ED400687917TH
ศุภชัย ED400687925TH
——————
EMS Update(THU 3-May-18)
ชญากุล ED415020767TH
นคร ED415020775TH
——————
EMS Update(FRI 4-May-18)
ชานน ED415050675TH
กลศ ED415050684TH
——————
EMS Update(MON 7-May-18)
อุศเรนทร์ ED415026994TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED415027005TH
พรพรรณ ED415027028TH
กิดดากร ED415027031TH
ภาวิดา ED415027062TH
——————
EMS Update(THU 10-May-18)
เจษฎา ED415070321TH
ชยพล ED415070335TH
——————
EMS Update(FRI 11-May-18)
รัชชานนท์ ED415071959TH
ชานน ED415071962TH
เจษฎา ED415071976TH
ชัยวัฒน์ ED415071980TH
——————
EMS Update(TUE 15-May-18)
สุมาลิน ED415083501TH
เจตษฎา ED415083515TH
วิรุฬห์กุมาร ED415083529TH
ป้อม ED415083532TH
——————
EMS Update(WED 16-May-18)
เพชร ED415078223TH
——————
EMS Update(THU 17-May-18)
พีระยศ ED415085799TH
อธิพงศ์ ED415085808TH
——————
EMS Update(SAT 19-May-18)
ธีร์นวัช ED435614654TH
——————
EMS Update(MON 21-May-18)
นรินทร์ ED435634866th
บุญชัย ED435634870th
——————
EMS Update(WED 23-May-18)
ธีรชัย ED435639041TH
วรพจน์ ED435639055TH
——————
EMS Update(THU 24-May-18)
ณัฐพงศ์ ED435653485TH
อภินันต์ ED435653499TH
——————
EMS Update(FRI 25-May-18)
ชยพล ED435626706TH
ดนัย ED435626710TH
——————
EMS Update(SAT 26-May-18)
ภัควลัญช์ ED435627675TH
——————
EMS Update(MON 28-May-18)
ศราวุฒิ ED435658743TH
มนัส ED435658757TH
——————
EMS Update(WED 30-May-18)
Andrei ED448420436TH
สรทัศน์ ED448420440TH
สุพรศักดิ์ ED448420453TH
อรชุน ED448420467TH
วีระพล ED448420475TH
วรรณวุฒิ ED448420484TH
สุพัฒน์ ED448420498TH
ศุภชัย ED448420507TH
——————
EMS Update(THU 31-May-18)
ไชยรัตน์ ED448401410TH
——————
EMS Update(SAT 2-Jun-18)
กรพงษ์ ED435686381TH
Jan ED435686395TH
ภูริภัทร ED435686404TH
ปัญญรัตน์ ED435686418TH
สมสิทธิ RP226915182TH
นันทวัฒน์ ED435686497TH
——————
EMS Update(MON 4-Jun-18)
ธัญเกียรติ RP226944498TH
วิษณุกร ED448441073TH
ชญากุล ED448441087TH
พงศ์สันต์ ED448441095TH
พิชัย ED448441100TH
——————
EMS Update(TUE 5-Jun-18)
ปรีชา ED435688970TH
——————
EMS Update(WED 6-Jun-18)
กนกดาว ED448446416TH
——————
EMS Update(THU 7-Jun-18)
พิชัย ED448461909TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED448461912TH
——————
EMS Update(FRI 8-Jun-18)
วสันต์ ED448448743TH
——————
EMS Update(SAT 9-Jun-18)
ปราโมทย์ ED448491548TH
บุญรัตน์ ED448491551TH
——————
EMS Update(MON 11-Jun-18)
ธนชาต ED448475409TH
พีระพงษ์ ED448475412TH
กฤษณพล ED448475426TH
วชิระ ED448475430TH
——————
EMS Update(TUE 12-Jun-18)
ไอศูรย์ ED448496531TH
——————
EMS Update(THU 14-Jun-18)
ศิริพงศ์ ED448499833TH
เรวดี ED448499847TH
——————
EMS Update(MON 18-Jun-18)
บุญชัย ED461709783TH
สุภารัตน์ ED461709797TH
สัณหวิชญ์ ED461709806TH
มนต์ชัย ED461709810TH
——————
EMS Update(TUE 19-Jun-18)
มนต์ชัย ED461741523TH
อุศเรนทร์ ED461741537TH
——————
EMS Update(THU 21-Jun-18)
วิรุฬห์กุมาร ED461755275TH
นรินทร์ ED461755289TH
สุรชัย ED461738025TH
——————
EMS Update(FRI 22-Jun-18)
สนธยา ED461742872TH
——————
EMS Update(MON 25-Jun-18)
มงคลรัฐ RP235653207TH
ธีร์นวัช ED461787180TH
ศุภชัย ED461787193TH
ชุณห์ ED461787202TH
——————
EMS Update(TUE 26-Jun-18)
สุพจน์ ED461789398TH
อธิพงศ์ ED461789407TH
ณัฐพล ED461789415TH
——————
EMS Update(WED 27-Jun-18)
เอกอำนวย ED475902146TH
——————
EMS Update(THU 28-Jun-18)
ไธพัตย์ ED475923013TH
——————
EMS Update(FRI 29-Jun-18)
วรากร ED475914643TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED475914657TH
——————
EMS Update(MON 2-Jul-18)
มณีโสม ED475927267TH
——————
EMS Update(FRI 6-Jul-18)
ธนกฤต ED475935776TH
นคร ED475935780TH
ณัฐกร ED475935793TH
มนต์ชัย ED475935802TH
ธนธัต ED475935816TH
สุทธิชัย ED475935820TH
นพดล ED475935833TH
——————
EMS Update(SAT 7-Jul-18)
กวิน ED475949483TH
——————
EMS Update(MON 9-Jul-18)
ทรงสิทธิ์ ED475969029TH
ภาวิดา ED475969032TH
นันทิกา ED475969046TH
ปุญญพัตน์ ED475969050TH
สุรสีห์ ED475969063TH
——————
EMS Update(WED 11-Jul-18)
เพชร ED475979879TH
ยุทธพล ED475979882TH
——————
EMS Update(THU 12-Jul-18)
บิ๊ก ED475988297TH
——————
EMS Update(FRI 13-Jul-18)
มนัส ED489831949TH
——————
EMS Update(SAT 14-Jul-18)
เกียรติศักดิ์ ED489841787TH
——————
EMS Update(MON 16-Jul-18)
วิษณุกร ED489833233TH
——————
EMS Update(WED 18-Jul-18)
กิตติวัช ED489837500TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED489837513TH
พรพรรณ ED489837527TH
——————
EMS Update(THU 19-Jul-18)
มนต์ชัย ED489872886TH
พิชัย ED489872890TH
——————
EMS Update(MON 23-Jul-18)
วิศรุต ED489879425TH
——————
EMS Update(TUE 24-Jul-18)
ณัฐพงษ์ ED502802065TH
——————
EMS Update(WED 25-Jul-18)
ไอศูรย์ ED502813023TH
——————
EMS Update(THU 26-Jul-18)
ชัยรัตน์ ED502814222TH
——————
EMS Update(TUE 31-Jul-18)
ธีร์นวัช ED502851110TH
สามารถ ED502851123TH
สัณหวิชญ์ ED502851137TH
ธานัท ED502851145TH
รักษ์ ED502851154TH
——————
EMS Update(THU 2-Aug-18)
ชานน ED502863095TH
ภูริภัทร ED502863104TH
วิรุฬกุมาร ED502863118TH
——————
EMS Update(FRI 3-Aug-18)
อัศวิน ED502872741TH
——————
EMS Update(SAT 4-Aug-18)
จงกล ED502882528TH
——————
EMS Update(TUE 7-Aug-18)
สุพัฒน์ ED502867208TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED502867211TH
——————
EMS Update(WED 15-Aug-18)
ณัฐชา ED515761069TH
ศิริพงศ์ ED515761072TH
——————
EMS Update(SAT 18-Aug-18)
วสุธิดา ED515781443TH
ชญากุล ED515781457TH
วรากร ED515781465TH
ภาวิดา ED515781474TH
กิดดากร ED515781488TH
ภุมริน ED515781491TH
สุพัฒน์ ED515781505TH
ภูริพงศ์ ED515781514TH
อภินันต์ ED515781528TH
ปรีชา ED515781531TH
จิดาภา ED515781545TH
M Woddham ED515781559TH
กฤชดา ED515781562TH
จงกล ED515781576TH
พิชัย ED515781580TH
ปราโมทย์ ED515781593TH
——————
EMS Update(MON 20-Aug-18)
อนุชิต ED515765984TH
ธนกฤต ED515765998TH
สุภารัตน์ ED515766004TH
ธนชาต ED515766018TH
——————
EMS Update(TUE 21-Aug-18)
ยุโรป ED515767384TH
ชวลิต ED515767398TH
อัศวิน ED515767407TH
——————
EMS Update(THU 23-Aug-18)
วีระพล ED515749712TH
มนต์ชัย ED515749726TH
——————
EMS Update(FRI 24-Aug-18)
สโรชา ED515797718TH
นิรวรรณ ED515797721TH
นันทวัฒน์ ED515797735TH
——————
EMS Update(MON 27-Aug-18)
เพชร ED530713984TH
มนต์ชัย ED530713998TH
วิษณุกร ED530714004TH
วิศรุต ED530714018TH
——————
EMS Update(THU 28-Aug-18)
ภานุมาศ ED530708661TH
วรรณวุฒิ ED530708675TH
กนกดาว ED530708689TH
มณเฑียร ED530708692TH
——————
EMS Update(WED 29-Aug-18)
มณฑ์สิริ ED530716889TH
——————
EMS Update(THU 30-Aug-18)
David Dixon PKED000811223 (Kerry)
อธิพงศ์ ED530728547TH
ชานน ED530728555TH
เรวดี ED53072854TH
——————
EMS Update(FRI 31-Aug-18)
จุไรทิพย์ ED530729848TH
มณีโสม ED530729851TH
ชัยชนะ ED530729865TH
——————
EMS Update(SAT 1-Sep-18)
วริฎฐา RP270226620TH
——————
EMS Update(MON 3-Sep-18)
ณัฐพล ED530775238TH
ชญากุล ED530775241TH
ศรันยู ED530775255TH
นคร ED530775269TH
——————
EMS Update(TUE 4-Sep-18)
สุพัฒน์ ED530776397TH
สำราญ ED530776406TH
ชาคริต ED530776410TH
ไอศูรย์ ED530776423TH
ชัยวัฒน์ ED530776437TH
——————
EMS Update(THU 6-Sep-18)
วสันต์ ED530768342TH
——————
EMS Update(MON 10-Sep-18)
ภคพล ED545914452TH
เพ็ญนภา ED545914466TH
ไธพัตย์ ED545914470TH
ศิริวัฒน์ ED545914483TH
——————
EMS Update(TUE 11-Sep-18)
ศิริกร ED530798738TH
สุพจน์ ED530798741TH
เอกลักษณ์ ED530798755TH
ชานน ED530798769TH
——————
EMS Update(WED 12-Sep-18)
รักษ์ EX247017273TH
——————
EMS Update(THU 13-Sep-18)
วิรุฬห์กุมาร ED545927345TH
เดวิด ED545944321TH
——————
EMS Update(FRI 14-Sep-18)
David MTNG180902749 (Kerry)
วิสูตร ED545928377TH
วสุธิดา ED545928385TH
——————
EMS Update(MON 17-Sep-18)
อภิชาติ ED545948853TH
ธนกฤต ED545948867TH
วรากร ED545948875TH
สุวัฒน์ ED545948884TH
วสันต์ ED545948898TH
——————
EMS Update(TUE 18-Sep-18)
ฉัตรนิธิศวร์ ED545982228TH
สมชาย ED545982231TH
——————
EMS Update(WED 19-Sep-18)
ศราวุฒิ ED559010315TH
——————
EMS Update(THU 20-Sep-18)
พงศ์สันต์ ED559004054TH
——————
EMS Update(FRI 21-Sep-18)
นรินทร์ ED559022225TH
——————
EMS Update(SAT 22-Sep-18)
Mark ED559023685TH
ชยพล ED559023699TH
——————
EMS Update(TUE 25-Sep-18)
ราชรักษ์ ED559026205TH
ชานน ED559026219TH
สมศักดิ์ ED559026222TH
——————
EMS Update(WED 26-Sep-18)
มนตรี ED559033753TH
อัศวิน ED559033767TH
——————
EMS Update(THU 27-Sep-18)
ภาวิดา ED559028064TH
สมฤดี ED559028078TH
——————
EMS Update(FRI 28-Sep-18)
มนต์ชัย ED559052219TH
ยุโรป ED559052222TH
ชัยรัตน์ ED559052236TH
หัตถ์เทพ ED559052240TH
สโรชา ED559052253TH
——————
EMS Update(SAT 29-Sep-18)
Davix Dixon PKED000845691(Kerry)
——————
EMS Update(MON 1-Oct-18)
พรพรรณ ED559066204TH
สุวิทย์ ED559066218TH
วรยุทธ ED559066221TH
เกียรติศักดิ์ ED559066235TH
ปวิณชัย ED559066252TH
——————
EMS Update(TUE 2-Oct-18)
ฉัตรนิธิศวร์ ED559074917TH
เฉลิมรัตน์ ED559074925TH
——————
EMS Update(WED 3-Oct-18)
สมสิทธิ RP282359067TH
ชญากุล ED559076419TH
ปัญญรัตน์ ED559076422TH
——————
EMS Update(THU 4-Oct-18)
ชนัดดา ED559078644TH
——————
EMS Update(FRI 5-Oct-18)
สุภารัตน์ ED559094046TH
กฤช ED559094050TH
ธนนันท์ ED559094063TH
——————
EMS Update(SAT 6-Oct-18)
ไอศูรย์ ED573203864TH
ณัฐพงศ์ ED573203878TH
——————
EMS Update(MON 8-Oct-18)
มะลิ ED573204547TH
——————
EMS Update(TUE 9-Oct-18)
วิทวัส ED559088536TH
กีรติ ED559088540TH
——————
EMS Update(THU 11-Oct-18)
วิษณุกร ED573243231TH
ศิโรเวฐน์ ED573243245TH
——————
EMS Update(FRI 12-Oct-18)
ศิริพงศ์ ED573243996TH
——————
EMS Update(SAT 13-Oct-18)
น้ำมนต์ ED573245189TH
สุรชัย ED573245192TH
——————
EMS Update(TUE 16-Oct-18)
เพชร ED573208671TH
กิตติวัช ED573208685TH
ภุมริน ED573208699TH
——————
EMS Update(THU 18-Oct-18)
ปรีชา ED573272025TH
สุรสีห์ ED573272034TH
——————
EMS Update(FRI 19-Oct-18)
ธนสรร ED573259245TH
David PKED000861855(Kerry)
——————
EMS Update(MON 22-Oct-18)
บุญชัย ED573281950TH
กิดดากร ED573281963TH
——————
EMS Update(WED 24-Oct-18)
เจษฎา ED573269463TH
ชานน ED573269477TH
——————
EMS Update(THU 25-Oct-18)
สุพัฒน์ ED573295145TH
วรรณวุฒิ ED573295154TH
——————
EMS Update(FRI 26-Oct-18)
พลเทพ ED573297481TH
——————
EMS Update(SAT 27-Oct-18)
พัทนันท์ ED589514952TH
——————
EMS Update(MON 29-Oct-18)
อภินันต์ ED589517097TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED589517106TH
อธิพงศ์ ED589517110TH
กฤตภาส ED589517123TH
——————
EMS Update(THU 1-Nov-18)
สมเดช ED589529625TH
——————
EMS Update(FRI 2-Nov-18)
ไปป์ ED589541096TH
——————
EMS Update(MON 5-Nov-18)
พงษ์สวัสดิ์ ED589543066TH
ชญากุล ED589543070TH
ธนิดา ED589543083TH
พันธ์ประพงศ์ ED589543097TH
——————
EMS Update(THU 8-Nov-18)
สุพัฒน์ ED589577966TH
นพดล ED589577970TH
——————
EMS Update(FRI 9-Nov-18)
นรินทร์ ED589547519TH
——————
EMS Update(MON 12-Nov-18)
ธัญดา ED609902539TH
ภูริภัทร ED609902542TH
วัชรพันธ์ ED609902556TH
มณีโสม ED609902560TH
——————
EMS Update(TUE 13-Nov-18)
มนตรี ED609932218TH
——————
EMS Update(WED 14-Nov-18)
สุพัฒน์ ED609924857TH
ชัยชนะ ED609924865TH
——————
EMS Update(MON 19-Nov-18)
มนต์ชัย ED609944511TH
สุวิทย์ ED609944525TH
สรทัศน์ ED609944539TH
นงราม ED609944542TH
สฤษดิ์ ED609944560TH
บุญชัย ED609944560TH
——————
EMS Update(TUE 20-Nov-18)
วสันต์ ED609982979TH
ณัฐชา ED609982982TH
——————
EMS Update(WED 21-Nov-18)
ธิติ ED609983807TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED609983815TH
——————
EMS Update(FRI 23-Nov-18)
ศุภกร ED609946720TH
——————
EMS Update(SAT 23-Nov-18)
สัณหวิชญ์ ED609957387TH
David ED609957603TH
——————
EMS Update(MON 26-Nov-18)
เพชร ED609969014TH
สุภารัตน์ ED609969028TH
——————
EMS Update(TUE 27-Nov-18)
เอกลักษณ์ ED626703161TH
นันทิกา ED626703175TH
——————
EMS Update(WED 28-Nov-18)
ชัยรัตน์ ED627262298TH
คุณกร ED627262307TH
——————
EMS Update(THU 29-Nov-18)
กษิดิ์เดช ED627242143TH
——————
EMS Update(FRI 30-Nov-18)
วัชรพันธ์ ED627253075TH
——————
EMS Update(SAT 1-Dec-18)
วิชัย ED627236307TH
ชญากุล ED627236315TH
——————
EMS Update(MON 3-Dec-18)
ศันสุนีย์ ED627271754TH
ภาวิดา ED627271768TH
ศุภชัย ED627271771TH
——————
EMS Update(TUE 4-Dec-18)
เกรียงไกร ED627248910TH
——————
EMS Update(FRI 7-Dec-18)
เหมราช ED637401958TH
ไธพัตย์ ED637401961TH
——————
EMS Update(MON 10-Dec-18)
มนต์ชัย ED637422122TH
วัชรพันธ์ ED637422136TH
ธนชาต ED637422140TH
——————
EMS Update(TUE 11-Dec-18)
นงราม ED637414259TH
พรพรรณ ED637414262TH
——————
EMS Update(WED 12-Dec-18)
ศิริพงศ์ ED627297663TH
นิลยา ED627297677TH
——————
EMS Update(FRI 14-Dec-18)
อรธิชา ED637441807TH
ภูริพงศ์ ED637441815TH
——————
EMS Update(SAT 15-Dec-18)
ฉัตรนิธิศวร์ ED637462135TH
——————
EMS Update(TUE 18-Dec-18)
ธนิดา ED637454916TH
บุญชัย ED637454920TH
วสันต์ ED637454933TH
——————
EMS Update(WED 19-Dec-18)
สามารถ ED637456611TH
อนรรฆบุตร ED637456925TH
——————
EMS Update(FRI 21-Dec-18)
ชญาดา ED637485119TH
วสุธิดา ED637485122TH
——————
EMS Update(THU 27-Dec-18)
วัชรพันธ์ ED653843591TH
สมนึก ED653843605TH
——————
EMS Update(FRI 28-Dec-18)
อภินันต์ ED653835564TH

***คำชี้แจง***

กดสั่งสินค้า
กดสั่งสินค้า

***คำชี้แจง***

เนื่องจาก Saw Palmetto มีการปรับราคาสูงขึ้นเกือบ 40% จากแบรนด์ผู้ผลิตอเมริกา…

***ทางเราจึงไม่สามารถยื้อขายสินค้าในราคาเก่าได้ในขณะนี้ ต้องขออนุญาตปรับราคาสูงขึ้นตาม เพื่อความอยู่รอดครับ***

***…อย่างไรก็ตามสั่งสินค้าครั้งหน้า รบกวนสอบถามราคาใหม่ก่อนโอนเงินนะครับ !!!!

***ขอขอบคุณที่เป็นลูกค้า Saw Palmetto Thailand มาโดยตลอด…***

ขอบคุณครับ
17-Aug-18

Saw Palmetto Thailand
Saw Palmetto Thailand

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2017

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2017

EMS Update(WED 4-Jan-17)
อนุชิต EQ966881591TH
สัญหวิชญ์ EQ966881605TH
วสันต์ EQ966881614TH
นรินทร์ EQ966881628TH
อลิสา EQ966881631TH
——————
EMS Update(THU 5-Jan-17)
ณัฐกร EQ966885409TH
วันเฉลิม EQ966885412TH
RON EQ966885426TH
——————
EMS Update(FRI 6-Jan-17)
ชาติ EQ966878456TH
รุ่งชัย EQ966878460TH
ปัญญรัตน์ EQ966878473TH
ไพรสุดา EQ966878487TH
——————
EMS Update(MON 9-Jan-17)
นพดล EQ966893277TH
ณัฐพงษ์ EQ966893285TH
คาโรลีน EQ966893294TH
มนต์ชัย EQ966893303TH
——————
EMS Update(TUE 10-Jan-17)
ชาญวุฒิ EQ966890050TH
ศิธา EQ966890063TH
——————
EMS Update(WED 11-Jan-17)
นคร EQ966901089TH
——————
EMS Update(THU 12-Jan-17)
เฉลย EQ966917469TH
วัชรพันธ์ EQ966917472TH
ปัณทารีย์ EQ966917486TH
——————
EMS Update(FRI 13-Jan-17)
สนิท EQ966321549TH
ธาราชัย EQ966321552TH
ธีระ EQ966321566TH
——————
EMS Update(MON 16-Jan-17)
Scott EQ966898495TH
ไพโรจน์ EQ966898504TH
Pascal EQ966898518TH
มนต์ชัย EQ966898521TH
——————
EMS Update(TUE 17-Jan-17)
ธนชาต EQ966899898TH
ชนม์ธวัช EQ966899907TH
ปณต EQ966899915TH
ปิติศักดิ์ EQ966899924TH
——————
EMS Update(WED 18-Jan-17)
สมชาย EQ966344615TH
ปรีชา EQ966344624TH
อัคคพงษ์ EQ966344638TH
——————
EMS Update(THU 19-Jan-17)
กฤดารัช EQ966341185TH
พงศ์สันต์ EQ966341194TH
——————
EMS Update(Fri 20-Jan-17)
กฤษณพล EQ966341821TH
——————
EMS Update(SAT 21-Jan-17)
ประสาร EQ966343178TH
นพพร EQ966343181TH
——————
EMS Update(MON 23-Jan-17)
สามารถ EQ966375445TH
สิทธิชัย EQ966375459TH
สุรสิทธิ์ EQ966375462TH
เพชรรัตน์ EQ966375476TH
——————
EMS Update(WED 25-Jan-17)
บุญชัย EQ966392960TH
——————
EMS Update(THU 26-Jan-17)
ศิริพงษ์ EQ966389081TH
——————
EMS Update(FRI 27-Jan-17)
สุรชัย EQ966402049TH
ณัฐพล EQ966402052TH
ศุภกร EQ966402066TH
——————
EMS Update(SAT 28-Jan-17)
อภินันต์ EQ966402707TH
ดิเรก EQ966402715TH
อุมาภรณ์ EQ966402724TH
วสันต์ EQ966390955TH
——————
EMS Update(MON 30-Jan-17)
นพดล EQ966414838TH
ธีร์ธวัช EQ966414841TH
ชวรัตน์ EQ966414855TH
——————
EMS Update(TUE 31-Jan-17)
ธีรพงษ์ EQ966423199TH
เฉลิมพล EQ966423208TH
——————
EMS Update(WED 1-Feb-17)
ณัฐดนัย EQ966412704TH
ศศิธร EQ966412718TH
ณัฏฐัย EQ966412721TH
กมลวิช EQ966412735TH
สุภารัตน์ EQ966412749TH
ธีระ EQ966412752TH
——————
EMS Update(MON 6-Feb-17)
ชญากุล EQ967539975TH
——————
EMS Update(TUE 7-Feb-17)
ศราวุธ EQ967527561TH
ชาญชัย EQ967527575TH
ปริญฑัต EQ967527589TH
ธีรชัย EQ967527592TH
มนัส EQ967527601TH
——————
EMS Update(WED 8-Feb-17)
บรรจบ EQ967556112TH
พิศาล EQ967556126TH
เพชร EQ967556130TH
——————
EMS Update(THU 9-Feb-17)
รุ่งชัย EQ967547402TH
รุ่งนภา EQ967547416TH
ขุนเขา EQ967547420TH
——————
EMS Update(FRI 10-Feb-17)
ชวลิต EQ967552932TH
——————
EMS Update(TUE 14-Feb-17)
วิเชียร EQ967581633TH
เฉลย EQ967581647TH
กวิน EQ967581655TH
——————
EMS Update(WED 15-Feb-17)
วิษณุกร EQ967569495TH
สุพจน์ EQ967569500TH
——————
EMS Update(FRI 17-Feb-17)
สุพจน์ EQ967591233TH
——————
EMS Update(MON 20-Feb-17)
สาทินี ER471350535TH
ธนชาต ER471350544TH
เอกลักษณ์ ER471350558TH
พิชัย ER471350561TH
——————
EMS Update(TUE 21-Feb-17)
วิรุฬห์กุมาร ER609216306TH
——————
EMS Update(WED 23-Feb-17)
กุลสตรี ER471326766TH
มณเฑียร ER547331834TH
——————
EMS Update(THU 23-Feb-17)
เกรียงไกร ER609009269TH
ณัฐพงศ์ EQ967619166TH
สุรสิทธิ์ EQ967619170TH
อุศเรนทร์ EQ967619183TH
——————
EMS Update(FRI 24-Feb-17)
ศิริพงศ์ EQ967624395TH
ชัยนาม EQ967624400TH
ทานต์วาริช EQ967624413TH
——————
EMS Update(MON 27-Feb-17)
ทักษิณ EQ967632661TH
อัศวิน EQ967632675TH
พงษ์อนันต์ EQ967632689TH
นพพร EQ967632692TH
ไอศูรย์ EQ967633260TH
เปรม EQ967633273TH
จุฑามาศ EQ967633287TH
เฉลิมพล EQ967633295TH
——————
EMS Update(TUE 28-Feb-17)
ชัยรัตน์ EQ967896120TH
จุรีพร EQ967896133TH
ธีรพงษ์ EQ967896147TH
ขวัญ EQ967896155TH
บุญชัย EQ967896164TH
——————
EMS Update(WED 1-Mar-17)
ปรีชา EQ967636601TH
ธีรวัฒน์ EQ967636615TH
——————
EMS Update(THU 2-Mar-17)
ดิเรก EQ967629591TH
——————
EMS Update(MON 6-Mar-17)
ธีร์นวัช EQ967908790TH
สุภารัตน์ EQ967908809TH
ชญากุล EQ967908812TH
พศิน EQ967908826TH
——————
EMS Update(TUE 7-Mar-17)
พรพรรณ EQ967915985TH
กิดดากร EQ967915994TH
——————
EMS Update(WED 8-Mar-17)
จาตุรงค์ EQ967971568TH
วิสูตร EQ967971571TH
——————
EMS Update(THU 9-Mar-17)
นคร EQ967911533TH
——————
EMS Update(FRI 10-Mar-17)
วรรษิดา EQ967912794TH
——————
EMS Update(SAT 11-Mar-17)
ปกิณกะ EQ967992815TH
——————
EMS Update(MON 13-Mar-17)
สวินดา EQ967996471TH
ไพโรจน์ EQ967996485TH
——————
EMS Update(TUE 14-Mar-17)
ศศิธร EQ967968285TH
——————
EMS Update(THU 16-Mar-17)
เอนก EQ967176131TH
ปุริมสิทธิ EQ967176145TH
ไพรสุดา EQ967176159TH
สรทัศน์ EQ967176162TH
พัทธนันท์ EQ967990641TH
——————
EMS Update(SAT 18-Mar-17)
วรุตม์ EQ967169263TH
——————
EMS Update(MON 20-Mar-17)
สุขเกษม ER574758644TH
ศุภชัย ER574758658TH
วีร์ฤทธิ์ ER574758661TH
Matham ER574758675TH
ศิธา ER574758689TH
——————
EMS Update(TUE 21-Mar-17)
รองฤทธิ์ EQ967184623TH
กิตติวัช EQ967184 637TH
ทียุ EQ967184645TH
วรรณวุฒิ EQ967184654TH
สามารถ EQ967184668TH
——————
EMS Update(WED 22-Mar-17)
กิดดากร EQ967198083TH
อธิพงศ์ EQ967198097TH
ปณต EQ967198106TH
เกียรติศักดิ์ EQ967198110TH
——————
EMS Update(THU 23-Mar-17)
อุศเรนทร์ EQ967198905TH
สิทธิศักดิ์ EQ967198914TH
ณัฐพงษ์ EQ967198928TH
เมธี EQ967198931TH
เกณฑ์ภพ EQ967198945TH
ชนธัญ EQ967198959TH
——————
EMS Update(FRI 24-Mar-17)
วรวุฒิ EQ967171854TH
สุรสิทธิ์ EQ967171868TH
——————
EMS Update(SAT 25-Mar-17)
ขวัญ EQ967172660TH
——————
EMS Update(MON 27-Mar-17)
สกนธ์ EQ967206111TH
ฉัตรนิธิศวร์ EQ967206125TH
ธนชาต EQ967213695TH
บุญชัย EQ967213700TH
จงกล EQ967213713TH
เพชร EQ967213727TH
นันทิกา EQ967213735TH
——————
EMS Update(TUE 28-Mar-17)
นพดล EQ967214651TH
วลัยพร EQ967214665TH
ชวลิต EQ967214679TH
——————
EMS Update(WED 29-Mar-17)
อัษฎา EQ967215731TH
พิชัย EQ967215745TH
——————
EMS Update(THU 30-Mar-17)
เกรียงไกร EQ967235356TH
Brian EQ967235360TH
รุจยา EQ967235373TH
Tenzan EQ967235387TH
วิษณุกร EQ967235395TH
สุรพันธ์ EQ967235400TH
วิรัช EQ967235413TH
ชัยรัตน์ EQ967235427TH
อาทิตย์ EQ967235435TH
สรทัศน์ EQ967235444TH
——————
EMS Update(FRI 31-Mar-17)
คมกฤช EQ967228046TH
อุมาภรณ์ EQ967228050TH
——————
EMS Update(MON 3-Apr-17)
พีระพงษ์ EQ967229381TH
ภูริภัทร EQ967229395TH
อภินันท์ EQ967229404TH
ภาวิน EQ967229418TH
——————
EMS Update(TUE 4-Apr-17)
นพดล EQ967273218TH
เฉลิมพล EQ967273221TH
Roque EQ967273235TH
——————
EMS Update(FRI 7-Apr-17)
ปัณทารีย์ EQ967258771TH
สวินดา EQ967258785TH
ธีรพงษ์ EQ967258799TH
ศศิธร EQ967258808TH
รุ่งนภา EQ967271530TH
ธีวริทธิ์ EQ967271543TH
ชยากุล EQ967271557TH
——————
EMS Update(MON 10-Apr-17)
Woodhams ER574461272TH
กวิน ER574461286TH
สุนทร ER574461290TH
ไธพัตย์ ER574461309TH
เอก ER574461312TH
——————
EMS Update(WED 19-Apr-17)
พีระพงษ์ ED005813369TH
รุ่งโรจน์ ED005813372TH
โอฬาร ED005813386TH
วิรุฬห์กุมาร ED005813390TH
Shyam ED005813409TH
พีระยุทธ ED005813412TH
นพพร ED005813426TH
ธนชาต ED005813430TH
——————
EMS Update(THU 20-Apr-17)
พงศ์สันต์ ED005845358TH
แม่ยุติ ED005845361TH
——————
EMS Update(FRI 21-Apr-17)
พีระพงษ์ ED005849363TH
ธีร์นวัช ED005849377TH
ณัฐพงศ์ ED005849385TH
——————
EMS Update(MON 24-Apr-17)
ณัฐพงศ์ RP003314927TH
กันต์ฤทัย RP003314935TH
ณัฏฐชัย ED005868844TH
ธีวริทธิ์ ED005868858TH
โอฬาร ED005868861TH
บุญชัย ED005868875TH
——————
EMS Update(FRI 28-Apr-17)
พนิดา ED008111957TH
อุศเรนทร์ ED008111965TH
สัณหวิชญ์ ED008111974TH
ชลากร ED008111988TH
ธานัท ED008111991TH
มนต์ชัย ED008112008TH
ไอศูรย์ ED008112011TH
ปรีชา ED008112025TH
สุวิทย์ ED008112039TH
จักรพล ED008112042TH
ณัฐพล ED008112056TH
นพรัตน์ ED008112060TH
——————
EMS Update(SUN 30-Apr-17)
อธิพงศ์ ER577830232TH
——————
EMS Update(TUE 2-May-17)
ปีเตอร์ RP003392694TH
เกียรติพงษ์ ED005895399TH
ขวัญ ED005895408TH
นรินทร์ ED005895411TH
พงศ์เทพ ED005895425TH
ปวริศ ED005895439TH
สุพจน์ ED005895442TH
——————
EMS Update(WED 3-May-17)
ชัยรัตน์ ED008121398TH
นวลศรี ED008121407TH
สุรศักดิ์ ED008121415TH
——————
EMS Update(THU 4-May-17)
ชินพรรธน์ ED008131877TH
——————
EMS Update(FRI 5-May-17)
เฉลิมพล ED008123840TH
สุดเขตต์ ED008123853TH
ปรีชา ED008123867TH
นคร ED008123875TH
ปัญญรัตน์ ED008123884TH
สุรสิทธิ์ ED008123969TH
——————
EMS Update(MON 8-May-17)
ธีรพงษ์ ED008141300TH
ชัยรัตน์ ED008141313TH
มนัส ED008141327TH
สาทินี ED008141335TH
สุเมธ ED008141344TH
——————
EMS Update(TUE 9-May-17)
มนต์ชัย ED008137835TH
ธนทัต ED008137849TH
——————
EMS Update(THU 11-May-17)
ศศิธร ED008170442TH
อภินันท์ ED008170456TH
วรรษิตา ED008170460TH
กิตติศักดิ์ ED008170473TH
——————
EMS Update(SAT 13-May-17)
สุภารัตน์ ED008181414TH
บุญส่ง ED008181428TH
——————
EMS Update(MON 15-May-17)
สามารถ ED008183137TH
——————
EMS Update(TUE 16-May-17)
ชัยณรงค์ ED008190583TH
ธนนันท์ ED008190597TH
——————
EMS Update(WED 17-May-17)
วิษณุ ED008186181TH
——————
EMS Update(SAT 20-May-17)
เพชร ED056130355TH
ภูมิสิษฐ์ ED056130369TH
วสันต์ ED056130372TH
——————
EMS Update(MON 22-May-17)
อนุชิต ED056130655TH
ศุภชัย ED056130664TH
——————
EMS Update(TUE 23-May-17)
กรศักดิ์ RL262240219TH
จอน ET152448052TH
วชิระ ET152448066TH
ณัฐพล ET152448070TH
สุวิจักขณ์ ET152448083TH
ไพรสุดา ET152448097TH
ฉัตรระวี ET152448106TH
——————
EMS Update(WED 24-May-17)
พีระพงษ์ ED056126007TH
สุรชัย ED056126015TH
——————
EMS Update(THU 25-May-17)
อุศเรนทร์ ED056136494TH
——————
EMS Update(FRI 26-May-17)
กฤษณพล ED056147228TH
——————
EMS Update(MON 29-May-17)
ชาคริต ED056180246TH
อธิพงศ์ ED056180250TH
พิชัย ED056180263TH
บุญชัย ED056180277TH
——————
EMS Update(TUE 30-May-17)
ขวัญ ED056171791TH
ประเวศน์ ED056171805TH
ปรีชา ED056171814TH
——————
EMS Update(WED 31-May-17)
วิษณุกร ED056173280TH
กันต์ฤทัย ED056173293TH
กตาธิการ ED056173302TH
——————
EMS Update(THU 1-Jun-17)
ธนชาต ED056158234TH
สุรชัย ED056158248TH
วรายุทธ ED056158251TH
——————
EMS Update(FRI 2-Jun-17)
นวลศรี ED056183959TH
——————
EMS Update(MON 5-Jun-17)
วรายุทธ ED056179676TH
พรพรรณ ED056179680TH
ชญากุล ED056179693TH
พรชัย ED056179702TH
ชวลิต ED056179716TH
ชยพล ED056179720TH
——————
EMS Update(TUE 6-Jun-17)
สุรศักดิ์ ED069313621TH
นพดล ED069313635TH
——————
EMS Update(WED 7-Jun-17)
คมกฤช ED069322773TH
เฉลิมพล ED069322787TH
เฉลย ED069322795TH
——————
EMS Update(THU 8-Jun-17)
อภินันต์ ED069316530TH
สุรสิทธิ์ ED069316543TH
ธีรพงษ์ ED069316557TH
ชาญวุฒิ ED069316565TH
——————
EMS Update(MON 12-Jun-17)
วิจิตร ED069328918TH
——————
EMS Update(TUE 13-Jun-17)
ณัฐพงศ์ ED069352545TH
สาธิต ED069352554TH
พงศ์จักร ED069352568TH
สัณหวิชญ์ ED069352571TH
เพชรรัตน์ ED069352585TH
วิทยา ED069352599TH
วชิระ ED069352608TH
——————
EMS Update(WED 14-Jun-17)
พิทย์ ED069382128TH
สุทธิชัย ED069382131TH
——————
EMS Update(THU 15-Jun-17)
ชัยณรงค์ ED069383622TH
Joseph ED069383636TH
——————
EMS Update(FRI 16-Jun-17)
ณัฐพล ED069364985TH
——————
EMS Update(MON 19-Jun-17)
พัทธนันท์ ED069358628TH
สกลพร ED069358631TH
เพชรณรงค์ ED069358645TH
Natthaporn ED069358659TH
——————
EMS Update(WED 21-Jun-17)
ศิริพงศ์ ED092720845TH
——————
EMS Update(THU 22-Jun-17)
พิศาล ED092712472TH
——————
EMS Update(FRI 23-Jun-17)
พงษ์อนันต์ ED092713668TH
พิมพ์ณดา ED092713671TH
——————
EMS Update(SAT 24-Jun-17)
ธีร์นวัช ED092714456TH
——————
EMS Update(MON 26-Jun-17)
บุญชัย ED092745158TH
ปรีชา ED092745161TH
ขวัญ ED092745175TH
——————
EMS Update(TUE 27-Jun-17)
ปิติศักดิ์ ED092717687TH
ไอศูรย์ ED092717695TH
——————
EMS Update(WED 28-Jun-17)
อุศเรนทร์ ED092719405TH
ศศิธร ED092719419TH
——————
EMS Update(THU 29-Jun-17)
วิรุฬห์กุมาร ED092780937TH
วิทยา ED092780945TH
ณัฐพล ED092780954TH
——————
EMS Update(FRI 30-Jun-17)
กวิน ED092763196TH
——————
EMS Update(MON 3-Jul-17)
บรรจบ ED092776098TH
วิษณุ ED092776107TH
พีระพงษ์ ED092776115TH
ประสาร ED0927761124TH
พีรวัฒน์ ED092776138TH
ชญากุล ED092776141TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jul-17)
กษิดิ์เดช ED092767312TH
นวลศรี ED092767326TH
เพชร ED092767330TH
——————
EMS Update(WED 5-Jul-17)
เกียรติศักดิ์ ED105910125TH
อธิพงศ์ ED105910139TH
——————
EMS Update(THU 6-Jul-17)
ประเวศน์ ED105912262TH
พรประภัส ED105912276TH
พงษ์สันต์ ED105912280TH
——————
EMS Update(FRI 7-Jul-17)
เกษมศักดิ์ ED105931615TH
ณัฐวุฒิ ED105931624TH
ชนม์ธวัช ED105931638TH
ทานต์วาริช ED105931641TH
——————
EMS Update(TUE 11-Jul-17)
ธีรพงษ์ ED105917242TH
เฉลิมพล ED105917256TH
ยุโรป ED105917260TH
——————
EMS Update(THU 13-Jul-17)
สุรสิทธิ์ ED105953443TH
ณสิต ED105953457TH
รัชชานนท์ ED105953465TH
เอกสิทธิ์ ED105953474TH
นพดล ED105953488TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jul-17)
ไธพัตย์ ED105938931TH
อัษฎา ED105938945TH
——————
EMS Update(MON 17-Jul-17)
Gregory ED105966345TH
พีระพงษ์ ED105966359TH
สันติภาพ ED105966362TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jul-17)
ณัฐพล ED105968235TH
วิสูตร ED105968244TH
ณัฐพงศ์ ED105968258TH
——————
EMS Update(WED 19-Jul-17)
ณัฐพล ED105986605TH
สุทธิชัย ED105986614TH
สรทัศน์ ED105986628TH
——————
EMS Update(THU 20-Jul-17)
นนท์ ED105988076TH
สรินดา ED105988080TH
สุพัฒน์ ED105988093TH
——————
EMS Update(FRI 21-Jul-17)
จรงยศ ED105989862TH
ธนชาต ED105989876TH
——————
EMS Update(MON 24-Jul-17)
สุพจน์ ED123832937TH
บันฑิต ED123832945TH
ธนกร ED123832954TH
บุญชัย ED123832968TH
——————
EMS Update(FRI 29-Jul-17)
ไพรสุดา ED123832971TH
——————
EMS Update(THU 27-Jul-17)
Choedpong ED123850621TH
พรรณวิไล ED123850635TH
——————
EMS Update(SAT 29-Jul-17)
ชัยรัตน์ ED123814071TH
กิดดากร ED123814085TH
วิศกร ED123814099TH
——————
EMS Update(MON 31-Jul-17)
ธรเสฏฐ์ RP081292173TH
ปรีชา ED123854977TH
อุศเรนทร์ ED123854985TH
พิศาล ED123854994TH
——————
EMS Update(TUE 1-Aug-17)
สุรชัย ED123856743TH
อาทิตย์ ED123856757TH
——————
EMS Update(WED 2-Aug-17)
Roberto ED123866079TH
ธีระยุทธ์ ED123866082TH
กรศักดิ์ RP091204200TH
——————
EMS Update(FRI 4-Aug-17)
ศิริพงษ์ ED123891802TH
——————
EMS Update(MON 7-Aug-17)
สุขเกษม ED137712449TH
สุเมธ ED137712452TH
ศราวุฒิ ED137712466TH
กตาธิการ ED137712470TH
ชญากุล ED137712483TH
Woodhams ED137712497TH
——————
EMS Update(WED 9-Aug-17)
ขวัญ ED123889106TH
กวิน ED123889110TH
——————
EMS Update(THU 10-Aug-17)
ศศิธร RP091244699TH
อุไรวรรณ ED137740351TH
จักรพงษ์ ED137740365TH
พิมพ์ณดา ED137740379TH
——————
EMS Update(FRI 11-Aug-17)
ธีรพงษ์ ED137733656TH
——————
EMS Update(TUE 15-Aug-17)
ธีร์นวัช ED137737030TH
อภินันต์ ED137737043TH
ปุญญพัตน์ ED137737057TH
——————
EMS Update(WED 16-Aug-17)
ธีรชัย ED137739217TH
วีรัฐ ED137739225TH
——————
EMS Update(THU 17-Aug-17)
สุพัฒน์ ED137763255TH
ธนทัต ED137763264TH
——————
EMS Update(FRI 18-Aug-17)
ธนชาต ED137772310TH
ปรเชษฐ์ ED137772323TH
ศุทรา ED137772482TH
——————
EMS Update(SAT 19-Aug-17)
Pantad RP091272902TH
——————
EMS Update(MON 21-Aug-17)
บุญชัย ED152500217TH
พีระยุทธ ED152500225TH
วิโรจน์ ED152500234TH
เพชร ED152500248TH
——————
EMS Update(WED 23-Aug-17)
ชยพล ED152502500TH
ดนัย ED152502513TH
เรืองทรัพย์ ED152502527TH
รัชชานนท์ ED152502535TH
เจริญ ED152502544TH
Mike ED152502558TH
——————
EMS Update(THU 24-Aug-17)
ณัฐพงศ์ ED137779975TH
——————
EMS Update(FRI 25-Aug-17)
ธวัชชัย ED137791455TH
ชาญ ED137791469TH
ประเวศน์ ED137791472TH
——————
EMS Update(SAT 26-Aug-17)
พงษ์อนันต์ ED152522243TH
ชัยณรงค์ ED152522257TH
——————
EMS Update(MON 28-Aug-17)
วชิระ ED152524862TH
พิชัย ED152524876TH
——————
EMS Update(TUE 29-Aug-17)
กิตติวัช ED152517257TH
อธิพงศ์ ED152517265TH
ภานุวัฒน์ ED152517274TH
——————
EMS Update(WED 30-Aug-17)
อุศเรนทร์ ED152518938TH
พรพรรณ ED152518941TH
——————
EMS Update(THU 31-Aug-17)
สิทธิศักดิ์ ED152560096TH
ตรีรัตน์ ED152560105TH
——————
EMS Update(MON 1-Sep-17)
สิทธิศักดิ์ ED152576096TH
อนุชิต ED152576105TH
สุภารัตน์ ED152576119TH
——————
EMS Update(FRI 8-Sep-17)
ศิริพงศ์ ED152593284TH
——————
EMS Update(MON 18-Sep-17)
สุพัฒน์ ED170236329TH
——————
EMS Update(TUE 19-Sep-17)
รอมฎอล ED170239118TH
พิชัย ED170239121TH
——————
EMS Update(WED 20-Sep-17)
ชญากุล ET518136991TH
ภูษณิศา ET518137008TH
David ET518137011TH
Natthaporn ET518137025TH
กิตติวัช ET518137039TH
สุวิทย์ ET518137042TH
สมชาย ET518137056TH
ธีระ ET518137060TH
เฉลิมพล ET518137073TH
วัฒนะ ET518137087TH
——————
EMS Update(THU 21-Sep-17)
ฉัตรนิธิศวร์ ED170282354TH
ปรีชา ED170282368TH
ดำรงศักดิ์ ED170282371TH
ณัฐพล ED170282385TH
YAT SING ED170282399TH
ภาณุภณ ED170282408TH
ศศิธร ED170282411TH
——————
EMS Update(FRI 22-Sep-17)
ไธพัตย์ ED170272652TH
ชัยรัตน์ ED170272666TH
ปัญญา ED170272670TH
วรรณวุฒิ ED170272683TH
——————
EMS Update(SAT 23-Sep-17)
ธีร์ธวัชช์ ED170273689TH
ธีระ ED170273692TH
กฤษณพล ED170273701TH
——————
EMS Update(MON 25-Sep-17)
แป้งหอม ED170269260TH
จีระศักดิ์ ED170269273TH
กวิน ED170269287TH
วิรุฬห์กุมาร ED170269295TH
บุญชัย ED170269300TH
สุทธิพงษ์ ED170269313TH
ปัญญรัตน์ ED170269327TH
——————
EMS Update(TUE 26-Sep-17)
เจริญ ED170276994TH
กิดดากร ED170277005TH
กีรติ ED170277014TH
——————
EMS Update(WED 27-Sep-17)
เพชรรัตน์ ED185402084TH
Greg ED185402098TH
ณัติพงศ์ ED185402107TH
——————
EMS Update(THU 28-Sep-17)
ดนัย ED185422588TH
——————
EMS Update(FRI 29-Sep-17)
ไชยวัฒน์ ED185403116TH
ชยพล ED185403120TH
——————
EMS Update(SAT 30-Sep-17)
อุศเรนทร์ ED185414459TH
——————
EMS Update(MON 2-Oct-17)
เพชร ED185433841TH
ชวลิต ED185433855TH
สุภคม ED185433869TH
นนทิวรรธ์ ED185433872TH
ณัฐพงศ์ ED185433886TH
——————
EMS Update(TUE 3-Oct-17)
พรประภัส ED185417755TH
ธาดารัตน์ ED185417764TH
นุกูล ED185417778TH
——————
EMS Update(WED 4-Oct-17)
ภูศักดิ์ ED185450102TH
วิษณุกร ED185450116TH
สุพรรณี ED185450120TH
สันติภาพ ED185450133TH
——————
EMS Update(FRI 6-Oct-17)
ธีร์นวัช ED185445283TH
ภูริพงศ์ ED185445297TH
สุพัฒน์ ED185445663TH
——————
EMS Update(MON 9-Oct-17)
สมสิทธิ์ RP110165072TH
พิชัย ED185449515TH
เสถียรพงศ์ ED185449529TH
เกียรติศักดิ์ ED185449532TH
——————
EMS Update(TUE 10-Oct-17)
มณเฑียร ED200501135TH
——————
EMS Update(WED 11-Oct-17)
พิศาล ED200503034TH
ธนกฤต ED200503048TH
——————
EMS Update(THU 12-Oct-17)
ศิริพงศ์ ED200504216TH
ปริญฑัต ED200504220TH
——————
EMS Update(SAT 14-Oct-17)
นันทวัฒน์ ED200520412TH
——————
EMS Update(MON 16-Oct-17)
พศิน ED200505945TH
——————
EMS Update(TUE 17-Oct-17)
เฉลิมพล ED200509479TH
ปุณยวีร์ ED200509482TH
——————
EMS Update(WED 18-Oct-17)
เอกอำนวย ED200516599TH
พงศ์สันต์ ED200516608TH
——————
EMS Update(THU 19-Oct-17)
Pantad RP123107073TH
เอกลักษณ์ ED200518158TH
จตุพร ED200518161TH
เจสิกา ED200518175TH
วรยุทธ ED200518189TH
——————
EMS Update(FRI 20-Oct-17)
Julian ED200527883TH
ชวลิต ED200527897TH
ธีระยุทธ์ ED200527906TH
——————
EMS Update(SAT 21-Oct-17)
ประวัติ ED200544833TH
——————
EMS Update(TUE 24-Oct-17)
สรทัศน์ ED200553897TH
บุญชัย ED200553906TH
สมบุญ ED200553910TH
นพดล ED200553923TH
ศุภชัย ED200553937TH
——————
EMS Update(WED 25-Oct-17)
อภินันต์ ED200564740TH
มนัส ED200564753TH
——————
EMS Update(FRI 27-Oct-17)
ธนชาต ED200580932TH
สุภารัตน์ ED200580946TH
——————
EMS Update(SAT 28-Oct-17)
ปรีชา ED200567600TH
ธีระ ED200567613TH
ฉัตรรวี ED200567627TH
——————
EMS Update(MON 30-Oct-17)
บัณฑูรย์ ED200584625TH
ประทีป ED200584639TH
ศราวุธ ED200584642TH
——————
EMS Update(TUE 31-Oct-17)
พิชัย ED200586189TH
เกียรติพงษ์ ED200586192TH
——————
EMS Update(WED 1-Nov-17)
ชัยรัตน์ ED200588817TH
ศิริวัฒน์ ED200588825TH
——————
EMS Update(THU 2-Nov-17)
พีระยุทธ ED219731206TH
รุ่งนภา ED219731210TH
——————
EMS Update(FRI 3-Nov-17)
ทานต์วาริช ED219731237TH
อุศเรนทร์ ED219731245TH
——————
EMS Update(SAT 4-Nov-17)
ศศิธร ED219733927TH
กฤษณพล ED219733935TH
——————
EMS Update(MON 6-Nov-17)
อุศเรนทร์ ED200599908TH
ภุมริน ED200599911TH
อรธิชา ED200599925TH
สามารถ ED200599939TH
ชญากุล ED200599942TH
——————
EMS Update(TUE 7-Nov-17)
ทานต์วาริช RP134501777TH
เจริญ ED219709021TH
ภูริพงศ์ ED219709035TH
ปิยะวรรณ ED219709049TH
——————
EMS Update(WED 8-Nov-17)
นัทธิ ED219761415TH
พัทธนันท์ ED219761429TH
วิศกร ED219762282TH
——————
EMS Update(THU 9-Nov-17)
ประวัติ ED219764748TH
ปิยะนุช ED219764751TH
สุรศักดิ์ ED219764765TH
——————
EMS Update(FRI 10-Nov-17)
ศุภกฤต ED219773339TH
——————
EMS Update(SAT 11-Nov-17)
ธีร์นวัช ED219767214TH
——————
EMS Update(MON 13-Nov-17)
ภาคินันท์ ED219780105TH
ณัฐนันท์ ED219780119TH
ณัฐพงศ์ ED219780122TH
——————
EMS Update(TUE 14-Nov-17)
วิษณุกร ED219726775TH
ธนกฤต ED219726784TH
ภูดิส ED219726798TH
รัฐพล ED219726807TH
——————
EMS Update(WED 15-Nov-17)
ธีระยุทธ RP134517091TH
เอกอำนวย ED234802267TH
สุรชัย ED234802275TH
——————
EMS Update(THU 16-Nov-17)
ฐิติพันธ์ ED219784115TH
วสันต์ ED234805348TH
——————
EMS Update(FRI 17-Nov-17)
ฟิกรี ED219786638TH
——————
EMS Update(SAT 18-Nov-17)
Roque ED219787973TH
Mark ED219787987TH
——————
EMS Update(MON 20-Nov-17)
เพชร ED234808361TH
——————
EMS Update(TUE 21-Nov-17)
บุญชัย ED234840353TH
สุวัฒน์ ED234840367TH
พรพรรณ ED234840375TH
เฉลิมพล ED234840384TH
วิลาวัลย์ ED234840398TH
ปิยะวรรณ ED234840407TH
——————
EMS Update(WED 22-Nov-17)
จิรัฏฐ์ ED219796516TH
วรรณวุฒิ ED219796520TH
——————
EMS Update(THU 23-Nov-17)
กิดดากร ED234836800TH
ประเสริฐ ED234836813TH
——————
EMS Update(FRI 24-Nov-17)
สุพจน์ ED234837592TH
——————
EMS Update(SUN 26-Nov-17)
ชูเกียรติ EU215238741TH
สวินดา EU215238755TH
อัษฏา EU215238769TH
——————
EMS Update(MON 27-Nov-17)
บัญฑูรย์ ED234882044TH
วิฬุรห์กุมาร ED234882058TH
——————
EMS Update(TUE 28-Nov-17)
ศศิธร ED234882795TH
——————
EMS Update(WED 29-Nov-17)
ธีร์นวัช ED234857107TH
วรรณ ED234857115TH
พัศพงศ์ ED234857124TH
——————
EMS Update(THU 30-Nov-17)
สุรชัย ED234858076TH
สุวิทย์ ED234858080TH
นภาดา ED234858093TH
นคร ED234858102TH
——————
EMS Update(FRI 1-Dec-17)
สุทธิชัย ED234885791TH
ฐิติพันธ์ ED234885805TH
มนต์ชัย ED234885814TH
พิศาล ED234886899TH
——————
EMS Update(MON 4-Dec-17)
พิชัย ED234843332TH
วิทยา ED234843346TH
ชญากุล ED234843350TH
ธนชาต ED234843363TH
——————
EMS Update(WED 6-Dec-17)
เอกลักษณ์ ED252307959TH
ศิริพงศ์ ED252307962TH
ปรเชษฐ์ ED252307976TH
อุศเรนทร์ ED252307980TH
สุภาภรณ์ ED252307993TH
ธาดารัตน์ ED252308000TH
จงกล ED252308013TH
——————
EMS Update(THU 7-Dec-17)
ขวัญ ED252335892TH
สรทัศน์ ED252335901TH
ชาคริต ED252335915TH
ญาณวรรธน์ ED252335929TH
ธนทัต ED252335932TH
——————
EMS Update(FRI 8-Dec-17)
กวิน ED252349035TH
ธีระ ED252349049TH
——————
EMS Update(TUE 12-Dec-17)
ชวลิต ED234893118TH
พิชัย ED234893121TH
อนุชิต ED234893135TH
M Woodhams ED234893149TH
คเชนทร์ ED234893152TH
ชยพล ED234893166TH
——————
EMS Update(WED 13-Dec-17)
ชัยรัตน์ ED252364749TH
——————
EMS Update(THU 14-Dec-17)
ชาญวุฒิ ED252390678
——————
EMS Update(FRI 15-Dec-17)
วาทิน ED252368017TH
——————
EMS Update(SAT 16-Dec-17)
มนต์ชัย ED252369043TH
กิตติศักดิ์ ED252369057TH
——————
EMS Update(Mon 18-Dec-17)
สุพัฒน์ ED252378045TH
เจริญ EU202103887TH
วีรพงค์ EU202103895TH
ปรวัชร EU202103900TH
ปวิณชัย EU202103913TH
——————
EMS Update(Mon 18-Dec-17)
ปุณยวีร์ ED234846356TH
ภูริพงศ์ ED234846360TH
วิสูตร ED234846373TH
วชิระ ED234846387TH
——————
EMS Update(TUE 19-Dec-17)
ปุณยวีย์ ED234846356TH
ภูริพงศ์ ED234846360TH
วิสูตร ED234846373TH
วชิระ ED234846387TH
——————
EMS Update(WED 20-Dec-17)
ณภัชนันท์ EU146522880TH
——————
EMS Update (MON 25-Dec-17)
บุญชัย ED265640706TH
สมนึก ED265640710TH
วัระพล EU146574119TH
——————
EMS Update (TUE 26-Dec-17)
เพชร EU146616785TH
ธิติ EU146616794TH
มนัส EU146616803TH
วิษณุกร EU146616817TH
ชัยวัฒน์ EU146616825TH
ณัฐพงษ์ EU146616834TH
——————
EMS Update (WED 27-Dec-17)
เพชรรัตน์ EU146528922TH
อภินันต์ EU146528936TH
——————
EMS Update(FRI 29-Dec-17)
ธีร์นวัช ED265649339TH

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าแบบนี้คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้เส้นผมของคุณนั้นต้องเจอกับน้ำฝน แต่ถ้าคุณมีวิธีแก้ไขให้เส้นผมที่โดนฝนของคุณกลับมาดีเหมือนเดิมก็จะเป็นการดีใช่ไหม

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน (Tips For Keeping Your Hair Safe From Rainy Weather )

ช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณคงหนีไม่พ้นแน่ๆ ถ้าจะไม่ให้เส้นผมของคุณนั้นโดนฝนเลย และเวลาโดยฝน เส้นผมก็จะเละเทะ จัดทรงยาก …

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จนคุณเองจะต้องมานั้งจัดการกับทรงผมใหม่ แต่วันนี้เรามีวิธีดูแลเส้นผมของคุณเมื่อต้องเจอฝนมาฝากกัน
 • ถ้าเป็นไปได้ควรรีบสระผมให้เร็วที่สุด เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาจะชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศลงมาด้วย นอกจากทำให้ไม่สบายได้ง่าย เส้นผมและหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสมด้วย
 • ถ้าไม่สะดวกที่จะสระผมทันที ควรนำทิชชูหรือผ้าขนหนูซับบริเวณหนังศีรษะ และเส้นผมเบาๆหรือถ้าใครรู้ตัวว่าจะต้องเผชิญฝนเป็นประจำ จะหาไดร์เป่าผมเครื่องเล็กๆ มาไว้ที่ออฟฟิศก็ไม่ว่ากัน
 • หลังจากเป่าผมจนหมาดแล้ว ควรใช้หวีซี่ห่างๆหวีเบาๆ เพื่อไม่ให้ เส้นผม พันกันและไม่เกิดอาการชี้ฟูหลังจากผมแห้ง
 • ควรหลีกเลี่ยงการสระผมก่อนนอน ถึงแม้จะเป่าผมให้แห้งแล้วก็ยังคงมีความชื้นสะสมภายในซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดรังแคได้ง่าย
 • ควรซับผมให้แห้งหมาดๆ หลังสระ แล้วใช้ผลิตภัณฑ์บำรุง เส้นผม ชนิดไม่ต้องล้างออกชโลมเส้นผมโดยเว้นบริเวณโคนไว้เพื่อป้องกันความมันบนหนังศีรษะ
 • การใช้ไดร์เป่าผมควรเน้นบริเวณโคนผมให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันความชื้นและควรเป่าจากบนลงล่างเพื่อให้เกล็ดผมไม่เปิดและเรียงตัวสวย
 • ควรหมักผมสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อบำรุง เส้นผม อย่างล้ำลึก ที่สำคัญควรใช้ปลายนิ้วนวดหนังศีรษะเป็นวงกลมให้ทั่วเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้การผลิตน้ำมันจากรากผมเป็นไปอย่างปกติ
 • ผมแห้งฟูฟ่องหลังจากโดนฝน วิธีแก้แบบด่วนๆ ก็คือการนำครีมทาหน้าหรือออยล์ลูบผมบางๆ ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : kbeautifullife.com

ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349
Add Friend

Line Official id: @fkz9946l

(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)
http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”
4: Instagram : sawpalmetto_th
5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand
6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/
7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

 QR CODE

3fca1bb0@fkz9946l

Saw Palmetto Thailand Logo

ปรึกษา Mr.Hair Man

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า
Saw Palmetto ในรูปบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบใหม่ และเแบบก่า

อ่านเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Saw Palmetto Thailand มีบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) แล้วครับ

สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand ที่มีบัญชีพร้อมเพย์ ทางเรามีบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ระบุให้บริการเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับ 🙂
prompt-pay-bbl
 
=======================================
ชื่อบัญชี : WISSANU AIMWAT
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (Savings Deposits)
 
ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ (BKK Bank)

เลขบัญชี (Account No.) : 207-4-111614

สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)
Payment-R
=======================================
***ต่างธนาคาร***
-โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
-โอนเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 2 บาท
-โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 5 บาท
-โอนเงินมากกว่า 100,000-วงเงินสูงสุดตามแต่ละธนาคารกำหนด ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 10 บาท
 
=======================================
promt
พร้อมเพย์ ดีกว่าการโอนเงินแบบเดิมอย่างไร ?
 
– สะดวก รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องถามชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับโอนให้ยุ่งยาก รู้แค่เบอร์มือถือก็กดโอนเงินให้ได้แล้ว
 
– ปลอดภัย เพราะไม่ต้องพกเงินสดไปโอนเงินให้ที่ธนาคาร ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะสูญหาย และยังสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ด้วย
 
– ค่าธรรมเนียมโอนเงินถูกลง โดยเฉพาะการโอนต่างธนาคาร หรือข้ามเขต ข้ามจังหวัด ต่อไปใครจะโอนเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด จ่ายค่าอาหารให้เพื่อน หรือโอนเงินค่าซื้อของให้บัญชีต่างธนาคาร ถ้าจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลย แต่หากเกิน 5,000 บาท ก็ยังเสียค่าธรรมเนียมถูกลงกว่าแบบเดิม
 
-สามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรง โดยผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนภาษี เงินบำนาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ

รีวิวจากลูกค้าสุภาพสตรีหลังใช้ Hair, Skin & Nails Formula หลังใช้เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

รีวิวจากลูกค้าสุภาพสตรีหลังใช้ Hair, Skin & Nails Formula หลังใช้เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น อาการผมร่วงหยุดชะงัก!!! (Update 28-Mar-17)

 

Hair, Skin & Nails formula2

 

Hair, Skin & Nails formula3

 

Hair, Skin & Nails formula4

 

Hair, Skin & Nails formula5

 

คลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Hair, Skin & Nails Formula

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

 

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

Add Friend

หรือ

Line Official id: @fkz9946l

(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)
http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2016

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2016

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2016

EMS Update (MON 4-Jan-16)
สมศักดิ์ EP324280538TH
ปณต EP324280541TH
ธเนศ EP324280555TH
กิตติกร EP324280569TH
จิรันธนิน EP324280572TH
——————
EMS Update (TUE 5-Jan-16)
อภิชาต EP324312933TH
ยงยุทธ EP324312947TH
บุญชัย EP324312955TH
วรงค์ EP324312964TH
——————
EMS Update (WED 6-Jan-16)
อาทิตย์ EP324304035TH
Mr. Shiu EP324304044TH
พรพัฒน์ EP324304058TH
——————
EMS Update (THU 7-Jan-16)
วินัย EP324328448TH
กรานต์ EP324328451TH
ธีรากร EP324328465TH
วิสูตร EP324328479TH
——————
EMS Update (FRI 8-Jan-16)
ธีระ EP324317745TH
ชวลิต EP324317754TH
——————
EMS Update (SAT 9-Jan-16)
พิเชษฐ์ EP324332235TH
——————
EMS Update (MON 11-Jan-16)
Pascal EP324354641TH
กีรติ EP324354655TH
——————
EMS Update (TUE 12-Jan-16)
โสภณ EP324355620TH
ธันยพงศ์ EP324355633TH
Walter EP324355647TH
——————
EMS Update (WED 13-Jan-16)
กฤษณพล EP617454979TH
ไพบูลย์ EP617454982TH
ศุภชัย EP617465375TH
นคร EP617465384TH
วราพร EP617465398TH
ศิริพงศ์ EP617465415TH
เฉลิมพล EP617465424TH
อารมณ์ EP617465438TH
——————
EMS Update (THU 14-Jan-16)
พรพรรณ RJ836667623TH
ธรรมรัตน์ EP61746162TH
——————
EMS Update (FRI 15-Jan-16)
วาสินี EP617493005TH
ก่อการ EP617493014TH
ณัฐ EP617493028TH
——————
EMS Update (SAT 16-Jan-16)
ไพรัช EP617488915TH
——————
EMS Update (MON 18-Jan-16)
จงกล EP617495015TH
——————
EMS Update (TUE 19-Jan-16)
จุฑามาศ EP617480727TH
สุภารัตน์ EP617480735TH
ไพรัชญ์ EP617480744TH
——————
EMS Update (WED 20-Jan-16)
ณัฐพงศ์ EP617413254TH
พิพิธ EP617413268TH
——————
EMS Update (THU 21-Jan-16)
ฉัตรคฑา EP617482864TH
ชวลิต EP617482878TH
มานพ EP617413775TH
สามารถ EP617413784TH
——————
EMS Update (FRI 22-Jan-16)
พิพิธ RJ836715933TH
ชัยรัตน์ EP617414498TH
มนสิการ EP617414507TH
——————
EMS Update (SAT 23-Jan-16)
ไกรศรี EP617484499TH
——————
EMS Update (MON 25-Jan-16)
กฤษณะ EP617500347TH
ภัททิยดิษฐ์ EP617500355TH
——————
EMS Update (TUE 26-Jan-16)
พรรณิกา EP617501166TH
ปรีชา EP617501170TH
——————
EMS Update (WED 27-Jan-16)
อภินันท์ EP617502949TH
กฤษณะ EP617502952TH
สุกัญญา EP617502966TH
——————
EMS Update (THU 28-Jan-16)
ปณตธรรมม์ EP617511217TH
——————
EMS Update (FRI 29-Jan-16)
ชัยวนนท์ EP617536151TH
พัชรินทร์ EP617536165TH
รอมฎอล EP617536179TH
ธวัชชัย EP617536182TH
หัทยาพร EP617536196TH
——————
EMS Update (SAT 30-Jan-16)
ธเนศ EP617534915TH
——————
EMS Update (MON 1-Feb-16)
บุญชัย EP617514814TH
สิทธิศักดิ์ EP617514828TH
ปิติพงษ์ EP617514831TH
บรรจบ EP617514845TH
ปริเชษฐ EP617514859TH
สุชาวดี EP617514862TH
ณัฐพล EP617514876TH
——————
EMS Update (TUE 2-Feb-16)
วัลลภ EP617543872TH
เกียรติศักดิ์ EP617543886TH
อานนท์ EP617543890TH
วิเชียร EP617543909TH
——————
EMS Update (WED 3-Feb-16)
สมชาย EP617561709TH
นิธิศ EP617561712TH
สรคุปต์ EP617561726TH
ปกรณ์ EP617561730TH
——————
EMS Update (THU 4-Feb-16)
เจตษฎา EP617553645TH
——————
EMS Update (FRI 5-Feb-16)
สมบูรณ์ EP617555323TH
ยุโรป EP617555337TH
——————
EMS Update (SAT 6-Feb-16)
รุ่งนภา EP617577417TH
——————
EMS Update (TUE 9-Feb-16)
พรรุ่ง EP616300358TH
อาทิตย์ EP616300361TH
ศุภฤกษ์ EP616300375TH
วัฒนะ EP616300389TH
รมณพร EP616300392TH
——————
EMS Update (WED 10-Feb-16)
ธีระ EP617581796TH
——————
EMS Update (FRI 12-Feb-16)
เฉลิมพล EP616340842TH
สุเมธ EP616340856TH
เรืองทรัพย์ EP616340860TH
——————
EMS Update (MON 15-Feb-16)
ศิริพงศ์ EP616343659TH
สุจินทร์ EP616343662TH
Colins EP616343676TH
รุสลัน EP616343680TH
Danylo EP616343693TH
——————
EMS Update (TUE 16-Feb-16)
ธีระยุทธ์ EP616354651TH
จักรพงศ์ EP616354665TH
——————
EMS Update (WED 17-Feb-16)
อริญชย์ EP616355714TH
ภาคภูมิ EP616355728TH
พรพรรณ EP616368029TH
——————
EMS Update (THU 18-Feb-16)
ปรีชา EP616344606TH
ณัฐธีร์ EP616344610TH
——————
EMS Update (FRI 19-Feb-16)
อัคคพงษ์ EP616357600TH
วินัย EP616357613TH
——————
EMS Update (TUE 23-Feb-16)
Christopher EP616218585TH
มนตรี EP616218599TH
ชัยรัตน์ EP616218608TH
ธนชาต EP616218611TH
Peter EP616218625TH
วสันต์ EP616218639TH
อนันทพร EP616218642TH
——————
EMS Update (WED 24-Feb-16)
นัทธิ EP616220663TH
ไกรศรี EP616220677TH
——————
EMS Update (THU 25-Feb-16)
เพชร EP616229557TH
ยิ่งทวี EP616229565TH
มนสิการ EP616229574TH
——————
EMS Update (FRI 26-Feb-16)
ธนกร EP616211026TH
ธวัชชัย EP616211030TH
อภิชาติ EP616211043TH
——————
EMS Update (MON 29-Feb-16)
พรรณิภา EP616249295TH
นพดล EP616249300TH
ชวลิต EP616249313TH
พรรุ่ง EP616249327TH
มนต์ชัย EP616249335TH
Worawut EP616249344TH
นราธิป EP616243179TH
บุญชัย EP616243182TH
รอมฎอล EP616243196TH
——————
EMS Update (TUE 1-Mar-16)
เทพธนวัชร์ EP616252666TH
ณหทัย EP616251665TH
——————
EMS Update (WED 2-Mar-16)
อานนท์ EP616247079TH
ณัทธร EP616247082TH
——————
EMS Update (THU 3-Mar-16)
กวิน EP616280004TH
พัชรินทร์ EP616288011TH
——————
EMS Update (FRI 4-Mar-16)
สาธิต EP616270280TH
——————
EMS Update (SAT 5-Mar-16)
สุพรรณ EP616271838TH
——————
EMS Update (MON 7-Mar-16)
ปริเชษฐ EP616261597TH
ชวลิต EP616261606TH
——————
EMS Update (TUE 8-Mar-16)
ปณต EP616262558TH
กิตติกร EP616262561TH
——————
EMS Update (WED 9-Mar-16)
มานพ EP796721235TH
วิชญะ EP796721244TH
อัคครพงษ์ EP796721258TH
——————
EMS Update (THU 10-Mar-16)
พิศรุต EP796733344TH
วรศักดิ์ EP796733358TH
——————
EMS Update (FRI 11-Mar-16)
สิทธิศักดิ์ EP796704379TH
เกียรติศักดิ์ EP796704382TH
มงกฏ EP796704396TH
——————
EMS Update (MON14-Mar-16)
เหมียว EP796708234TH
สัณหวิชญ์ EP796708248TH
——————
EMS Update (TUE 15-Mar-16)
ไพลิน EP796719311TH
เลื่อน EP796719325TH
เฉลิมพล EP796719339TH
วีร์ฤทธิ์ EP796719342TH
อนันตยศ EP796719356TH
——————
EMS Update (WED 16-Mar-16)
ศิริพงศ์ EP796750815TH
อธิชากร EP796750824TH
ณัฐพงศ์ EP796750838TH
ปิยะ EP796750841TH
——————
EMS Update (FRI 18-Mar-16)
ศุภชัย EP796713795TH
อภิดา EP796713804TH
อาคม EP796713818TH
——————
EMS Update (MON 21-Mar-16)
สุรชัย EP796781897TH
อนันต์ EP796781906TH
วัชรพันธ์ EP796781910TH
ยงยุทธ EP796781923TH
วิสิทธิ์ EP796781937TH
ณัฐชยา EP796781945TH
——————
EMS Update (TUE 22-Mar-16)
สามารถ EP796771807TH
——————
EMS Update (WED 23-Mar-16)
กรฤต EP796773241TH
สมบูรณ์ EP796773255TH
สถาพร EP7967733269TH
——————
EMS Update (THU 24-Mar-16)
สฤษดิ์ EP796611592TH
พัดชา EP796611601TH
——————
EMS Update (SAT 26-Mar-16)
ปรีชา EP796612624TH
——————
EMS Update (MON 28-Mar-16)
เจสิกา EP796614007TH
พชร EP796615285TH
สมชาย EP796615299TH
——————
EMS Update (TUE 29-Mar-16)
อาทิตย์ EP796636651TH
วัลลภ EP796636665TH
——————
EMS Update (WED 30-Mar-16)
พรรณิภา EP796618131TH
เปรม EP796618145TH
——————
EMS Update (THU 31-Mar-16)
ชนม์ธวัช EP796638992TH
บุญชัย EP796639009TH
Jake EP796638012TH
วาสินี EP7966389026TH
——————
EMS Update (FRI 1-Apr-16)
ธเนศ EP796606487TH
เพชรรัตน์ EP796606495TH
——————
EMS Update (SAT 2-Apr-16)
พรรุ่ง EP796665335TH
นคร EP796665349TH
——————
EMS Update (MON 4-Apr-16)
มนัส EP796653005TH
พัชรินทร์ EP796653014TH
มนต์ชัย จันทร์เรือง EP796653028TH
M.Woodhams EP796667061TH
ธีรพงษ์ EP796667075TH
ปัญญรัตน์ EP796667089TH
มนต์ชัย วงศ์ราช EP796667092TH
เพชร EP796667101TH
มนูญ RJ836374797TH
——————
EMS Update (TUE 5-Apr-16)
เดชดนัย EP796646115TH
ปริเชษฐ EP796646129TH
อิทธิเจตน์ EP796646132TH
ปกรณ์ EP796646146TH
สัณหวิชญ์ EP796647623TH
——————
EMS Update (THU 7-Apr-16)
ธีระยุทธ์ EP796694084TH
ชัยวัฒน์ EP796694098TH
ปิยะ EP796694107TH
ณัฐพล EP796694115TH
วีร์ฤทธิ์ EP796694124TH
Walter EP796694138TH
——————
EMS Update (FRI 8-Apr-16)
Christopher EP796660580TH
——————
EMS Update (SAT 9-Apr-16)
ภัททิยดิษฐ์ EP796662957TH
——————
EMS Update (MON 18-Apr-16)
จิรันธนิน EP796698611TH
เกียรติศักดิ์ EP796698625TH
กฤษณะ EP796698639TH
ปภังกร EP796698642TH
Mr.Lars EP796698656TH
วรงค์ EP615822211TH
พงษ์สันต์ EP615803685TH
กวิน EP615803699TH
——————
EMS Update (TUE 19-Apr-16)
ธีระพงษ์ EP615826757TH
สิทธิศักดิ์ EP615826765TH
วินัย EP615826774TH
อภิสิทธิ์ EP615827443TH
พรรษา EP615827457TH
อนุชิต EP615827465TH
สุทธิพงษ์ EP615827474TH
——————
EMS Update (WED 20-Apr-16)
เรืองทรัพย์ EP615836330TH
ศิริพงศ์ EP615836343TH
ธีรชัย EP615836357TH
สมนึก EP615836365TH
สรคุปต์ EP615836374TH
——————
EMS Update (THU 21-Apr-16)
รำพัน EP615829339TH
อานนท์ EP615829342TH
เฉลิมพล EP615829356TH
——————
EMS Update (FRI 22-Apr-16)
ไพรสุดา EP615837817TH
——————
EMS Update (SAT 23-Apr-16)
ปกิณกะ EP615810465TH
——————
EMS Update (MON 25-Apr-16)
กนกกร EP615811355TH
จักรพงศ์ EP615811369TH
อัศนัย EP615811372TH
ยุโรป EP615852690TH
——————
EMS Update (TUE 26-Apr-16)
ภริตพร EP615881237TH
ไพรสุดา EP615881245TH
สุภคม EP615881254TH
รมณพร EP615881268TH
พระกรฤต EP615881271TH
วิษณุกร EP615881285TH
——————
EMS Update (WED 27-Apr-16)
กรรณิการ์ EP615882405TH
Daiji EP615882419TH
มานพ EP615882422TH
——————
EMS Update (THU 28-Apr-16)
ปรีชา EQ386011099TH
Montri EQ386011108TH
สุกฤตา EQ386011111TH
——————
EMS Update (FRI 29-Apr-16)
ธวัชชัย EP351806902TH
สุทธานันท์ EP351806916TH
——————
EMS Update (SAT 30-Apr-16)
นพดล EP351807655TH
——————
EMS Update (TUE 3-May-16)
บุญชัย EQ386036056TH
นราธิป EQ386036060TH
อัคคพงษ์ EQ386036073TH
บรรจบ EQ386036087TH
ณัฐนันท์ EQ386036095TH
ธีร์นวัช EQ386036100TH
พัชรินทร์ EQ386036113TH
เกียรติศักดิ์ EQ386036127TH
——————
EMS Update (WED 4-May-16)
ธวัชชัย EQ386102152TH
——————
EMS Update (SAT 7-May-16)
ศุภกร EQ386037564TH
มณเฑียร EQ386037578TH
อรรถเศรษฐ์ EQ386037581TH
อริญชย์ EQ386037595TH
ปริเชษฐ EQ386037604TH
พรรณิภา EQ386037618TH
——————
EMS Update (MON 9-May-16)
กิรณา EQ386038216TH
พงศ์เทพ EQ386038220TH
สัณหวิชญ์ EQ386038233TH
——————
EMS Update (TUE 10-May-16)
ธีรพงษ์ EQ386044018TH
ฉัตรคฑา EQ386044021TH
วิสูตร EQ386044035TH
——————
EMS Update (WED 11-May-16)
ณัฐศักย์ EQ386045305TH
——————
EMS Update (THU 12-May-16)
เอกรัตน์ EQ386046226TH
พรรุ่ง EQ386046230TH
——————
EMS Update (SAT 14-May-16)
ปิยะ EQ386047782TH
——————
EMS Update (MON 16-May-16)
เมธี EQ386060355TH
สารัช EQ386060364TH
ไพรัช EQ386060378TH
ธันยพงศ์ EQ386060381TH
อภินันต์ EQ386060395TH
ไพลิน EQ386060404TH
กฤษณพล EQ386060418TH
Gerald EQ386060421TH
——————
EMS Update (TUE 17-May-16)
พุฒิกานต์ EQ386061617TH
ธนชาต EQ386061625TH
ชรินทร์ EQ386061634TH
——————
EMS Update (THU 19-May-16)
ชาญวุฒิ EQ386063462TH
เพชร EQ386063476TH
——————
EMS Update (MON 23-May-16)
กรฤต EP615963599TH
ศิริพงศ์ EP615963608TH
——————
EMS Update (TUE 24-May-16)
เพชรรัตน์ EP614848950TH
Christopher EP614848963TH
ธีรเชษฐ์ EP614848977TH
อธิชากร EP614848985TH
——————
EMS Update(Wed 25-May-16)
เฉลิมพล FP746597354TH
——————
EMS Update (THU 26-May-16)
สิทธิรักษ์ EX138626980TH
สันติ EX138627013TH
——————
EMS Update (FRI 27-May-16)
สามารถ EP439763852TH
ปณต EP4397638566TH
วีรฤทธิ์ EP439763883TH
กรรณิการ์ EP439763897TH
พิทักษ์ EP439763870TH
——————
EMS Update (SAT 28-May-16)
ประวิทย์ EP746417525TH
พรพล EP746417534TH
——————
EMS Update(Sun 29-May-16)
มนต์ชัย FP746419606TH
——————
EMS Update(TUE 31-May-16)
วีร์ฤทธิ์ EP439772655TH
วิสิทธิ์พร EP439772664TH
พจนา EP439772678TH
สุวิทย์ EP439772681TH
วิภาวดี EP439772695TH
พนิดา EP439772704TH
——————
EMS Update(WED 1-Jun-16)
อรุณพันธ์ EP614818555TH
ธานัท EP614818578TH
วิษณุกร EP614818581TH
ปรีชา EP614818595TH
สรากร EP614818604TH
บุญชัย EP614818618TH
——————
EMS Update(THU 2-Jun-16)
อาทิตย์ EP614812031TH
Raquel EP614812045TH
ภาคภูมิ EP614812059TH
——————
EMS Update(FRI 3-Jun-16)
วิสิทธ์ EP61482555TH
พัชรินทร์ EP61482569TH
——————
EMS Update(MON 6-Jun-16)
วัชรพันธ์ EP614804485TH
จิรัฏฐ์ EP614804494TH
ธีระยุทธ์ EP614804503TH
บุญชัย RH954670330TH
——————
EMS Update(TUE 7-Jun-16)
ยงยุทธ EP614815829TH
ปณตธรรมม์ EP614815832TH
——————
EMS Update(WED 8-Jun-16)
สุชาวดี EP614807703TH
นคร EP614807717TH
——————
EMS Update(SAT 11-Jun-16)
จักรพล EP614929239TH
——————
EMS Update(MON 13-Jun-16)
พงศ์เทพ EP614948710TH
มนัส EP614948723TH
ธีร์นวัช EP614948737TH
ชรินทร์ EP614948745TH
วินัย EP614831764TH
——————
EMS Update(TUE 14-Jun-16)
พรพรรณ EP614950333TH
——————
EMS Update(THU 16-Jun-16)
Saitip EP614978549TH
——————
EMS Update(FRI 17-Jun-16)
ธีรพงษ์ EP614963221TH
ศิริกร EP614963235TH
——————
EMS Update(MON 20-Jun-16)
วรยุทธ EP613808075TH
ไพรสุดา EP613808089TH
ยนต์ชัย EP613808092TH
——————
EMS Update(TUE 21-Jun-16)
ณัฐวุฒิ EP613813234TH
สุภคม EP613813248TH
สิทธิพงษ์ EP613813251TH
ธาราชัย EP613820969TH
——————
EMS Update(WED 22-Jun-16)
Pascal EP613811785TH
——————
EMS Update(THU 23-Jun-16)
ปริเชษฐ EP613815323TH
——————
EMS Update(FRI 24-Jun-16)
จักรพงศ์ EP613952315TH
ธีวริทธิ์ EP613952324TH
เกียรติศักดิ์ EP613952338TH
ภัททิยดิษฐ์ EP613952341TH
กิตติกร EP613952355TH
วสันต์ EP613952369TH
——————
EMS Update(SAT 25-Jun-16)
Warawut EP613816831TH
ไธพัตย์ EP613816845TH
——————
EMS Update(MON 27-Jun-16)
สุภารัตน์ EP613930213TH
ธวัชชัย EP613930227TH
สัณหวิชญ์ EP613930235TH
ศิริพงศ์ EP613930244TH
เฉลิมพล EP613930258TH
ภริตพร EP613930261TH
วัลลภ EP613930275TH
——————
EMS Update(TUE 28-Jun-16)
จำเรียง EP613932381TH
——————
EMS Update(WED 29-Jun-16)
ชัยรัตน์ EP613977493TH
ปภังกร EP613977502TH
มานพ EP613977516TH
——————
EMS Update(THU 30-Jun-16)
ทยากร EP613992204TH
ณัฐนันท์ EP613992218TH
ธีรวิทย์ EP613992221TH
บุญชัย EP613992235TH
สถาพร EP613992249TH
——————
EMS Update(FRI 1-Jul-16)
ธีระ EP613933020TH
สนั่น EP613933033TH
——————
EMS Update(SAT 2-Jul-16)
อิทธิเจตน์ EP613938234TH
รอมฎอล RK464544845TH
——————
EMS Update(MON 4-Jul-16)
อัศนัย EP613961241TH
นรินทร์ EP613961255TH
พงศ์สันต์ EP613961269TH
——————
EMS Update(TUE 5-Jul-16)
เพชร EQ676145298TH
กิรณา EQ676145307TH
วีร์ฤทธิ์ EQ676145315TH
——————
EMS Update(WED 6-Jul-16)
ธีรากร EQ676084395TH
เฉลย EQ676084404TH
——————
EMS Update(FRI 8-Jul-16)
ยุโรป EQ676193965TH
——————
EMS Update(MON 11-Jul-16)
ธนนันท์ EP745626292TH
สุทธานันท์ EP745626301TH
ปิยะ EP745626315TH
ปรีชา EP745626329TH
——————
EMS Update(TUE 12-Jul-16)
ณัฐพล EQ676737171TH
——————
EMS Update(WED 13-Jul-16)
ชนธัญ EQ676031052TH
อาทิตย์ EQ676031066TH
——————
EMS Update(THU 14-Jul-16)
ทานต์วาริช EQ291349876TH
พุฒิกานต์ EQ291349880TH
——————
EMS Update(SAT 16-Jul-16)
ศุภชัย EP745652054TH
——————
EMS Update(WED 20-Jul-16)
สรากร EQ676796705TH
อภินันท์ EQ676796719TH
โกศล EQ676796722TH
อรรถศาสตร์ EQ676796736TH
——————
EMS Update(FRI 22-Jul-16)
จุรีพร EQ676692841TH
ธีรพงษ์ EQ676692855TH
พงศ์เทพ EQ676692869TH
——————
EMS Update(MON 25-Jul-16)
ชวลิต EQ517435190TH
สามารถ EQ517435209TH
วีร์ฤทธิ์ EQ517435212TH
——————
EMS Update(TUE 26-Jul-16)
สารัช EQ517436345TH
ธีร์นวัช EQ517436354TH
ชัยรัตน์ EQ676305542TH
กันฐพัฒย์ EQ676305556TH
——————
EMS Update(WED 27-Jul-16)
อภิชาติ EQ517438341TH
ณัฐพล EQ517438355TH
เฉลิมพล EQ676206862TH
——————
EMS Update(THU 28-Jul-16)
ธีระ EQ517439497TH
ชวลิต EQ517439506TH
วินัย EQ676207908TH
อริญชย์ EQ676207911TH
——————
EMS Update(FRI 29-Jul-16)
เจตษฎา EQ676229996TH
สมชาย EQ676230005TH
ศิริพงศ์ EQ676230019TH
บุญชัย EQ676230022TH
จุฑากมล EQ676230036TH
——————
EMS Update(SAT 30-Jul-16)
จักรพล EQ517442624TH
——————
EMS Update(MON 1-Aug-16)
นรินทร์ EP747068115TH
ปภังกร EP747068129TH
รุ่งโรจน์ EP747068132TH
พจนา EP747068146TH
ธีวริทธิ์ EP747068150TH
นพดล EP747068163TH
บรรจบ EP747068177TH
ไธพัตย์ EP747068185TH
——————
EMS Update(TUE 2-Aug-16)
ปกรณ์ EQ517514564TH
สุรชัย EQ676373613TH
Woodhams EQ676373627TH
วิทยา EQ676373635TH
สิริพร EQ676373644TH
จิรันธนิน EQ676373658TH
ชยพล EQ676373661TH
——————
EMS Update(WED 3-Aug-16)
ปริเชษฐ EQ517534467TH
กฤษณะ EQ517534475TH
ชวรัตน์ EQ517534484TH
วีร์ฤทธิ์ EQ517534498TH
——————
EMS Update(THU 4-Aug-16)
พัชรินทร์ EQ517531457TH
——————
EMS Update(FRI 5-Aug-16)
ธีรากร EQ517545014TH
วิสิทธิ์พร EQ517545028TH
——————
EMS Update(MON 8-Aug-16)
เฉลย EQ517570481TH
วิสิทธ์ EQ517570495TH
Roque EQ517570504TH
เบญญาดา EQ517570518TH
สุชาวดี EQ517570521TH
วิทยา RI166968985TH
——————
EMS Update(WED 10-Aug-16)
ปรีชา EQ517552721TH
นพรัตน์ EQ517552735TH
วิรุฬ EQ517552749TH
เกียรติศักดิ์ EQ517591985TH
——————
EMS Update(THU 11-Aug-16)
ภริตภร EP74576411TH
กุลสตรี EP745776425TH
ธนกร EQ107697941TH
ธีระ EQ107697955TH
——————
EMS Update(SAT 13-Aug-16)
พินิจ EP745773565TH
ปัญญรัตน์ EP745773579TH
——————
EMS Update(MON 15-Aug-16)
ไพลิน EP745750581TH
——————
EMS Update(WED 17-Aug-16)
เพชร EP745790815TH
นคร EP745790824TH
——————
EMS Update(THU 18-Aug-16)
จิรัฎฐ์ EP745786285TH
สมนึก EQ792147255TH
——————
EMS Update(TUE 23-Aug-16)
ไพรสุดา EP614179835TH
——————
EMS Update(WED 24-Aug-16)
สาทินี EP614114313TH
จักรพงศ์ EP614114327TH
——————
EMS Update(THU 25-Aug-16)
เฉลิมพล EP614115526TH
ปรัชญาวิทย์ EP614115530TH
ธีรชัย EP614115543TH
——————
EMS Update(FRI 26-Aug-16)
ชัยรัตน์ EP614136384TH
กวิน EP614136398TH
นรินทร์ EP614136407TH
วลัยพร EP614136415TH
อัศวิน EP614136424TH
อัคคพงษ์ EP614136438TH
——————
EMS Update(SAT 27-Aug-16)
อมร EP614133255TH
——————
EMS Update(MON 29-Aug-16)
พิชยากร EP614186757TH
ชญากุล EP614186765TH
ธนาวัตร์ EP614186774TH
ชาญวุฒิ EP614186788TH
อานนท์ EP614186791TH
อนุชิต EP614186805TH
ธวัชชัย EP614186814TH
รุ่งนภา EP614186828TH
ธีระ EP614186831TH
ธีร์นวัช EP614186845TH
——————
EMS Update(TUE 30-Aug-16)
สุภารัตน์ EP614144709TH
——————
EMS Update(WED 31-Aug-16)
ณัฐพงศ์ EP614150284TH
สนั่น EP614150298TH
สุวิทย์ EP614150307TH
บุญชัย EP614150315TH
เกียรติศักดิ์ EP614150324TH
วัชรพันธ์ EP614150338TH
ณัฐนันท์ EP614150341TH
วิเชียร EP614150355TH
——————
EMS Update(THU 1-Sep-16)
ชวรัตน์ EP614147529TH
ณัฐรีย์ EP614147532TH
——————
EMS Update(MON 5-Sep-16)
เฉลย EP614188585TH
นัฐภรณ์ EP614188599TH
มนต์ชัย EP614188608TH
——————
EMS Update(TUE 6-Sep-16)
นัทธิ EP614190283TH
พิศาล EP614190297TH
——————
EMS Update(WED 7-Sep-16)
ชาคริต EP614199353TH
ศิริพงศ์ EP614199367TH
ภัททิยดิษฐ์ EP614199375TH
วีร์ฤทธิ์ EP614199384TH
——————
EMS Update(THU 8-Sep-16)
วรรณวุฒิ EP614002113TH
ดิเรก EP614002127TH
——————
EMS Update(MON 13-Sep-16)
อัศวิน EP614016449TH
ภริตพร EP614016452TH
——————
EMS Update(TUE 13-Sep-16)
ธีรากร EP614041491TH
ขวัญชัย EP614041505TH
——————
EMS Update(WED 14-Sep-16)
ทานต์วาริช EP614012861TH
สัณหวิชญ์ EP614012875TH
จุฑากมล EP614012889TH
——————
EMS Update(THU 15-Sep-16)
อัศวิน EP614044232TH
——————
EMS Update(FRI 16-Sep-16)
สุทธิพงศ์ EP614045224TH
——————
EMS Update(MON 19-Sep-16)
มนต์ชัย EP614064183TH
——————
EMS Update(TUE 20-Sep-16)
ไอศูรย์ EP614061774TH
กฤษณะพล EP614061788TH
สุทธานันท์ EP614061791TH
——————
EMS Update(WED 21-Sep-16)
พรพรรณ EP614080963TH
อภินันต์ EP614080977TH
ธีรพงษ์ EP614080985TH
——————
EMS Update(THU 22-Sep-16)
อรรถเศรษฐ์ EP614063713TH
วิสูตร EP614063727TH
——————
EMS Update(FRI 23-Sep-16)
ปรีชา EP614089392TH
เฉลย EP614089401TH
——————
EMS Update(MON 26-Sep-16)
เพชร EP614087391TH
สามารถ EP614087405TH
เฉลิมพล EP614087414TH
พิชยากร EP614087428TH
——————
EMS Update(TUE 27-Sep-16)
จักรพล EP614095217TH
ธาราชัย EP614095225TH
——————
EMS Update(WED 28-Sep-16)
วีร์ฤทธิ์ EQ965723890TH
ธีระ EQ965723909TH
สฤษดิ์ EQ965723912TH
วรกานต์ EQ965723926TH
——————
EMS Update(THU 29-Sep-16)
ศุภชัย EQ965724250TH
วินัย EQ965724263TH
สุวิจักขณ์ EQ965724277TH
——————
EMS Update(FRI 30-Sep-16)
รุ่งนภา EQ965740779TH
ณัฐพงศ์ EQ965740782TH
บุญชัย EQ965740796TH
——————
EMS Update(MON 3-Oct-16)
พงศ์สันต์ EQ965743090TH
อรสา EQ965743109TH
จงกล EQ965743112TH
ชยพล EQ965743126TH
สุชาติ EQ965743130TH
กมลวิช EQ965743143TH
ชญากุล EQ965743157TH
——————
EMS Update(TUE 4-Oct-16)
ชนม์ธวัช EQ965750405TH
ชวรัตน์ EQ965745612TH
——————
EMS Update(WED 5-Oct-16)
ชาคริต EQ965756178TH
สุรสิทธิ์ EQ965756181TH
นพรัตน์ EQ965756195TH
——————
EMS Update(THU 6-Oct-16)
พิศาล EQ965781787TH
วิทวัส EQ965733424TH
กวิน EQ965733438TH
กิรณา EQ965733441TH
พิษณุชัย EQ965733455TH
——————
EMS Update(FRI 7-Oct-16)
ณัฏฐวีร์ EQ965766382TH
——————
EMS Update(SAT 8-Oct-16)
Alwar EQ965767238TH
——————
EMS Update(MON 10-Oct-16)
ปริเชษฐ EP746662353TH
Scott EP746662367TH
เอกณัฏฐ์ EP746662375TH
ชลธิรา EP746662384TH
นรินทร์ EP746662398TH
——————
EMS Update(TUE 11-Oct-16)
ขุนเขา EQ965790072TH
——————
EMS Update(WED 12-Oct-16)
ขวัญชัย EQ965810608TH
ภานุวัฒน์ EQ965810611TH
——————
EMS Update(THU 13-Oct-16)
ดิเรก EQ965797946TH
Walter EQ965797950TH
สุรชัย EQ965797963TH
——————
EMS Update(SAT 15-Oct-16)
ศิริพงศ์ EQ965808312TH
——————
EMS Update(MON 17-Oct-16)
พงศ์เทพ EQ965814825TH
เอกศํกดิ์ EQ965814834TH
ธีร์นวัช EQ965814848TH
——————
EMS Update(TUE 18-Oct-16)
ศุภกร EQ965828348TH
——————
EMS Update(WED 19-Oct-16)
สุรชัย EQ965829745TH
——————
EMS Update(THU 20-Oct-16)
ชัยรัตน์ EQ965831259TH
——————
EMS Update(TUE 25-Oct-16)
ชัยรัตน์ EQ965984714TH
ธนชาต EQ965984728TH
บุญชัย EQ965984731TH
——————
EMS Update(WED 26-Oct-16)
จิรัฏฐ์ EQ965979881TH
สุรชัย EQ965979895TH
Tenzan EQ965979904TH
ไพรสุดา EQ965979918TH
ภิญญาพัชร์ EQ965979921TH
——————
EMS Update(THU 27-Oct-16)
Saitip EQ965988194TH
เฉลิมพล EQ965988203TH
ยุติ EQ965988217TH
——————
EMS Update(FRI 28-Oct-16)
นคร EP616704953TH
ธีวริทธิ์ EP616704967TH
รุ่งนภา EP616704975TH
——————
EMS Update(SAT 29-Oct-16)
อัศวิน EP616714125TH
——————
EMS Update(MON 31-Oct-16)
นรินทร์ EQ965964860TH
ปรีชา EQ965964873TH
ณัฐนันท์ EQ965964887TH
สถาพร EQ965964895TH
——————
EMS Update(WED 2-Nov-16)
อัศวิน EP616724184TH
——————
EMS Update(THU 3-Nov-16)
ธีระ EP616725176TH
——————
EMS Update(FRI 4-Nov-16)
เฉลิมเกียรติ EQ966024280TH
ณสิต EQ966024293TH
——————
EMS Update(SAT 5-Nov-16)
ธีรากร EP616732296TH
——————
EMS Update(MON 7-Nov-16)
ชญากุล EQ966015393TH
วัชรพงศ์ EQ966015402TH
สุทธิพงศ์ EQ966015416TH
เพชร EQ966015420TH
จาตุรงค์ EQ966015433TH
อัศวิน EQ966015447TH
ชวรัตน์ EQ966015455TH
ขวัญชัย EQ966015380TH
เรืองทรัพย์ EQ966015464TH
——————
EMS Update(TUE 8-Nov-16)
เพชรณรงค์ EP616738807TH
ธวัชชัย EP616738815TH
เจสิกา EP616738824TH
จิรันธนิน EP616738838TH
สุพจน์ EP616738841TH
สุรสิทธิ์ EP616738855TH
กวิน EP616738869TH
กิติวัช EP616738872TH
สิทธิพงศ์ EP616738886TH
——————
EMS Update(WED 9-Nov-16)
กมลวิช EP616742554TH
สมยศ EP616742568TH
——————
EMS Update(THU 10-Nov-16)
ธีร์นวัช EP616748282TH
——————
EMS Update(MON 14-Nov-16)
มณเฑียร EP616761227TH
——————
EMS Update(TUE 15-Nov-16)
สนิท ER313943987TH
เฉลย ER313943973TH
——————
EMS Update(WED 16-Nov-16)
วีร์ฤทธิ์ ER056445076TH
สุภารัตน์ ER056445080TH
——————
EMS Update(THU 17-Nov-16)
ณัฐพงศ์ ER056453024TH
——————
EMS Update(SAT 19-Nov-16)
ดิเรก EP616797615TH
——————
EMS Update(MON 21-Nov-16)
สามารถ EP616771048TH
ปิติศักดิ์ EP616771051TH
ศิริพงศ์ EP616771065TH
อภินันต์ EP616771079TH
สุวิทย์ EP616771082TH
ทานต์วาริช EP616771096TH
——————
EMS Update(WED 23-Nov-16)
เฉลิมพล EQ966065165TH
ธวัชชัย EQ966065179TH
——————
EMS Update(THU 24-Nov-16)
รุ่งโรจน์ ER223305068TH
กฤษณะ EQ966062570TH
ชาคริต ER223315198TH
——————
EMS Update(SAT 26-Nov-16)
วีร์ฤทธิ์ EQ966070602TH
นรินทร์ EQ966070616TH
——————
EMS Update(MON 28-Nov-16)
ไธพัตย์ EQ966681785TH
ศศิธร EQ966681799TH
——————
EMS Update(TUE 29-Nov-16)
สมนึก EQ966074272TH
——————
EMS Update(WED 30-Nov-16)
บุญชัย EQ966685380TH
ธนาภรณ์ EQ966685393TH
——————
EMS Update(THU 1-Dec-16)
เฉลิมพล EQ966686734TH
ญาณวรรธน์ EQ966686748TH
——————
EMS Update(FRI 2-Dec-16)
เพชรรัตน์ EQ966703517TH
รุ่งนภา EQ966703525TH
สุทธานันท์ EQ966703534TH
——————
EMS Update(SAT 3-Dec-16)
ศุภกร EQ966705685TH
วิสิทธิ์พร EQ966705787TH
——————
EMS Update(TUE 6-Dec-16)
มนต์ชัย EQ966731098TH
ชญากุล EQ966731107TH
มหวรรธน์ EQ966731115TH
ธานัท EQ966731124TH
Alwar EQ966731138TH
มนัส EQ966731141TH
สุทธิพงศ์ EQ966731155TH
——————
EMS Update(WED 7-Dec-16)
อริญชย์ EQ966742158TH
พิศาล EQ966742161TH
——————
EMS Update(THU 8-Dec-16)
ณัฐพล EQ966743215TH
——————
EMS Update(FRI 9-Dec-16)
ชวรัตน์ EQ966058408TH
ธีระ EQ966058411TH
ธนชาต EQ966058425TH
กุลชยา EQ966058439TH
——————
EMS Update(TUE 13-Dec-16)
กิตติ EQ966753102TH
ปรีชา EQ966753116TH
ชยพล EQ966753120TH
นพพร EQ966753133TH
วศิน EQ966753147TH
M.Woodhams EQ966753155TH
——————
EMS Update(WED 14-Dec-16)
เกียรติศักดิ์ EQ966761673TH
พงศ์เทพ EQ966761687TH
——————
EMS Update(SAT 17-Dec-16)
ธีร์นวัช EQ966772322TH
สุเมธ EQ966765692TH
วรรณวุฒิ EQ966765701TH
——————
EMS Update(MON 19-Dec-16)
สุวิทย์ EQ966767870TH
พรพรรณ EQ966767883TH
——————
EMS Update(TUE 20-Dec-16)
ธนาภรณ์ EQ966795884TH
——————
EMS Update(WED 21-Dec-16)
จิรายุ EQ966797369TH
ธนชาต EQ966797372TH
สรรเสริญ EQ966797443TH
——————
EMS Update(THU 22-Dec-16)
กวิน EQ966798744TH
ธวัชชัย EQ966798758TH
——————
EMS Update(FRI 23-Dec-16)
วินัย EQ966821690TH
วราทิพย์ EQ966821709TH
——————
EMS Update(MON 26-Dec-16)
เพชร EQ966825303TH
ชาคริต EQ966825317TH
วิรุฬห์กุมาร EQ966825325TH
เฉลิมพล EQ966825334TH
ศิริพงศ์ EQ966825348TH
บุญชัย EQ966825351TH
เรืองทรัพย์ EQ966825365TH
ปุริมสุทธิ EQ966825379TH
——————
EMS Update(WED 28-Dec-16)
พิทักษ์ EQ966841062TH
ณัฐพงศ์ EQ966841076TH
——————
EMS Update(THU 29-Dec-16)
สมยศ EQ966842624TH

วิธีการดูแลรักษาเส้นผมในช่วงฤดูหนาว

การดูแลรักษาเส้นผมในอากาศเย็นหรือฤดูหนาว

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงเป็นสัญญาณว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ภาคเหนือตอนบนทางบ้านเราอากาศเริ่มเย็นลงมาก ใครที่ชอบออกทริปกองเต๊นท์ท่องเที่ยวฤดูหนาวการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะ และเส้นผมกันด้วยนะครับ

Saw Palmetto shampoo

 

การสระผม

• ควรสระผมด้วยแชมพูอ่อนที่ปลอดสารเคมีตกค้าง หลีกเลี่ยงการใช้แชมพูที่ผสมสารเคมีที่มีฤทธิ์ชะล้างรุนแรงและมีความเป็นด่างสูง เช่น โซเดียม ลอริล ซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate; SLS) ซึ่งให้ฟองได้มาก ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะ ตกค้างสะสมและทำลายเซลผม(รวมถึงรากผม เซลสร้างเม็ดสี และเส้นผม) และเซลผิวหนัง เมื่อใช้บ่อยๆผมจะยิ่งกระด้าง แห้ง แข็งเป็นไม้กวาด เริ่มหวีไม่อยู่ทรง บางรายเกิดการระคายเคืองเซลผิวหนังชั้นหนังกำพร้าทำให้เกิดเป็น รังแค

ไม่ควรใช้น้ำอุ่นในการสระผม น้ำอุ่นทำให้ต่อมรากผมขยายและสูญเสียน้ำมันตามธรรมชาติไป ทำให้ผมแห้ง หยาบ กระด้าง และทำให้หนังศีรษะแห้ง เป็นรังแคได้

hot-water_1452060839

การดูแลเส้นผม

• ไม่เช็ดขยี้ผมด้วยผ้าหรือหวีผมแรงๆขณะที่ผมเปียก เพราะจะทำให้ผมอ่อนที่กำลังงอกใหม่หรือผมที่รากผมไม่แข็งแรงหลุดร่วงได้ง่าย

• ไม่ควรใช้ความร้อนเป่าผม หากจำเป็นควรเป่าโดยให้ใช้ลมเย็นหรือลมอุ่น(ไม่ร้อนจัด) ขนานกับผิวของหนังศีรษะ

• ไม่ออกแรงใดๆกับเส้นผมหรือหนังศีรษะ เช่นดึงผม หวีผมแรงๆ หรือถูนวดศีรษะอย่างแรงด้วยปลายนิ้วแบบวนก้นหอย (ให้ใช้ฝ่ามือกดคลึงเบาๆ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต)

• หวีผมตามแนวเส้นผมด้วยหวีซี่ไม่ถี่เกินไป

• ควรหวีผมด้วยหวีไม้หรือหวีเขาควาย ที่ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งมักเกิดจากการใช้หวีพลาสติกหรือหวีโลหะ

• ไม่รัด รวบ ถักเปีย หรือม้วนผมแน่นเกินไปและไม่ยีผม

• ไม่ควรใช้เล็บเกาหนังศีรษะ อาจทำให้เป็นแผล ติดเชื้อโรค หรือเกิดการระคายเคืองหนังศีรษะ หากเกิดอาการคันให้ใช้การกดนวดอยู่กับที่แทน

• หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เซลเสื่อม อาทิเช่น ความเครียด แสงแดดจัด หรือสารเคมีรุนแรง เช่น น้ำที่มีคลอรีนสูง ยาย้อม(โกรกผม)ยากัดสีผม ยาดัดผม น้ำยาทำสีผมหรือน้ำยายืดผม

288645-hair-care-2

combing-625_625x350_41442221139

winter_hair_care_treatment

 

 

สุขลักษณะในการเลือกรับประทานอาหาร

• หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อผมร่วง เช่น อาหารรสเผ็ดร้อนหรือเค็มจัด กระถิน ไก่ที่ฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ช็อกโกแลต ชีส แอลกอฮอล์ ผงชูรส เนย (ควรกินเนยบริสุทธิ์ที่เรียกว่า “เนยกี (Ghee)” จะดีกว่า)

• ควรรับประทานอาหารที่เสริมสร้างบำรุงผม และมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ประเภท

– อาหารจำพวก ผัก ผลไม้ และควรดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการขัดสี

– อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินอี วิตามินเอ และเบต้าแคโรทีน เช่น มะขามป้อม ส้ม ฝรั่ง

วีทเจิร์ม อัลมอนด์ ถั่วต่าง ๆ น้ำมันพืช งาดำ(คั่วบด) ถั่วดำ ฟักทอง แครอท มะละกอ และเผือก

food help hair loss

หมายเหตุ : วิตามินเอ หากรับประทานมากเกินอาจทำให้ผมร่วงได้

– ผักที่มีรสขม โดยเฉพาะ สะเดา มะระ ใบยอ ใบย่านาง บอระเพ็ด ใบปอ

– โปรตีน เช่น เต้าหู้ สาหร่าย ไข่

– แร่ธาตุ เช่น สังกะสี ไบโอติน ธาตุเหล็ก ทองแดง โครเมียม (พบมากใน Brewer’s Yeast)

winterhairtop1

การปฏิบัติตนทั่วไป

• หลีกเลี่ยงการสะสมของธาตุไฟ ซึ่งทำให้เกิดเซลเสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุของผมร่วง ผมหงอก เช่น การนอนดึกเกิน 4 ทุ่ม ความโกรธ ความเครียด การรับประทานอาหารรสจัดและการมีเพศสัมพันธ์เกินควร

• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่

• ควรนอนศีรษะต่ำ(ไม่หนุนหมอนสูง) หรือยกเท้าขึ้นสูงกว่าศีรษะชั่วขณะ เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงได้ทั่วศีรษะ

• การอบไอน้ำที่อุณหภูมิสูงบ่อยๆจะทำให้ผมเสียหรือหลุดร่วงได้ หากทำการหมักด้วยสมุนไพรควรคลุมด้วยหมวกอาบน้ำทิ้งไว้ 10-30 นาที ก็อุ่นเพียงพอแล้ว

• กดนวด (โดยไม่ถู) ศีรษะบ่อย ๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และทำให้เซลผมเจริญเติบโตได้ดี

 

ข้อแนะนำเครื่องดื่มดูแลผม

สำหรับท่าน ที่มีปัญหาสุขภาพผม ผมร่วง ผมบาง แนะนำให้ดื่มน้ำมะพร้าว (อย่างน้อยวันละ 1 ลูก) น้ำคั้นมะเฟืองสด น้ำคั้นใบบัวบกสด หรือทานเป็นผลสด ใบสด ก็ได้ ปริมาณเท่าที่รู้สึกพอดี แล้วหยุดเว้นช่วงตามความเหมาะสม หากรับประทานหรือดื่ม มากเกินไปจะทำให้ร่างกายเย็น (หยิน) สังเกตได้จากอาการปวดในกระดูก ปวดบั้นเอว

 

ประโยชน์

• ลดธาตุไฟ

• เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน

• ล้างเลือดให้ไม่ข้น (ตามตำรับไทยโบราณ ไม่มีข้อพิสูจน์)

 

ผลที่ได้รับ

• ทำให้ผมร่วงน้อยลง ผมเงางามขึ้น

winter-proof-your-hair-how-to-get-shiny-hair-year-round-2
CR: Liese Thailand

Mr.Hair Man

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2015

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2015

EMS Update (MON 5-Jan-15)
สมบัติ EL638224154TH
วันวิชิต EL638224168TH
กฤษณะ EL638224185TH
ณัฐพร EL638224199TH
ศกร EL638224208TH
——————
EMS Update (TUE 6-Jan-15)
ศุภฤกษ์ EL763960003TH
ชวลิต EL638232014TH
ณัฐศักย์ EL638232028TH
วินัย EL638232031TH
กวิน EL638232045TH
พิชศุต EL638232924TH
ธีรชัย EL638232938TH
ดาราวุธ EL638232941TH
——————
EMS Update (WED 7-Jan-15)
เกียรติศักดิ์ EL638227323TH
ชนะสิทธิ์ EL638316788TH
ธีรากร EL638316791TH
ธีระพงษ์ EL638316805TH
อัครพงษ์ EL638316814TH
——————
EMS Update (THU 8-Jan-15)
มนัส EL638219741TH
สุรชัย EL638219755TH
ศุภชัย EL638219769TH
สิงหา EL638219772TH
บุญชัย EL638219786TH
นครินทร์ EL638219790TH
——————
EMS Update (FRI 9-Jan-15)
สมโชค EL638248969TH
——————
EMS Update (MON 12-Jan-15)
ชิติพัทธ์ EL638245463TH
อรุณี EL638245477TH
ณัฐพงศ์ EL638327848TH
——————
EMS Update (TUE 13-Jan-15)
ประสงค์ EL638261126TH
——————
EMS Update (WED 14-Jan-15)
อนนต์ EL638262912TH
เมธยา EL638262926TH
ภาคภูมิ EL638262930TH
สวัสดิ์ EL638262943TH
——————
EMS Update (THU 15-Jan-15)
อาทิตย์ EL638267129TH
ศิริพงษ์ EL638267132TH
ธนาคาร EL638267146TH
——————
EMS Update (MON 19-Jan-15)
สมยศ EL638288101TH
วุฒิกร EL638288115TH
เกียรติศักดิ์ EL638288129TH
——————
EMS Update (TUE 20-Jan-15)
คมสัน EL638289813TH
——————
EMS Update (WED 21-Jan-15)
ชวลิต EL638296301TH
มนสิการ EL638296315TH
ศรุต EL638296329TH
——————
EMS Update (FRI 23-Jan-15)
ณัฏฐพร EL638345617TH
ไพบูลย์ EL638345625TH
ทัตต์ดนัย EL638345634TH
สัณหวิชญ์ EL638345648TH
——————
EMS Update (SAT 24-Jan-15)
เพชร EL638348397TH
——————
EMS Update (MON 26-Jan-15)
เปรม EL638299135TH
มานพ EL638299149TH
กิตติยา EL638299152TH
ศุภกร EL638299166TH
——————
EMS Update (TUE 27-Jan-15)
Pharmax EL638362323TH
ธานินทร์ EL638362337TH
สันติ EL638362345TH
พรต EL638362354TH
——————
EMS Update (WED 28-Jan-15)
ไพโรจน์ EL638354596TH
สุรชัย EL638354605TH
——————
EMS Update (THU 29-Jan-15)
อานนท์ EL638355353TH
กฤษณพล EL638355367TH
เทพสุดา EL638355375TH
เฉลิมพล EL638369026TH
——————
EMS Update (FRI 30-Jan-15)
ทวีศักดิ์ EL638370452TH
นพดล EL638370466TH
นรินทร์ EL638370470TH
อนุวัฒน์ EL638370483TH
——————
EMS Update (SAT 31-Jan-15)
ศุภกิตต์ EL638380565TH
——————
EMS Update (MON 2-Feb-15)
ธีรเชษฐ์ EL638384315TH
อรสา EL638384329TH
ศุภวัฒน์ EL638384332TH
——————
EMS Update (TUE 3-Feb-15)
ยงยุทธ EL638385718TH
ศิราณี EL638385721TH
——————
EMS Update (WED 4-Feb-15)
สุกรันณย์ EL638390939TH
ณัฐวุฒิ EL638390942TH
สานิตย์ EL638390956TH
——————
EMS Update (THU 5-Feb-15)
ชาตรี EL638387957TH
ณัฐศักย์ EL638387965TH
สุพรรณ EL638387974TH
สฐิน EL638387988TH
——————
EMS Update (FRI 6-Feb-15)
อาทิตย์ EL763124677TH
——————
EMS Update (Mon 9-Feb-15)
วัชระ EL763131681TH
สาธิต EL763131695TH
ภัทรานิษฐ์ EL763131704TH
บุญชัย EL763131718TH
ศรุต EL763131721TH
——————
EMS Update (TUE 10-Feb-15)
สราภรณ์ EL763142145TH
ชนะสิทธิ EL763140900TH
วินรัณย์ EL763140913TH
David EL763140927TH
——————
EMS Update (WED 11-Feb-15)
เกษม EL763144331TH
ปัญญารัตน์ EL763144345TH
——————
EMS Update (THU 12-Feb-15)
พิเชษฐ์ EL763156670TH
ศรุต EL763156683TH
——————
EMS Update (FRI 13-Feb-15)
ดนัย EL763164755TH
วีรวัฒน์ EL763164764TH
สุรชาติ EL763164778TH
จรินทร์ EL763164781TH
——————
EMS Update (SAT 14-Feb-15)
ทองสุก EL763152911TH
——————
EMS Update (MON 16-Feb-15)
ธีระพงษ์ EL763172023TH
วัฒนา EL763172037TH
เมธยา EL763172045TH
ทัตต์ดนัย EL763172054TH
เรืองทรัพย์ EL763172068TH
ธนวัฒน์ EL763172071TH
สามารถ EL763172085TH
——————
EMS Update (TUE 17-Feb-15)
กนกวรรณ EL763173823TH
ณัฐพงศ์ EL763173837TH
พงษ์ศักดิ์ EL763173845TH
สฤษดิ์ EL763173854TH
——————
EMS Update (WED 18-Feb-15)
กฤษฎา EL763177516TH
วิเชียร EL763184295TH
อภินันท์ EL763184300TH
กฤษณะ EL763184313TH
——————
EMS Update (THU 19-Feb-15)
อรุณพันธ์ EL763185000TH
ศิริพงศ์ EL763188624TH
——————
EMS Update (FRI 20-Feb-15)
ธนะ EL763186668TH
นราธิป EL763186671TH
นันทนัช EL763186685TH
นคร EL76318699TH
——————
EMS Update (SAT 21-Feb-15)
Mr.Kado EL763182272TH
——————
EMS Update (MON 23-Feb-15)
สุภารัตน์ EL763206521TH
นิธิศ EL763206535TH
สมโชค EL763206549TH
จันจิรา EL7632006552TH
——————
EMS Update (TUE 24-Feb-15)
ภูดิท EL763201263TH
อิทธิเจตน์ EL763201277TH
——————
EMS Update (WED 25-Feb-15)
เพชร EL763212734TH
ฉัตรคฑา EL763212748TH
Mr.Michael EL763212751TH
กวิน EL763212765TH
ทะเนียบ EL763212779TH
วุฒิศักดิ์ EL763212782TH
มานพ EL763212796TH
ไพรัชญ์ EL763212805TH
——————
EMS Update (THU 26-Feb-15)
ถวิล EL763225548TH
ศรุต EL763225551TH
Mr.Hamed EL763225565TH
——————
EMS Update (FRI 27-Feb-15)
นครินทร์ EL763227795TH
ปองพล EL763227800TH
ธีรพงษ์ EL763227813TH
——————
EMS Update (MON 2-Mar-15)
สมพร EL763222201TH
สุรัตน์ EL763235545TH
วีรวัลย์ EL763235559TH
Mr.David EL763235562TH
ธเนศ EL763235576TH
อานนท์ กิจการนันทศรี EL763235580TH
อานนท์ โอรานุวุฒิ EL763235593TH
มงคล EL564000418TH
——————
EMS Update (TUE 3-Mar-15)
เดชา EL564001603TH
สาธิต EL564001617TH
จักรกฤษณ์ EL763228703TH
เมย์ EL763228717TH
เทอดเดช EL763228725TH
——————
EMS Update (THU 5-Mar-15)
วัชรพันธ์ EL564013133TH
โกศล EL564013147TH
ปรีชา EL564013155TH
วุฒิโชติ EL564013164TH
เฉลิมพล EL564013178TH
สุรชัย EL564013181TH
มนต์ชัย EL564013345TH
——————
EMS Update (FRI 6-Mar-15)
ธนชาต EL564024365TH
ไกรศรี EL564024374TH
เอกรัตน์ EL564024388TH
——————
EMS Update (SAT 7-Mar-15)
วิทยา EL564007892TH
——————
EMS Update (MON 9-Mar-15)
บุญชัย EL564040417TH
ธีรเชษฐ์ EL564040425TH
ศุภกิตติ์ EL564040434TH
สุทธิศักดิ์ EL564040448TH
ธัญญาพร EL564040451TH
——————
EMS Update (TUE 10-Mar-15)
วรนิต EL564038634TH
สิริภา EL564038648TH
อัคคพงษ์ EL564038651TH
ภูดิท EL564038665TH
ไธพัตย์ EL564038679TH
วิรุษ(LAOS) RR063422535TH
——————
EMS Update (WED 11-Mar-15)
เกียรติศักดิ์ EL564027755TH
บัญชา EL564027764TH
Mr.Maham EL564027778TH
——————
EMS Update (THU 12-Mar-15)
มนต์ชัย EL564043736TH
นาวี EL564043740TH
——————
EMS Update (SAT 14-Mar-15)
สุรชัย EL564046882TH
ณัฐพล EL564046896TH
——————
EMS Update (MON 16-Mar-15)
ชวลิต EL564051967TH
นพดล EL564051975TH
พิรุณ EL564051984TH
อานนท์ EL564051998TH
ปณิธิ EL564052004TH
——————
EMS Update (TUE 17-Mar-15)
เจษฏา EL564065609TH
พิเชษฐ์ EL564065612TH
ณัฐศักย์ EL564068891TH
อาทิตย์ EL564068905TH
——————
EMS Update (THU 19-Mar-15)
วิไล EL564069185TH
——————
EMS Update (FRI 20-Mar-15)
ธัญชนก EL564074058TH
วัฒนา EL564090767TH
——————
EMS Update (MON 23-Mar-15)
ณัฐพงศ์ EL564078001TH
ชยพล EL564078015TH
——————
EMS Update (TUE 24-Mar-15)
กิตติ RI772741071TH
ศรุต EL564102479TH
——————
EMS Update (WED 25-Mar-15)
กีรติ EL564098788TH
เมธยา EL564098791TH
จันจิรา EL564099324TH
ทัตต์ดนัย EL564099338TH
——————
EMS Update (THU 26-Mar-15)
มานพ EL564160255TH
Daiji EL564160264TH
——————
EMS Update (FRI 27-Mar-15)
นรินทร์ EL564161273TH
วีรพงค์ EL564161287TH
——————
EMS Update (SAT 28-Mar-15)
ปรีชา EL564161525TH
ชัยมงคล EL564161534TH
——————
EMS Update (MON 30-Mar-15)
ทวีศักดิ์ EL564153935TH
สมนึก EL564154958TH
ธนาคาร EL564154961TH
——————
EMS Update (TUE 31-Mar-15)
สัจจา EL564172761TH
ภาคภูมิ EL564172775TH
Mr.Marc EL564172789TH
มนัส EL564172792TH
ธีระพงษ์ EL564172801TH
Pharmax EL564172815TH
ไอศูรย์ EL564172829TH
อนุชิต EL564172832TH
เพชร EL564172846TH
——————
EMS Update (WED 1-Apr-15)
ศุภฤกษ์ EL564174285TH
รุ่งนภา EL564174294TH
ชัยวุฒิ EL564174303TH
อานนท์ EL564174317TH
——————
EMS Update (THU 2-Apr-15)
ธนวัฒน์ EL564175737TH
รัชต์ EL564175745TH
จุฑาภพ EL564175754TH
ปริเชษฐ EL564175768TH
——————
EMS Update (FRI 3-Apr-15)
นราธิป EL564191346TH
เฉลิมพล EL564191350TH
——————
EMS Update (SAT 4-Apr-15)
ชริตา EL564182392TH
ไกรศรี EL564182401TH
——————
EMS Update (TUE 7-Apr-15)
ชาคริต EL564183883TH
ปัญญารัตน์ EL564186173TH
สุรชัย EL564186187TH
วิไลวรรณ EL564186195TH
ศุภชัย EL564106643TH
บุญชัย EL564106657TH
เอกราช EL564106665TH
เดชา EL564106674TH
——————
EMS Update (WED 8-Apr-15)
กฤษณพล EL564108817TH
ศุภกิตติ์ EL564108825TH
ศรุต EL564120384TH
นิธิศ EL564120398TH
เอกรินทร์ EL564120407TH
——————
EMS Update (THU 9-Apr-15)
บัญชา EL564111379TH
ชวลิต EL564111382TH
——————
EMS Update (FRI 10-Apr-15)
สมมาตร EL564126603TH
ศิริพงศ์ EL564126617TH
จงกล EL564126625TH
มงกุฎ EL564123862TH
——————
EMS Update (SAT 11-Apr-15)
เกียรติศักดิ์ EL564128785TH
สาธิต EL564128799TH
——————
EMS Update (SAT 18-Apr-15)
ปรีชา EL563805065TH
มนต์ชัย EL563805079TH
สาธิต EL563805082TH
ชินพรรธน์ EL563805096TH
เจสิกา EL563805105TH
ธานินทร์ EL563805119TH
——————
EMS Update (MON 20-Apr-15)
ชิสา EL564119372TH
อาทิตย์ EL564119386TH
ณัติพงศ์ EL563807503TH
กวิน EL563807517TH
——————
EMS Update (TUE 21-Apr-15)
ธีรเชษฐ์ EL563818934TH
กิตติยา EL563818948TH
สิริกา EL563818951TH
สุภารัตน์ EL563818965TH
ภูดิท EL563818979TH
——————
EMS Update (THU 23-Apr-15)
วีรพงศ์ EL563811278TH
วัชรพันธ์ EL563811281TH
นคร EL563820955TH
——————
EMS Update (FRI 24-Apr-15)
Pharmax EL563831119TH
ณัฐพงศ์ EL563831122TH
พิรุณ EL563831136TH
ไพรัชญ์ EL563831140TH
——————
EMS Update (SAT 25-Apr-15)
ชิติพัทธ์ EL563834645TH
ธีระ EL563834659TH
——————
EMS Update (MON 27-Apr-15)
Mr.Craig EL638253561TH
Mr.Daiji EL638253575TH
วีรวัลย์ EL638253589TH
เรดิโอ ออโต้ คาร์ EL638253592TH
สามารถ EL638253601TH
——————
EMS Update (TUE 28-Apr-15)
สันติ EL563837575TH
พงษ์พันธ์ EL563849052TH
มานพ EL563849066TH
สุทธิศักดิ์ EL563849070TH
——————
EMS Update (WED 29-Apr-15)
ธีระพงษ์ EL563853675TH
วสันต์ EL563853689TH
เมธยา EL563853692TH
กฤษณะ EL563853701TH
ภูวดล EL563853715TH
Juan EL563853729TH
——————
EMS Update (THU 30-Apr-15)
ชาคริต EL563854211TH
ถวิล EL563854225TH
——————
EMS Update (SAT 2-May-15)
กระเษม EL563869193TH
รัชต์ EL563869202TH
วุฒิศักดิ์ EL563869216TH
——————
EMS Update (WED 6-May-15)
ไกรศรี EL563866245TH
เฉลิมพล EL563866254TH
สัจจา EL563866268TH
อภินันต์ EL563866271TH
——————
EMS Update (THU 7-May-15)
ศุภกร EL563884482TH
——————
EMS Update (FRI 8-May-15)
นรินทร์ EL563893793TH
เพชร EL563893802TH
สุชาวดี EL563893816TH
——————
EMS Update (SAT 9-May-15)
พงษ์ศักดิ์ EL563887529TH
——————
EMS Update (MON 11-May-15)
ขนิษฐา EL563879496TH
มนูญ EL563879505TH
ธนนันท์ EL563879519TH
เกียรติศักดิ์ EL563879522TH
อิทธิเจตน์ EL563879536TH
บุญชัย EL563879540TH
ปรีชา EL563879553TH
——————
EMS Update (TUE 12-May-15)
อานนท์ EL563920128TH
เดชา EL563920131TH
มนัส EL563920145TH
——————
EMS Update (THU 14-May-15)
ศิริพงษ์ EL563914706TH
ศรุต EL563914710TH
——————
EMS Update (FRI 15-May-15)
ศุภกิตต์ EL563915701TH
ธีรากร EL563916358TH
——————
EMS Update (SAT 16-May-15)
นิธิศ EL563916485TH
วินัย EL563916494TH
——————
EMS Update (MON 18-May-15)
ไธพัตย์ EL563926854TH
นพดล EL563926868TH
ไอศูรย์ EL563926871TH
กวิน EL563926885TH
——————
EMS Update (TUE 19-May-15)
นวลปราง EL563936180TH
ชินพรรธน์ EL563936193TH
ธีระ EL563936202TH
——————
EMS Update (WED 20-May-15)
สุรชัย EL563937596TH
อาทิตย์ EL563937605TH
ธนชาต EL563937619TH
สุพล EL563937622TH
——————
EMS Update (THU 21-May-15)
สุรชัย EL563935935TH
——————
EMS Update (FRI 22-May-15)
อานนท์ EL563952426TH
ธีรเชษฐ์ EL563952430TH
ทัตต์ดนัย EL563952443TH
วัฒนกิจ EL563952457TH
——————
EMS Update (SAT 23-May-15)
สุทธินันท์ EL563946479TH
——————
EMS Update (MON 25-May-15)
วีรพงค์ EL563958260TH
สฤษดิ์ EL563958273TH
——————
EMS Update (TUE 26-May-15)
ประเวศน์ EL563964747TH
ธนวัฒน์ EL563964755TH
เทอดเดช EL563964764TH
พงษ์ศักดิ์ EL563964778TH
——————
EMS Update (WED 27-May-15)
ฉัตรคทา EL563923376TH
ปรีชา EL563923380TH
ชวลิต EL563923393TH
อัคคพงษ์ EL563923402TH
อดิเรก EL563923416TH
เดชา EL563923420TH
ณัฐพงษ์ EL563923433TH
——————
EMS Update (THU 28-May-15)
อุเทน EL563966990TH
มนต์ชัย EL563967006TH
——————
EMS Update (FRI 29-May-15)
นิรัชชา EL563981833TH
ภัทรียา EL563981847TH
สาธิต EL563981855TH
กฤษณะ EL563981864TH
ดาราวุธ RI772702166TH
——————
EMS Update (SAT 30-May-15)
ปุริมสิทธิ EL563977745TH
Pharmax EL563977754TH
——————
EMS Update (TUE 2-Jun-15)
จักรพงศ์ EL563985194TH
เรืองทรัพย์ EL563985203TH
ชาคริต EL563985217TH
Michael EL563985225TH
สุชาวดี EL563985234TH
วิเชียร EL563985248TH
——————
EMS Update (WED 3-Jun-15)
จักรกฤษณ์ EL563988641TH
——————
EMS Update (THU 4-Jun-15)
วิเชียร EL563990146TH
ไกรศรี EL563990150TH
ภูดิท EL563990163TH
รอมฎอล EL563990177TH
ณัฐศักย์ EL563990185TH
ภูวดล EL563990194TH
ณัฐวุฒิ EL563990203TH
——————
EMS Update (FRI 5-Jun-15)
ปิยรส EL563997904TH
เฉลิมพล EL563997918TH
ปรีชา EL563997921TH
ชุติกาญจน์ EL563997935TH
——————
EMS Update (SAT 6-Jun-15)
ชยุต EN818007916TH
ณรงค์ฤทธิ์ EN818007920TH
——————
EMS Update (MON 8-Jun-15)
ดิษวัฒน์ EL823787242TH
ปริเชษฐ EL823787256TH
กฤษณพล EL823787260TH
ศกร EL823787273TH
——————
EMS Update (TUE 9-Jun-15)
กวิน EL823788058TH
ทัศนัย EL823788061TH
บุญชัย EL823788075TH
มานพ EL823788089TH
——————
EMS Update (WED 10-Jun-15)
เมธยา EL823788367TH
ธนาคาร EL823788375TH
วรินทร EN120923948TH
อิสราวุฒิ EN120923951TH
——————
EMS Update (THU 11-Jun-15)
ศุภกิตต์ EL823788971TH
เพชร EL823788985TH
——————
EMS Update (FRI 12-Jun-15)
วุฒิกร EN126624275TH
——————
EMS Update (MON 15-Jun-15)
ชนัญ EN818046781TH
ธนโรจน์ EN818046795TH
คำนึง EN818046804TH
สัณหวิชญ์ EN818046818TH
ธนะ EN818046821TH
กิตติยา EN818046835TH
——————
EMS Update (TUE 16-Jun-15)
ศุภฤกษ์ EN818053062TH
บรรจบ EN818053076TH
——————
EMS Update (WED 17-Jun-15)
รัชต์ EN818061188TH
วีรวัฒน์ EN818061191TH
——————
EMS Update (THU 18-Jun-15)
พัดชา EN818063008TH
ศิริพงษ์ EN818063011TH
ศรุต EN818063025TH
——————
EMS Update (FRI 19-Jun-15)
ธีรากร EN818076718TH
——————
EMS Update (SAT 20-Jun-15)
เกียรติศักดิ์ EN818077758TH
สานิตย์ EN818077761TH
——————
EMS Update (MON 22-Jun-15)
เทพสุดา EN818069836TH
ชินพรรธน์ EN818069840TH
ฐากูร EN818069853TH
——————
EMS Update (TUE 23-Jun-15)
ธนัท EN818083563TH
วัชรพันธ์ EN818083577TH
มนสิการ EN818083585TH
อาทิตย์ EN818083594TH
ทวีศักดิ์ EN818083603TH
ธีระ EN818083617TH
——————
EMS Update (WED 24-Jun-15)
สุรชัย EN818096859TH
กรานต์ EN818096862TH
จงกล EN818096876TH
ณัฐพล EN818096880TH
ศกร EN818096893TH
——————
EMS Update (THU 25-Jun-15)
นคร EN818089115TH
ธนสรณ์ EN818089124TH
ธีรเชษฐ์ EN818089138TH
——————
EMS Update (FRI 26-Jun-15)
นรินทร์ EN818099444TH
วรศักดิ์ EN818099458TH
ธนชาต EN818099461TH
วัชรินทร์ EN818099475TH
หัถยาพร EN818099489TH
——————
EMS Update (MON 29-Jun-15)
วินัย EN818108804TH
ชุติกาญจน์ EN818108818TH
ปรีชา EN818108821TH
สันติ EN818108835TH
ธันยพงศ์ EN818108849TH
อนันทพร EN818108852TH
——————
EMS Update (TUE 30-Jun-15)
กฤษณะ EN818106803TH
พุทธิ EN818106817TH
——————
EMS Update (THU 2-Jul-15)
อรุณศักดิ์ EN818123792TH
ถวิล EN818123801TH
——————
EMS Update (FRI 3-Jul-15)
ชาคริต EN818126065TH
สุภาพ EN818126079TH
วัฒนา EN818126082TH
ไกรศรี EN818126096TH
บารมี EN818126105TH
ถวิล EN818126119TH
นริศรา EN818126122TH
——————
EMS Update (MON 6-Jul-15)
นัทธิ EN818131122TH
Maurizio EN818131136TH
Daiji EN818131140TH
ไอศูรย์ EN818131153TH
ธนนันท์ EN818157116TH
บุญชัย EN818157120TH
พงษ์พันธ์ EN818157133TH
ชวลิต EN818157147TH
——————
EMS Update (TUE 7-Jul-15)
พิเชษฐ์ EN818158726TH
นิธิศ EN818158712TH
สามารถ EN818158730TH
——————
EMS Update (WED 8-Jul-15)
ปรัชญ์ EN818159749TH
มานพ EN818159752TH
จุฑาภพ EN818159766TH
ภัสรา EN818159770TH
วราชัย EN818159783TH
เฉลิมพล EN818159797TH
เจตษฏา EN818159806TH
ณัฐฏ์ EN818159810TH
——————
EMS Update (THU 9-Jul-15)
ศรุต EN818159837TH
——————
EMS Update (FRI 10-Jul-15)
อภินันต์ EN818165744TH
ศุภกร EN818165758TH
ภูดิท EN818165761TH
——————
EMS Update (MON 13-Jul-15)
เพชร EN818184902TH
รอมฎอล EN818184916TH
สันหวิชญ์ EN818184920TH
สุภารัตน์ EN818184933TH
——————
EMS Update (TUE 14-Jul-15)
มนัส EN818107494TH
วิสิทธิ์ EN818107503TH
สุนิศา EN818107517TH
——————
EMS Update (WED 15-Jul-15)
รุสลัน EN818193688TH
สุพรรณ EN818193691TH
——————
EMS Update (THU 16-Jul-15)
วรยุทธ EN185962132TH
ชิติพัทธ์ EN185962146TH
——————
EMS Update (FRI 17-Jul-15)
อธิปัตย์ EN185964399TH
——————
EMS Update (TUE 21-Jul-15)
ณัฐพงศ์ EN185985076TH
เดชา EN185985080TH
เกียรติศักดิ์ EN185985093TH
พิเชษฐ์ EN185985102TH
สวัสดิ์ EN185985116TH
——————
EMS Update (WED 22-Jul-15)
ยงยุทธ EN185985717TH
กวิน EN185986479TH
อริญชย์ EN185986482TH
ธีรากร EN185986496TH
พรพรรณ EN185986505TH
——————
EMS Update (FRI 24-Jul-15)
สุรชัย EN186000586TH
——————
EMS Update (SAT 25-Jul-15)
ชวลิตฎ์ EN185989815TH
ศิริพงษ์ EN185989824TH
——————
EMS Update (MON 27-Jul-15)
ธีระ EN186006310TH
กรานต์ EN186017391TH
Mr.Woodhams EN186017405TH
วีรวัฒน์ EN186017414TH
วัชรินทร์ EN186017428TH
วุฒิศักดิ์ EN186017431TH
อาทิตย์ EN186017445TH
——————
EMS Update (TUE 28-Jul-15)
สิทธิชัย EN186018851TH
——————
EMS Update (WED 29-Jul-15)
ประธาน EN186022462TH
วศล EN186022476TH
——————
EMS Update (SAT 1-Aug-15)
นรินทร์ EN186025469TH
เมย์ EN186025472TH
ทัตต์ดนัย EN186025486TH
เรืองทรัพย์ EN186025490TH
——————
EMS Update (MON 3-Aug-15)
วีรพงค์ EN186036532TH
กฤษณะ EN186036546TH
——————
EMS Update (TUE 4-Aug-15)
ภาวิณี EN186044193TH
บรรจบ EN186044202TH
กนกอร EN186044216TH
วิเชียร EN186046234TH
——————
EMS Update (WED 5-Aug-15)
ธนชาต EN186046512TH
วชิรวิทย์ EN186046526TH
อานนท์ EN186047623TH
นริศรา EN186047637TH
——————
EMS Update (THU 6-Aug-15)
ปรีชา EN186055942TH
เฉลิมพล EN186055956TH
ประเวศน์ EN186055960TH
เจสิกา EN186055973TH
นัทธี EN186055987TH
บุญชัย EN186055995TH
พีระ EN186056007TH
——————
EMS Update (FRI 7-Aug-15)
มนต์ชัย EN186050446TH
กฤษณพล EN186050450TH
ไกรศรี EN186063087TH
——————
EMS Update (SAT 8-Aug-15)
สมนึก EN186069694TH
——————
EMS Update (MON 10-Aug-15)
มานพ EN186072910TH
รัชต์ EN186072923TH
ภูดิท EN186072937TH
สัณหวิชญ์ EN186072945TH
——————
EMS Update (TUE 11-Aug-15)
ประสุทธิพงศ์ EN186064269TH
จุฑามาศ EN186080712TH
——————
EMS Update (THU 13-Aug-15)
สาโรจน์ EN389249695TH
เปรม EN389249700TH
วิลลี่ EN389249713TH
——————
EMS Update (FRI 14-Aug-15)
ธีรเชษฐ์ EN389255501TH
วินัย EN389255515TH
สานิตย์ EN389255529TH
——————
EMS Update (SAT 15-Aug-15)
รุ่งนภา EN389247641TH
——————
EMS Update (MON 17-Aug-15)
ณัฐพัชร EN389263304TH
——————
EMS Update (WED 19-Aug-15)
เปรม RI773479900TH
——————
EMS Update (THU 20-Aug-15)
เพชรณรงค์ EN389285446TH
วัชรพันธ์ EN389285450TH
จักรพงศ์ EN389285463TH
ดนัย EN389285477TH
ณัติพงศ์ EN389285485TH
รอมฎอล EN389285494TH
นิธิศ EN389285503TH
ธีรากร EN389285517TH
เพชร EN389285525TH
——————
EMS Update (FRI 22-Aug-15)
ธารินทร์ EN389284595TH
บัญญัติ EN389284600TH
——————
EMS Update (MON 24-Aug-15)
Mr.Young EN389306605TH
พลวรรธน์ EN389306614TH
สุรินทร์ EN389306628TH
วัฒนา EN389306631TH
——————
EMS Update (WED 26-Aug-15)
ปรัชญ์ EN389298762TH
อริญชย์ EN389298776TH
——————
EMS Update (THU 27-Aug-15)
ถวิล EN389313456TH
——————
EMS Update (FRI 28-Aug-15)
ปริเชษฐ์ EN389305344TH
ชาคริต EN389305358TH
นรินทร์ EN389305361TH
——————
EMS Update (SAT 29-Aug-15)
นคร EL638238082TH
ศรุต EL638238096TH
——————
EMS Update (MON 31-Aug-15)
ศรุต RI773495774TH
Pharmax EN389328305TH
อภิชาติ EN389328314TH
ปภังกร EN389328328TH
ศุภฤกษ์ EN389328331TH
——————
EMS Update (TUE 1-Sep-15)
กรานต์ EN389333447TH
ธเนศ EN389333455TH
ปัญญรัตน์ EN389333464TH
——————
EMS Update (WED 2-Sep-15)
วสุรัตน์ EN389335598TH
นพดล EN389335607TH
——————
EMS Update (THU 3-Sep-15)
ธีระ EN389337917TH
มนูญ EN389337925TH
กฤษณะ EN389337934TH
——————
EMS Update (MON 7-Sep-15)
สุทธิพงษ์ ED876446347TH
เฉลิมพล ED876446355TH
บัญชา ED876446364TH
สถาพร ED876446378TH
ไกรศรี ED876446381TH
บุญชัย ED876446395TH
พิษณุ ED876446404TH
เดชา ED876446418TH
——————
EMS Update (TUE 8-Sep-15)
นพรัตน์ EN389360544TH
ศิธา EN389360558TH
กวิน ED876451571TH
——————
EMS Update (THU 10-Sep-15)
เมธี ED876455919TH
ทัศนัย ED876455922TH
——————
EMS Update (FRI 11-Sep-15)
นันทิกร ED876461976TH
สิทธิศักดิ์ ED876461980TH
รุสลัน ED876461993TH
ธนชาต ED876462000TH
มนัส ED876462013TH
——————
EMS Update (SAT 12-Sep-15)
ธีรชัย ED876458901TH
มานพ ED876458915TH
——————
EMS Update (MON 14-Sep-15)
อนุชิต ED876467109TH
——————
EMS Update (TUE 15-Sep-15)
เกียรติศักดิ์ ED876479036TH
อภินันท์ ED876479040TH
สุชาวดี ED876479053TH
ปิยะ ED876479067TH
ไพลิน ED876488660TH
ทรงพล ED876488673TH
หัทยาพร ED876488687TH
ยุโรป ED876488695TH
——————
EMS Update (WED 16-Sep-15)
ศิริทูล ED876480737TH
——————
EMS Update (FRI 18-Sep-15)
นรินทร์ ED876493948TH
ภูดิท ED876493951TH
——————
EMS Update (SAT 19-Sep-15)
รุ่งนภา ED876496785TH
ภาวินี ED876496799TH
——————
EMS Update (MON 21-Sep-15)
ราตรี ED87649777TH
อับดุลอาซีซ ED876497785TH
อารมณ์ ED876497794TH
เพชร ED876503234TH
——————
EMS Update (TUE 22-Sep-15)
วัชรินทร์ ED876531297TH
ปุริมสิทธิ ED876531306TH
ศุภกร ED876531310TH
มนสิการ ED876531323TH
——————
EMS Update (WED 23-Sep-15)
วิวัฒน์ ED876532258TH
ไธพัตย์ ED876532261TH
อนันทพร ED876532275TH
ปริเชษฐ์ ED876532289TH
ณัทธร ED876532292TH
——————
EMS Update (THU 24-Sep-15)
สุวิทย์ ED876532920TH
พงษ์พันธ์ ED876532933TH
——————
EMS Update (FRI 25-Sep-15)
สมบูรณ์ ED876525138TH
——————
EMS Update (SAT 26-Sep-15)
ธีรเชษฐ์ ED876526102TH
——————
EMS Update (MON 28-Sep-15)
ยงยุทธ ED876536918TH
ณรงค์ฤทธิ์ ED876536921TH
วัลลภ ED876536935TH
ธนาธิป ED876536949TH
อภิชาติ ED876540413TH
สามารถ ED876540427TH
——————
EMS Update (TUE 29-Sep-15)
จารุวรรณ ED876541351TH
รัมย์ ED876541365TH
สุนิธิ ED876546420TH
ไอศูรย์ ED876546433TH
กรานต์ ED876546447TH
——————
EMS Update (WED 30-Sep-15)
วศล ED876547323TH
ชัยมงคล ED876547337TH
สฤษดิ์ ED876547345TH
Pascal ED876547354TH
ปริเชษฐ์ ED876547368TH
——————
EMS Update (THU 1-Oct-15)
เมย์ ED876556988TH
อาทิตย์ ED876556991TH
วีรวัฒน์ ED876557008TH
——————
EMS Update (FRI 2-Oct-15)
จิรันธนิน ED876327614TH
ธเนศ ED876327628TH
ปรีชา ED876327631TH
วัฒนา ED876326596TH
——————
EMS Update (SAT 3-Oct-15)
วิทวัส ED876337815TH
——————
EMS Update (MON 5-Oct-15)
สุรชัย ED876331698TH
ไกรศรี ED876331707TH
นพรัตน์ ED876331715TH
——————
EMS Update (TUE 6-Oct-15)
จีรนันท์ ED876341409TH
โกศล ED876341412TH
อานนท์ ED876341426TH
เรืองทรัพย์ ED876341430TH
บุญชัย ED876341443TH
ทัตต์ดนัย ED876341457TH
——————
EMS Update (WED 7-Oct-15)
บรรจบ ED876352239TH
เหมรัศมิ์ ED876352242TH
ไพลิน ED876352256TH
ธีรากร ED876352260TH
ธนธรณ์ ED876352273TH
——————
EMS Update (THU 8-Oct-15)
เฉลิมพล ED876368707TH
——————
EMS Update (FRI 9-Oct-15)
ธีระ ED876361479TH
มานพ ED876361482TH
กฤษณพล ED876361496TH
——————
EMS Update (MON 12-Oct-15)
ศุภชัย ED876374305TH
สถาพร ED876374319TH
สุทธิพงศ์ ED876374322TH
——————
EMS Update (TUE 13-Oct-15)
พรพรรณ ED876386515TH
——————
EMS Update (THU 15-Oct-15)
ศศิรัฏฐ์ ED876382315TH
——————
EMS Update (FRI 16-Oct-15)
นรินทร์ ED876407944TH
ปิยะ ED876407958TH
——————
EMS Update (SAT 17-Oct-15)
บัญชา ED867400022TH
——————
EMS Update (SAT 24-Oct-15)
อานนท์ ED876418071TH
——————
EMS Update (MON 26-Oct-15)
กวิน EL564893199TH
——————
EMS Update (TUE 27-Oct-15)
ธนชาต EL564897788TH
——————
EMS Update (THU 29-Oct-15)
พรพรรณ EL564876045TH
——————
EMS Update (MON 2-Nov-15)
อภิชาต EL638741745TH
อารมณ์ EL638741839TH
วัฒนา EL638741856TH
พงศกร EL638741860TH
ไมตรี EL638741825TH
รัชต์ EL638741771TH
อาทิตย์ วงค์ธาราธิคุณ EL638741799TH
ปริเชษฐ์ EL638741808TH
นิธิศ EL638741842TH
อาทิตย์ คำอ้อ EL638741811TH
พรชัย EL638741754TH
เมย์ EL638741768TH
ไพรัชญ์ EL638741785TH
ประสุทธิพงศ์ EL638741873TH
——————
EMS Update (TUE 3-Nov-15)
เดชส์ณรงค์ EL564862792TH
สันติ EL564862801TH
ปิยะ EL564859983TH
อรสา EL564859997TH
วินัย EL564860006TH
มานพ EL564832019TH
สมศักดิ์ EL564832022TH
ภัสรา EL564832036TH
บุญชัย EL564832040TH
ยุโรป EL564832053TH
——————
EMS Update (WED 4-Nov-15)
ปภังกร EL564864422TH
ศุภชัย EL564864436TH
สิทธิ์ศํกดิ์ EL564864440TH
ณัฐ EL564864453TH
——————
EMS Update (THU 5-Nov-15)
อานนท์ EL564837532TH
นคร EL564837546TH
ธรรมรัตน์ EL564837550TH
——————
EMS Update (FRI 6-Nov-15)
ธีรเชษฐ์ EL564829880TH
ธีระ EL564829893TH
สุทิศ EL564829902TH
ปริเชษฐ์ EL564829916TH
ไพลิน EL564829920TH
อัคคพงษ์ EL564829933TH
——————
EMS Update (MON 9-Nov-15)
สรวิชญ EL564817011TH
กฤษณพล EL564817025TH
ณเศรษฐ์ EL564817039TH
สานิตย์ EL564817042TH
——————
EMS Update (TUE 10-Nov-15)
บุญธนะวัฒนะ EL564804707TH
ปรีชา EL564804715TH
กิตติชาญ EL564804724TH
วีรวัฒน์ EL564804738TH
ภานุวัฒน์ EL564804741TH
สถาพร EL564804755TH
——————
EMS Update (WED 11-Nov-15)
นราธิป EL564814810TH
เฉลิมพล EL564814823TH
มนสิการ EL564814837TH
วิเชียร EL564814845TH
วีรพงค์ EL564814854TH
——————
EMS Update (THU 12-Nov-15)
พรรษา EL564806478TH
นรินทร์ EL564806481TH
——————
EMS Update (MON 16-Nov-15)
ชัยรัตน์ EL564908273TH
Woodhams EL564908287TH
รมณพร EL564908295TH
——————
EMS Update (TUE 17-Nov-15)
วรวุฒิ EL564925740TH
อภินันท์ EL564925753TH
จีรนันท์ EL564925767TH
——————
EMS Update (WED 18-Nov-15)
ภัททิยดิษฐ์ EL564910626TH
สุรัสวดี EL564910630TH
——————
EMS Update (THU 19-Nov-15)
นพดล EL564905847TH
——————
EMS Update (FRI 20-Nov-15)
ไกรศรี EL564920172TH
ก่อการ EL564920186TH
สิทธิชัย EL564920190TH
——————
EMS Update (MON 23-Nov-15)
กนกอร EL564900986TH
ธเนศ EL564900990TH
สุวิทย์ EL564901006TH
สามารถ EL564901010TH
วัลลภ EL564901023TH
ธนนันท์ EL564901037TH
——————
EMS Update (TUE 24-Nov-15)
กานต์ชนก EL564982693TH
เกียรติศักดิ์ EL564982702TH
อริญชย์ EL564902267TH
——————
EMS Update (FRI 27-Nov-15)
ชิติพัทธ์ EL564915668TH
กรานต์ EL564915671TH
นรินทร์ EL564915685TH
——————
EMS Update (SAT 28-Nov-15)
สิริชัย EL564996410TH
ไธพัตย์ EL564996423TH
——————
EMS Update (MON 30-Nov-15)
วราพร EL564953825TH
วุฒิศักดิ์ EL564953839TH
สมบูรณ์ EL564953842TH
รณชัย EL564953856TH
วัลภา EL564953860TH
——————
EMS Update (TUE 1-Dec-15)
มนต์ชัย EL564968453TH
พิเชษฐ์ EL564968467TH
มณเฑียร EL564968475TH
อาทิตย์ EL564968484TH
สุชาวดี EL564968498TH
——————
EMS Update (WED 2-Dec-15)
วศล EL564995105TH
วาสินี EL564995119TH
บัญชา EL564995122TH
——————
EMS Update (THU 3-Dec-15)
อานนท์ EL564962005TH
อนันต์ EL564962019TH
อิศร EL564962022TH
เรืองทรัพย์ EL564962036TH
บรรจบ EL564962040TH
——————
EMS Update (FRI 4-Dec-15)
อภิชาติ EL564951736TH
บุญชัย EL564951740TH
นิธิศ EL564951753TH
——————
EMS Update (TUE 8-Dec-15)
เพชร EP324019755TH
ธีระ EP324019764TH
ศิริพงศ์ EP324019778TH
ชอบ EP324019781TH
สิทธิศักดิ์ EP324019795TH
อนุชิต EP324019804TH
ปิยะ EP324031513TH
ปริเชษฐ EP324031527TH
ศุภฤกษ์ EP324031535TH
วัชรินทร์ EP324031544TH
ปัญญารัตน์ EP324031558TH
เมย์ EP324031561TH
พีรดนย์ RI447630708TH
——————
EMS Update (WED 9-Dec-15)
รุสลัน EP324027709TH
ปริเชษฐ EP324027712TH
——————
EMS Update (FRI 11-Dec-15)
ประชุม EP324043675TH
ปรีชา EP324043689TH
——————
EMS Update (SAT 12-Dec-15)
เฉลิมพล EP324037737TH
——————
EMS Update (MON 14-Dec-15)
Atchara EP324035413TH
Peter EP324035427TH
ดำรงค์ศํกดิ์ EP324035435TH
อนิรุทธ์ EP324035444TH
——————
EMS Update (TUE 15-Dec-15)
เจสิกา EP324070622TH
ณัฐพงษ์ EP324070636TH
เทพธนวัชร์ EP324070640TH
——————
EMS Update (WED 16-Dec-15)
ไอศูรย์ EL564989895TH
มนสิการ EP324072107TH
อัคคพงษ์ EP324072124TH
——————
EMS Update (THU 17-Dec-15)
สมชาย EP324077988TH
มานพ EP324077991TH
ประเวศน์ EP32407008TH
——————
EMS Update (FRI 19-Dec-15)
ชัยรัตน์ EP324078643TH
ไกรศรี EP324078657TH
มนัส EP324078665TH
คม EP324078674TH
——————
EMS Update (TUE 22-Dec-15)
ธนชาต EP324118890TH
เกียรติศํกดิ์ EP324118909TH
——————
EMS Update (WED 23-Dec-15)
Brian EP324245522TH
ศุภกร EP324245536TH
มงกฏ EP324245540TH
กิตติยา EP324245553TH
กิตติวัช EP324245567TH
——————
EMS Update (THU 24-Dec-15)
ชวลิต EP324246942TH
วีรวัฒน์ EP324246956TH
ปิติพงษ์ EP324246960TH
ทยากร EP324246973TH
——————
EMS Update (FRI 25-Dec-15)
นรินทร์ EP324259566TH
——————
EMS Update (SAT 26-Dec-15)
สมนึก EP324264084TH
Daiji EP324264098TH
วัชรพันธ์ EP324264107TH
พรพรรณ EP324264115TH
——————
EMS Update (MON 28-Dec-15)
จักรพงศ์ EP324278724TH
กิตติศักดิ์ EP324278738TH
รัชต์ EP324278741TH
สุรชัย EP324278755TH
อานนท์ EP324278769TH
——————
EMS Update (TUE 29-Dec-15)
ณัติพงศ์ EP324281502THems

ภาพอัพเดตจากผู้ใช้จริงหลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand(22-Sep-15)

ภาพอัพเดตจากผู้ใช้จริงหลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand (22-Sep-15)

ก่อนใช้ – หลังใช้


 

แชมพูทางเลือกใหม่สูตรปราศจากซิลิโคน(silicone-free)ลดอาการผมร่วง

ทำไมต้อง silicone-free

silicone_free_new_cover_photo_430x300

ใครที่เดินไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายยาที่เป็นเชนจากญี่ปุ่นอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เคลมว่า “ปราศจากซิลิโคน” กันมาบ้าง และกำลังค่อย ๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ว่าแต่ว่าซิลิโคนถูกใส่มาในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเพื่ออะไร และทำไมบางผลิตภัณฑ์จึงต้องปราศจากซิลิโคน?

black_hair

Black_hair

ซิลิโคนเป็นสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ใช้กันมากในวงการเครื่องสำอาง ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนั้นจะมีซิลิโคนสองชนิดที่พบได้บ่อย คือ Dimethicone ที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน ช่วยเคลือบเส้นผมให้เรียบ ลื่น ลดการเสียดสีได้ดี กับอีกชนิดคือ Cyclopentasiloxane ซึ่งมีความบางและเหลวมาก ระเหยได้ไว จึงช่วยทำให้เส้นผมมีความเงางามโดยไม่ทำให้รู้สึกเหนียว มักจะนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดที่ไม่ต้องล้างออก อย่าง Hair Serum การันตีได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยต้องเจอส่วนผสมตัวนี้แน่นอน

แชมพูที่ผสมซิลิโคนลงไปนั้นเราเรียกว่า Conditioning Shampoo หรือ 2-in-1 Shampoo หรือชื่อไทย ๆว่าแชมพูผสมครีมนวด ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 30 ปีแล้ว หลักการง่าย ๆ คือการกระจายอนุภาคของซิลิโคนลงไปในเนื้อแชมพูโดยใช้ผลึกขนาดเล็กของ Glycol Stearate (หรือสารที่มีความใกล้เคียงกัน) ที่ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์ดูเป็นประกายมุกสวยงาม คอยอุ้มซิลิโคนเอาไว้ไม่ให้แยกชั้น เมื่อเรานำมาผสมน้ำและขยี้เป็นฟอง โครงสร้างนี้จะแยกออก ปล่อยอานุภาคของซิลิโคนมาติดเส้นผมและเคลือบเอาไว้แม้แชมพูจะถูกน้ำล้างออกไปแล้วก็ตาม ส่งผลให้ผมมีความนุ่ม เรียบลื่น และไม่พันกัน ในคอนดิชันเนอร์ ครีมนวดผม หรือมาส์กหมักผมก็จะมีส่วนผสมของซิลิโคนและไขมันหรือแว๊กซ์อื่น ๆผสมในปริมาณที่มากกว่าแชมพู เพื่อช่วยเคลือบเส้นผมเอาไว้ ให้เอฟเฟคของผมที่เรียบลื่นยิ่งขึ้น

dimethicone

Dimethicone

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แชมพู คอนดิชันเนอร์นั้นโดยทั่วไปแล้วเหมือนกันมาก อาจจะแตกต่างกันบ้างจากส่วนผสมของสารสกัดหรือน้ำมันราคาแพงที่ใส่ลงไปเพื่อเป็นจุดขายของสินค้า แต่ปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความแตกต่งกันและเหมาะกับเส้นผมแต่ละชนิดนั้นอยู่ที่สัดส่วนของส่วนผสมแต่ละชนิด ปริมาณของซิลิโคนและสารเคลือบที่ค้างอยู่หลังล้างออก ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่ผสมซิลิโคนและสารเคลือบผมอยู่น้อยก็จะเหมาะกับผมเส้นเล็กที่ลีบแบนง่าย สูตรที่มีซิลิโคนและสารเคลือบเยอะก็จะเหมาะกับผมที่แห้งเสียมาก สำหรับผมทำสีหรือผ่านการทำเคมีเส้นผมจะมีคุณสมบัติทางประจุเปลี่ยนไป ก็ต้องใช้สูตรที่ออกแบบมาเพื่อผมทำสีโดยเฉพาะ

แม้ว่าซิลิโคนจะเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้เส้นผมของเราสวยงามได้อย่างรวดเร็ว และนับส่วนผสมที่มีประโยชน์มากทีเดียว แต่ในระยะหลังก็เริ่มมีความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปราศจากส่วนผสมชนิดนี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งก็มีเหตุผลเบื้องหลังอยู่หลายประการ

water

Water

ด้วยความที่ซิลิโคนเป็นสารที่ไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติ และส่วนมากก็ย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้ ซิลิโคนในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างแชมพู คอนดิชันเนอร์ก็จะถูกชะล้างไหลลงท่อไปยังแหล่งน้ำ จึงมีกระแสส่วนหนึ่งที่ต้องการลดการใช้ซิลิโคนในผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมนั่นเอง เพื่อให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน

biotin ช่วยลดปัญหาผมร่วง

man-in-shower

Hairloss

และเนื่องจากซิลิโคนเป็นสารที่ติดเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ดีทีเดียว และเมื่อเราใช้ติดต่อกันก็จะมีการสะสมตัวของซิลิโคนมากขึ้นเรื่อย ๆ บางคนอาจจะประสบปัญหาผมลีบ แบน หนัก ไม่พริ้ว ขาดชีวิตชีวา ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสูตรปราศจากซิลิโคนเติบโตสูงมากเนื่องจากคนประเทศนี้เขามีปัญหาผมร่วงหัวล้านกันเยอะ และเขาเชื่อว่าการสะสมของซิลิโคนบนหนังศีรษะทำให้รากผมอ่อนแอจนเส้นผม say good bye ลาก่อนจากหนังหัวจนบางโล้นได้นั่นเองจ้า

acne

Acne

อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอาการแพ้และการอุดตัน อย่างที่กล่าวมาข้างต้นคือซิลิโคนนั้นติดเส้นผมและผิวหนังได้ดี แม้จะล้างด้วยแชมพูหรือน้ำปริมาณมากก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ บางคนที่มีผิวค่อนข้างไว หรืออุดตันได้ง่ายอาจเกิดปัญหาของสิว ตุ่มแดง หรือตุ่มหนองขึ้นบนหนังศรีษะ ตามแนวไรผม และอาจลามไปจนถึงกรอบหน้า ลำคอ และแผ่นหลัง ในจุดที่น้ำจากการล้างแชมพูและคอนดิชันเนอร์ไหลไปโดน

หากใครมีความกังวลหรือมีปัญหาตามที่กล่าวมานี้ คงไม่เสียหายที่จะหันมามองและลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรปราศจากซิลิโคนดูบ้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะชดเชยส่วนผสมของซิลิโคนด้วยการเน้นไปที่สารลดแรงตึงผิวประจุบวก (Cationinc Surfactant) โพลิเมอร์ประจุบวก (Cationinc Polymer) และส่วนผสมของน้ำมัน บัตเตอร์ แว๊กซ์จากธรรมชาติ แต่ก็ต้อทำความเข้าใจกันก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากซิลิโคนนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ผมนิ่มลื่นได้เท่ากับของที่เราเคยใช้ และอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกับการหมักคอนดิชันเนอร์สักบนผมสัก 2 – 3 นาทีก่อนที่จะล้าง เพื่อให้สารเคลือบที่ใช้ทดแทนซิลิโคนทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุด

products

8851332018414Regro Hair Protective Shampoo

Products

ในประเทศไทยเริ่มมีตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปราศจากซิลิโคนกันมากขึ้น วันนี้เลยขอยกผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาให้ลองดูเป็นตัวเลือกกัน เริ่มที่ 1.Kiehl’s Amino Acid Shampoo (250ml – 850 Baht) แชมพูสูตรอ่อนโยนพิเศษสำหรับทุกสภาพเส้นผม พร้อมกลิ่นมะพร้าวหอมเหมือนขนม ใช้คู่กับ 2. Kiehl’s Amino Acid Conditioner (250ml – 850 Baht) ช่วยให้เส้นผมนุ่มหอม สำหรับคนที่ทำสีผมก็สามารถลองใช้
3. Kiehl’s Sunflower Color Preserving Conditioner (200ml – 850 Baht) ที่ช่วยเก็บล็อคสีผมได้นานขึ้น แถมยังทำให้ผมนิ่มและหอมอีกด้วย ถ้าอยากบำรุงให้ล้ำลึกขึ้นลองใช้คู่กับ
4. Kiehl’s Sunflower Color Preserving Deep Recovery Pak (250ml – 1,500 Baht) หมักผมสัปดาห์ละครั้ง ตัวนี้จะเอามาอบไอน้ำก็ได้ ส่วนทางเลือกที่ราคาเป็นมิตรขึ้นมาอีกหน่อยก็คงจะมีคอลเลคชั่น Rainfores ของ The Body Shop ซึ่งใครที่ต้องการให้สีผมดูสดใสก็เหมาะกับ
5. The Body Shop Rainforest Radiance Shampoo (250ml – 420 Baht)
6. The Body Shop Rainforest Radiance Conditioner (250ml – 450 Baht) นอกจากนี้ยังมีแบรนด์จากฝั่งญี่ปุ่นอย่าง MUJI ที่ปรับสูตรแชมพูและคอนดิชันเนอร์ทั้งหมดของเขาให้เป็นสูตร Silicone-Free กันเลยทีเดียว ใครที่ผมเสียจากการทำเคมีก็น่าจะเหมาะกับ
7. MUJI Herb Fragrance Shampoo (400ml – 550 Baht)
8. MUJI Herb Fragrance Conditioner (200ml – 450 Baht) ที่กลิ่นหอมแนวสมุนไพร และสามารถนำขวดกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย ไอเทมที่น่าสนใจตัวสุดท้ายคือ
9. Pantene Pro-V Aqua Pure Shampoo (400ml – 149 Baht) ซึ่งเป็นแบรนด์แมสแบรนด์แรกที่ชูจุดเด่นเรื่อง Silicone-Free ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ใช้แล้วผมจะรู้สึกเบาสบาย สามารถใช้สลับกับแชมพูสูตรที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยล้างซิลิโคนที่สะสมจนทำให้ผมหนักลีบแบนได้
10. SYOSS Silicone Free Repair Shampoo and Conditioner (500ml – 179 Baht) ตัวนี้หลังจาก Mr.Hair Man ลองใช้เอง สระสะอาด เส้นผมไม่แห้งฝืดจนเกินไป หนังศีรษะสะอาด

Credit:
http://www.kwique.com/beauty/article/why-silicone-free

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2015

Discount Promotion Now Available – End 31-Oct 2015 !!!

Starting 01 June 2015 – End 31 Oct 2015

Thai Version http://www.sawpalmettothailand.com/promotion/

Saw Palmetto Thailand-Products-Sale(13-May-15)

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (60 Softgels)

For oder=

x1 item Reg. Price 630.00 THB Discount price 580.00 THB  SAVE 50 THB (use for 1 month)

x3 items Reg. Price 1,890.00 THB Discount price 1,650.00 THB  SAVE 240 THB (use for 3 months)

x5 items Reg. Price 3,150.00 THB Discount price 2,680.00 THB  SAVE 470 THB (use for 5 months)

x10 items get 1 item free Reg. Price 6,930.00 THB Discount price 5800.00 THB  SAVE 1130 THB (use for 11 months)

————————————————————————————-

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (120 Softgels)

For oder =

x1 item Reg. Price 1220.00 THB Discount price 1140.00 THB  SAVE 80 THB (use for 2 months)

x2 items Reg. Price 2,440.00 THB Discount price 2,180.00 THB  SAVE 260 THB (use for 4 months)

x3 items Reg. Price 3,660.00 THB Discount price 3,200.00 THB  SAVE 460 THB (use for 6 months) x5 items Reg. Price 6,100.00 THB Discount price 5,300.00 THB  SAVE 800 THB (use for 10 months)

 

*** For order x2 or Buy more 1000 THB up + Free shipping ***

——————————-

Contact Us

1: Line : sawpalmetto หรือ bon_bond

Line id: sawpalmetto http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z
Line id: bon_bond http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

2: Line Shop : “Saw Palmetto TH”
3  Instagram : sawpalmetto_th
4. Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand
5. Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/
6. Email : sawpalmetto.th@gmail.com
7. Mobile : 089-184-4357, 085-131-7349

=========================================

Payment

Please transfer money to

Bangkok Bank
ACC No: 207-4-111614 (Savings Deposits)

or

KBANK

ACC No:142-243-1843

ACC Name:Wissanu Aimwat
Brunch: Pakkret

After tranferred please send me for confirm your time & date that transferred, name, mobile number and shipping address via below info.

Contact info: Tel:089-184-4357, 085-131-7349
Email:sawpalmetto.th@gmail.com
Line id:sawpalmetto or bon_bond

===================================================

Now we have only online shop, and no have online method of payment.

For the order, please transfer as follow above.

That’s sound nice! This is promotion time.

Example For order,

Saw Palmetto 320 mg extract (60 Softgels) Pro x1=580 THB (Save 50 THB, Discount From 630 THB)
+ EMS shipping=50 THB (/shipment)

*Total =630 THB*

or

Saw Palmetto 320 mg extract (120 Softgels) Pro x2=2180 THB (Save 260 THB, Discount From 2440 THB)

+ EMS shipping=FREE (/shipment)

*Total =2180 THB*

ภาพรีวิวจากลูกค้าท่านหนึ่งหลังใช้เพียง 1 เดือน (11-Feb-15)

หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand เพียง 1 เดือน

อนุญาตให้ทางเรานำมาเผยแพร่ได้ หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand ได้ประมาณ 1 เดือนเต็ม ปัจจุบันเข้าสู่เดือนที่ 2 แล้วครับ

Saw Palmetto Thailand
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ
Mr.Hair Man
(11-Feb-15, WED)

โปรโมชั่นสุดร้อนสำหรับ Saw Palmetto ลดกระหน่ำจนกว่าสินค้าจะหมดสต็อก หมดเขต 31 ตุลาคม 2558!!!

English version

http://www.sawpalmettothailand.com/promotion-en/

ลดกระหน่ำส่งท้าย Summer Sales Promotion

ราคา Dealer สุดคุ้ม ถูกที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น !!!

Saw Palmetto สินค้าล๊อตโปรโมชั่น…ลดพิเศษจนกว่าจะหมดสต็อก!!!

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร หรือหลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

 Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (60 เม็ดเจล)

x1 ขวด  ราคาปกติ 630.00 บาท ลดเหลือ 580.00 บาท ประหยัด 50 บาท (รับประทานได้ 1 เดือน)
x3 ขวด ราคาปกติ 1,890.00 บาท ลดเหลือ 1,650.00 บาท ประหยัด 240 บาท (รับประทานได้ 3 เดือน)
x5 ขวด ราคาปกติ 3,150.00 บาท ลดเหลือ 2,680.00 บาท ประหยัด 470 บาท (รับประทานได้ 5 เดือน)
x10 ขวด แถมฟรี 1 ขวด ราคาปกติ 6,930.00 บาท ลดเหลือ 5800.00 บาท ประหยัด 1130 บาท (รับประทานได้ 11 เดือน)

===================================================

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (120 เม็ดเจล)

x1 ขวด  ราคาปกติ 1220.00 บาท ลดเหลือ 1140.00 บาท ประหยัด 80 บาท (รับประทานได้ 2 เดือน)
x2 ขวด ราคาปกติ 2,440.00 บาท ลดเหลือ 2,180.00 บาท ประหยัด 260 บาท (รับประทานได้ 4 เดือน)
x3 ขวด ราคาปกติ 3,660.00 บาท ลดเหลือ 3,200.00 บาท ประหยัด 460 บาท (รับประทานได้ 6 เดือน)

x5 ขวด ราคาปกติ 6,100.00 บาท ลดเหลือ 5,300.00 บาท ประหยัด 800 บาท (รับประทานได้ 10 เดือน)

– โปรส่งฟรี สำหรับ Saw Palmetto ยอดตั้งแต่ 1000 บาท หรือ 2 ขวด ขึ้นไป –

===========================================================================================

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Line : sawpalmetto หรือ bon_bond

Line id: sawpalmetto http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

Line id: bon_bond http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

2: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

3:  Instagram : sawpalmetto_th

4: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

5: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

6: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

7: Mobile : 089-184-4357, 085-131-7349

**** รายละเอียดในการชำระเงิน (Payment)****

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ (BKK Bank)

เลขบัญชี (Account No.) : 207-4-111614

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกสิกร (KBANK)

เลขบัญชี (Account No.) : 142-243-1843

ชื่อบัญชี : WISSANU AIMWAT
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (Savings Deposits)
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

http://www.sawpalmettothailand.com/payment/

หลังโอนแจ้งยืนยันเวลาโอน เบอร์โทร และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งอีกครั้ง

ขอบคุณครับ


Tel: 089-184-4357, 085-131-7349

Line id: bon_bond หรือ sawpalmetto
Email: sawpalmetto.th@gmail.com
Facebook: Saw Palmetto Thailand

ขอบคุณครับ
Mr.Hair Man
Saw Palmetto Thailand

Supplement Facts
Serving Size 1 Softgel
Amount Per Serving

% Daily Value

Saw Palmetto Extract

320 mg **

  (Serenoa repens) (berry)
  (Standardized to contain 85-95%
  Fatty Acids and Sterols)
 
**Daily Value not established.

Directions: For adult men, take one (1) softgel daily, preferably with a meal. Other Ingredients: Gelatin, Vegetable Glycerin. WARNING: This product is intended for use by men and not intended for use by women. If you are taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

*** หมดอายุ 31 ตุลาคม 2558***

วีธีดูแลเส้นผม และหนังศีรษะในช่วงหน้าร้อน

ช่วงหน้าร้อนนี้ เวลาเดินไปไหนมาไหน ก็มักจะได้ยินคนบ่นถึงเรื่องอากาศที่ร้อนอบอ้าว อาบเหงื่อ เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ และปัญหาหนังศีรษะมัน ซึ่งภาวะเหล่านี้ทำให้หนีไม่พ้นปัญหาใหญ่ที่เกิดกับเส้นผม และหนังศีรษะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว “เหงื่อและความร้อน” มักเป็นตัวการทำลายความมั่นใจของใครหลายคนไปเลย ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคในการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะในช่วงหน้าร้อนนี้มาฝากกันครับ


 

อยู่ให้ห่างจากแสงแดด

เพราะแสงแดดมีอานุภาพในการทำลายเส้นผมโดยตรงค่ะ โดยเฉพาะช่วงเวลา 10.00 น. – 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีรังสียูวีที่รุนแรงที่สุด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หมวก หาผ้ามาคลุมผม หรือกางร่มกันแสงยูวี เพื่อป้องกันและควรปรับความกว้างของหมวกให้พอดีไม่คับจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดที่บริเวณหนังศีรษะถูกจำกัดได้

ดื่มน้ำเปล่ามากๆ

ในช่วงหน้าร้อนร่างกายของเราก็ต้องการน้ำมากขึ้น เพื่อคงความชุ่มชื้นของผิวพรรณรวมไปถึงเส้นผม เนื่องจากมีการสูญเสียน้ำออกไปมากขึ้นทางเหงื่อ ฉะนั้นจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยให้ได้ 2 ลิตรต่อวัน เพื่อเป็นการบำรุงภายในสู่ภายนอกนั่นเองครับ

 

 อย่าใช้ความร้อนกับเส้นผม

เช่น การไดร์ผม การหนีบผม หรือการม้วนผม ควรปล่อยให้ผมแห้งเองตามธรรมชาติ ใช้พัดลมเป่าผมให้แห้ง หรือปรับไดร์เป็นไอเย็น เพื่อปกป้องเส้นผม แต่ถ้าจำเป็นต้องไดร์ผมด้วยไอร้อนจริงๆ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจากความร้อนก่อนไดร์ผมทุกครั้ง และควรปรับความร้อนในระดับต่ำๆ ด้วยนะครับ

 

ไม่ควรสระผมบ่อยเกินไป(สำหรับสุภาพสตรี)

การสระผมบ่อยเกินไปทำให้ผมแห้งครับ เพราะเป็นการล้างน้ำมันธรรมชาติของเส้นผมออกไป ควรสระผมทุกๆ 2-3 วันซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม หากเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายและเหงื่อออกมากๆ จำเป็นต้องสระผมทุกครั้งหลังออกกำลังกายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมแห้งเสียขาดหลุดร่วงได้ง่าย ควรเลือกแชมพูที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ เช่น แชมพู Head & Shoulders สูตรแอนตี้-แฮร์ฟอล นอกจากมีส่วนผสมของคอนดิชั่นเนอร์ที่ช่วยดูแลผมเสียเป็นพิเศษแล้วยังมีครีมนวดผมที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ปกป้องผมจากรังแค ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผมเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

 

แต่สำหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาผมร่วง แนะนำให้สระผมบ่อยขึ้นในช่วงหน้าร้อน ดีกว่าหมักหมมความมันไว้ที่โคนเส้นผม และหนังศีรษะ ซึ่งจะนำพาไปสู่ปัญหาผมร่วงมากขึ้นตามมา 

หั่นผมสั้นรับหน้าร้อน (สำหรับสุภาพสตรี)

ถือโอกาสเปลี่ยนลุคใหม่ในช่วงหน้าร้อนด้วยการหั่นผมหรือเล็มปลายผมออก เพื่อทำให้หนังศีรษะและต้นคอรู้สึกโล่งสบาย แถมยังกำจัดผมแตกปลายออกไปได้อีกด้วยครับ

แต่สำหรับท่านสุภาพบุรุษแล้ว ผมคิดว่าการตัดผมสั้นเกินไป ยกตัวอย่างเช่นทรง Skin Head ในมุมมองของผม คิดว่าไม่ดีต่อหนังศีรษะครับ หนังศีรษะอาจจะได้รับผลกระทบจากความร้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่งความร้อนนี่เองจะเป็นตัวการกระตุ้นความมันบนหนังศีรษะ และทำลายชั้นผิวหนังศีรษะ ให้มีอาการแสบคันได้”

* ควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่หมวกเป็นเวลานานๆ เนื่องจากปัญหาเหงื่อทำให้เกิดการหมักหมม  โดยเฉพาะช่วงที่เหงื่อออกมากๆ อาจทำให้เกิดอาการคัน หรือระคายเคือง *

อาการคัน หรือระคายเคืองดังกล่าว เกิดจากแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ในชั้นของไขมันที่มีอยู่ทั่วไปตามชั้นของผิวหนังศีรษะ ส่วนมากก็จะหนีไม่พ้นการลงมือเกาที่รุนแรง ผลที่ติดตามมาให้เห็นก็คือ ผมร่วงติดมือออกมามากขึ้นตามมาครับ

 

ดังนั้นผู้ที่มีเหงื่อ และไขมันมาก จึงควรหมั่นทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะบ่อยๆอย่าปล่อยให้เส้นผม และหนังศีรษะหมัมหมมข้ามวันข้ามคืน อาจส่งผลเสียทำให้รากผมเสีย ซึ่งนำไปสู่ปัญหาผมร่วง และปัญหาหนังศีรษะอื่นๆตามมา

หวังว่าข้อแนะนำเหล่านี้ จะช่วบบรรเทาปัญหาที่กำลังจะเกิดกับเส้นผม และหนังศีรษะของคุณในช่วงหน้าร้อนนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

Mr. Hair Man

Credit :
https://www.everydaymethailand.com/style-and-beauty/style/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/summer-hair-treat-th

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2015

เกลือแก้ผมร่วง

ผมร่วงเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกือบ 100% ต้องวิตกกังวลกับปัญหานี้ บางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นร้อยเป็นพันในการซื้อแชมพู หรือยามาใช้เพื่อแก้ปัญหาผมร่วง แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย หรือถ้าเสียแค่ไม่กี่บาท ก็ขอให้คนที่มีปัญหาผมร่วงลองทำตามวิธีนี้ดู…

 

หากผมร่วงผิดปกติในขณะที่หวีผม หรือแม้แต่เอามือลูบผมก็ร่วงติดมือมา ให้เอาเกลือผสมน้ำอุ่นใส่ให้ทั่วศีรษะ  นวดให้รู้สึกศีรษะร้อนแล้วค่อยล้างออก  ก่อนใส่ควรสระผมเสียก่อนสัก 1 ครั้ง

 

จะเห็นได้ว่าแค่เกลือแกงที่มีอยู่กันทุกครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/1373514/

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015

 

ภาพรีวิวจากลูกค้าท่านหนึ่ง หลังใช้เพียง 1 เดือน(11-Feb-15)

หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand เพียง 1 เดือน

ภาพรีวิวจากลูกค้าท่านหนึ่ง อนุญาตให้ทางเรานำมาเผยแพร่ได้ หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand ได้ประมาณ 1 เดือนเต็ม ปัจจุบันเข้าสู่เดือนที่ 2 แล้วครับ

 

Saw Palmetto Thailand

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

Mr.Hair Man

(11-Feb-15, WED)

 

 

 

 

 


ภาพก่อน-หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2014

 

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2014

EMS Update (THU 2-Jan-14)
วโรตม์ EK477083767TH
ชวลิต EK477083775TH
สุทธิศักดิ์ EK477083784TH
เมย์ EK477083798TH
ปฐมพงศ์ EK477083807TH
ทรัพยสิทธิ EK477083815TH
ชาญวิทย์ EK477083824TH
——————
EMS Update (FRI 3-Jan-14)
ยิ่งยศ EK477097196TH
สมานศักดิ์ EK477097205TH
——————
EMS Update (SAT 4-Jan-14)
มณฑล EK477200980TH
ณัฐพร EK477200993TH
วุฒิศักดิ์ EK477201000TH
อลงกรณ์ EK477201013TH
——————
EMS Update (MON 6-Jan-14)
ประสงค์ EK477099492TH
เฉลิมภูมิ EK477099501TH
ขนิษฐา EK477099515TH
สานิตย์ EK477099529TH
ศิริทัศน์ EK477099532TH
อำนาจ EK477099546TH
กฤษณะ EK477099550TH
สัณหวิชญ์ EK477099563TH
ปภังกร EK477099577TH
สุภาพ EK477099585TH
สฐิน EK477099594TH
ยุทธนา EK477099603TH
——————
EMS Update (TUE 7-Jan-14)
สิทธิชาติ EK477212926TH
พิสิทธิ์ EK477212930TH
กิตติชาญ EK477212943TH
เกียรติศักดิ์ EK477212957TH
ประวิทย์ EK477212965TH
เหมรัตมิ์ EK477212974TH
ณัฐพงศ์ EK477212988TH
——————
EMS Update (WED 8-Jan-14)
ไธพัตย์ EK477213847TH
ชาตรี EK477213855TH
ภานุวัฒน์ EK477213864TH
พงษ์ศักดิ์ EK477213878TH
ศุภณัฐ EK477213881TH
ณัฐวัชร EK477213895TH
——————
EMS Update (THU 9-Jan-14)
นิติ EK477215247TH
ปิยภัทร์ EK477215255TH
วิฑูรย์ EK477215264TH
——————
EMS Update (FRI 10-Jan-14)
กีรติ EK477226015TH
กริช EK477226029TH
——————
EMS Update (SAT 11-Jan-14)
เปรม EK477094760TH
พิเชษฐ์ EK477232214TH
วิทยา EK477232228TH
กฤษณะ EK477232231TH
ดนัย EK477232245TH
วัลลภ EK477232259TH
สาธิต EK477232262TH
——————
EMS Update (MON 13-Jan-14)
มนัส EK477234833TH
นพดล EK477234847TH
เดชาธร EK477234855TH
ชริตา EK477234864TH
มนูญ EK477234878TH
สุจิตร EK477234881TH
บันลือศักดิ์ EK477234895TH
สมิท EK477234904TH
ปัญญรัตน์ EK477234918TH
เจน EK477234921TH
อานนท์ EK477234935TH
อนุพงศ์ EK477234949TH
จินดา EK477234966TH
สิทธิพงศ์ EK477234952TH
——————
EMS Update (TUE 14-Jan-14)
จุฑามาศ EK477238322TH
ศุภชัย EK477238336TH
สมนึก EK477238340TH
ธนชาต EK477238353TH
อนุชา EK477238367TH
วันทกร EK477238375TH
ณภัทร EK477238384TH
สมชาย EK477238398TH
ปานทิพย์ EK477238407TH
ธนะวัฒน์ EK477238415TH
ทศกร EK477238424TH
——————
EMS Update (WED 15-Jan-14)
วิวัฒนา EK477239243TH
นราธิป EK477239257TH
สุภาศักดิ์ EK477239265TH
ฐากูร EK477239274TH
บัลลังก์ EK477239288TH
——————
EMS Update (THU 16-Jan-14)
กร EK477254427TH
ณัฐศักย์ EK47725435TH
——————
EMS Update (FRI 17-Jan-14)
นิธิศ EK477261476TH
กฤษฎา EK477261480TH
วรเชฐ EK477261493TH
ธัญญารัตน์ EK477261502TH
อริยะวัฒน์ EK477261516TH
——————
EMS Update (MON 20-Jan-14)
วัชรพล EK477263582TH
สมชาย EK477263596TH
ภรดร EK477263605TH
ธนะโรจน์ EK477263619TH
สิทธิพงษ์ EK477263622TH
ไพรัชญ์ EK477263636TH
ณัติพงศ์ EK477263640TH
——————
EMS Update (TUE 21-Jan-14)
ธนากร EK477285645TH
ระพีพัฒน์ EK477285659TH
——————
EMS Update (WED 22-Jan-14)
พรพรรณ EK477274007TH
อัฐชัย EK477274015TH
นรินทร์ EK477274024TH
ชัชยาคมน์ EK477274038TH
วรศักดิ์ EK477274041TH
——————
EMS Update (THU 23-Jan-14)
ประภาส EK477289531TH
ร้านเจริญรัตน์ EK477289545TH
——————
EMS Update (FRI 24-Jan-14)
วรพจน์ EK477292734TH
บัญญัติ EK477292748TH
อธิภัทร EK477292751TH
วัชระ EK477292765TH
บัลลังก์ EK477292779TH
——————
EMS Update (MON 27-Jan-14)
อธิพงศ์ EK477265645TH
ธีรพงษ์ EK477265654TH
ชานนท์ EK477265668TH
กฤษณพล EK477265671TH
นิรุธ EK477265685TH
ธนัท EK477265699TH
ธนาคาร EK477265708TH
สันตินาถ EK477265711TH
ธนกร EK477265725TH
FARMACIA EK477265739TH
——————
EMS Update (TUE 28-Jan-14)
มัลลิกา EK477267479TH
จีระศักดิ์ EK477267482TH
ศรชัย EK477267496TH
เฉลิมพล EK477267505TH
ธำรงค์ศักดิ์ EK477267519TH
ศุภกร EK477267522TH
ชนะสิทธิ EK477267536TH
——————
EMS Update (WED 29-Jan-14)
Hamed EK150920605TH
ธีรเดช EK150920619TH
มนตรี EK150920622TH
ศุภกร EK150920636TH
——————
EMS Update (THU 30-Jan-14)
ทศพล EK150911501TH
ชวนัส EK150911515TH
เฉลิมลาภ EK150911529TH
วศิน EK150911532TH
——————
EMS Update (FRI 31-Jan-14)
กิตินันท์ EK150925681TH
มานพ EK150925695TH
อภิชิต EK150925704TH
——————
EMS Update (SAT 1-Feb-14)
อัมฤทธิ์ EK150933250TH
——————
EMS Update (MON 3-Feb-14)
พรหมศร EK150943226TH
เฉลิมวุฒิ EK150943230TH
บัณฑิต EK150943243TH
ศราวุธ EK150943257TH
ฐิติสรณ์ EK150943265TH
สุพรรณ EK150943274TH
นรินทร์พันธุ์ EK150943288TH
สุภาศักดิ์ EK150943291TH
อำนาจ EK150943305TH
ยิ่งยศ EK150943314TH
สุรชาติ EK150943328TH
ธวัช EK150943331TH
ทัศนีย์ EK150943345TH
——————
EMS Update (TUE 4-Feb-14)
สมโชค EK150937849TH
เกียรติภูมิ EK150937852TH
วุฒิศักดิ์ EK150937866TH
——————
EMS Update (WED 5-Feb-14)
อธิปัตย์ EK150950156TH
เกียรติศักดิ์ EK150950160TH
ภูวนาจ EK150950173TH
สุขสันต์ EK150950187TH
ชัยชนะ EK150950195TH
——————
EMS Update (THU 6-Feb-14)
สิริชัย EK150954731TH
ศุภณัฐ EK150954745TH
โย EK150954759TH
สานิตย์ EK150954762TH
อภิชาติ EK150954776TH
อนุชิต EK150964138TH
——————
EMS Update (TUE 11-Feb-14)
อำนาจ EK150996250TH
วิเชียร EK150996263TH
ดนัย EK150996277TH
ศุภโชค EK150996285TH
ลานนา EK150996294TH
วีระ EK150996303TH
นิติ EK150996317TH
ชินโชติ EK150996325TH
อุดม EK150996334TH
อานนท์ EK150996348TH
อาศรม EK150996351TH
ธันยภรณ์ EK150996365TH
อรุณพันธ์ EK150996379TH
กริช EK150996382TH
——————
EMS Update (WED 12-Feb-14)
นันทิกา EK150997391TH
เฉลิมภูมิ EK150997405TH
ณัฐพร EK150997414TH
นครินทร์ EK150997428TH
อลงกรณ์ EK150997431TH
ศภักษร EK149701165TH
โสรัช EK149701179TH
อรรถ EK149701182TH
ศรัณย์ภัทร EK149701196TH
จักรพงศ์ EK149701205TH
อนุวัตร EK149701219TH
——————
EMS Update (THU 13-Feb-14)
สมนึก EK150986663TH
ปภัทร EK150986677TH
ธนบดี EK150986685TH
ณัฏฐพร EK150986694TH
ธัญญารัตน์ EK150986703TH
ณัฐศักย์ EK150986717TH
——————
EMS Update (SAT 15-Feb-14)
พิเชฏฐ์ EK150987505TH
พงศกร EK150987519TH
พราวพิชชา EK150987522TH
กฤษณะ EK150987536TH
นพดล EK150987540TH
สุจิตร EK150987553TH
วีระกิตติ์ EK150987567TH
——————
EMS Update (MON 17-Feb-14)
เกียรติศักดิ์ EK149712698TH
ธนัท EK149712707TH
พนเทพ EK149712715TH
ตุรากร EK149712724TH
บัลลังก์ EK149712738TH
ชูชีพ EK149712741TH
อินทัช EK149712755TH
เอกภพ EK149712769TH
ประสงค์ EK149712772TH
ชายชัย EK149712786TH
สฐิน EK149712790TH
——————
EMS Update (TUE 18-Feb-14)
สมเกียรติ EK150980524TH
วีรวัฒน์ EK150980538TH
ณัฐวุฒิ EK150980541TH
สัณหวิชญ์ EK150980555TH
——————
EMS Update (WED 19-Feb-14)
อรรถพล EK150946001TH
สุรชัย EK150946015TH
ธนะวัฒน์ EK150946029TH
สุขใจ EK150946032TH
สุภาศักดิ์ EK150946046TH
สมิท EK150946050TH
——————
EMS Update (THU 20-Feb-14)
กีรติ EK150947846TH
——————
EMS Update (FRI 21-Feb-14)
อนันทพร EK149730073TH
วสันต์ EK149730087TH
——————
EMS Update (SAT 22-Feb-14)
พิเชษฐ์ EK149722695TH
——————
EMS Update (MON 24-Feb-14)
นรินทร์ EK149734897TH
ธเนศ EK149734906TH
วรเชฐ EK149734910TH
ภาคิน EK149734923TH
ทวิตา EK149734937TH
วชิรวิทย์ EK149734945TH
——————
EMS Update (TUE 25-Feb-14)
Hyundai EK149753180TH
นคร EK149753193TH
ชวลิต EK149753202TH
กวิน EK149753216TH
เฉลิมเกียรติ EK149753220TH
อัฐชัย EK149753233TH
นิรุธ EK149753247TH
ธีรพงษ์ EK149753255TH
รัตนาวดี EK149753264TH
——————
EMS Update (WED 26-Feb-14)
อภินันท์ EK149754675TH
ชานนท์ EK149754684TH
ณปภัช EK149754698TH
ฉัตรมงคล EK149754707TH
รุ่งอรุณ EK149754715TH
วุฒิพงษ์ EK149754724TH
——————
EMS Update (FRI 28-Feb-14)
มานพ EK149769627TH
ถวิล EK149769635TH
มนต์ชัย EK149769644TH
FARMACIA EK149769658TH
เฉลิมลาภ EK149769661TH
ขนิษฐา EK149769675TH
——————
EMS Update (MON 3-Mar-14)
จงกล EK149780485TH
ชนะสิทธิ EK149780494TH
ธนกร EK149780503TH
อลิสา EK149780517TH
ทรัพยสิทธิ EK149780525TH
ดิเรก EK149780534TH
ศรชัย EK149780548TH
ประวิทย์ EK149780551TH
พิสิษฐ์ EK149780565TH
ชัชวาลย์ EK149780579TH
วุฒิศักดิ์ EK149780582TH
กิตติภัฎ EK149780596TH
——————
EMS Update (TUE 4-Mar-14)
วิจิตร EK149792095TH
สุขสันต์ EK149792104TH
ธนาคาร EK149792118TH
เดชา EK149792121TH
สุภกิจ EK149792135TH
ธีรเดช EK149792149TH
——————
EMS Update (WED 5-Mar-14)
วิทยา EK149797322TH
กฤษณะ EK149797336TH
พงษ์ศักดิ์ EK149797340TH
นิธิศ EK149797353TH
ศรกฤษ EK149797367TH
——————
EMS Update (THU 6-Mar-14)
ไพรัชญ์ EK149795335TH
สุภาศักดิ์ EK149795349TH
วัลลภ EK149795352TH
ศิริทูล EK149795366TH
จีระศักดิ์ EK149795370TH
——————
EMS Update (SAT 8-Mar-14)
ทศพร EK478301772TH
สันติ EK478301786TH
เรวัต EK478301790TH
ยิ่งยศ EK478301809TH
บัญชา EK478301812TH
——————
EMS Update (MON 10-Mar-14)
เจน EK478311390TH
ธนัท EK478311409TH
สมโชค EK478311412TH
สุภารัตน์ EK478311426TH
จิตรกร EK478311430TH
ธนเดช EK478311443TH
——————
EMS Update (WED 12-Mar-14)
อัมฤทธิ์ EK478326173TH
เกียรติศักดิ์ EK478326187TH
ทยากร EK478326195TH
ดนัย EK478326200TH
ชริตา EK478326213TH
ธรรมรัตน์ EK478326227TH
สุเทพ EK478326235TH
จิรัฏฐ์ EK478326244TH
เจตน์ศักดิ์ EK478326258TH
——————
EMS Update (THU 13-Mar-14)
สานิตย์ EK478328792TH
ประนอม EK478328801TH
อำนาจ EK478328815TH
สุพรรณ EK478328829TH
เฉลิมพล EK478328832TH
อลงกรณ์ EK478328846TH
ไธพัตย์ EK478328850TH
ศุภณัฐ EK478328863TH
——————
EMS Update (FRI 14-Mar-14)
ศรภักษร EK478323906TH
ประเสริฐ EK478323910TH
ยงยุทธ EK478323923TH
ธนบดี EK478323937TH
——————
EMS Update (SAT 15-Mar-14)
นลิน EK478319274TH
——————
EMS Update (Mon 17-Mar-14)
กร EK478331258TH
พิสิทธิ์ EK478331261TH
อำนาจ EK478331275TH
วันทกร EK478331289TH
ธำรงศักดิ์ EK478331292TH
สันชัย EK478331301TH
——————
EMS Update (Tue 18-Mar-14)
สาธิต EK478364021TH
กฤษณะ EK478364035TH
ณัฐศักย์ EK478364049TH
สมเกียรติ EK478364052TH
วินัย EK478364066TH
พรชัย EK478364070TH
——————
EMS Update (Wed 19-Mar-14)
นครินทร์ EK478368434TH
กมลรัตน์ EK478368448TH
ทนงศักดิ์ EK478368451TH
อัมฤทธิ์ EK478368465TH
ชายชัย EK478368479TH
ศิริพงศ์ EK478368482TH
สุภาศักดิ์ EK478368496TH
นาทดนัย EK478368505TH
——————
EMS Update (THU 20-Mar-14)
จักรพงศ์ EK478367120TH
เกียรติศักดิ์ EK478367133TH
——————
EMS Update (FRI 21-Mar-14)
สุขสันต์ EK478380571TH
เกรียงศักดิ์ EK478380585TH
บัลลังก์ EK478380599TH
สมานศักดิ์ EK478380608TH
นิติ EK478380611TH
——————
EMS Update (MON 24-Mar-14)
ศุภชัย EK478363318TH
ชนัญ EK478363321TH
ธีระพงษ์ EK478363335TH
พัทยา EK478363349TH
——————
EMS Update (TUE 25-Mar-14)
กฤษณพล EK478385097TH
นคร EK478385083TH
——————
EMS Update (WED 26-Mar-14)
เปรม EK478388650TH
มานพ EK478388663TH
วุฒิกร EK478388677TH
กมล EK478388685TH
นรินทร์ EK478388694TH
ชัยชนะ EK478388703TH
——————
EMS Update (THU 27-Mar-14)
วิรัช EK478393779TH
ศรัณย์ภัทร EK478393782TH
ชานนท์ EK478393796TH
ธันยพงศ์ EK478393805TH
——————
EMS Update (FRI 28-Mar-14)
ศรันย์ EK478395085TH
ณัฏฐพร EK478395094TH
กีรติ EK478395103TH
นิรุช EK478395117TH
——————
EMS Update (SAT 29-Mar-14)
อมรชัย EK478397064TH
ศุภกิจ EK478397078TH
——————
EMS Update (MON 31-Mar-14)
ศักดิ์ชาย EK477745390TH
กฤษณะ EK477745409TH
ฉัตรมงคล EK477745412TH
ธนะ EK477745426TH
โกวิทย์ EK477745430TH
เฉลิมภูมิ EK477745443TH
ธีรพงษ์ EK477745457TH
เฉลิมลาภ EK477745465TH
ณัฐพร EK477745474TH
อดิศักดิ์ EK477745488TH
ศุภชัย EK477745491TH
วสันต์ EK477745505TH
มนต์ชัย EK477745514TH
มนูญ EK477745528TH
——————
EMS Update (TUE 1-Apr-14)
สุจิตร EK477746815TH
ตุรากร EK477746829TH
ทรัพยสิทธิ EK477746832TH
——————
EMS Update (WED 2-Apr-14)
ชัชวาลย์ EL048010015TH
วุฒิศํกดิ์ EL048010024TH
ธนัท EL048010038TH
ศศิวัฒน์ EL048010041TH
ณัทธร EL048010055TH
ธนกร EL048010069TH
อานนท์ EL048010072TH
นพดล EL048010086TH
จรุณ EL048010090TH
ลานนา EL048010109TH
ภาวัต EL048010112TH
——————
EMS Update (THU 3-Apr-14)
ชวนัส EL048005925TH
วัลลภ EL048005934TH
ชนะสิทธิ์ EL048005948TH
สุภาศักดิ์ EL048005951TH
——————
EMS Update (FRI 4-Apr-14)
สฐิน EL048025939TH
ฐาพงศ์ EL048025942TH
สุรชัย EL048025956TH
วุฒิโชติ EL048025960TH
สมมาตร EL048025973TH
——————
EMS Update (SAT 5-Apr-14)
อภิชิต EL048029255TH
มนตรี EL048029269TH
กมลวัฒน์ EL048029272TH
ภาคิน EL048029286TH
อาทิตย์ EL048029290TH
——————
EMS Update (TUE 8-Apr-14)
ปฐพงศ์ EL048048886TH
ณัฐวุฒิ EL048048890TH
ยิ่งยศ EL048048909TH
พรพรรณ EL048048912TH
อุดม EL048048926TH
กฤษณะ EL048048930TH
ธเนศ EL048048943TH
วรนิต EL048048957TH
สุขสันต์ EL048048965TH
อินทัช EL048048974TH
——————
EMS Update (WED 9-Apr-14)
สรชัย EL048040454TH
ชัยรัตน์ EL048040468TH
วันวิชิต EL048040471TH
วรนุช EL048040485TH
เกียรติศักดิ์ EL048040499TH
อัครวัฒน์ EL048040508TH
ทศพล EL048040511TH
——————
EMS Update (THU 10-Apr-14)
เหมรัตน์ EL048056216TH
ถวิล EL048056220TH
ประภาภรณ์ EL048056233TH
รุ่งอรุณ EL048056247TH
ธนบดี EL048056255TH
อรรถพล EL048056264TH
ทยากร EL048056278TH
——————
EMS Update (FRI 11-Apr-14)
ธีรากร RH784873273TH
ศิริพงศ์ EL048031775TH
อลงกรณ์ EL048031789TH
——————
EMS Update (THU 17-Apr-14)
แสงอรุณ EL048076652TH
CAROLINE EL048076666TH
ธนายุต EL048076670TH
ณกร EL048076683TH
อภินันท์ EL048076697TH
ประเสริฐ EL048076706TH
จิระเมศร์ EL048076710TH
กมลวัฒน์ EL048076723TH
สมเกียรติ EL048076737TH
——————
EMS Update (FRI 18-Apr-14)
บัญชา EL048070147TH
วรพจน์ EL048070155TH
รัฐพงศ์ EL048070164TH
ชัยวัฒน์ EL048070178TH
นครินทร์ EL048070181TH
เกียรติศักดิ์ EL048070195TH
ไพสิฐ EL048070204TH
สมโชค EL048070218TH
โสรัช EL048070221TH
——————
EMS Update (SAT 19-Apr-14)
นันทิกา EL048064067TH
พีระยศ EL048064075TH
อานนท์ EL048064084TH
——————
EMS Update (MON 21-Apr-14)
สุภาศักดิ์ EL048084185TH
ธนาคาร EL048084194TH
——————
EMS Update (TUE 22-Apr-14)
นาวิน EL048083171TH
อำนาจ EL048083185TH
ณัฐศักย์ EL048083199TH
บัลลังค์ EL048083208TH
พลากร EL048083211TH
พัดชา EL048083225TH
วิทยา EL048083239TH
ปัญญรัตน์ EL048083242TH
สมนึก EL048083256TH
วัชรพล EL048083260TH
——————
EMS Update (THU 24-Apr-14)
ทักษิณ EL048087496TH
——————
EMS Update (FRI 25-Apr-14)
อัฐชัย EL048095271TH
ทศกร EL048095285TH
ศุภณัฐ EL048095299TH
——————
EMS Update (SAT 26-Apr-14)
สุขสันต์ EL061464311TH
——————
EMS Update (MON 28-Apr-14)
วีรพงษ์ EL125900498TH
นรินทร์ EL125900507TH
ธนากร EL125900515TH
จิรายุ EL125900524TH
อดิศักดิ์ EL125900538TH
เมย์ EL125900541TH
สมยศ EL125900555TH
——————
EMS Update (TUE 29-Apr-14)
นคร EL125912451TH
เฉลิมลาภ EL125912465TH
ณัฐวุฒิ EL125912479TH
——————
EMS Update (WED 30-Apr-14)
ชัยรัตน์ EL125911575TH
กมลวัฒน์ EL125911589TH
กิตติเมศร์ EL125911592TH
ศิวัช EL125911601TH
วินัย EL125911615TH
ชานนท์ EL125911629TH
——————
EMS Update (FRI 2-May-14)
ภูวนาจ EL125902216TH
ชนะสิทธิ EL125902220TH
นิรุธ EL125902233TH
ธานี EL125902247TH
นภัทร์ EL12590255TH
ประทีป EL125902264TH
รัตนาวดี EL125902278TH
——————
EMS Update (SAT 3-May-14)
พิบูลย์ EL125902556TH
วรนุช EL125902560TH
——————
EMS Update (TUE 6-May-14)
กีรติ EL125935333TH
ธนกร EL125935347TH
สรพล EL125935421TH
กวีสาร EL125935435TH
กตัญญู EL125935449TH
ศภักษร EL125935452TH
——————
EMS Update (WED 7-May-14)
ธรรมรัตน์ EL125948408TH
ธีรากร EL125948411TH
ดนัย EL125948425TH
วัลลภ EL125948439TH
วรรณวุฒิ EL125948442TH
เฉลิมพล EL125948456TH
สมมาตร EL125948589TH
——————
EMS Update (THU 8-May-14)
ธีรพงษ์ EL125953221TH
ณัฏฐพร EL125953235TH
นัทพสิษฐ์ EL125953249TH
สมชาย EL125953252TH
วิเชียร EL125953266TH
กัณทิมา EL125953270TH
ณัทธร EL125953283TH
นพดล EL125953297TH
จตุพล EL125953306TH
พิเชษฐ EL125953310TH
——————
EMS Update (SAT 10-May-14)
อนันต์ EL125956072TH
พิเชษฐ์ EL125956086TH
วุฒิโชติ EL125956090TH
——————
EMS Update (MON 12-May-14)
ธันยพงศ์ EL125946075TH
ชยุต EL125946089TH
ศุภกิตต์ EL125946092TH
ธนัท EL125946662TH
อนุชิต EL125946676TH
สามารถ EL125946680TH
จรินทร์ EL125946693TH
ธนบดี EL125946702TH
——————
EMS Update (WED 14-May-14)
ปกป้อง EL125981275TH
กวิน EL125981284TH
ภาคิน EL125981298TH
อลงกรณ์ EL125981307TH
สุรศักดิ์ EL125981315TH
อัครวัฒน์ EL125981324TH
กมล EL125981338TH
พรหมศร EL125981341TH
กฤษณะ EL125981355TH
ไธพัตย์ EL125981369TH
สุภาพ EL125981372TH
ชัยชนะ EL125981386TH
วิวัฒนา EL125981390TH
——————
EMS Update (THU 15-May-14)
ศรันย์ภัทร EL125974601TH
เกียรติศักดิ์ EL125974615TH
——————
EMS Update (FRI 16-May-14)
นราธิป EL125982568TH
กมลรัตน์ EL125982571TH
เฉลิมภูมิ EL125982585TH
ศรชัย EL125982599TH
เบ็ญจวรรณ EL125982608TH
——————
EMS Update (TUE 20-May-14)
ชาญเมธา EL142856834TH
ณฐพงศ์ EL142856848TH
อรุณพันธ์ EL142856851TH
ธนาคาร EL142856865TH
วสันต์ EL142856879TH
ศิริพงศ์ EL142856882TH
ทัยวัต EL142856896TH
อธิพงศ์ EL142856905TH
อนุชิต EL142856919TH
สมชาย EL142856922TH
สมเกียรติ EL142856936TH
เศกศักดิ์ EL142856925TH
——————
EMS Update (WED 21-May-14)
ลานนา EL125979303TH
รัฐพงศ์ EL125979317TH
ชนัญ EL125979325TH
ยงยุทธ EL125979334TH
พงศกร EL125979348TH
รุจิรา EL125979351TH
สุภาศักดิ์ EL125979365TH
อาโย EL125979379TH
——————
EMS Update (THU 22-May-14)
กฤษณพล EL058220963TH
ยิ่งยศ EL058220977TH
พิสิทธิ์ EL058220985TH
ศุภชัย EL058220994TH
บัลลังก์ EL058221005TH
ชาคริต EL05821014TH
กร EL058221028TH
ธนะ EL058221031TH
วรายุทธ EL058221045TH
——————
EMS Update (FRI 23-May-14)
อนุชิต EL058213857TH
นาวิน EL058203877TH
พีรวุธ EL058203885TH
Pichan EL058203894TH
ณัฐศักย์ EL058203903TH
——————
EMS Update (MON 26-May-14)
เจน EL058217774TH
เดโช EL058217788TH
——————
EMS Update (TUE 27-May-14)
อำนาจ EL058229812TH
ศิวกร EL058229826TH
วชิรวิทย์ EL058229830TH
ไกรศรี EL058229843TH
——————
EMS Update (WED 28-May-14)
กิตติยา EL058227564TH
สานิตย์ EL058227578TH
ชัยรัตน์ EL058227581TH
——————
EMS Update (THU 29-May-14)
มนูญ EL058234154TH
อภิศักดิ์ EL058242650TH
——————
EMS Update (FRI 30-May-14)
รัฐชัย EL058231586TH
ธีรพงษ์ EL058231590TH
นรินทร์ EL058231609TH
ณัฐพล EL058231612TH
ธีรพงศ์ EL058231626TH
จันทร์ยา EL058231630TH
——————
EMS Update (SAT 31-May-14)
ปวีณ EL058245090TH
เปรม EL058245109TH
——————
EMS Update (MON 2-Jun-14)
กวีสาร EL058251435TH
นรินทร์พันธุ์ EL058251444TH
ศศิวัฒน์ EL058251458TH
พรพชรวรรณ EL058251461TH
ธวัช EL058251475TH
สมยศ EL058251489TH
นิรุธ EL058251492TH
ธนัท EL058251501TH
พัทยา EL058251515TH
——————
EMS Update (TUE 3-Jun-14)
ธีรากร EL058255534TH
กฤษณะ EL058255548TH
ประเสริฐ EL058255551TH
——————
EMS Update (WED 4-Jun-14)
ธันยธรณ์ EL058274119TH
ธเนศ EL058274122TH
ทศกร EL058274136TH
วัลลภ EL058274140TH
กรานต์ EL058274153TH
ธนกร EL058274167TH
——————
EMS Update (THU 5-Jun-14)
ศุภกิตต์ EL058280074TH
วุฒิศักดิ์ EL058280088TH
กิตติเมศร์ EL058280091TH
บัญชา EL058280105TH
มนต์ชัย EL058280114TH
วันทกร EL058280128TH
กมลวัฒน์ EL058280131TH
——————
EMS Update (FRI 6-Jun-14)
อภิวิชญ์ EL058278787TH
ชานนท์ EL058278795TH
เฉลิมพล EL058278800TH
Caroline EL058278813TH
อรสา EL058278827TH
ธนัท EL058278835TH
จตุพล EL058278844TH
สามารถ EL058278858TH
ไพรัชญ์ EL058278861TH
——————
EMS Update (SAT 7-Jun-14)
สันติ EL058269900TH
ศกร EL058269913TH
พิเชษฐ EL058269927TH
——————
EMS Update (MON 9-Jun-14)
ชาตรี EL058282353TH
กรองทิพย์ EL058282367TH
กรองทอง EL058282375TH
นวมินทร์ EL058282384TH
ดนัย EL058282398TH
อรรถพล EL058282407TH
อดิศักดิ์ EL058282415TH
——————
EMS Update (TUE 10-Jun-14)
กอบแก้ว EL058287214TH
พรรษนันท์ EL058287228TH
Hamed EL058287231TH
วันวิชิต EL058287245TH
จรินทร์ EL058287259TH
——————
EMS Update (WED 11-Jun-14)
ปัทม์ EL161100053TH
นิรัชรา EL161100067TH
วรพจน์ EL161100075TH
ชนะสิทธิ EL161100084TH
สุรศักดิ์ EL161100098TH
Pichan EL161100107TH
สิริวรินทร์ EL161105081TH
——————
EMS Update (THU 12-Jun-14)
Pichan EL058291973TH
วินัย EL058291987TH
อลงกรณ์ EL058291995TH
เกียรติศักดิ์ EL058292007TH
นพดล EL0161108012TH
——————
EMS Update (FRI 13-Jun-14)
สุรชัย EL058294904TH
ทัศนีย์ EL058294918TH
วุฒิกร EL058294921TH
——————
EMS Update (SAT 14-Jun-14)
อธิปัตย์ EL161107079TH
คาวี EL161107082TH
เอกชัย EL161107096TH
ธนบดี EL161107105TH
——————
EMS Update (MON 16-Jun-14)
รุ่งอรุณ EL161120163TH
——————
EMS Update (TUE 17-Jun-14)
สมเกียรติ EL161125611TH
ดาราวุธ EL161125625TH
จุฑามาศ EL161125639TH
ชลธิชา EL161125642TH
——————
EMS Update (WED 18-Jun-14)
สุภาศักดิ์ EL161134255TH
นิธิศ EL161134264TH
กีรติ EL161134278TH
อัครวัฒน์ EL161134281TH
——————
EMS Update (THU 19-Jun-14)
พนิดา EL161131360TH
พิบูลย์ EL161131373TH
ณัฐภณ EL161131387TH
จงกล EL161131395TH
ชริตา EL161131400TH
——————
EMS Update (FRI 20-Jun-14)
ณัฐธีร์ EL161149357TH
พัฒนา EL161149365TH
นาวิน EL161149374TH
——————
EMS Update (SAT 21-Jun-14)
เกียรติภูมิ EL161139638TH
——————
EMS Update (MON 23-Jun-14)
ลานนา EL161142040TH
ธนัทเทพ EL161142053TH
ศิริพงศ์ EL161142067TH
ณัฐพร EL161142075TH
อุดม EL161142084TH
ณัฐภณ EL161142098TH
นครินทร์ EL161142107TH
ณัฐธีร์ RH823455038TH
——————
EMS Update (TUE 24-Jun-14)
ณัฐพล EL161164725TH
อาทิตย์ EL161164734TH
อภินันท์ EL161164748TH
——————
EMS Update (WED 25-Jun-14)
ชวลิต EL161165920TH
ธีรพงษ์ EL161165933TH
วุฒิโชติ EL161165947TH
——————
EMS Update (THU 26-Jun-14)
กิตติชาญ EL161176658TH
สุขสันต์ EL161176661TH
Pichan EL161176675TH
สราภรณ์ EL161176689TH
——————
EMS Update (FRI 27-Jun-14)
อานนท์ EL161182503TH
ศรกฤษ EL161182517TH
จตุพล EL161182525TH
ดาราวุธ EL161182534TH
เลื่อน EL161182548TH
ธีรวุฒิ EL161182551TH
เมย์ EL161182565TH
วชิรวิทย์ EL161182579TH
——————
EMS Update (SAT 28-Jun-14)
ศิริทัศน์ EL161172608TH
ลิขสิทธิ์ EL161172611TH
——————
EMS Update (MON 30-Jun-14)
ไกรศรี EL161190819TH
วสันต์ EL161190822TH
ปริเชษฐ์ EL161190836TH
วิทยา EL161190840TH
ชัยรัตน์ EL161190853TH
วรณัฏฐ์ EL161190867TH
รัฐชัย EL161190875TH
กรานต์ EL161190884TH
อนงนภา EL161190898TH
——————
EMS Update (TUE 1-Jul-14)
ณัฐศักย์ EL161194299TH
ธีรากร EL161194308TH
เพชร EL161194311TH
——————
EMS Update (WED 2-Jul-14)
กฤษณะ EL161195056TH
วรศักดิ์ EL161195060TH
ประสงค์ EL161195073TH
สานิตย์ EL161195087TH
พรพรรณ EL161195100TH
กรวิก EL161195095TH
ชวนัส EL161195113TH
——————
EMS Update (THU 3-Jul-14)
พรต EL161186831TH
ธเนศ EL161186845TH
——————
EMS Update (FRI 4-Jul-14)
ศุภฤกษ์ EL313313915TH
ปรีชา EL313313924TH
สุพรรณ EL313313938TH
นรินทร์ EL313313941TH
——————
EMS Update (SAT 5-Jul-14)
วุฒิศักดิ์ EL313306035TH
ศกร EL313306044TH
——————
EMS Update (MON 7-Jul-14)
เบ็ญจวรรณ EL313317210TH
ธนกร EL313317223TH
สุภารัตน์ EL313317237TH
สมัคร EL313317245TH
ฐากูร EL313317254TH
อัครพงษ์ EL313317268TH
ชยุต EL313317271TH
เริงฤทธิ์ EL313317285TH
ธันยพงศ์ EL313317299TH
——————
EMS Update (TUE 8-Jul-14)
เปรม EL313318285TH
จงกล EL313318294TH
กิตติยา EL313318303TH
ชัชวาลย์ EL313318317TH
กฤษณะ EL313318325TH
ชานนท์ EL313318334TH
ศรันย์ภัทร EL313318348TH
ดาราวุธ RH823565991TH
ณัฐวุฒิ EL313318351TH
มนต์ชัย EL313318365TH
——————
EMS Update (WED 9-Jul-14)
เฉลิมพล EL313330009TH
ศุภชัย EL313330012TH
เฉลิมเกียรติ EL313330026TH
นกแก้ว EL313330030TH
ฉันพชร EL313330043TH
จริยา EL313330057TH
ทยากร EL313330065TH
——————
EMS Update (THU 10-Jul-14)
ยิ่งยศ EL313336718TH
จรินทร์ EL313336721TH
ศุภกิตต์ EL313336735TH
นลิน EL313336749TH
ธรรมรัตน์ EL313336752TH
อดิศักดิ์ EL313336766TH
——————
EMS Update (TUE 15-Jul-14)
ปวีณ EL313341338TH
อัฐชัย EL313341341TH
เทอดพงศ์ EL313341355TH
ธีรชัย EL313341369TH
อรีธัญ EL313341372TH
ธวัชชัย EL313341386TH
ไธพัตย์ EL313341390TH
ธีระพงษ์ EL313341409TH
ชวลิต EL313341412TH
ชิสา EL313341426TH
ณัทธร EL313341430TH
เดโช EL313341443TH
อลงกรณ์ EL313341457TH
ยงยุทธ EL313341465TH
วันวิชิต EL313341474TH
อานนท์ EL313341488TH
——————
EMS Update (WED 16-Jul-14)
ธนบดี EL313349623TH
ธนากร EL313349637TH
สุรชัย EL313349645TH
——————
EMS Update (THU 17-Jul-14)
นราธิป EL313361615TH
วัฒนา EL313361624TH
ชนะสิทธิ EL313361638TH
——————
EMS Update (FRI 18-Jul-14)
เกียรติศักดิ์ EL313362797TH
ณฤดล EL313362806TH
ปุญณิศา EL313362810TH
——————
EMS Update (SAT 19-Jul-14)
อภิวิชญ์ EL313359400TH
——————
EMS Update (MON 21-Jul-14)
รุ่งโรจน์ EL313374336TH
เอกชัย EL313374340TH
ภูวนาจ EL313365263TH
ศศิวัฒน์ EL313365277TH
อำนาจ EL313365285TH
——————
EMS Update (TUE 22-Jul-14)
กิตติเมศร์ EL313366065TH
ธีรพงษ์ EL313366079TH
——————
EMS Update (WED 23-Jul-14)
นพดล EL313366649TH
——————
EMS Update (THU 24-Jul-14)
ชริตา EL313392365TH
ชัยชนะ EL313392374TH
มนัส EL313392388TH
ศุภชัย EL313392391TH
กฤษณะ EL313392405TH
——————
EMS Update (FRI 25-Jul-14)
จตุพล EL313393658TH
นพดล EL313393661TH
——————
EMS Update (MON 28-Jul-14)
นคร EL313419655TH
ฉัตรคฑา EL313419664TH
วชิรวิทย์ EL313419678TH
ก้อง EL313419681TH
ไกรศรี EL313419695TH
สามารถ EL313419704TH
ปัญญรัตน์ EL313395747TH
วิเชียร EL313395755TH
ศิริพงศ์ EL313395764TH
เลื่อน EL313395778TH
นาวิน EL313395781TH
วลัยพร EL313395795TH
——————
EMS Update (TUE 29-Jul-14)
กร EL160816964TH
ฐิติวรรณ EL160816955TH
เจสิกา EL160816978TH
ชัยยุทธ EL160816981TH
Lanka EL160816995TH
——————
EMS Update (WED 30-Jul-14)
นิรุธ EL160818333TH
——————
EMS Update (THU 31-Jul-14)
รัฐชัย EL160828551TH
เฉลิมเกียรติ EL160828565TH
——————
EMS Update (FRI 1-Aug-14)
กรานต์ EL160820345TH
มนต์ชัย EL160829747TH
ชัยรัตน์ EL160829755TH
——————
EMS Update (MON 4-Aug-14)
วัลภา EL160823276TH
ศิริมา EL160823280TH
ศุภักษร EL160837522TH
เฉลิมรัตน์ EL160837536TH
วินัย EL160837540TH
วัชระ EL160837553TH
ชมัยพรรณ EL160837567TH
ลานนา EL160837584TH
สมมาตร EL160837575TH
ศิริเชษฐ์ EL160837598TH
กีรติ EL160837607TH
เพชร EL160831887TH
——————
EMS Update (TUE 5-Aug-14)
อดิศักดิ์ EL160840455TH
ธีรากร EL160840464TH
วุฒิศักดิ์ EL160840478TH
กมล EL160840481TH
ฑีฆายุ EL160840495TH
สานิตย์ EL160840504TH
——————
EMS Update (WED 6-Aug-14)
ชิสา EL160827264TH
เริงฤทธิ์ EL160827278TH
ธนกร EL160827281TH
เอกภพ EL160860296TH
ณัฐศักดิ์ EL160860305TH
วุฒิโชติ EL160860319TH
——————
EMS Update (THU 7-Aug-14)
กรองทิพย์ EL160865280TH
ภาคภูมิ EL160865293TH
อุดม EL160865302TH
มนตรี EL160865316TH
อานนท์ EL160865320TH
FARMACIA EL160865333TH
สุภาศักดิ์ EL160865347TH
ศุภกิตต์ EL160865355TH
นครินทร์ EL160865364TH
ณัฐพล EL160865378TH
——————
EMS Update (FRI 8-Aug-14)
ธีระพงษ์ EL160865850TH
สุกิตโต EL160865863TH
นรินทร์ EL160865877TH
วรศักดิ์ EL160865885TH
สมนึก EL160847493TH
——————
EMS Update (SAT 9-Aug-14)
ประสงค์ EL160867232TH
ถวิล EL160867246TH
ปริเชษฐ EL160867250TH
——————
EMS Update (WED 13-Aug-14)
กรองเกียรติ EL160880295TH
Pichan EL160880300TH
เฉลิมพล EL160880313TH
ปฐมพงศ์ EL160880327TH
ธีรากร EL160880335TH
ชานนท์ EL160880344TH
กิตติยา EL160880358TH
ณัฐพร EL160880361TH
——————
EMS Update (THU 14-Aug-14)
มนูญ EL160859823TH
Mr.Boyd EL160874658TH
สัณหวิชญ์ EL160874661TH
——————
EMS Update (FRI 15-Aug-14)
วิจิตร EL160875812TH
เฉลิมวุฒิ EL160875826TH
อาทิตย์ EL160875830TH
อลงกรณ์ EL160875843TH
สุรชัย EL160875857TH
ณัฏฐพร EL160875865TH
——————
EMS Update (MON 18-Aug-14)
ทัศนีย์ EL160888918TH
พัชรพล EL160888921TH
——————
EMS Update (TUE 19-Aug-14)
เหมรัตมิ์ EL160899059TH
จตุพล EL160899062TH
ศกร EL160899076TH
——————
EMS Update (WED 20-Aug-14)
เกียรติศักดิ์ EL161200255TH
——————
EMS Update (THU 21-Aug-14)
อภิวิชญ์ EL161212806TH
ธีรพงษ์ EL161208713TH
ทศกร EL161208727TH
——————
EMS Update (FRI 22-Aug-14)
รอมฎอล EL161201715TH
พรหมศร EL161201729TH
——————
EMS Update (SAT 23-Aug-14)
ปุญญิศา EL161210632TH
——————
EMS Update (MON 25-Aug-14)
กอบแก้ว EL161221255TH
มนัส EL161221269TH
ศศิวัฒน์ EL161221272TH
จักรรัตน EL161221286TH
——————
EMS Update (TUE 26-Aug-14)
ภาวัต EL161225243TH
สุรชัย EL161225257TH
Daiji EL161225265TH
ดาราวุธ RI166524788TH
Mr.Livingston RI166524791TH
ศศิวัฒน์ RI166524805TH
——————
EMS Update (THU 28-Aug-14)
ชนัญ EL161235395TH
อธิพงศ์ EL161235400TH
ปฐมพงศ์ EL161235413TH
Mr.Juan EL161230668TH
——————
EMS Update (FRI 29-Aug-14)
สุทธิศักดิ์ EL161238304TH
พิพัฒน์ EL161238318TH
ก่อการ EL161238321TH
——————
EMS Update (MON 1-Sep-14)
ธีรากร EL161250089TH
เอกชัย EL161250101TH
ธนวัฒน์ EL161250115TH
รัฐชัย EL161250129TH
จตุพล EL161250132TH
อนุชิต EL161250146TH
——————
EMS Update (WED 3-Sep-14)
วุฒิศักดิ์ EL161276537TH
พิชานันท์ EL161276545TH
ยิ่งยศ EL161276554TH
เฉลิมเกียรติ EL161276568TH
อิษยา EL161276571TH
ฉันพชร EL161276585TH
เลื่อน EL161276599TH
——————
EMS Update (THU 4-Sep-14)
นพดล EL161277965TH
——————
EMS Update (SAT 6-Sep-14)
วิศรุต EL161270786TH
สานิตย์ EL161270790TH
เพชร EL161270809TH
——————
EMS Update (MON 8-Sep-14)
ธีระพงษ์ EL161279493TH
อภินันต์ EL161279502TH
สฤษดิ์ EL161279516TH
กรานต์ EL161279520TH
ชัยรัตน์ EL161279533TH
พิเชษฐ EL161279547TH
ฤตินันท์ EL161279555TH
กรองทอง EL161279564TH
วิจิตร EL161296219TH
——————
EMS Update (TUE 9-Sep-14)
อภิชา EL161286415TH
วันวิชิต EL161286429TH
วรศักดิ์ EL161286432TH
——————
EMS Update (WED 10-Sep-14)
สุพรรณ EL161287543TH
สิรินรี EL161287557TH
ชยุต EL161287565TH
อานนท์ EL161287574TH
——————
EMS Update (THU 11-Sep-14)
พิเชฎฐ์ EL161293328TH
ลานนา EL161293331TH
จริยา EL161293345TH
——————
EMS Update (FRI 12-Sep-14)
พัทยา EL125609886TH
ฐิติพงศ์ EL125609890TH
บุญชัย EL125609909TH
จักรพงษ์ EL125609912TH
ชนะสิทธิ EL125609926TH
อรรถศาสตร์ EL125609930TH
นรินทร์ EL125609943TH
——————
EMS Update (MON 15-Sep-14)
ศุภฤกษ์ EL125614458TH
กฤษณะ EL125614461TH
เจษฏา EL125614475TH
อุดม EL125614489TH
ธเนศ EL125614492TH
ธนกร EL125614501TH
——————
EMS Update (TUE 16-Sep-14)
สุเทพ EL125615405TH
เกียรติศักดิ์ EL125615419TH
ธนาคาร EL125615422TH
ประสงค์ EL125615436TH
ธนัท EL125615440TH
——————
EMS Update (WED 17-Sep-14)
ศุภกิตต์ EL125620714TH
อลงกรณ์ EL125620728TH
สัณหวิชญ์ EL125620731TH
รอมฎอล EL125636847TH
ศุภักษร EL125636855TH
ภูวนัย EL125636864TH
ธีรพงษ์ EL125636878TH
วุฒิโชติ EL125636881TH
——————
EMS Update (FRI 19-Sep-14)
อัฐชัย EL125638233TH
นราธิป EL125638247TH
เฉลิมพล EL125638255TH
รัฐฐา EL125638264TH
ศุภกิตต์ EL125638278TH
ศศิวัฒน์ EL125638281TH
เลื่อน EL125641250TH
——————
EMS Update (SAT 20-Sep-14)
ศุภชัย EL125638658TH
Mr.Boyd EL125638661TH
ธีรเชษฐ์ EL125638675TH
——————
EMS Update (MON 22-Sep-14)
จักรพงศ์ EL125642343TH
ไพสิฐ EL125642357TH
อภิวิชญ์ EL125642365TH
นาวี EL125660452TH
——————
EMS Update (TUE 23-Sep-14)
รุ่งโรจน์ EL125658476TH
กฤษณพล EL125658480TH
——————
EMS Update (THU 25-Sep-14)
พิทักษ์พงศ์ EL125684462TH
——————
EMS Update (FRI 26-Sep-14)
มนัส EL125681355TH
——————
EMS Update (MON 29-Sep-14)
นิรุธ EL125686945TH
วชิรวิทย์ EL125686959TH
วสันต์ EL125686962TH
วินัย EL125686976TH
——————
EMS Update (TUE 30-Sep-14)
วรรณวุฒิ EL125692092TH
สุรชัย EL125692101TH
กร EL125692115TH
ชัยพฤกษ์ EL125692129TH
จตุพล EL125692132TH
รุ่งอรุณ EL125692146TH
——————
EMS Update (WED 1-Oct-14)
ปฐมพงศ์ EL125627978TH
ภูวนาจ EL125627981TH
——————
EMS Update (THU 2-Oct-14)
สุทธิศักดิ์ EL431600734TH
ชานนทน์ EL431600748TH
พิพัฒน์ EL431600751TH
——————
EMS Update (FRI 3-Oct-14)
ฉัตรคฑา EL125695187TH
——————
EMS Update (SAT 4-Oct-14)
สานิตย์ EL431602664TH
วุฒิศักดิ์ EL431602678TH
——————
EMS Update (MON 6-Oct-14)
ธีระพงษ์ EL431664955TH
สามารถ EL431664964TH
เจสิกา EL431664978TH
จตุพล EL431664981TH
ภาณุมาศ EL431664995TH
——————
EMS Update (TUE 7-Oct-14)
ธีรากร EL431666320TH
——————
EMS Update (WED 8-Oct-14)
รัฐชัย EL431611119TH
สิริวรินทร์ EL431611122TH
อธิพงษ์ EL431611136TH
ศศิวัฒน์ EL431611140TH
วิจิตร EL431611153TH
ปรีชา EL431611167TH
ปวีณ EL431611175TH
——————
EMS Update (THU 9-Oct-14)
กฤษฎา EL431671761TH
วัชระ EL431671775TH
รอมฎอล EL431671789TH
——————
EMS Update (FRI 10-Oct-14)
กฤษณะ EL431685142TH
บุญชัย EL431685156TH
ศรันย์ EL431685160TH
——————
EMS Update (SAT 11-Oct-14)
ศุภชัย EL431674975TH
——————
EMS Update (MON 13-Oct-14)
นคร EL431682897TH
วันวิชิต EL431682906TH
เพชร EL431682910TH
——————
EMS Update (TUE 14-Oct-14)
ไธพัตย์ EL431612370TH
อานนท์ EL431612383TH
——————
EMS Update (WED 15-Oct-14)
ธนัท EL431693271TH
ศิริพงศ์ EL431693285TH
กิตติยา EL431693299TH
สิรินรี EL431693308TH
——————
EMS Update (FRI 17-Oct-14)
อรุณพันธ์ EL160731835TH
กฤษณะ EL160731844TH
ธนะ EL160731858TH
เจตษฎา EL431624466TH
——————
EMS Update (SAT 18-Oct-14)
ธนาคาร EL431619355TH
นรินทร์ EL431619364TH
ชิติพัทธ์ EL431619378TH
——————
EMS Update (MON 20-Oct-14)
วรินทร EL431620305TH
นาวี EL431620314TH
——————
EMS Update (TUE 21-Oct-14)
เลื่อน EL431634018TH
ธีรพงษ์ EL431634021TH
อลงกรณ์ EL431623562TH
——————
EMS Update (WED 22-Oct-14)
ธีรเชษฐ์ EL431631688TH
——————
EMS Update (FRI 24-Oct-14)
ทยากร EL431641858TH
อิทธิเจตน์ EL431641861TH
รอมฎดอล RH500175270TH
วุฒิโชติ EL431656778TH
ปัญญรัตน์ EL431656781TH
อรัญ EL431656795TH
——————
EMS Update (SAT 25-Oct-14)
ชนัญ EL431654012TH
สัณหวิชญ์ EL431654026TH
เริงฤทธิ์ EL431654030TH
เกียรติศักดิ์ EL431654043TH
จักรพงศ์ EL431654057TH
——————
EMS Update (MON 3-Nov-14)
จงกล EK150930735TH
ธเนศ EK150930749TH
ฐานมญ EK150930752TH
สุรชัย EK150930766TH
อนุโรจน์ EK150930770TH
——————
EMS Update (TUE 4-Nov-14)
สมโชค EL763745852TH
ธีระพงษ์ EL763745866TH
เทอดพงศ์ EL763745870TH
สมนึก EL763745883TH
พัทยา EL763745897TH
กฤษณพล EL763745906TH
อาทิตย์ EL763745910TH
จุฑาภพ EL763745923TH
เลื่อน EL763745937TH
พนิต EL763745945TH
ธนโรจน์ EL763745954TH
สานิตย์ EL763745968TH
——————
EMS Update (WED 5-Nov-14)
ธวัชชัย EL763747270TH
อานนท์ EL763747283TH
เมธยา EL763747297TH
ปวีณ EL763754845TH
ณัฏฐ์ศศิ EL763754854TH
——————
EMS Update (THU 6-Nov-14)
มนัส EL763760982TH
วุฒิศักดิ์ EL763760996TH
สุรชัย EL763761002TH
อลิสา EL763761016TH
ชริตา EL763761020TH
เริงฤทธิ์ EL763761033TH
——————
EMS Update (FRI 7-Nov-14)
กฤษณะ EL763762229TH
ณัฎฐพร EL763762232TH
วัชรพล EL763762246TH
——————
EMS Update (SAT 8-Nov-14)
เกียรติศักดิ์ EL763764661TH
อธิพงศ์ EL763764675TH
โกวิทย์ EL763764689TH
ธีรากร EL763764692TH
——————
EMS Update (MON 10-Nov-14)
รุ่งโรจน์ EL763767760TH
ศรุต EL763767773TH
เลิศชาย EL763778966TH
——————
EMS Update (TUE 11-Nov-14)
พชร EL763784811TH
สฐิน EL763784825TH
กีรติ EL763784839TH
วิเชียร EL763784842TH
บุญชัย EL763784856TH
พิพัฒน์ RH500210572TH
——————
EMS Update (WED 12-Nov-14)
ธีรชัย EL763782308TH
ศิริพงศ์ EL763782311TH
วินัย EL763782325TH
แพม EL763782339TH
——————
EMS Update (THU 13-Nov-14)
ภานุวัฒน์ EL763790777TH
——————
EMS Update (MON 17-Nov-14)
มนูญ EL763809093TH
ธนบดี EL763809102TH
พิสิฐ EL763809116TH
ประเสริฐ EL763809120TH
นาวี EL763809133TH
สิรินรี EL763809147TH
——————
EMS Update (TUE 18-Nov-14)
อานนท์ EL763814399TH
——————
EMS Update (WED 19-Nov-14)
Hamed EL763800307TH
ธนาคาร EL763800315TH
รัฐชัย EL763813124TH
——————
EMS Update (THU 20-Nov-14)
ณัฐพล EL763760801TH
สฤษดิ์ EL763823210TH
จักรินทร์ EL763823223TH
นราธิป EL763823237TH
อลงกรณ์ EL763823245TH
——————
EMS Update (FRI 21-Nov-14)
ธีรพงษ์ EL763820479TH
——————
EMS Update (MON 24-Nov-14)
วันวิชิต EL763834742TH
ธีรเชษฐ์ EL763834756TH
——————
EMS Update (WED 26-Nov-14)
อภินันท์ EL763837151TH
ศุภกิตต์ EL763837165TH
——————
EMS Update (THU 27-Nov-14)
รัชพล EL763857862TH
จงกล EL763857876TH
รอมฎอล EL763857880TH
พิเชษฐ์ EL763857893TH
ภควัน EL763857902TH
กวิน EL763857916TH
——————
EMS Update (FRI 28-Nov-14)
เกียรติศักดิ์ EL763855685TH
เจสิกา EL763855699TH
สัณหวิชญ์ EL763855708TH
เฉลิมพล EL763855711TH
ไธพัตย์ EL763855725TH

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2013

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2013

(16-Feb13)
จสต.ภานุวัฒน์ EJ847371584TH
ยิ่งทวี EJ847371598TH
กวิน EJ847371607TH
————
(18-Feb-13)
ยุทธนา EJ773186733TH
จิราภรณ์ EJ773186747TH
ภูริพัฒน์ EJ773186755TH
พิพิธ EJ773186764TH
สันต์สิริ EJ773186778TH
พรหมศร EJ773186781TH
สัญญา EJ773186795TH
————
(19-Feb-13)
สุฑีราวัฒน์ EJ847397405TH
————
(22-Feb-13)
ฉันพชร EJ847720086TH
เอกณัท EJ847720090TH
ณัฐพงศ์ EJ847720109TH
————
(23-Feb-13)
วีรยุทธ EJ847702533TH
สราภรณ์ EJ847702547TH
————
EMS (26-02-13)
วรุตม์ EJ847715259TH
ทรัพยสิทธิ์ EJ847715262TH
สุทัศน์ EJ847715276TH
ศศิวัฒน์ EJ847715280TH
วิทวัส EJ847715293TH
จเร EJ847715302TH
กรรณิการ์ EJ847715316TH
ธีรพงษ์ EJ847715320TH
จินดา EJ847715333TH
——————
EMS (28-Feb-13)
อาทิตย์ EJ847372749TH
ธนวิน EJ847372752TH
วิทวัส EJ847372766TH
กฤษฏ์ EJ847372770TH
สุภัทรดิส EJ847372783TH
เฉลิมพล EJ847372797TH
——————–
EMS (1-Mar-13)
เฉลิมชัย EJ847726185TH
นิธิศ EJ847726194TH
——————-
EMS (2-Mar-13)
อำพล EJ847743524TH
วิศ่าล EJ847743538TH
มานพ EJ847743541TH
——————-
EMS (4-Mar-13)
สุทธิพงศ์ EJ847772565TH
สายยัณห์ EJ847772579TH
วัชรพล EJ847772582TH
กวิน EJ847772596TH
กิตติ EJ847772605TH
วศิน EJ847772619TH
ทยากร EJ847772622TH
———————-
EMS (5-Mar-13)
สัณหวิชญ์ EJ847780561TH
วีระชัย EJ847780575TH
เอกลักษณ์ EJ847780589TH
เศรษฐา EJ847780592TH
———————-
EMS (6-Mar-13)
อดิเทพ EJ847781814TH
สุทธิศักดิ์ EJ847781828TH
————————
EMS Update (7-Mar-13)
ชาญวิทย์ EJ847782593TH
ธนัท EJ847782602TH
ภาสกร EJ847782616TH
เฉลิมชัย EJ847782620TH
———————–
EMS Update (8-Mar-13)
เสฏวุฒิ EJ847992994TH
อาทิตย์ EJ847993005TH
———————-
EMS Update (Mon 11-Mar-13)
นัฐนันท์ EJ847980130TH
เอกภพ EJ847980143TH
———————-
EMS Update(Wed 13-Mar-13)
ประยูร EJ847978065TH
———————-
EMS Update(Thu 14-Mar-13)
ภูริต EJ847957238TH
พจอ.สรศักย์ EJ847952741TH
———————-
EMS Update(Mon 18-Mar-13)
ยุทธนา EJ847972527TH
อนาวิน EJ847972535TH
ธนวิน EJ847972544TH
———————-
EMS Update(Tue 19-Mar-13)
ชนาธิป EJ847950535TH
นราศักดิ์ EJ847950459TH
———————-
EMS Update(Wed 20-Mar-13)
วรงกรณ์ EJ847951592TH
มนตรี EJ847951601TH
ธนพร EJ847951615TH
ทรัพยสิทธิ EJ847951629TH
จุรี EJ847951632TH
สุฑีราวัฒน์ EJ847951646TH
——————–
EMS Update(Thu 21-Mar-13)
ธีระเดช EJ847930116TH
อรสา EJ847930120TH
——————-
EMS Update(Fri 22-Mar-13)
พิสิษฐ์ EJ847931403TH
วรเชษฐ์ EJ847931417TH
ภูริพัฒน์ EJ847931425TH
วรศักดิ์ EJ847931434TH
ประเวศน์ EJ847931448TH
——————–
EMS Update(Mon 25-Mar-13)
ศรัล EJ847933761TH
ดนุพล EJ847933775TH
ธนัท EJ847933789TH
กฤช EJ847933792TH
——————–
EMS Update(Tue 26-Mar-13)
กวิน EJ847912090TH
อภินันท์ EJ847912109TH
ภูวนาจ EJ847912112TH
——————–
EMS Update(Wed 27-Mar-13)
อัครวัฒณ์ EJ847914087TH
——————–
EMS Update (Thu 28-mar-13)
ไพฑูรย์ EJ847914144TH
ธีรพงษ์ EJ847914158TH
ธนพร EJ847914161TH
——————–
EMS Update(Fri 29-Mar-13)
ศุภกร EI901647144TH
อาทิตย์ EI901647158TH
อลงกรณ์ EI901647161TH
———————
EMS Update(Mon 1-Apr-13)
ภูเบศวร์ EJ847966844TH
ภูริต EJ847966858TH
ฤทธิ์ธิลักษณ์ EJ847966861TH
ธนะโรจน์ EJ847966875TH
อานนท์ EJ847966889TH
วินิจ EJ847966892TH
วิทวัส EJ847966901TH
——————–
EMS Update(Tue 2-Apr-13)
ศรีนครินทร EJ992652305TH
——————-
EMS Update(Wed 3-Apr-13)
สาลี EJ992638238TH
ภคพล EJ992638241TH
มิลิน EJ992638255TH
——————-
EMS Update(Thu 4-Apr-13)
วรุตม์ EJ992638860TH
มหวรรธน์ EJ992638873TH
มานพ EJ992638887TH
——————-
EMS Update(Fri 5-Apr-13)
นิรัชรา EJ992663475TH
ธีระนันท์ EJ992663484TH
——————-
EMS Update(Tue 9-Apr-13)
รตต.วัชระ EJ992674589TH
เอกพล EJ992674592TH
วศิน EJ992674601TH
อภิชาติ EJ992674615TH
พรพรรณ EJ992674629TH
ณัฐพงศ์ EJ992674632TH
เฉลิมพล EJ992674646TH
เอกพล EJ992674650TH
สมานศักดิ์ EJ992674663TH
เกริชเศรษฐ์ EJ992674677TH
——————
EMS Update(Wed 10-Apr-13)
กิตติเมศร์ EJ992667614TH
อำนาจ EJ992667628TH
——————
EMS Update(Thu 11-Apr-13)
ชาญวิทย์ EJ992692772TH
พงษ์ธร EJ992692786TH
ธีรพงษ์ EJ992692790TH
——————
EMS Update (Wed 17-Apr-13)
ศรันย์ EI898477085TH
สุรพงษ์ EI898477099TH
เอกภพ EI898477108TH
——————
EMS Update (Thu 18-Apr-13)
มานิตา EJ992802985TH
ธีรภัทร EJ992802994TH
——————
EMS Update (Fri 19-Apr-13)
ภวัต EJ992816225TH
วนิดา EJ992816239TH
จสต.ภานุวัฒน์ EJ992816242TH
ธันยธรณ์ EJ992816256TH
พจอ.สรศักย์ EJ992817075TH
สุทธิเดช EJ992817089TH
เพลินจัน EJ992817092TH
ธนทัต EJ992817101TH
—————–
EMS Update (Sat 20-Apr-13)
ศุภกิจ EJ992803955TH
สมยศ EJ992803969TH
—————-
EMS Update (Mon 22-Apr-13)
ปิยะ EJ992836627TH
เจนวิทย์ EJ992836635TH
เทวฤทธิ์ EJ992819221TH
—————-
EMS Update (Tue 23-Apr-13)
พรพล EI898481399TH
วโรตม์ EI898481408TH
มานิต EI898481411TH
ไตรรัตน์ EJ667018398TH
ชัยชนะ EJ667018407TH
—————-
EMS Update (Wed 24-Apr-13)
เฉลิมชัย EJ992823756TH
กรานต์ EJ992823760TH
ปฐมพงศ์ EJ992823773TH
—————
EMS Update (Thu 25-Apr-13)
อรสา EJ992835462TH
นิธิศ EJ992835476TH
พิสิทธิ์ EJ992835480TH
ส.ต.อ.ณัฏฐพร EJ992835493TH
สุฤากฤธิ์ EJ992835502TH
จิตติ EJ992856153TH
ชนะพล EJ992856167TH
ทศพล EJ992856175TH
—————
EMS Update (Fri 26-Apr-13)
สัณหวิชญ์ EJ992868134TH
สันต์สิริ EJ992868148TH
ศุภกร EJ992868151TH
—————
EMS Update (SAT 27-Apr-13)
ลินดา EJ992858052TH
วรยุทธ EJ992858066TH
—————
EMS Update (Mon 29-Apr-13)
วรรณวุฒิ EJ992827625TH
บันลือศักดิ์ EJ992827639TH
อลงกรณ์ EJ992827642TH
ธีรพงษ์ EJ992827656TH
วิวัฒน์ EJ992827660TH
นิติยาภรณ์ EJ992827673TH
สุภารัตน์ EJ992827687TH
กฤษฎา EJ992876759TH
อุดม EJ992876762TH
ทรัพยสิทธิ EJ992876776TH
ณรงค์ศักดิ์ EJ992876780TH
ประดิษฐ EJ992876793TH
——————
EMS Update (TUE 30-Apr-13)
อำนาจ EJ992859716TH
รอ.อาทิตย์ EJ992859720TH
เอนก EJ992859733TH
ครรชิต EJ992859747TH
นฤดม EJ992859755TH
พัทธพล EJ992879812TH
อิสเรศร EJ992879826TH
ยิ่งทวี EJ992879830TH
พิสิษฐ์ EJ992879843TH
—————–
EMS Update (THU 2-May-13)
สมบัติ EJ992888641TH
มานพ EJ992888655TH
ศรันย์ EJ992888669TH
มหวรรธน์ EJ992888672TH
อานนท์ EJ992888686TH
วัลลภ EJ992888690TH
สุวารี EJ992888709TH
—————–
EMS Update (FRI 3-May-13)
ทรงวุฒิ EJ992890424TH
พิพัฒน์ EJ992890438TH
ประเวศน์ EJ992890441TH
ยุทธนา EJ992885849TH
—————
EMS Update (TUE 7-May-13)
เศรษฐา EJ992894545TH
อนุชิต EJ992894559TH
พลวัฒน์ EJ992894562TH
อำพล EJ992894576TH
ธนชาต EJ992894580TH
เกียรติศักดิ์ EJ992894593TH
สรรเสริญ EJ992708319TH
พัทธพล EJ992708322TH
—————
EMS Update (WED 8-May-13)
วรงกรณ์ EJ992709787TH
—————
EMS Update (THU 9-May-13)
วิทวัส EJ992702965TH
ณัฐพงศ์ EJ992702979TH
ไชยโรจน์ EJ992702982TH
เพิ่มพล EJ992710989TH
พรหมศร EJ992710992TH
—————
EMS Update (FRI 10-May-13)
วรศักดิ์ EJ992723608TH
สุทธิพงษ์ EJ992874452TH
อธิปัตย์ EJ992874466TH
—————
EMS Update (SAT 11-May-13)
ไตรเทพ EJ992718214TH
—————
EMS Update (TUE 14-May-13)
กิตติ EI901690213TH
เอกลักษณ์ EI901690227TH
มนัส EI901690235TH
ธนัท EI901690244TH
อภิชาต EI901690258TH
สุพล EI901690261TH
ภูเบศวร์ EI901690275TH
ธัญญ์พรรธน์ EJ992718695TH
โพธิ์สิทธิ์ EJ992718687TH
—————-
EMS Update (WED 15-May-13)
วศิน EJ992738457TH
ธีระนันท์ EJ992738465TH
วีระศักดิ์ EJ992738474TH
เมธิน EJ992738488TH
ปิยเทพ EJ992738491TH
—————-
EMS Update (THU 16-May-13)
รุ่งอรุณ EJ992745210TH
ศักดิ์ชัย EJ992745223TH
จุติภัค RG522140520TH
วิศาล EJ992754389TH
—————–
EMS Update (FRI 17-May-13)
Dithdanai EJ992755574TH
วัชรพล EJ992755588TH
กิตติเดช EJ992755591TH
—————–
EMS Update (SAT 18-May-13)
วโรตม์ EJ992796049TH
ปุณยวีร์ EJ992796052TH
อรรถพันธ์ EJ992796066TH
—————–
EMS Update (MON 20-May-13)
พัชรี EJ992761040TH
ทศพร EJ992761053TH
วุฒิศักดิ์ EJ992761067TH
จีรศักดิ์ EJ992761075TH
อนุชิต EJ992761084TH
นัฐนันท์ EJ992761098TH
พิเชษฐ EJ992757014TH
นิเวศ EJ992757028TH
ชาญวิทย์ EJ992757031TH
ชนัญ EJ992757045TH
—————-
EMS Update (TUE 21-May-13)
ธันยธรณ์ EJ992757867TH
ธนทัต EJ992757875TH
เฉลิมลาภ EJ992788189TH
ศุภชัย EJ992788192TH
—————-
EMS Update (WED 22-May-13)
ไตรรัตน์ EJ993206494TH
วรุตม์ EJ993206503TH
ณัฏฐพร EJ993206517TH
ฐากูร จิวาลัย EJ993206525TH
นพรัตน์ EJ993206534TH
สุภารัตน์ EJ993206548TH
ฐากูร เจริญมาก EJ993206551TH
บวรชัย RG522161502TH
——————
EMS Update (THU 23-May-13)
พงศภัค EJ993212279TH
อาทิตย์ EJ993212282TH
——————
EMS Update (SAT 25-May-13)
มนตรี EJ992790077TH
ลิขิต EJ992790085TH
——————
EMS Update (MON 27-May-13)
วรรธนัย EJ992762898TH
อานนท์ EJ992762907TH
ศุภกิจ EJ992762915TH
อารยา EJ992762924TH
ธัญญลักษณ์ EJ992762938TH
กฤษฎา EJ992791917TH
จำเริญ EJ992791925TH
อดิศร EJ992791934TH
ร.ต.ปฐมพงศ์ EJ992791948TH
——————
EMS Update (TUE 28-May-13)
วัลลภ EJ993216576TH
จินดา EJ993216580TH
อรุณพันธ์ EJ993216593TH
พิเชษฐ์ EJ993216602TH
วิวัฒน์ EJ993216616TH
——————
EMS Update (WED 29-May-13)
ชัยชนะ EJ993234040TH
วิทวัส EJ993234053TH
ทรัพยสิทธิ EJ993234067TH
ศศิวัฒน์ EJ993234075TH
วศล EJ993234084TH
อัมฤทธิ์ EJ993234098TH
วิฑูรย์ EJ993234107TH
พ.จ.อ.สรศักย์ EJ993234115TH
อลงกรณ์ EJ993234124TH
วาริท EJ993234138TH
——————
EMS Update(THU 30-May-13)
อำนาจ EJ993246034TH
ศักดิพัฒน์ EJ993246048TH
อภินันท์ EJ993246051TH
เปรม EJ993246065TH
——————
EMS Update(FRI 31-May-13)
ธีรพงษ์ EJ993229036TH
เอนก EJ993229040TH
น้ำผึ้ง EJ993229053TH
——————
EMS Update(SAT 1-Jun-13)
สนาม EJ993252295TH
ก้อง EJ993252304TH
เฉลิมพล EJ993252318TH
——————
EMS Update(MON 3-Jun-13)
บัณทูร EJ993217903TH
พัทธนันท์ EJ993217917TH
มานพ EJ993217925TH
ธนพร EJ993217934TH
สาลี EJ993217948TH
วีระชัย EJ993217951TH
ณัฐฏ์ศุภา EJ993217965TH
เกียรติศักดิ์ EJ993217979TH
วีระชัย EJ993231817TH
กิตติชาญ EJ993231825TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jun-13)
สมโชค EJ993261456TH
วิทวัส EJ993261460TH
อรสา EJ993261473TH
——————
EMS Update(WED 5-Jun-13)
พิพัฒน์ EJ993255305TH
ณัฐศักย์ EJ993255314TH
ปราการ EJ993276549TH
ณัฐพงศ์ EJ993276552TH
วลัยพร EJ993276566TH
สุรพงษ์ EJ993276570TH
——————
EMS Update(THU 6-Jun-13)
ธนชาต EJ993263695TH
วาทินี EJ993263704TH
ฐาปนิก EJ993263718TH
ประดิษฐ EJ993263721TH
สมบัติ RG782350265TH
ไพฑูรย์ EJ993277748TH
สุพรรณ EJ993277751TH
สิริชัย EJ993277765TH
——————
EMS Update(FRI 7-Jun-13)
สมพงศ์ EJ993286705TH
ครรชิต EJ993286719TH
——————
EMS Update(SAT 8-Jun-13)
อัศวิน EJ993266745TH
วรินทร EJ993266759TH
——————
EMS Update(MON 10-Jun-13)
สุรชาติ EJ993259801TH
พิชาพัฒน์ EJ993259815TH
ชัยยศ EJ993259829TH
ปกรณ์ EJ993259832TH
สาโรจน์ EJ993279412TH
กิตติเมศร์ EJ993279426TH
——————
EMS Update(TUE 11-Jun-13)
จีระศักดิ์ EJ993084725TH
สมานศักดิ์ EJ993084739TH
กฤษณะ EJ993084742TH
ไตรเทพ EJ993084756TH
——————
EMS Update(WED 12-Jun-13)
รัตนาวดี EJ993091947TH
บัลลังค์ EJ993092409TH
——————
EMS Update(THU 13-Jun-13)
นครินทร์ EJ993297901TH
เทวฤทธิ์ EJ993297915TH
ยุทธนา EJ993297929TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jun-13)
อนุชา EJ993299624TH
กฤษณะ EJ993299638TH
ระวีวัตร EJ993299641TH
นิธิศ EJ993299655TH
——————
EMS Update(SAT 15-Jun-13)
รุ่งอรุณ EJ993083849TH
วีระศักดิ์ EJ993083852TH
วรณัฎฐ์ EJ993083866TH
——————
EMS Update(MON 17-Jun-13)
อัครวัฒณ์ EJ993058075TH
ธนาคาร EJ993058084TH
นฤเขต EJ993045050TH
พัทธพล EJ993045063TH
พิเชษฐ EJ993045077TH
วศิน EJ993045085TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jun-13)
สุวิศิษฏิ์ EJ993058756TH
อรณิช EJ993032135TH
——————
EMS Update(WED 19-Jun-13)
สราภรณ์ EJ993032665TH
ประเวศน์ EJ993032674TH
ปิยบุตร EJ993032688TH
พลพัฒน์ EJ993032691TH
ไพรัช EJ993032705TH
วรรณภา EJ993032714TH
——————
EMS Update(THU 20-Jun-13)
สุภารัตน์ EJ993061786TH
จิราวุฒิ EJ993061790TH
ธนัท EJ993061809TH
เมธิน EJ993061812TH
——————
EMS Update(FRI 21-Jun-13)
ชาตรี EJ993034879TH
ทยากร EJ993073665TH
——————
EMS Update(SAT 22-Jun-13)
สมชาย EJ993074541TH
——————
EMS Update(MON 24-Jun-13)
พรพรรณ EK149600688TH
บุญญะ EK149600714TH
——————
EMS Update(TUE 25-Jun-13)
พุทธิ EK149601079TH
ยุวธิดา EK149601082TH
สุรชัย RG780228310TH
ปิยะ EJ993030333TH
สตอ.ณัฏฐพร EJ993030347TH
อดิศร EJ99303030355TH
เฉลิมลาภ EJ993030364TH
——————
EMS Update(WED 26-Jun-13)
วิวัฒน์ EK149601808TH
สุกิจ EK149601811TH
ธรรณธรณ์ RG782382458TH
กฤษณะ EJ993007255TH
——————
EMS Update(THU 27-Jun-13)
เปรม EK149644689TH
มานพ EK149644692TH
อาทิตย์ EK149644701TH
พงษ์ธร EK149644715TH
รต.ปฐมพงษ์ EK149644729TH
พระสัตยา EK149644732TH
พิสิทธิ์ EK149644746TH
ไตรรัตน์ EK149636719TH
——————
EMS Update(FRI 28-Jun-13)
วาทินี EK149652637TH
ณัฐสุภา EK149652645TH
ตุรากร EK149653323TH
พงษ์เทพ EK149653337TH
——————
EMS Update(SAT 29-Jun-13)
สุทธิศักดิ์ EK149604129TH
เทอดพงศ์ EK149604132TH
——————
EMS Update(MON 1-Jul-13)
อลงกรณ์ EK149655868TH
อำนาจ EK149655871TH
ณัฐพงศ์ EK149655885TH
อานนท์ EK149655899TH
กฤชวัชร EK149655908TH
เอนก EK149655911TH
สมภัทร EK149655925TH
อนุชิต EK149655939TH
——————
EMS Update(TUE 2-Jul-13)
ธีรวุฒิ EK149610566TH
วิเชียร EK149610570TH
ธนวิน EK149610583TH
——————
EMS Update(WED 3-Jul-13)
นุกูล EJ993009684TH
เอนก RG780281403TH
สมโชค EK149688146TH
พาณิชย์ EK149688150TH
——————
EMS Update(THU 4-Jul-13)
ไพฑูรย์ EK149692485TH
กฤษฎา EK149692494TH
ธีรพงษ์ EK149692503TH
ณัฐศักย์ EK149692517TH
ชัยกร EK149692525TH
——————
EMS Update(FRI 5-Jul-13)
ฐาปนิก EK149689645TH
สมพล EK149689654TH
ภูมินทร์ EK149689668TH
ทรัพยสิทธิ EK149689671TH
——————
EMS Update(SAT 6-Jul-13)
เจนวิทย์ RG780285201TH
พงษ์วัช EK149682611TH
——————
EMS Update(MON 8-Jul-13)
เฉลิมพล EK150009773TH
ภาคภูมิ EK150009787TH
สมบัติ EK150009795TH
กฤชวัชร RG780278792TH
ภูเบศวร์ RG780247319TH
ทศพร EK150028865TH
——————
EMS Update(TUE 9-Jul-13)
ธเนศ EK150036558TH
สุทธิพงศ์ EK150036561TH
เศรษฐา EK150036575TH
——————
EMS Update(WED 10-Jul-13)
กรานต์ EK150041487TH
ทรงวุฒิ EK150041495TH
จุรี EK150030895TH
วีระชัย EK150030904TH
กิตติธัช EI310886265TH
พ.จ.อ.สรศักย์ EI310886279TH
——————
EMS Update(THU 11-Jul-13)
ศิริพงศ์ EK150052269TH
ธนชาต EK150052272TH
ณัฐพงศ์ EK150052286TH
ฤทธิรงค์ EK150053352TH
ศรันย์ EK150053366TH
บัลลังค์ EK150053370TH
——————
EMS Update(FRI 12-Jul-13)
สุฑีราวัฒน์ EK150053834TH
——————
EMS Update(SAT 13-Jul-13)
วรรณวุฒิ EK150046816TH
ณัฐพล EK150046820TH
——————
EMS Update(MON 15-Jul-13)
ใจเพชร RG799922165TH
ครรชิต EJ012901157TH
ไตรเทพ EJ012901165TH
ก้อง EJ012901174TH
ถวิล EJ0129001188TH
กวิน EJ0129001191TH
Mr.Bicher RG780317425TH
ชุมพล EK150061495TH
ปรัชญา EK150061504TH
——————
EMS Update(TUE 16-Jul-13)
วิจิตร EK150076044TH
อภิวัชร EK150076058TH
สันต์สิริ EK150076061TH
เฉลิมลาภ EK150076075TH
กฤษณะ EK150076089TH
——————
EMS Update(WED 17-Jul-13)
จีระศักดิ์ EK150072665TH
อรสา EK150072674TH
จเร EK150072688TH
กฤษณะ EK150072691TH
วิฑูรย์ EK150066682TH
ณรงค์ศักดิ์ EK150066696TH
——————
EMS Update(THU 18-Jul-13)
พงศ์ปัญญา EK150066988TH
ขวัญชัย EK150066991TH
รุ่งอรุณ EK150067008TH
สุนันทา EK150067935TH
ทศกร EK150067949TH
——————
EMS Update(FRI 19-Jul-13)
จตุรงค์ EK150084726TH
——————
EMS Update(SAT 20-Jul-13)
สุพาณี RG782661452TH
กมลทิพย์ EK150094476TH
——————
EMS Update(WED 24-Jul-13)
ดนุกูล EK150085620TH
ณฐภัทร EK150085633TH
ประพจน์ EK150085647TH
กัญ EK150085655TH
ภคพล EK150085664TH
อาทิตย์ EK150085678TH
วศิน EK150085681TH
สุทัศน์ EK150085695TH
ปัญญรัตน์ EK150085704TH
นรินทร์ EK150085718TH
ศักดิ์พัฒน์ EK150086934TH
วรพงษ์ EK150086948TH
วีระศักดิ์ EK150086951TH
พีรวุธ EK150086965TH
อนันต์ EK150086979TH
——————
EMS Update(THU 25-Jul-13)
Anusorn RG782662798TH
พลกฤษณ์ EK367902019TH
มนตรี EK367912095TH
ศุภชัย EK367912104TH
มีชัย EK367912118TH
วัชรพล EK367912121TH
——————
EMS Update(FRI 26-Jul-13)
ชาญวิทย์ EK367903884TH
ประสงค์ EK367903898TH
อดิศร EK367903907TH
ตุรากร EK367916928TH
——————
EMS Update (SAT 27-Jul-13)
ยุทธนา EJ012980469TH
——————
EMS Update (MON 29-Jul-13)
นิคม EK367907550TH
วัชนี EK367907563TH
ณัฐพงศ์ EK367907577TH
มนตรี EK367907585TH
ธนัท EK367907594TH
เมธิน EK367907603TH
บัณทูร EK367907617TH
วิทวัส EK367907625TH
——————
EMS Update (TUE 30-Jul-13)
สุขสันต์ EK367928170TH
ทรงเกียรติ์ EK367928210TH
สมพงศ์ EK367922013TH
อภิชาติ EK367944552TH
อลงกรณ์ EK367944566TH
ภูวนาจ EK367944570TH
ไพรัช EK367944583TH
เวียง EK367944597TH
ศุภชัย EK367944606TH
——————
EMS Update (WED 31-Jul-13)
พิเชษฐ์ EK367945867TH
พลวัฒน์ EK367945875TH
ธัญญลักษณ์ EK367945884TH
จามร EK367945898TH
บุญเลิศ EK367945907TH
ส.อ.ธนาคาร EK367945915TH
สุทธิศักดิ์ EK367945924TH
พงษ์เทพ EK367945938TH
ชาคริต EK367945941TH
เทอดศักดิ์ EK367945955TH
——————
EMS Update (THU 1-Aug-13)
อำนาจ EK367946434TH
พาณิชย์ EK367946448TH
ธนพร EK367946451TH
อานนท์ EK367960215TH
เทวฤทธิ์ EK367960229TH
พีระยศ EK367960232TH
เกียรติศักดิ์ EK367960246TH
ธีระนันท์ EK367960250TH

——————

EMS Update (FRI 2-Aug-13)
ธัญญลักษณ์ RG782693945TH
วรุตม์ EK367961578TH
ณัฐศักย์ EK367961581TH
สุพจน์ EK367961595TH
นิติ EK367961604TH
——————
EMS Update (SAT 3-Aug-13)
นิเวศ EK367914079TH
สมโชค EK367914082TH
——————
EMS Update (MON 5-Aug-13)
ชัยชนะ EI900159998TH
เกียรติศักดิ์ EI900160007TH
กวิน EK149948019TH
ศุภกิตติ์ EK149948022TH
ธีรพงษ์ EK149948036TH
ศิริพงศ์ EK367958976TH
ธีรเดช EK367958980TH
ภูมินทร์ EK367958993TH
นุกูล EK367959000TH
นลิน EK367959013TH
อาทิตย์ EK367959027TH
——————
EMS Update (TUE 6-Aug-13)
มานพ EK367959132TH
กรชาล EK367959146TH
บันลือศักดิ์ EK367959150TH
ปฐมพงศ์ EK367959163TH
สุพรรณ EK367959177TH
ธนชาต EK368132379TH
เฉลิมลาภ EK368132382TH
——————
EMS Update (WED 7-Aug-13)
ณรงค์ฤทธิ์ EK368125109TH
โรจกร EK368125112TH
อรรถพงษ์ EK368125126TH
——————
EMS Update (THU 8-Aug-13)
วีรัตน์ EK367970549TH
อานนท์ EK367970552TH
กฤษฎา EK367972417TH
รัฐศักดิ์ EK367972425TH
Ahmad EK367972434TH
——————
EMS Update (FRI 9-Aug-13)
สันติ EK368126594TH
มานิตย์ EK368126603TH
นครินทร์ EK368126617TH
มนชัย EK368126625TH
พรหมศร EK368126634TH
สมานศักดิ์ EK368126648TH
สุนิมิต EK367973338TH
ปกรณ์ EK367973341TH
——————
EMS Update (SAT 10-Aug-13)
กฤษณ์ EJ011710916TH
เฉลิมพล EJ011710920TH
——————
EMS Update (TUE 13-Aug-13)
รัชชานนท์ EK367990530TH
อลิสา EK367990543TH
ณัติพงศ์ EK368136035TH
อุดม EK367994077TH
สุทธิพงศ์ EK367994085TH
จิราวุฒิ EK367994094TH
สรรเสริญ EK367994103TH
——————
EMS Update (WED 14-Aug-13)
ไตรรัตน์ EK368137521TH
พิภพ EK368137535TH
ณัฐวุฒิ EK368137549TH
——————
EMS Update (THU 15-Aug-13)
ทยากร EK36795280TH
พูลศักดิ์ EK36795293TH
กร EK36795302TH
ณัฐพงศ์ EK367995775TH
——————
EMS Update (FRI 16-Aug-13)
ณัฐสิทธิ์ EK368148396TH
ยอดศักดิ์ EK368148405TH
กานต์ EK368148419TH
พิสิษฐ์ EK368146404TH
นรินทร์ EK368146418TH
——————
EMS Update (MON 19-Aug-13)
มนัส EK368178557TH
ปัญญรัตน์ EK368178565TH
ธเนศ EK368178588TH
กรานต์ EK368178591TH
จิตติ EK368178574TH
——————
EMS Update (TUE 20-Aug-13)
กฤษณพล EK150409348TH
ณัฏฐกิตติ์ EK368181882TH
บุญธรรม EK368181896TH
——————
EMS Update (WED 21-Aug-13)
บุรินทร์ EJ993376207TH
พงศกร EJ993376215TH
รัตนาวดี EJ993376224TH
จตุรงค์ EJ993376238TH
กฤษณะ EJ993376241TH
พิสิทธิ์ EK368194047TH
——————
EMS Update (THU 22-Aug-13)
อรุณพันธ์ EK368188523TH
ไตรเทพ EK368188537TH
ประพจน์ EK368195263TH
ทศกร EK368195277TH
——————
EMS Update (FRI 23-Aug-13)
ชินกร EK368308535TH
รุ่งอรุณ EK368308549TH
——————
EMS Update (SAT 24-Aug-13)
พงษ์ธร EK368309408TH
โกวิทย์ EK368309411TH
ครรชิต EK368309425TH
——————
EMS Update (MON 26-Aug-13)
วุฒิพงษ์ EK149950692TH
บรรจง EK149950701TH
เปรม EK149950715TH
วรรณสิทธิ์ EK149950729TH
ธันยธรณ์ EK368311790TH
ณภัช EK368311809TH
ก้อง EK368311812TH
ศักดิ์พัฒน์ EK368311826TH
——————
EMS Update (TUE 27-Aug-13)
สมบัติ EK368329725TH
อำนวย EK368329739TH
วรพจน์ EK368329742TH
ศศิวัฒน์ EK368330502TH
สานิตย์ EK368330516TH
อดิศร EK368330520TH
——————
EMS Update (WED 28-Aug-13)
เอกรักษ์ EK368331295TH
——————
EMS Update (THU 29-Aug-13)
ภาสกร EK368335703TH
สุขสันต์ EK368335717TH
พาณิชย์ EK368335765TH
ณัฏฐพร EK368335779TH
เทอดพงศ์ EK368305675TH
อลงกรณ์ EK368340495TH
เศวตชัย EK368340500TH
——————
EMS Update (FRI 30-Aug-13)
ศักดิ์ชาย EK368342103TH
สุรพงษ์ EK368342117TH
——————
EMS Update (MON 2-Sep-13)
พ.ต.ท.ชนัญ EK368516405TH
อลิสา EK368516419TH
วันชัย EK368346944TH
มนตรี EK368346958TH
ทศพร EK368339705TH
ชริตา EK368339719TH
ธีรพงศ์ EK368339722TH
ณัฐวัชร EK368339736TH
ยุทธนา EK368518012TH
ณัฐพงษ์ EK368518026TH
——————
EMS Update (TUE 3-Sep-13)
ศุภกร EK368507505TH
กรรณิการ์ EK368507519TH
อาทิตย์ EK368507522TH
ชวลิต EK368507536TH
เกรียงศักดิ์ EK368507540TH
ทองดำ EK368507553TH
วิเชียร EK368521161TH
พรพรรณ EK368521175TH
สมโชค EK368521189TH
ธนกร EK368521192TH
สุฟรอณ EK368521201TH
——————
EMS Update (WED 4-Sep-13)
ธวัชชัย EK368528920TH
วรวิทย์ EK368528933TH
นิรัชรา EK368522167TH
จินดา EK368522175TH
กฤษณะ EK368522184TH
นิติ EK368522198TH
——————
EMS Update (THU 5-Sep-13)
ศุภักษร EK368527442TH
ฐาปนิก EK368527456TH
วัฒนะ EK368527460TH
ธีรเดช EK368527473TH
โกศล EK368527487TH
ยุทธนา EK368527495TH
วิวัฒน์ EK368527500TH
อนุชา EK368527513TH
เศรษฐา EK368527527TH
——————
EMS Update (FRI 6-Sep-13)
มาลี EK368527924TH
เอกพล EK368527938TH
วิทวัส EK368527941TH
ณัฐศักย์ EK368523600TH
ธวัช EK368523613TH
——————
EMS Update (MON 9-Sep-13)
ประภาส EK368543745TH
สิริพัฒน์ EK368543754TH
กรองทอง RG780461189TH
ธนัท EK368539074TH
ธนอรรถ EK368539088TH
——————
EMS Update (TUE 10-Sep-13)
สุภารัตน์ EK368556608TH
ภัทรวดี EK368556611TH
ณปภัช EK368556625TH
มานพ EK368556639TH
มนชัย EK368556642TH
ศุจีภรณ์ EK368556656TH
พงศกร EK368556660TH
ประวิทย์ EK368556673TH
ธนาคาร EK368556687TH
คณาวิทย์ EK368556695TH
พัศพงศ์ EK368556700TH
เฉลิมพล EK368556713TH
ประสงค์ EK368556727TH
——————
EMS Update (WED 11-Sep-13)
เอกภพ EK368546424TH
นครินทร์ EK368546438TH
อานนท์ EK368546441TH
ณัฐวุฒิ EK368547005TH
ศิริพงศ์ EK368547019TH
——————
EMS Update (THU 12-Sep-13)
ถวิล EK368564516TH
กร EK368564520TH
พิเชษฐ EK368553371TH
——————
EMS Update (FRI 13-Sep-13)
ร.ต.ปฐมพงศ์ EK368553544TH
อธิปัตย์ EK368553558TH
กวิน EK368553561TH
ทศพล EK368553575TH
เอกภักดิ์ EK368553589TH
ปานรัตน์ EK368559048TH
——————
EMS Update (MON 16-Sep-13)
สานิต EK368569059TH
ภานุวัฒน์ EK368569062TH
วัลลภ EK368569076TH
ศรันย์ EK368569080TH
โกวิท EK368569093TH
สุภาพ EK368569102TH
ศิริทัศน์ EK368554709TH
เอนก EK368554712TH
ฉัฏฐพิศุทธิ์ EK368554726TH
กัมปนาท EK368554730TH
——————
EMS Update (TUE 17-Sep-13)
จุฑามาศ EK368576987TH
ณัฐพงศ์ EK368576995TH
ธนชาต EK368577007TH
ศรชัย EK368577015TH
เฉลิมลาภ EK368577801TH
วีระ EK368577829TH
ภูวนาจ EK368577832TH
——————
EMS Update (WED 18-Sep-13)
วัชรพล EK368575828TH
ประโยชน์ EK368575831TH
ศิวรรจน์ EK368575845TH
นรินทร์ EK368582007TH
สวิตต์ EK368582015TH
วัลภา EK368582024TH
——————
EMS Update (THU 19-Sep-13)
กฤษฏา EK368582611TH
กิตติชาญ EK368582625TH
ธนัท EK368593755TH
——————
EMS Update (Fri 20-Sep-13)
ธนกฤต EK368594124TH
Aphiwich EK368594138TH
——————
EMS Update (SAT 21-Sep-13)
ชนิตา EK367708505TH
——————
EMS Update (MON 23 Sep-13)
ชัยชนะ EK367709333TH
มนตรี EK367709347TH
นลิน EK367709355TH
เฉลิมภูมิ EK367709364TH
มนชัย EK368585935TH
ธนัท EK368585944TH
——————
EMS Update (TUE 24 Sep-13)
ดิเรก EK367721422TH
บุญธรรม EK367721436TH
——————
EMS Update (WED 25 Sep-13)
มานพ EK367722365TH
สมชาย EK3677223374TH
กฤษณะ EK367718406TH
วุฒิโชติ EK367718410TH
——————
EMS Update (THU 26 Sep-13)
พาณิชย์ EK367723525TH
อดิศร EK367728195TH
——————
EMS Update (FRI 27 Sep-13)
นันทวุฒิ EK367725971TH
สุขสันต์ EK367725985TH
สานิตย์ EK367725999TH
ธนกร EK367726005TH
วศล EK367736682TH
วิฑูรย์ EK367736696TH
ธราดล EK367736705TH
ธนพร EK367736719TH
——————
EMS Update (SAT 28 Sep-13)
กวิน EK367733947TH
——————
EMS Update (MON 30 Sep-13)
อ.ชาตรี EK367727601TH
อลิสา EK367727615TH
ศรัล EK367727629TH
นิรุธ EK367727632TH
เทอดพงศ์ EK367727646TH
จันทนา EK367727650TH
ณภัช EK367727986TH
สมยศ EK367727990TH
——————
EMS Update (TUE 1 Oct-13)
วันชัย EK367749068TH
มนตรี EK367749071TH
ทรัพยสิทธิ EK367749085TH
สัณหวิชญ์ EK367749099TH
เกียรติศักดิ์ EK367749108TH
วศิน EK367749111TH
รุ่งอรุณ EK367749125TH
กฤษณะ RG782522243TH
อลงกรณ์ EK367749880TH
พงษ์เทพ EK367749893TH
——————
EMS Update (WED 2 Oct-13)
สุระชาติ EK367760284TH
อรพินธ์ EK367760298TH
นครินทร์ EK367760307TH
ธีรเดช EK367760315TH
ศุภกร EK367760324TH
ธีรพงษ์ EK648235182TH
เมธิน EK648235196TH
ทศกร EK648235205TH
——————
EMS Update (THU 3 Oct-13)
พลกฤษณ์ EK367751415TH
สมโชค EK367751424TH
บัลลังค์ EK367751438TH
ฐากูร EK367751441TH
ชำนาญ EK367764255TH
ธเนศ EK367764269TH
——————
EMS Update (FRI 4 Oct-13)
มนัส EK367772680TH
——————
EMS Update (SAT 5 Oct-13)
ทวีศักดิ์ EK367774014TH
นิติ EK367774028TH
——————
EMS Update (MON 7 Oct-13)
สันติ EK367746455TH
อรสา EK367746469TH
ธงไชย EK367746472TH
ชาญวิทย์ EK367746486TH
กัญ EK367746490TH
อภิกิจ EK367746509TH
ศุภฤกษ์ EK367746512TH
ปราบชนะชัชย์ EK367746526TH
ณัฐวัชร EK367746530TH
อภิชิต EK367770689TH
อดิศร EK367770692TH
——————
EMS Update (TUE 8 Oct-13)
ไพฑูรย์ EK367776426TH
อานนท์ EK367776430TH
วรวิทย์ EK367776443TH
อุดม EK367771004TH
เฉลิมลาภ EK367784056TH
เกรียงศักดิ์ EK367784060TH
ศักดิพัฒน์ EK367784073TH
——————
EMS Update (WED 9 Oct-13)
วรรณวุฒิ EK367781531TH
ดร๊าฟ EK367781545TH
อดิศักดิ์ EK367781559TH
โกวิทย์ EK367781562TH
ประภาส EK367781576TH
ไตรเทพ EK367781580TH
เวียง EK367781593TH
สมพงศ์ EK367781602TH
——————
EMS Update (THU 10 Oct-13)
ยิ่งยศ EK367779351TH
สมบัติ EK367779365TH
——————
EMS Update (FRI 11 Oct-13)
ธรรณธรณ์ EK367762458TH
อาทิตย์ EK367762461TH
ครรชิต EK367762475TH
ประวิทย์ EK367763056TH
พีระยศ EK367763060TH
——————
EMS Update (SAT 12 Oct-13)
ยุทธนา EK367763728TH
ณัฏพร EK367763731TH
ถวิล EK367763745TH
ณัฐวุฒิ EK367763759TH
——————
EMS Update (MON 14 Oct-13)
มนตรี EK367795399TH
จ.ส.ต.ธนาคาร EK367795408TH
ระพีพัฒน์ EK367795411TH
จิรายุ EK367796071TH
คณาวิทย์ EK367796085TH
เดชาธร EK367797015TH
อัฐชัย EK367797029TH
Walter EK367797032TH
เศรตชัย EK367797046TH
——————
EMS Update (TUE 15 Oct-13)
เฉลิมพล EK367801165TH
ชัชเทพ EK367801179TH
ก่อการ EK367806030TH
นราธิป EK367806043TH
——————
EMS Update (WED 16 Oct-13)
ภาคภูมิ EK367798642TH
กีรติ EK367798656TH
——————
EMS Update (THU 17 Oct-13)
สุขเกษม EK367814875TH
ประสงค์ EK367814889TH
Aphiwich EK367814892TH
ธีระนันท์ EK367802996TH
สมานศักดิ์ EK367803002TH
ศิริทัศน์ EK367799373TH
สถาพร EK367799387TH
วีระ EK367799395TH
——————
EMS Update (FRI 18 Oct-13)
จุทามาศ EK367807830TH
พลวรรธน์ EK367807843TH
ศรชัย EK367820487TH
ชัยชนะ EK367820495TH
——————
EMS Update (MON 21-Oct-13)
ทศพล EK367821788TH
ปัญญารัตน์ EK367821791TH
กันตพัฒน์ EK367821805TH
รัตนาวดี EK367821814TH
นรินทร์ EK367821828TH
กฤษณพล EK367821831TH
กรองทอง RG782588505TH
จิตโสภิณ EK367822749TH
ณัฐพงศ์ EK367822752TH
พิสิษฐ์ EK367822766TH
ณัฐิญา EK367822770TH
——————
EMS Update (TUE 22-Oct-13)
น้ำผึ้ง EK367827984TH
อาชีพ EK367830215TH
กิตติเดช EK367830229TH
ชินโชติ EK367830232TH
เจสิกา EK367830246TH
Mr.Selvakumar EK367830250TH
สุรชัย EK367830263TH
——————
EMS Update (THU 24-Oct-13)
พาณิชย์ EK367836310TH
ณัฐพงษ์ EK367836323TH
วิทยา EK367836337TH
ตุรากร EK367836345TH
วันนิภา EK367836354TH
จามร EK367836368TH
พงศกร EK367836371TH
วโรตน์ EK367836385TH
ชำนาญ EK367836399TH
ทศพร EK367836408TH
ฐาปนิก EK367836411TH
ชริยากร EK367836425TH
พรหมศร EK367836439TH
ดิเรก EK367836986TH
——————
EMS Update (FRI 25-Oct-13)
มานพ EK367834906TH
ธนกร EK367834910TH
เกียรติศักดิ์ EK367834923TH
Mr.Peter EK367834937TH
ทยากร EK367837995TH
——————
EMS Update (SAT 26-Oct-13)
อำนาจ EK367856606TH
——————
EMS Update (MON 28-Oct-13)
วิเชียร EK367850909TH
เมย์ EK367850912TH
เฉลิมภูมิ EK367850926TH
นิรุธ EK367850930TH
สานิตย์ EK367851780TH
เขมรัฐ EK367851793TH
สัณหวิชญ์ EK367851802TH
สุภฤกษ์ EK367851816TH
พรพรรณ EK367851820TH
——————
EMS Update (TUE 29-Oct-13)
ภาคิน EK367868269TH
พรเทพ EK367868272TH
ณัฐพล EK367873290TH
วรพจน์ EK367873309TH
กฤษณะ EK367873312TH
พิสิทธิ์ EK367873326TH
อุลิตร EK367873330TH
——————
EMS Update (WED 30-Oct-13)
ศุภชัย EK367831290TH
นพรุจ EK367831309TH
วิวัฒนา EK367831312TH
กฤษฎา EK367831326TH
อลงกรณ์ EK367831330TH
สุณี EK367831343TH
ณัทธร EK367831357TH
รัฐพล EK367831365TH
——————
EMS Update (THU 31-Oct-13)
ศิริพงศ์ EK367862717TH
ณัฐวัชร EK367862725TH
ศุภชัย EK367862734TH
กัมปนาท EK367862748TH
เปรม EK367862751TH
พิเชษฐ EK367896052TH
ธีรพงษ์ EK367896066TH
บรรจง EK367896070TH
——————
EMS Update (FRI 1-Nov-13)
ทรัพยสิทธิ EK367892360TH
เฉลิมเกียรติ EK476600589TH
ณัติพงศ์ EK476600592TH
เทอดพงศ์ EK476600601TH
อดิศร EK476600615TH
——————
EMS Update (SAT 2-Nov-13)
บรรจง EK367894445TH
ธนกฤต EK367894459TH
กร EK367894462TH
——————
EMS Update (MON 4-Nov-13)
John EK367895803TH
วรรณสิทธิ์ EK476602001TH
วิโรจน์ EK476602015TH
——————
EMS Update (WED 6-Nov-13)
ชำนาญ EK476612012TH
——————
EMS Update (FRI 8-Nov-13)
ประภาส EK476649159TH
ธนะวัฒน์ EK476649162TH
ศุภกร EK476649176TH
ยิ่งยศ EK476649180TH
อภิชิต EK476649193TH
เกียรติศักดิ์ EK476649202TH
พงศกร EK476649216TH
อภิกิจ EK476649220TH
รุ่งอรุณ EK476649233TH
——————
EMS Update (SAT 10-Nov-13)
พรรษนันท์ EK476660667TH
——————
EMS Update (MON 11-Nov-13)
พัทรพล EK476654321TH
อดิศักดิ์ EK476654335TH
จีระศักดิ์ EK476654349TH
ไพบูลย์ EK476654352TH
พงษ์ธร EK476654366TH
กีรติ EK476654370TH
กิตติเมศร์ EK476654383TH
——————
EMS Update (TUE 12-Nov-13)
พรรษนันท์ EK476663955TH
มนตรี K476663969TH
——————
EMS Update (FRI 15-Nov-13)
ธีรเดช EK476684283TH
สุรพงษ์ EK476684297TH
สุภารัตน์ EK476667435TH
ธันยธรณ์ EK476667444TH
อัมฤทธิ์ EK476667458TH
อัครวัฒน์ EK476667461TH
ถวิล EK476667475TH
วศิน EK476667489TH
เกรียงศักดิ์ EK476667492TH
วิทยา EK476667501TH
——————
EMS Update (SAT 16-Nov-13)
ดร๊าฟ EK476685955TH
ณัฐวุฒิ EK476685964TH
——————
EMS Update (MON 18-Nov-13)
เดชาธร EK476688753TH
เฉลิมลาภ EK476688767TH
อาทิตย์ EK476686593TH
ชริตา EK476686602TH
เวียง EK476686616TH
——————
EMS Update (WED 20-Nov-13)
สิทธิชาติ EK477105290TH
พิเชษฐ์ EK477105309TH
นรินทร์ EK477105312TH
นลิน EK477105326TH
ศรัณย์ภัทร EK477105330TH
โกวิทย์ EK477105343TH
ชำนาญ EK477105357TH
ฐากร EK477105365TH
พีรวุธ EK477105374TH
กฤษณะ EK477105388TH
ภวัต EK477105391TH
อาศรม EK477105405TH
วิจิตร EK477105414TH
มาโนช EK477105428TH
——————
EMS Update (THU 21-Nov-13)
วรศักดิ์ EK476698574TH
กฤษณพล EK476698588TH
John EK476698591TH
ณัฐพร EK476698605TH
อัฐชัย EK476698614TH
วัลภา EK476698628TH
ลินดา EK476698631TH
วศล EK476699107TH
ณัฏฐพร EK476699115TH
อดิศักดิ์ EK476699124TH
——————
EMS Update (FRI 22-Nov-13)
ธนาคาร EK476693930TH
เฉลิมพล EK476693943TH
ธีระยุทธ EK476693957TH
ณรงค์ฤทธิ์ EK476693965TH
ทศกร EK476694073TH
นันทิกา EK476694087TH
——————
EMS Update (MON 25-Nov-13)
กวิน EK476695079TH
ชินโชติ EK476695082TH
อนุชิต EK476695096TH
Hamed EK476695105TH
ศุภกร EK476695119TH
ครรชิต EK476695122TH
อดิศร EK476695136TH
นิรุธ EK476695140TH
สุรชัย EK476695153TH
กรองทอง RG779181195TH
——————
EMS Update (TUE 26-Nov-13)
โกวิท EK476695175TH
ประสงค์ EK476695184TH
Wavieww EK476695198TH
ประวิทย์ EK476695207TH
ศุภชัย EK476695215TH
ภูวนาจ EK476695224TH
มานพ EK476695238TH
ธนัท EK476695241TH
ชริตา EK476695255TH
วุฒิพงษ์ EK476695269TH
——————
EMS Update (WED 27-Nov-13)
ศรชัย EK477140243TH
ตุรากร EK477140257TH
ธนกร EK477140265TH
ปฐมพงศ์ EK477140274TH
ศุภกร EK477140288TH
ศักดิพัฒน์ EK477140291TH
กฤษณะ EK477140305TH
——————
EMS Update (THU 28-Nov-13)
ชวลิต EK477141589TH
ณัฐศักย์ EK477141592TH
เฉลิมภูมิ EK477141601TH
ชนะสิทธิ EK477141615TH
เกียรติศักดิ์ EK477141629TH
เฉลิมลาภ EK477141632TH
——————
EMS Update (FRI 29-Nov-13)
เศรษฐา EK477142045TH
อำนาจ EK478103370TH
จักรกริช EK478103383TH
FARMACIA EK478103397TH
ธนัท EK478103406TH
ณัฐวัชร EK478103410TH
ธีระพงษ์ EK478103423TH
สัณห์วิชญ์ EK478103437TH
ขนิษฐา EK478103445TH
ณัฐพล EK478103454TH
พิชศุต EK478103468TH
พิเชษฐ EK478103471TH
มนตรี EK478103485TH
พลวรรธน์ EK478103499TH
——————
EMS Update (SAT 30-Nov-13)
อธิพงศ์ EK477148202TH
นครินทร์ EK477148216TH
อำนาจ EK477148220TH
——————
EMS Update (MON 2-Dec-13)
ดุสิต EK477149667TH
สานิตย์ EK477149675TH
อลิสา EK477149684TH
เกียรติศักดิ์ EK477150784TH
ชานนท์ EK477150798TH
นิติ EK477150807TH
สรรเสริญ EK477150815TH
สิระ EK477150824TH
วชิรวิทย์ EK477150838TH
——————
EMS Update (TUE 3-Dec-13)
กฤษณะ EK477158125TH
ณัฐพงศ์ EK477158139TH
จักรกฤษณ์ EK477158142TH
ธเนศ EK477158156TH
มนูญ EK477158160TH
ยิ่งยศ EK477158173TH
——————
EMS Update (WED 4-Dec-13)
สมชาติ RG779796980TH
ณัทธร EK478184625TH
อลงกรณ์ EK478184634TH
จินดา EK478184648TH
กฤษฎา EK478184651TH
สันติ EK478184665TH
จุรี EK478184679TH
ปิยเทพ EK478184682TH
ณภัธ EK478184696TH
——————
EMS Update (FRI 6-Dec-13)
สมโชค EK477159616TH
ธนะวัฒน์ EK477159620TH
ทศพล EK477159633TH
พนเทพ EK477159647TH
จิระเมศร์ EK477159655TH
อานนท์ EK478184957TH
กฤษณะ EK478184965TH
ดิเรก EK478184974TH
สุนิมิต EK478184988TH
สันชัย EK478184991TH
——————
EMS Update (MON 9-Dec-13)
เฉลิมวุฒิ EK477190783TH
อุดม EK477190797TH
วรพจน์ EK477190806TH
พงศกร EK477190810TH
Mr.Bill EK477190823TH
——————
EMS Update (WED 11-Dec-13)
ทรงศักดิ์ EK478137784TH
โสรัช EK478137798TH
เจน EK478137807TH
ณัฐพงษ์ EK478137815TH
ศศิวัฒน์ EK478137824TH
วิทยา EK478137838TH
ภัทรวัฒน์ EK478137841TH
สุราภรณ์ EK478137855TH
กีรติ EK477004543TH
——————
EMS Update (THU 12-Dec-13)
นันทวุฒิ EK477002635TH
นาวี EK477002644TH
ฐากูร EK477002658TH
——————
EMS Update (FRI 13-Dec-13)
เจตน์ศักดิ์ EK477006120TH
เทอดพงศ์ EK477006133TH
วัชระ EK477006147TH
อินทัช EK477016484TH
——————
EMS Update (SAT 14-Dec-13)
มนตรี EK477009024TH
วิชัย EK477009038TH
——————
EMS Update (MON 16-Dec-13)
พงษ์เทพ EK477007434TH
สุประวีณ์ EK477007448TH
ยงยุทธ EK477007451TH
อดิศร EK477007465TH
เนติชัย EK477007479TH
สุจิตร EK477007482TH
ชาคริต EK477007496TH
สมชาติ EK477018247TH
วีระ EK477018255TH
วลัยพร EK477018264TH
วรเชฐ EK477018278TH
ประภาส EK477018281TH
——————
EMS Update (TUE 17-Dec-13)
อภิชาติ EK477015104TH
เฉลิมลาภ EK477015118TH
ทยากร EK477015121TH
วัชรพล EK477015135TH
รัตนาวดี EK477019052TH
สันตินาถ EK477019066TH
——————
EMS Update (WED 18-Dec-13)
วิเชียร EK477025733TH
ธีรเดช EK477025747TH
ศรันย์ EK477025755TH
——————
EMS Update (THU 19-Dec-13)
เกรียงศักดิ์ EK477036890TH
กิตติเมศร์ EK477036909TH
ณัฎฐพร EK477036912TH
ธนกร EK477036926TH
พรต EK477036930TH
——————
EMS Update (FRI 20-Dec-13)
พนเทพ EK477034298TH
อริพงศ์ EK477034307TH
จีระศักดิ์ EK477034315TH
ธัญญารัตน์ EK477034324TH
ทศกร EK477034338TH
ทวีศักดิ์ EK477034341TH
จิรัฏฐ์ EK477034355TH
——————
EMS Update (MON 23-Dec-13)
ทิพวรรณ EK477039644TH
อัฐชัย EK477039658TH
พีระยศ EK477039661TH
กฤษณพล EK477039675TH
อำพล EK477039698TH
นรินทร์ EK477039692TH
บัณฑิตย์ EK477039701TH
——————
EMS Update (TUE 24-Dec-13)
นิรุธ EK477053632TH
ชานนท์ EK477053646TH
วศิน EK477053650TH
วิทยา EK477053663TH
——————
EMS Update (WED 25-Dec-13)
ชัยชนะ EK477054981TH
พิเชษฐ์ EK477054995TH
ตุรากร EK477055001TH
ธนาคาร EK477055015TH
กฤษณะ EK477055029TH
ธีระนันท์ EK477055032TH
——————
EMS Update (THU 26-Dec-13)
สุรพันธ์ EK477058100TH
ถวิล EK477058113TH
มานพ EK477058127TH
ธีระพงษ์ EK477058135TH
เฉลิมพล EK477058144TH
ศรชัย EK477058158TH
——————
EMS Update (FRI 27-Dec-13)
รุ่งอรุณ EK477085096TH
ศรันย์ภัทร EK477085105TH
ปิยนุช EK477085119TH

ทราบหรือไม่ว่าผมร่วงเรื้อรังอาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 

อาหาร เป็นกุญแจสำคัญของการทำงานปกติของฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อรากผมและหนังศีรษะ อาหารโปรตีนสูงให้ผลดีอย่างมากในการกระตุ้นการเจริญของผม เนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในการสร้างเส้นผม

 

โปรตีน มีหลายชนิด ดังนั้นควรมั่นใจว่ารับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพที่มาจากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ปลาโดยเฉพาะปลาน้ำลึก เช่นทุน่า, แซลมอน, ซาดีน, ปลากระพงทะเล เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่าเนื้อสัตว์อื่น เพราะนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้ว ยังให้กรดไขมันที่จำเป็นเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการคงความสมดุลของฮอร์โมนและทำให้การเจริญของผมต่อเนื่อง

ถั่วต่าง ๆ และผักใบเขียว เช่น เมล็ดทานตะวัน, วอลนัท, ผักขม ต่างก็มีความสำคัญในการป้องกันผมร่วงและทำให้ผมคงสภาพดีอยู่เสมอ

 

การนวดหนังศีรษะ โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เป็นอีกอย่างที่ให้ผลดี

 

สมุนไพรบางชนิด  เช่น อโลเวรา, โรสแมรี่, เฮนนา, เสจ มีการใช้มาเป็นเวลานานเพื่อรักษาผมเปราะบาง, ลดการหลุดร่วงของผม สมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีผลในการกระตุ้น และหล่อเลี้ยงรากผมโดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้กับหนังศีรษะ

 

ลองมาดูว่าสมุนไพรแต่ละชนิดช่วยเรื่องผมร่วงอย่างไร 

 

 • อโลเวรา (Aloe Vera) หรือว่านหางจระเข้ มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ, ให้ความชุ่มชื้น, หล่อเลี้ยง และช่วยให้เส้นผมคงความแข็งแรง หนา มีการศึกษาพบว่าพืชชนิดนี้มีสารสำคัญตามธรรมชาติ 5 อย่าง ที่ช่วยป้องกันหนังศีรษะอักเสบ
 • ลาเวนเดอร์ (Lavender) มีฤทธิ์ที่ดีมากในการต้านการอักเสบและต้านแอนโดรเจน สามารถใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงเส้นผม ทำให้ผมดูหนาและเปล่งประกายมากขึ้น
 • พริก (apsicum) เร่งการขึ้นใหม่ของเส้นผมและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่บริเวณหนังศีรษะ พริกเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมในการช่วยลดภาวะผมร่วงที่เกิดจากการที่เลือดและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงหนังศีรษะลดลง
 • เบอร์ดอก (Burdock) ช่วยในการรักษาภาวะมีการระคายเคืองของหนังศีรษะ และช่วยทำให้ผมที่บางลง หนาขึ้น นอกจากนี้ยังให้กรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acids) และไขมันธรรมชาติจากพืช (natural phytosterols) กับรากผม ดังนั้นจึงทำให้ผมแข็งแรงและดูเป็นประกาย
 • ขิง (Ginger) ช่วยในการกระตุ้นการเจริญของรากผม และมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่มาก จึงช่วยให้เส้นผมแต่ละเส้นมีความหนาเพิ่มขึ้น
 • โรสแมรี่ (Rosemary) กระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่หนังศีรษะ และช่วยกำจัดไขมัน (sebum) และลดรังแคที่หนังศีรษะได้
 •  เสจ (Sage) ประกอบไปด้วยสารชำระล้างทำความสะอาด และสารต่อต้านเชื้อโรค (anti – septic) กระตุ้นการเจริญของเส้นผม และยังช่วยทำให้ผมแข็งแรงและหนาตัวขึ้น
Burdock Flower

 

Sage

 

Many Thanks: “บ้านสายไหม”Pantip

Saw Palmetto Thailand

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013

“สาเหตุผมร่วงผมบางในผู้หญิง”

 • 1) การทำผมหรือทำทรีทเมนต์ผมที่รุนแรงเกินไป การใช้สารเคมี เช่น ยาย้อมผม, ยากัดสีผม, ครีมย้อมผม, น้ำยาดัดผม น้ำยายืดผม ที่ไม่ถูกต้อง มากเกินไปหรือบ่อยเกินไป อาจทำให้เกิดการขัดขวางการเจริญปกติของเส้นผมได้ นอกจากนี้การใช้ยางรัดผม หรืออุปกรณ์แต่งผมที่รัดแน่นเกินไปกับผมที่ผ่านสารเคมีมาก่อน ซึ่งในช่วงนั้นรากผมจะมีการอักเสบอยู่ อาจทำให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายกว่าปกติ ในทำนองเดียวกัน การถักเปียที่แน่นเกินไปก็จะทำให้ผมร่วงง่ายได้เช่นเดียวกัน และอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่บริเวณรากผม ซึ่งจะทำให้ไม่มีผมใหม่ขึ้นที่บริเวณรากผมนั้น เกิดผมร่วง ผมบางถาวรได้อีกด้วย

 

 • 2) ผมร่วงแบบศีรษะล้านจากพันธุกรรม ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้ชาย แต่ก็พบได้ประปรายในผู้หญิงอาจรู้จักได้ในชื่อ ผมร่วงแบบแอนโดรจีนิค (androgenic alopecia) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (ซึ่งพบทั้งในผู้ชายและผู้หญิง) ไปเป็นฮอร์โมน ดีเอชที (DHT – dihydrotestosterone) ที่ทำให้เกิดผลอันตรายต่อรากผม โดยปกติในผู้หญิงจะมีปริมาณฮอร์โมนนี้อยู่ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ในภาวะใดก็ตามที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง เช่น ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะทำให้ฤทธิ์ของฮอร์โมนตัวนี้เด่นขึ้น และทำให้เกิดภาวะผมบางที่บริเวณส่วนบนหรือด้านข้างของศีรษะคล้ายที่พบในผู้ชายได้

 

 • 3) ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ผมร่วงอาจเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายได้เช่น การได้รับยาเม็ดคุมกำเนิด, หญิงวัยหมดประจำเดือน, หญิงที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทน, การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก ซึ่งภาวะเหล่านี้จะทำให้เกิดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง และทำให้ผมเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้นกว่าปกติ ผมจึงหลุดร่วงเร็วขึ้น นอกจากนี้ฮอร์โมนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน อาจพบภาวะผมร่วงได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูง และไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

 

 • 4) การตั้งครรภ์ และผมร่วงหลังคลอด ในช่วงตั้งครรภ์ผมที่ควรจะร่วงปกติกลับยังคงอยู่ เนื่องจากฮอร์โมนบางชนิดมีระดับที่สูงขึ้นหลังคลอด ฮอร์โมนมีการลดลงสู่ระดับปกติจึงพบว่ามีผมร่วงมากขึ้น บางครั้งร่วงเป็นกระจุก บางครั้งอาจไม่พบทันทีหลังคลอด แต่กลับพบผมร่วงมากหลังคลอดแล้วนานถึง 3 เดือนก็ได้ ผมที่ร่วงมากขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะกลับขึ้นปกติได้ภายใน 3-6 เดือน หลังเกิดอาการ

 

 • 5) ภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจหรือหลังการการผ่าตัด ภาวะความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดสามารถที่จะทำให้รากผมเข้าสู่ระยะพัก การปรับตัวของร่างกายให้ต่อสู้กับความเครียดที่เกิดขึ้น ร่างกายอาจหยุดการทำงานที่ไม่จำเป็นเช่น การสร้างผมก็หยุดไว้ก่อน ผมร่วงที่เกิดจากภาวะนี้จะกลับเจริญขึ้นใหม่ได้เองหลังจากนี้ 6 เดือน นอกจากนี้โรคบางโรคอาจทำให้เกิดผมร่วงได้ เช่น ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDs), โรคเอสแอลอี (SLE) , โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 

 • 6) การขาดอาหาร การลดน้ำหนัก อดอาหาร หรือในผู้ป่วยโรคจิตบางชนิด เช่น อนอเรกเซีย, บูลีเมีย (anorexia, bulimia) อาจทำให้รากผมเกิดภาวะช็อค และหยุดการเจริญชั่วคราวได้ สารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่พอเพียง ทั้งพวกโปรตีน, วิตามิน, เกลือแร่ จะถูกนำไปใช้กับร่างกายในส่วนที่สำคัญก่อน ดังนั้นผมอาจจะหยุดการเจริญชั่วคราว เมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพออีกครั้งผมจะเจริญขึ้นใหม่ได้อีก

 

 • 7) การใช้ยาบางประเภท ยาบางประเภทมีผลข้างเคียงทำให้เกิดผมร่วงเช่น ยาเคมีบำบัด, ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง, ยารักษาโรคเก๊าฑ์, วิตามิน A ขนาดสูงที่ใช้ในการรักษาสิว ดังนั้นหากต้องใช้ยาอะไรเป็นประจำแล้วมีภาวะผมร่วงเกิดขึ้น ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ และเปลี่ยนชนิดของยา ส่วนใหญ่ผมที่ร่วงไปจะกลับขึ้นใหม่ได้ รายละเอียดยาที่ทำให้ผมร่วง

 

 • 8) อายุที่เพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น การเจริญของผมจะช้าลง การป้องกันผมร่วงจากภาวะนี้ค่อนข้างยาก แต่สิ่งที่จะพอช่วยได้คือ หลีกเลี่ยงสาเหตุอื่น ๆ ที่จะทำให้ผมร่วงมากขึ้นไปอีก เช่น ใช้แชมพูอ่อน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ผม รับประทานอาหารให้ครบหมู่ และออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ก็จะไม่เป็นการซ้ำเติมให้เส้นผมหลุดร่วงมากขึ้น

 

ขอขอบคุณ “บ้านสายไหม”

…Pantip

“Saw Palmetto Thailand” 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013

วงจรชีวิตของเส้นผม

เส้นผมมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง 2-6 ปีโดยประมาณ และส่วนใหญ่ผมจะยาวประมาณ 1/2 นิ้ว ต่อเดือน

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 90 % ของปริมาณเส้นผมบนหนังศีรษะจะอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต และ 10% อยู่ในระยะพัก ผมในระยะพักจะไม่เจริญเติบโตต่ออีก

หลังจากนั้น 2 – 3 เดือนก็จะร่วงหลุดไป และมีผมสั้นใหม่เจริญขึ้นมาแทน

เส้นผมมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง 2-6 ปีโดยประมาณ และส่วนใหญ่ผมจะยาวประมาณ 1/2 นิ้ว ต่อเดือน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 90 % ของปริมาณเส้นผมบนหนังศีรษะจะอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต และ 10% อยู่ในระยะพัก ผมในระยะพักจะไม่เจริญเติบโตต่ออีก หลังจากนั้น 2 – 3 เดือนก็จะร่วงหลุดไป และมีผมสั้นใหม่เจริญขึ้นมาแทน

 

การเจริญเติบโตของเส้นผมนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

1. อนาเจน (Anagen) หรือระยะงอก เป็นช่วงที่เซลล์รากผมมีการแบ่งตัวให้ผมงอกขึ้นมาหรือช่วงที่ผมเจริญเติบโตนั่นเอง ระยะนี้จะมีอายุราว 3 ปี แต่บางคนก็อาจมีช่วงอะนาเจนยาวถึง 7 ปี อย่างเช่น คนอินเดียวที่สามารถไว้ผมได้ยาวมาก ผมบนศีรษะของเราจะอยู่ในระยะนี้ราว 80% และมีอายุแตกต่างกัน ทำให้เส้นผมทยอยกันร่วง ไม่ได้ร่วงทีละพร้อมๆกัน

2. คาตาเจน (Catagen) หรือระยะพัก เป็นช่วงต่อจากระยะอะนาเจน เป็นระยะที่ผมหยุดงอก เส้นผมขาดอาหารมาเลี้ยง มีระยะเวลานานประมาณ 1 สัปดาห์

3. เทโลเจน (Telogen) หรือระยะที่ผมหลุดร่วง รากผมฝ่อเต็มที่ แค่ดึงหรือหวีเบาๆ ก็หลุดร่วงได้ ระยะนี้อาจกินเวลานาน 3-4 เดือน

 

เส้นผมที่งอกขึ้นมาแล้วนั้นก็คล้ายกับเล็บและงาช้าง คือ เป็นส่วนที่มีมีชีวิตเพราะไม่มีเซลล์ การบำรุงเส้นผมที่แห้งเสียด้วยการอบไอน้ำหรือใช้ทรีตเม้นต์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคน นับเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาแต่เพียงเบื้องต้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ส่งผลถึงเส้นผมที่จะงอกมาใหม่แต่อย่างใด ถ้าหากเส้นผมมีปัญหาเปราะบางมากจากการใช้สารเคมี
วิธีง่ายๆก็คือหยุดการใช้เคมีรุนแรงกับเส้นผม งดการดัด ทำสีผม และการยืดไว้ชั่วคราว แต่ถ้าใครอยากจะบำรุงเส้นผมที่งอกใหม่โดยตรง แนะนำให้ใช้ทรีตเม้นต์ซึ่งนำเลเซอร์มาใช้เพื่อที่จะผลักวิตามินให้ลงลึกถึงรากผมโดยตรง ซึ่งก็คล้ายกับการผลักวิตามินสู่ผิวหน้า เลเซอร์ที่ใช้กับเส้นผมนี้ยังช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วย และเป็นการรักษาที่ช่วยให้เส้นผมที่ขึ้นมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิม

Mr.Hair Man 

Thanks : Business Owner Magazine V.12 2012

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2013

สาเหตุของผมร่วง…กับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาสระผม

Saw Palmetto Thailand

สาเหตุผมร่วงแบ่งเคสอย่างหลักๆนะครับ

 • เกิดจากการทำผม หรือ แชมพูที่ระคายเคือง (ศีรษะของคนเราเวลาเกิดอาการแพ้ ไม่เหมือนผิวหน้าที่รักษาเดือนสองเดือนก็หาย กว่ารากผมจะกลับมาดีเหมือนเดิม อาจใช้เวลาเป็นปีครับ)
 • เชื้อรา

 • สภาพหนังศีรษะมัน
 • ความเครียด
 • กรรมพันธุ์

หากสาเหตุเกิดจาก 3 ข้อแรกแชมพูจะช่วยได้ครับ ส่วนเรื่องความเครียดไม่ขอพูดถึงนะครับ

ถ้าเป็นข้อสุดท้ายจำเป็นต้องทานยาลดฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว  เช่น minoxidil ซึ่งจำเป็นต้องทานทุกวัน มีผลข้างเคียง คือขนในส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะขึ้นเพิ่มด้วย (ไม่เยอะหรอก ดีกว่าหัวล้านนะ) 

แนะนำวิธีดูแลหนังศีรษะ คือ

– ใช้แชมพูที่ไม่มีสารตกค้าง ค่า ph เป็นกลาง พวกที่สระได้บ่อยตามต้องการอ่ะครับ ใช้แล้วจะรู้เอง หัวเบาๆไม่มีอะไรค้างคาให้เหนอะหนะ เวลานวดผมก็ชโลมครีมนวดเพียงกลางเส้นผม อย่าให้ถูกหนังศีรษะ จะช่วยให้ไม่ระคายเคือง และเส้นผมไม่ลีบเล็ก

– ไม่อบไอน้ำเด็ดขาด คนที่ผมร่วงรากผมจะอ่อนแอกว่าคนทั่วไปครับ

– รับประทานพวก ไบโอติน(Biotin), สังกะสี(Zinc), วิตามินบี5(B5) ซึ่งทั้งสามตัวเกี่ยวข้องกับเส้นผมโดยตรงครับ

– ค้นหาแชมพูที่เข้ากับสภาพหนังศีรษะเรา ซึ่งสามารถควบคุมความมันได้ ลดอาการระคายเคือง และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ใดๆ เช่า หัวเป็นสิว หนังศีรษะคัน ถลอกเป็นรังแค เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ไม่มีแชมพูใดๆที่รักษาผมร่วงได้ตรงกับต้นเหตุของปัญหา มันทำได้เพียงลดการระคายเคือง ช่วยบำรุง และปรับสภาพความสมดุลย์บนศีรษะเท่านั้นครับ  
 

ขอบคุณครับ
Mr.Hair Man
Saw Palmetto Thailand

ร้อนนี้…ระวังผมร่วงกันหน่อยนะครับพี่น้องชาวไทย !!!

ภาวะโลกที่ร้อนขึ้นส่งผลให้เส้นผมหลุดร่วงเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลกระทบทางอ้อมของอาการผมร่วงที่เกิดจากภาวะโลกที่ร้อนขึ้น”

 

…โดยภาวะเส้นผมหลุดร่วงมากผิดปรกติในฤดูร้อนนั้น มีที่มาจากภาวะโลกร้อน กับอุณภูมิที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ต่อมไขมันทำงานมากกว่าปกติ และนั่นคือ สาเหตุใหญ่ๆของปัญหาผมร่วงที่มาพร้อมกับอากาศร้อนนั่นเอง…

ในสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้นในปัจจุบัน บวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น เกิดสภาวะโลกร้อน โดยอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนี้ส่งผลต่อสภาวะเส้นผม และหนังศีรษะโดยตรง…โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเส้นผมอยู่แล้ว

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศร้อนขึ้นส่งผลทำให้ต่อมไขมันทำงานหนักมากขึ้น การเผาผลาญของไขมันเกิดขึ้นได้รวดเร็ว  โดยไขมันจากต่อมไขมันก็จะถูกผลิต และขับออกมาภายนอกมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งไขมันที่ร่างกายของเราขจัดออกมา เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว คือสามารถย่อยสลายโดยแบคทีเรียในบรรยากาศต่อไปอีกได้

อากาศร้อน “ผมร่วง” ควรทำไง???

ผู้ที่มีหนังศีรษะมันอยู่แล้ว หรือผมมันควรหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไขมันอุดตันรูขุมขนที่เป็นทางเดินของเส้นผม และป้องกันไม่ให้ไขมันส่วนเกินตกค้างจนเกิดการเน่าเสียที่รูขุมขน ซึ่งจะมีผลให้ผมหลุดร่วงง่ายขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราชั้นดี ที่อาจจะนำไปสู่รังแคได้

นอกจากต่อมไขมันทำงานหนักแล้ว (ผลิตไขมัน และขับออกมาภายนอกมากขึ้น) ยังมีผลต่อกระบวนการขับเหงื่อออกจากร่างกายด้วย เมื่ออากาศร้อนขึ้นเหงื่อก็จะมากขึ้นตาม

 

ยิ่งทำกิจกรรมมากเท่าใดปริมาณเหงื่อก็จะมากขึ้นตาม และในเหงื่อก็จะมีสารที่เป็นของเสียต่างๆที่ถูกขับออกมาผ่านทางรูขุมขนของผิวหนัง ซึ่งรวมถึงผิวหนังศีรษะด้วย ในเหงื่อจะมีทั้งเกลือ และยูริค ซึ่งเป็นกรดอ่อนๆถ้ามีปริมาณมากๆ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเส้นผมอย่างแน่นอน โดยเกลือ และยูริคจะทำให้เส้นผมหลุดร่วงง่ายขึ้น

 

วิธีป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาผมร่วงในหน้าร้อน

–          ไม่ควรใส่หมวกที่อับชื้นไม่มีรูระบายอากาศพอ

–          ควรหลีกเลี่ยงในที่แดดจัดๆ ไม่ควรอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะผู้ที่ผมบางอยู่แล้วไปถึงผู้ที่ศีรษะล้าน ควรหลีกเลี่ยงแดดแรงๆ เพราะในแดดจัดมีรังสียูวีหรือรังสีอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งทำอันตรายผิวหนังศีรษะได้ อาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ในอนาคต แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือรังสีจะเข้าไปทำอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเส้นผมในระยะยาวได้

–          การทำความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นผมอยู่แล้ว ควรเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสม และแชมพูนั้นควรมีฤทธิ์อ่อนๆแต่ก็ควรจะล้างคราบไขมันได้เป็นอย่างดี ไม่ควรให้คราบไขมันติดค้างหนังศีรษะในปริมาณที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้แชมพูที่มีฤทธิ์รุนแรง แต่ถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถใช้แชมพูทั่วๆไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆติดตามมา

โลกร้อนขึ้น ทำให้เกิดอาการคันศีรษะระคายเคืองบ่อยๆ

โดยเฉพาะช่วงที่เหงื่อออกมาก อาการคันหรือระคายเคืองดังกล่าวมาจากแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ในชั้นของไขมันที่มีอยู่ทั่วไปตามชั้นของผิวหนังศีรษะ ซึ่งอาการคันดังกล่าวอาจจะเป็นบางช่วงบางเวลา และส่วนมากก็จะไม่พ้นการลงมือเกาที่รุนแรง ผลที่ติดตามมาให้เห็นก็คือ ผมร่วงติดมือออกมามากขึ้น ดูผลกระทบจากโลกร้อนขึ้น

ดังนั้นผู้ที่มีเหงื่อมากและไขมันมากจึงควรหมั่นทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะบ่อยๆอย่าปล่อยให้เส้นผมและหนังศีรษะเน่าเสียข้ามวันข้ามคืน เพราะจะส่งผลให้รากผมเน่าไปด้วย

 

 

สุดท้ายนี้…”ภาวะโลกร้อนเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่สรีระร่างกาย และเส้นผม…เราสามารถดูแลได้ตลอดเวลา” ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จึงควรหมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพ และเส้นผมของตนเองกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนๆ เพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดี จะได้ดกดำอยู่คู่กับเราไปตราบนานแสนนาน…สาธุ

Mr.Hair Man

Saw Palmetto Thailand

Biotin (ไบโอติน) – การขาดไบโอตินเป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วง

biotin


Biotin
คืออะไร ?

 

ไบโอติน หรือที่รู้จักกันในชื่อวิตามินเอช (H) หรือ วิตามินบี 7 (B7) เป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่วิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำ

ซึ่งไบโอตินเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เส้นผม, เล็บ และผิวหนังมีสุขภาพดี อีกทั้งมีส่วนสำคัญช่วยระบบในการเผาผลาญอาหารจำพวกแป้ง (carbohydrate) และไขมันในร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Biotin structure

Biotin (B7)

ไบโอติน แหล่งสารอาหารธรรมชาติ

 

โดยปกติมนุษย์เราได้รับไบโอตินจากสารอาหารธรรมชาติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยอาหารที่อุดมไปด้วยไบโอติน ได้แก่ บริวเวอร์ยีสต์ (Brewer’s yeast) นมสด ไข่แดง อาหารจำพวกตับ ตับวัว ตับหมู ไตวัว เนื้อวัว ปลาเนื้อขาว, หอยนางรม, ปลา

น้ำมันปลา นมผึ้ง ข้าวกล้อง ข้าวโพด รำข้าวสาลี ไข่ นม เนย โยเกิร์ต ผักต่างๆโดยเฉพาะดอกกะหล่ำ กะหล่ำปลี เห็ด แครอท กล้วย เป็นต้น

Biotin food

Biotin จากผัก และผลไม้

โดยปริมาณไบโอตินที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นถือว่ามีปริมาณอยู่น้อยมาก เช่น

 

– บริวเวอร์ยีสต์ 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอติน 200 ไมโครกรัม (mcg)

– ตับ 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอติน 100 ไมโครกรัม (mcg)

– ไข่แดง 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอตินเพียงแค่ 50 ไมโครกรัม (mcg)

– ถั่วเหลือง 100 กรัม ให้ไบโอติน 60-70 ไมโครกรัม (mcg)

– ซีเรียล 100 กรัม ให้ไบโอตินไม่ถึง 30 ไมโครกรัม (mcg)

– ผลไม้ และเนื้อสัตว์ยิ่งมีไบโอตินน้อยมาก โดยในผลไม้ หรือสเต๊คเนื้อ 100 กรัมนั้น จะมีไบโอตินเพียงแค่ 0.6-2.3 ไมโครกรัม (mcg) เท่านั้น ดังนั้นในแต่ละวันหากต้องการไบโอตินให้เพียงพอ อาจต้องรับประทานอาหารจำพวกนี้ในปริมาณมากๆ ซึ่งทางออกที่ดีคงหนีไม่พ้นการรับประทานสารสกัดจากวิตามินไบโอตินโดยตรง แน่นอนว่าง่ายและสะดวกกว่า

biotin-foods

ประโยชน์ของไบโอติน

ไบโอติน เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อขบวนการเมตาโบลิซึม หรือการเผาผลาญพลังงานจากทั้งคาร์โบไฮเดรต(แป้ง น้ำตาล) และโปรตีน ซึ่งในแต่ละวันร่างกายคนเราถ้าขาดไบโอตินไป หรือหากได้รับไบโอตินไม่เพียงพอนั้น ขบวนการใช้พลังงานต่างๆ ในร่างกายอาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้ และแน่นอนว่าผลที่ตามมาคือ ภาวะผมร่วง ผมบาง เล็บเปราะ ฉีกขาดง่าย

จากผลการวิจัยพบว่าคนที่ขาดไบโอตินส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาผมหงอกก่อนวัย ผมหลุดร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน เล็บเปราะหักง่าย ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังมีสีเทา หรือแม้แต่อาการอ่อนเพลีย โลหิตจาง และมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งบางครั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ หรืออาจมีอาการซึมเศร้าได้ด้วย

ประโยชน์ของ biotin

การขาดไบโอติน กับภาวะผมร่วง !!

หากขยายความปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมอันเนื่องมาจากภาวะขาดไบโอตินแล้ว ผลที่ตามมานั่นหมายถึง ภาวะผมร่วงมากผิดปกติ อาการหนังศีรษะอักเสบ ผมขาวก่อนวัย ผมขึ้นใหม่ผิดปกติ ผมเปราะ ผมแตกปลาย รังแค รวมไปถึงความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นผม และหนังศีรษะที่อาจเกิดขึ้นได้

biotin ช่วยลดปัญหาผมร่วง

เมื่อร่างกายได้รับไบโอตินอย่างพอเพียง ไบโอตินจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิว ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของการสร้างน้ำตาล, กรดอะมิโน และกรดไขมัน ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างพลังงานระหว่างการออกกำลังกาย หรือการทำกิจวัตรประจำวันใดๆ นอกจากนี้ไบโอตินยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับรากผม หนังศีรษะ เส้นผม เล็บ และความเรียบของผิวหนังอีกด้วย

Biotin ช่วยให้เล็บแข็งแรง

นอกจากการขาดไบโอตินจะมีผลทำให้ผมร่วงแล้ว ยังทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า, อ่อนเพลียเรื้อรัง, อาการชา, น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ซีด และภูมิคุ้มกันลดลง อาการขาดไบโอตินรักษาได้โดยการให้วิตามินเสริม การใช้วิตามินไบโอตินสังเคราะห์นี้จะไม่ได้ผลดีและปลอดภัยเท่ากับ การได้รับวิตามินชนิดนี้จากอาหารสดธรรมชาติ อาจใช้ไบโอตินผสมในแชมพู ครีมนวดผม หรือโลชั่นเพื่อช่วยในการรักษาภาวะผมร่วง การใช้ไบโอตินเสริม ได้ผลดีในการช่วยการรักษาโรคของผิวหนัง ผมและเล็บ ทำให้อาการผมร่วงผื่นแพ้ที่หนังศีรษะ ผมเปราะบางขาดง่าย ผมแตกปลาย รากผมเสียหายดีขึ้นได้จริง

อาการผมร่วง เนื่องจากขาด Biotin

ผู้ที่ควรรับประทานวิตามินไบโอติน ได้แก่
* ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง
* ผู้ที่ดัด ย้อม ยืด โกรกทำสีผม เป็นประจำ ทำให้เกิดปัญหาเส้นผมไม่แข็งแรง หลุดร่วงง่าย
* ผู้ที่มีปัญหาเล็บเปราะ บาง ฉีกขาดง่าย
* ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดไบโอติน เช่น รับประทานยาปฏิชีวนะ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้แบคทีเรียในลำไส้สร้างไบโอตินได้น้อย หรือผู้ที่รับประทานไข่ขาวดิบเป็นประจำ เนื่องจากสารเอวิดิน (Avidin) ในไข่ขาวดิบจะยับยั้งการดูดซึมของไบโอติน

ปริมาณไบโอตินที่ควรรับประทานในแต่ละวัน

ข้อแนะนำสำหรับขนาดการรับประทานไบโอตินในแต่ละวัน

*เพื่อลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม ควรรับประทานวันละ 2,400 ไมโครกรัม (4 เม็ด)
*เพื่อบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานวันละ 1,200 ไมโครกรัม (2 เม็ด)
*เพื่อรักษาอาการเล็บเปราะบาง ฉีกขาดง่ายรับประทานวันละ 2,400-3,600 ไมโครกรัม (4-6 เม็ด)
*เพื่อป้องกันการขาดไบโอตินรับประทานวันละ 600-1200 ไมโครกรัม (1-2 เม็ด)

biotin 600 mcg ingredients

ความปลอดภัยของไบโอติน
การใช้ไบโอตินในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน โดยการฉีดไบโอติน วันละ 5,000-10,000 ไมโครกรัม ซึ่งสูงกว่าขนาดรับประทานของไบโอตินที่ใช้ในการบำรุงเส้นผม และเล็บ ก็ไม่พบผลข้างเคียงแต่อย่างใด เนื่องจากไบโอตินเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ดี จึงไม่เกิดการสะสมในร่างกาย

 

Biotin ชนิดเม็ด

สรุป
โดยสรุปไบโอตินนับเป็นวิตามิน หรืออาหารเสริม(Supplement) ชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการเสริมสุขภาพเส้นผมและเล็บให้แข็งแรง ช่วยบรรเทาอาการผมหลุดร่วง ช่วยไม่ให้ผมหงอกก่อนวัย และช่วยให้ผู้หญิงที่ผมบาง หรือผู้ชายที่ศีรษะล้านมีความหวังใหม่ในการทะนุบำรุงเส้นผมให้มีอายุยืนยาวนานยิ่งขึ้น

ซึ่งไบโอตินจัดว่าเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักเหมือนวิตามินบีหนึ่ง (B1) และบีสอง (B2) ทั้งๆที่ไบโอตินก็มีความจำเป็นต่อกระบวนการใช้พลังงานหรือกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในร่างกาย ทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผม ผิวพรรณ และเล็บ

ประโยชน์ของไบโอตินที่ชัดเจน : ประโยชน์หลักของไบโอตินทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ร่วมกับวิตามินบีตัวอื่นๆในการสังเคราะห์พลังงานสำรองไว้ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งในการสังเคราะห์สร้างไขมัน กลัยโคเจนที่เก็บในกล้ามเนื้ออันเป็นแหล่งสำรองพลังงานของร่างกายในระยะสั้น
อาการขาดไบโอตินที่สังเกตได้ : คือผิวหนังแห้งเป็นขุย ผมร่วง, ผมเปราะบาง, ผิวหนังมีผื่นและติดเชื้อราได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อราแคนดิดา, ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง, มีอาการทางหัวใจ

นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียในลำไส้ ก็สามารถสร้างไบโอตินได้เองบางส่วน แต่ว่าถ้าผมหลุดร่วงจนศีรษะล้านเลี่ยนแล้ว การรับประทานไบโอตินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ และไม่ค่อยเห็นผล ต้องรับประทานยา หรือวิตามินอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วย อาทิเช่น Saw Palmetto, และ Zinc เป็นต้น

Biotin ลดปัญหาผมร่วงได้จริง

ย้ำกันอีกครั้ง!! เนื่องจากไบโอตินเป็นหนึ่งในวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ละลายน้ำได้ดี จึงไม่มีการสะสมใดๆในร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะขับออกมาทางอุจจาระและปัสวะ จึงสามารถรับประทานต่อเนื่องกันได้เป็นเวลานานอย่างปลอดภัยหายห่วงครับ

b complex foods

ท้ายที่สุดนี้ ไม่ว่าเราจะรับประทานวิตามินที่ดีที่สุดแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่ลืมไปเสียมิได้เลย!!! คือเรื่องการรับประทานอาหารที่ดี ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละวัน อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพผิว สุขภาพเส้นผม และเล็บอีกด้วย

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก Saw Palmetto Thailand

Mr.Hair Man

 

คลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์จาก Biotin

 

Biotin 600 mcg

Regro-hair-protective-shampoo

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2012

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2012

มงคล EI900853122TH
จินดา EI534594908TH
วินิช EI900854176TH
ชัยวัฒน์ EI900842116TH
Michel EI900872210TH
ศิริพงศ์ EI90089871TH
ธีรพงษ์ EI900874944TH
ประมุข EI900874958TH
ศิริวรรณ EI900876891TH
ณรงค์ฤทธิ์ EI900876905TH
ภูวนาจ EI166072266TH
นิวัตร์ EI900330275TH
กฤชวัชร EI900330284TH
ปรัชชา EJ248003205TH
อภิชาติ EI900335043TH
เอกพัฒน์ EI900335057TH
พริสร EI900885655TH
จินดา EI900338566TH
หฤษฎ์ EI901219790TH
ปิยากร EI901219790TH
วชิรศักดิ์ EI901228933TH
ถิรวุฒิ EI900303831TH
ชูชาติ EI900303859TH
สุพรรณ EI900303862TH
ราชศักดิ์ EI900303845TH
พิชศุต EI901297505TH
ชยพล EI901297491TH
สุขเกษม EI901232181TH
บุญส่ง EI901232178TH
พิชิตพงษ์ EI901267747TH
ธนาวิทย์ EI901267755TH
ว่าที่รท.ยรรยง EI901267764TH
เมทินี EI901267778TH
เอกภพ EI901234559TH
ศิริวัฒน์ EI900203665TH
ศุภกร EI900203674TH
สายัณห์ EI900222700TH
Kim EI900227653TH
บุญเลิศ EI900227640TH
ดนุกุล EI900228883TH
มิลิน EI900700152TH
ธนัท EI900700166TH
การันต์ EI900700170TH
Michel Woodhams EI900296659TH
ภูวนาจ EI900706305TH
พิชิตพงษ์ EI900755880TH
อานนท์ EI900732416TH
ธีรพงษ์ EI900732420TH
หฤษฎ์ EI900778497TH
วรรณวุฒิ EI900778483TH
ชนัญ EI900716055TH
ปรีชา EI900716064TH
จิรัฎฐ์ EI900766012TH
สันต์สิริ EI900781876TH
เสาวนีย์ EI900781880TH
เอกภูมิ EI900775725TH
พริสร EI900775734TH
ญาณกวี EI900744388TH
วชิรศักดิ์ EI900742285TH
นิธิศ EI899600512TH
ธนัท EI899616628TH
ภานุมาศ EI900791065TH
ศุภกร EI900906284TH
ชูชาติ EI900906275TH
พัฒนพงศ์ EI899618898TH
สันติสุข EI899669461TH
ดนุกุล EI899669458TH
สุวัจ EI536076322TH
ณัฐวัตร EI536076336TH
บุศรินทร์ EI536076340TH
กฤษฎา EI563076353TH
เฉลิมพล EI899682675TH
นิจจารีย์ EI536078782TH
ศิริวัฒก์ EI536081251TH
ปรัชญา EI536081265TH
เศรษฐา EI536081923TH
ศาศวัต EI899706439TH
ภูวนาท EI899706442TH
วศล EI536085050TH
มิลิน EI899981507TH
สุขเกษม EI899981498TH
ณัฐวัตร EI899749394TH
วศิน EI899749403TH
โพธิ์สิทธิ์ EI899643950TH
สราภรณ์ EI899643963TH
นพดล EI536088997TH
อภินันทกานต์ EI899733434TH
เอกภูมิ EI899733425TH
สัญญา EI899759520TH
พริสร EI899759533TH
วรพล EI899735585TH
สันติสุข EI899735599TH
ณัฐปภัสร์ EI899651766TH
บุรินทร์ EI901808694TH
พัฒนพงศ์ EI901818127TH
วิทยา EI536096295TH
สุพรรณ EI536096300TH
จิรพงษ์ EI901820987TH
นิธิศ EJ500973994TH
นิจจารีย์ EI901820995TH
สายยัณห์ EI901821007TH
เพิ่มพล EJ500974005TH
เฉลิมพล EI901847225TH
บุศรินทร์ EI901848676TH
ปิยเทพ EI536097319TH
สุรพงษ์ EI899776576TH
ณัฐวัตร EI899776580TH
อาคม EI899776593TH
สันชัย EI899776602TH
ศรัณย์ภัทร EI901850326TH
วันชัย EI901850330TH
สันต์สิริ EI89976902TH
ธนัท EI901828725TH
มนตรี EI899770202TH
อนิวัฒน์ EI899770216TH
รุ่งศักดิ์ EI899770220TH
วศล EI901882862TH
ศรัล EI901855337TH
พิชิตพงษ์ EI901834796TH
ชนัญ EI901839569TH
สรศักย์ EI901839572TH
นพดล EI901839586TH
มิลิน EI901839590TH
ธนกาญจน์ EI899201594TH
วศิน EI901866096TH
ดนุกุล EI899203065TH
วศิน EI899203079TH
การันต์ EI899203082TH
สันติสุข EI899203096TH
ณัฐวัตร EI899218294TH
สัญญา EI899218303TH
จิรายุ EI899218317TH
พงศ์ EI901875005TH
ชูชาติ EI901874971TH
วราวุฒิ EI901874985TH
จเร EI900016107TH
พลวัช EI900016115TH
นิธิโรจน์ EI900005775TH
ธีรพงษ์ EI900005784TH
วรรณวุฒิ EI900007136TH
พัลลภ EI900007140TH
อาศรม EI900007153TH
วรินทร EI900008750TH
สราภรณ์ EI900008763TH
อภิชิต EI900008777TH
เฉลิมพล EI900033445TH
สุขุม EI900033431TH
ตฤณ EI900062279TH
ปภาวิน EI900062282TH
รองรัตน์ EI900062296TH
สุรชาติ EI900063708TH
มาโนต EI900012992TH
เฉลิมชัย EI900013009TH
เพิ่มพล EI900013012TH
โพธิ์สิทธิ์ EI900013026TH
สุรศักดิ์ EI900045797TH
นพชนสรณ์ EI900045806TH
สุฤากฤธิ์ EI900074820TH
ศิริวัฒก์ EI900084552TH
มนตรี EI900084566TH
ธีร์วศิษฐ์ EI900084570TH
วรสิทธิ์ EI900084583TH
กวิน EI900096887TH
เอกภพ EI900096873TH
ศรัล EI900052696TH
อาทิตย์ EI900052705TH
มานพ EI898524151TH
ทยากร EI898513128TH
วรัญญา EI898524908TH
มิลิน EI898536897TH
วศล EI898536906TH
สุขเกษม EI898527161TH
ธนัท EI898527175TH
สมยศ EI898527189TH
นิจจารีย์ EI898527192TH
ณัฐพงศ์ EI898527201TH
พงษ์ธร EI900095507TH
พริสร EI900095515TH
สมภพ EI900095590TH
นิธิศ EI900095609TH
ประเวศน์ EI900095612TH
พัฒนพงศ์ EI900095626TH
ภานุวัฒน์ EI898561891TH
จตุพล EI898561905TH
จินดา EI898563075TH
สรศักย์ EI898563084TH
ภัคณัฐ EI900058708TH
สุคม EI900058711TH
เศรษฐา EI898566179TH
ปรัชญา EI898569612TH
ธนัท EI898594299TH
ลิขิต EI898594308TH
เฉลิมพล EI898594311TH
ชัยวัฒน์ EI898572333TH
สุพรรณ EI898192485TH
สุรพงษ์ EI898192499TH
ทรัพยสิทธิ EI898192508TH
กวิน EI898192511TH
ชนัญ EI898192525TH
วิชญ์ EI898582596TH
วรงกรณ์ EI898582605TH
จเร EI898582619TH
สมยศ EI898582622TH
วัชระ EI898582636TH
มานพ EI898582640TH
สกล EI898582653TH
มนตรี EI898582667TH
พิชิตพงษ์ EI898582675TH
ภูริต EI898582684TH
สันต์สิริ EI898582698TH
ปริญญ์ EI898193429TH
ภานุวัฒน์ EI898193432TH
อาศรม EI898193446TH
วิศาล EI898193450TH
นพดล EI898193463TH
มาโนต EI898181893TH
สุขุม EI898181916TH
จินดา EI898181902TH
สัญญา EI898181920TH
สุฤากฤธิ์ EI898181933TH
สุรีย์ EI898182580TH
ภูวนาจ EI898182593TH
ภคพล EI898182602TH
พีรวุธ EI898182616TH
อาทิตย์ EI898182620TH
เฉลิมชัย EI898195787TH
พรหมศร EI898195795TH
พาณี EI898195800TH
เฉลิมพล EI898195813TH
สาริตา EI898195827TH
นิธิโรจน์ EI898195835TH
ธนัท EI898195844TH
อารักษ์ EI898195858TH
สุทธิพงศ์ EI898116002TH
สายยัณห์ EI898244015TH
ภวัต EI898244770TH
ปรีชา EI898229667TH
วศิน EI898229675TH
จตุพล EI898248618TH
มงคล EI898248621TH
วิทวัส EI898236040TH
ศิริ EI898236053TH
ทยิดา EI898264995TH
สัณหวิชญ์ EI898265001TH
ไชยโรจน์ EI898252263TH
มิลิน EI898252277TH
พิชศุต EI898268039TH
สรศักย์ EI898268042TH
พงษ์ธร EI898240764TH
สุฑีราวัฒน์ EI898240778TH
ประยูร EI898241929TH
อำพล EI898241932TH
สุรชาติ EI900406385TH
สันชัย EI900406411TH
ชาตรี EI900406408TH
อมรินทร์ EI900406371TH
หน่อง EI900406399TH
พงศ์ EI901556050TH
ชนากานต์ EI901556063TH
เศรษฐา EI901556063TH
นิจจารีย์ EI901004445TH
ธนพร EI901570723TH
กวิน EI901570737TH
—————————
ธนัท EJ795008213TH
มานพ EJ795008227TH
พชร EJ795008235TH
สราวุธ EJ795008244TH
มนตรี EJ795008258TH
กวิน EJ795008261TH
สิริกานต์ EJ795008275TH
ธนพร EJ795008289TH
อารักษ์ EJ795008292TH
ณัฐพงศ์ EJ795008301TH
ปิยเทพ EJ795008315TH
กรรณิการ์ EJ795008329TH
ทยากร EJ795008332TH
ธนเกียรติ EJ795008346TH
ทรัพยสิทธิ EJ795008350TH
เพิ่มพล EJ795008363TH
อุทัยวรรณ EJ795010194TH
สุรเชษฐ์ EJ795010203TH
วศิน EJ795010217TH
สุรศักดิ์ EJ795010225TH
อาทิตย์ EJ795010234TH
มาโนต EJ773173862TH
ชวลิต EJ773173876TH
จตุพล EJ773173880TH
——–
สัณหวิชญ์ EJ773173893TH
สัจจา EI901580601TH
อภินันท์ EI901580615TH
วรรณวุฒิ EI901580629TH
จิรายุ EI901580632TH
พาณี EI901580646TH
นิติยาภรณ์ EI901580650TH
ณรงค์ชัย EI901580663TH
ปิยบุตร EI901580677TH
อภิชิต EI901580685TH
——–
สุฤากฤษธิ์ EJ773188310TH
วรศักดิ์ EJ773188323TH
——–
วัชรพล EJ847314879TH
ศุภกร EJ847314882TH
ธนัท EJ847314896TH
ชาคริต EJ847314905TH
พิชิตพงษ์ EJ847314919TH
มิลิน EJ847314922TH
มนัส EJ847314936TH
——–
ศรัณย์ภัทร EJ773184321TH
พจอ.สรศักย์ EJ773184335TH
กิตติ EJ773184349TH
———
ประนอม EJ847345726TH
พงศ์ธร EJ847345730TH
———
สุภัทรดิส EJ847330545TH
ธีร์วศิษฐ์ EJ847330559TH
ธีรเดช EJ847330562TH
———
ภคพล EJ847364040TH
พิเชษฐ EJ847364053TH
รท.ยรรยง EJ847364067TH
จิรศักดิ์ EJ847364075TH
ไพฑูรย์ EJ847354538TH
วรงกรณ์ EJ847354541TH
ธนาวิทย์ EJ847354555TH
กฤษฎา EJ847354569TH
——–
วศล EJ847365782TH
อรสา EJ847365796TH
เจษฎาพร EJ847365805TH
ธนพร EJ847365819TH
รตต.วัชระ EJ847365822TH
——-
นิธิโรจน์ EJ847357106TH
สุรพงษ์ EJ847357110TH

Saw Palmetto ช่วยฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ บรรเทาอาการปัสสาวะติดขัด ลดความถี่ที่ต้องตื่นปัสสาวะกลางดึกได้

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า
Saw Palmetto

Saw Palmetto (ซอว์ พาลเมตโต)

 • สารสำคัญที่สกัดจากผล Saw Palmetto มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อ testosterone (เทสโทสเทอโรน) ส่งผลให้เนื้อเยื่อต่อมลูกหมากลดการสะสมของฮอร์โมนตัวนี้ลง
 • หากฮอร์โมน DHT (di-hydro-testosteroneหรือ “ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน” มีมากเกินไป จะสามารถกระตุ้นต่อมลูกหมาก (Prostate?gland) ให้เจริญเติบโตผิดปกติมีผลต่อทางเดินปัสสาวะและ การไหลของปัสสาวะ
 • Saw Palmetto ยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 • การผลงานวิจัยหลายแขนงแสดงให้เห็นว่าสารสกัด Saw Palmetto สามารถบรรเทาอาการของต่อมลูกหมากโตได้หลายประการ เช่น ลดความถี่ที่ต้องตื่นขึ้นกลางดึกเพื่อไปปัสสาวะ และช่วยบรรเทาอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก
 • มีรายงานผลสังเกตฤทธิ์ของ Saw Palmetto โดยแพทย์พบว่า สมุนไพรตัวนี้ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy) มีอาการดีขึ้นจริง

 

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy)
ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy)

***ข้อควรระวัง***ในชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการรักษาเองด้วย Saw Palmetto เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแยกโรคว่าไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม…

Saw Palmetto help Prostate

 

โรคต่อมลูกหมากโตมีอาการอย่างไร

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมี 2 ระยะคือ

ระยะแรก จะมีอาการปัสสาวะบ่อย จากที่เคยลุกขึ้นปัสสาวะในตอนกลางคืน 1-2 ครั้ง หรือไม่ลุกเลย จะลุกขึ้นบ่อย 3-4 ครั้งขึ้นไปจนรบกวนการนอนหลับ ในเวลากลางวันก็มีอาการปัสสาวะบ่อยแต่คนไข้จะปรับตัวได้จนไม่รู้สึก

ระยะที่สอง ต่อมาจะรู้สึกว่าปัสสาวะนานกว่าจะออก ต้องเบ่งบางครั้งต้องรอ 1-2 นาทีจึงจะออกและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ปัสสาวะไม่พุ่ง แทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าก็พุ่งน้อยลง พอปัสสาวะเสร็จยังมีหยดออกมาอีก ในที่สุดจะปัสสาวะไม่ออกเลยคนไข้มักจะมาหาหมอด้วยอาการปัสสาวะไม่ออกเลย ปัสสาวะแน่นท้องต้องใช้วิธีสวนออกให้ และให้การรักษาต่อไป

Prostate

 

โรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไร

ในกระเพาะปัสสาวะปกติมีปัสสาวะประมาณ 400-500 มิลลิลิตร ถ้าปัสสาวะไม่หมดมีปัสสาวะค้างอยู่อย่างที่หนึ่งคือ ทำให้เกิดการตกตะกอน และเป็นนิ่วได้ อย่างที่สองคือเกิดการติดเชื้อขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาเลยก็อาจมีผลต่อไต

รูปแสดงต่อมลูกหมาก
รูปแสดงต่อมลูกหมาก

สรุป:

ข้อดีหลักๆของ Saw Palmetto คือ ช่วยลด DHT ที่มีมากเกินไปอันเป็นผลให้ต่อมลูกหมากเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งมีผลต่อทางเดินปัสสาวะ และ การไหลของปัสสาวะโดยตรง?ช่วยขับปัสสาวะ ฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ลดอาการบวมของต่อมลูกหมาก และที่สำคัญลดปัญหาต่อมลูกหมากโตผิดปกติได้จริง

 

จุดใหญ่คือคนที่อายุมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมากเป็นน้อย วิธีปฏิบัติตัวคือ

1. หลักเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะ ก่อนนอนอย่าดื่มน้ำมาก?และให้ปัสสาวะก่อนเข้านอน เพราะกลางคืนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นบ่อย กลางวันไปไหนก็อย่ากลั้นปัสสาวะ ปวดแล้วก็ควรจะปัสสาวะ เพราะกลั้นแล้วจะทำให้เป็นมากขึ้น

2. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะ

3. อย่านั่งจักรยานหรือทำอะไรที่สะเทือนต่อมลูกหมาก?เพราะจะทำให้ปัสสาวะไม่ออก

4. ถ้าเป็นไปได้ควรมีการร่วมเพศบ้าง เวลามีน้ำเชื้อออกมาบ้างจะทำให้ต่อมลูกหมากไม่บวม

Prostate Gland

แนะนำว่าผู้ชายที่มีอายุเกิน 40 ปีทุกคนควรไปตรวจหาต่อมลูกหมากปีละครั้ง และปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการปัสสาวะผิดปกติ เพื่อป้องกันการดำเนินไปของโรค และช่วยลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วยครับผม

ต่อมลูกหมาก Men

นอกจากนี้ Saw Palmetto ยังช่วยลด DHT อันเป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วง ผมบาง ช่วยให้ต่อมไขมันบนหนังศีรษะลดการทำงานลง ขยายโพรงผมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หยุดปัญหาผมร่วง สร้างความแข็งแรงให้กับราก และเส้นผม และช่วยลดความมันบนหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ….

ด้วยความปรารถนาดีจาก…Mr. Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012

 

คลิป Video วิธีปลูกผม แบบไม่ต้องผ่าตัด

 

ภาพคลิปวิดีโอนี้อาจดูแล้วสยองๆหน่อยนะครับ…เพราะนี่คือวิธีการรักษาแบบที่เรียกว่า “การปลูกถ่ายเส้นผม” ซึ่งปัจจุบันยังคงราคาแพงมาก คิดราคาต่อหน่วยเป็น “กราฟ” ถือเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่ง ที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

แถมหลังการปลูกถ่ายเสร็จ ยังคงต้องรับประทานยาต่อไปเรื่อยๆ……เห็นอย่างนี้แล้ว ชาว Saw Palmetto Thailand อย่าปล่อยให้ปัญหาผมร่วงลุกลามจนเกินเยียวยาเลยนะครับ รักษาวันนี้!! ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้…ด้วยความปรารถนาดีจาก Saw Palmetto Thailand

By Mr.Hair Man

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ !!!

หันมาดื่มน้ำกันเยอะๆเถอะครับพี่น้อง!

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน
ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน

 

น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม อีกทั้งยังช่วยบำรุงรักษาสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงอีกด้วยดังนั้น…ทางออกที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วง….คือ

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วเป็นประจำ ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นของการรักษาผมร่วง ผมบาง ที่ไม่ควรมองข้าม….

นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้ระบบการระบายของเน่าเสียออกจากร่างกายเป็นไปอย่างอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย

ปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวัน

 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว ตอนตื่นเช้า และดื่มอีกหนึ่งแก้ว ก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที
 • ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว 1 ชั่วโมง ก่อนออกกำลังก่าย

หากการรับประทานอาหารต่อวันคิดเป็นอัตราส่วน 0.5 อย่างน้อยเราควรจะดื่มน้ำให้ได้มากถึง 2.5 เมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร นั่นหมายถึงต้องดื่มน้ำให้ได้มากถึง 5 เท่าของปริมาณอาหารนั่นเอง

Content By

….Mr. Hair Man

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://sawpalmettohairlosshq.com/

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2012

“ขิง” แก้ผมร่วงได้

"ขิง" แก้ผมร่วงได้
“ขิง” แก้ผมร่วงได้

 

ขิง” สมุนไพรไทยที่อุดมไปด้วยประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ใช้ในการปรุงอาหาร หรือน้ำขิงสามารถช่วยไล่ลม บรรเทาอาการท้องอึดได้ และนอกเหนือจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่า ขิง ยังสามารถแก้ปัญหาผมร่วงได้อีกด้วย

เพียงแค่นำเหง้าขิงขนาด เท่าหัวแม่มือมาอังไฟให้อุ่นจัด แล้วนำไปบดให้ละเอียด จากนั้นก็นำมาทาให้ทั่วหนังศีรษะ น้ำมันในขิงจะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและยังช่วยกระตุ้น ให้เกิดการงอกใหม่ของ เส้นผมอีกด้วย

รู้แบบนี้แล้ว ใครก็ตามที่อยากมีเส้นผมที่หนาและแข็งแรง ลองนำเคล็ดลับดี ๆ ของ ขิง สมุนไพรสารพัดประโยชน์ไปใช้ดู รับรองว่าเส้นผมของคุณจะหนาและแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน

 

ที่มา : นิตยสาร Hair

 

Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!

นอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคหลาย ๆ โรคด้วยกันแล้ว ผลการวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของประเทศอังกฤษระบุว่าการสูบบุหรี่นั้นยังมี ผลเสียต่อเรื่องของเส้นผมด้วยโดยการวิจัยนี้พบว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการร่วงของเส้นผมที่เร็วกว่าคนปกติ ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านหรือผมบางเร็ว


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการสูบบุหรี่ต่อการร่วง ของเส้นผมในผู้ชายชาวเอเชียเปรียบเทียบกับผลของการสูบบุหรี่ต่อการร่วงของผมในผู้ชายชายยุโรป และ อเมริกัน ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการสูบบุหรี่นั้นมีผลต่อการร่วงของเส้นผมจริงๆ ไม่ว่าแม้ในคนที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันก็ตาม

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!


สำหรับการสูบบุหรี่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตัวเร่งทำให้คนแก่กว่าวัย ทั้งยังพบว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบ หน้า ทำให้ผมหงอกก่อนไว และนอกจากนี้แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุสำคัญของโรค หลายๆโรค ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และสร้างความเสียหายต่อระบบหมุนเวียนต่างๆ ภายในร่างกาย

แต่โรคต่างๆ อันเป็นปัญหาที่เกิดจากการสูบบุรี่เหล่านี้ก็ไม่ใคร่ จะสร้างความตระหนักให้กับนักสูบชายโดยทั่วๆไป สักเท่าไหร่นัก!!!!

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!

ต่างจากผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อเรื่องของผมร่วง และหัวล้านซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่รักษาหรือหลบซ่อนไว้ได้ ยากกว่าเรื่องผมหงอกหรือรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ทำให้บรรดาแพทย์ ๆ ทั้งหลายมีความหวังขึ้นมาว่าผลการวิจัยล่าสุดนี้จะเป็นเหตุผลที่จะช่วยโน้มน้าวใจให้นักสูบชายหลายรายตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
โดยปกติแล้วรูปแบบศีรษะล้านในผู้ชายมักถ่ายทอดกันทาง สายพันธุกรรม และมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย แต่เรื่องปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างก็พบว่ามีส่วนทำให้เกิดศีรษะล้านได้ด้วยเช่นกัน

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!

นอกจากนี้ เรื่องปัญหาหัวล้านยังแปรผันกันไปตามเชื้อชาติด้วย ซึ่งพบว่าผู้ชายเอเชียจะมีปัญหาเรื่องหัวล้านน้อยกว่าคนขาว หรือคนทางซีกโลกตะวันตก นั่นจึงยิ่งทำให้เห็นว่าปัญหาผมร่วงไวกว่าปกติในคนสูบบุหรี่ในคนทุกเชื้อชาติได้บอกถึงความผิดปกติ หรือความเสียหายในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเรื่องผมร่วง

ทีมนักวิจัยทีมนี้ทำการศึกษาในผู้ชายชาวไต้หวันจำนวน 740 คน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างนี้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 65 ปีหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งรวมถึงอายุเวลาที่เริ่มมีปัญหาผมบางผมร่วง ประวัติการสูบบุหรี่ ส่วนสูง น้ำหนัก และตัวอย่างเลือด แล้วนักวิจัยวิเคราะห์ผลปรับด้วยปัจจัยที่อาจจะมีผลต่าง ๆ แล้วสามสรุปได้ว่าปัจจัยเรื่องการสูบบุหรี่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำให้ผู้สูบมีปัญหาผมร่วงไวกว่าปกติ

ผมร่วง เพราะสูบบุหรี่จริง!

หลังจากควบคุม ปัจจัยเรื่อง อายุ ประวัติครอบครัวแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างกา รเป็นศีรษะล้านปานกลางถึงมาก กับการสูบบุหรี่จัด หรือ คนที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน 20 มวนต่อวันหรือมากกว่า? น.พ.ลิน ฮุย ซู ผู้นำนักวิจัยจาก โรงพยาบาลฟาร์อีสเทิร์น เมโมเรียล ในประเทศไต้หวันกล่าว

นักวิจัยระบุว่าการสูบบุหรี่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการไหลเวียนโลหิตในระดับจุลภาคซึ่งเป็นการส่งโลหิตไปเลี้ยงส่วนของเซลล์รากผมที่ไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาผมร่วงและศีรษะล้าน ผลการวิจัยล่าสุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านจิตวิทยา The journal Archives of Dermatology

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook

http://www.about-hairloss.com/causes/smoking_and_mpb.php
http://www.surviving-hairloss.com/Smoking_and_Hair_Loss.html

Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012

10 พฤติกรรมลดปัญหาผมร่วง…กับอุปนิสัยบางอย่างที่ไม่ควรมองข้าม

10 พฤติกรรมลดปัญหาผมร่วง...กับอุปนิสัยบางอย่างที่ไม่ควรมองข้าม
10 พฤติกรรมลดปัญหาผมร่วง…กับอุปนิสัยบางอย่างที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะผมเผ้าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ชายเราได้ …เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นเมื่อไหร่ ปัญหาเรื่องผมจึงมักจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่เสมอ และหนึ่งในปัญหาใหญ่ของเส้นผมที่ใครเผชิญอยู่เป็นต้องนั่งกุมขมับ เครียดไปตาม ๆ กัน ก็คือปัญหา “ผมร่วง”… เพราะหากมันมาเยือนเมื่อไหร่ หนุ่มๆก็มีโอกาสจะผมบาง จนเห็นหนังศีรษะได้เลยทีเดียว …วันนี้ Mr.Hair Man มีพฤติกรรมลดปัญหาผมร่วงมาฝากกัน ให้ชาว Saw Palmetto Thailand ได้นำไปใช้เพื่อผมที่แข็งแรง ดกดำ อยู่คู่กับคุณไปนานๆ

 

1. อย่าดึงผม คุณควรหลีกเลี่ยงการดึงผมทั้งในช่วงที่มีผมร่วงและไม่ร่วง เพราะจะเป็นการทำลายโพรงเล็ก ๆ ที่เรียกว่าฟอลลิเคิลใต้หนังศีรษะ จนอาจทำให้เส้นผมใหม่งอกช้า หรืออาจไม่งอกเลยก็เป็นได้

2.อย่าถูหนังศีรษะแรง ทุกครั้งที่คุณใช้ผ้าเช็ดผมซับความชื้นออกจากผมหลังจากสระผมแล้ว ระวังอย่าถูหนังศีรษะแรง เพราะสามารถทำลายฟอลลิเคลใต้หนังศีรษะได้เช่นกัน

3. อย่าสวมวิก สวมหมวกนานๆ ถึงแม้ว่าผู้ชายที่มีปัญหาผมร่วงหลายคน มักมีนิสัยสวมวิก หรือสวมวิกเพื่อปกปิดหนังศีรษะส่วนที่มี่ปัญหา โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง หัวล้าน หัวเถิก …คุณรู้มั้ย ถึงแม้นั่นจะเป็นวิธีง่ายๆก็ตาม!! แต่เมื่อคุณสวมหมวกครอบศีรษะไป มันจะทำให้หนังศีรษะของคุณหายใจไม่ออก เกิดความชื้น และทำให้ผมร่วงได้ง่าย ยิ่งถ้าทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆ อนาคตอาจลุกลามไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะในเวลาต่อมา…(ไม่ได้บอกว่าสวมหมวกไม่ได้นะครับ แต่หลีกเลี่ยงได้ก็จะดี ปล่อยให้ผมได้มีอากาศหายใจบ้าง สวมเฉพาะตอนออกแดดก็พอ นั่นเป็นที่มาของความเชื่อที่คนไม่นิยมใส่หมวกในร่มเพราะกลัวหัวล้าน)

4. ใช้แชมพูไม่ถูกกับผม หลายคนที่ยิ่งสระผม ผมก็ยิ่งร่วง ตรงนี้ขอให้คิดกันก่อนเลยว่า อาจเป็นเพราะแชมพูที่ไม่เหมาะกับเส้นผมคุณนั่นเอง ดังนั้น คุณควรเลือกแชมพูให้ถูกกับเส้นผมของคุณ หากยังไม่รู้จะเลือกอย่างไร ให้ใช้แชมพูอ่อน ๆ หรือเป็นแชมพูใสแทนแชมพูแบบครีมแชมพูดีกว่าครับ พวกแชมพูเด็กหลายยี่ห้อผมว่าโอเคเลย

5. อย่ายืดผม หรือดัดผม เพราะการยืดหรือดัดผมเป็นการใช้สารเคมีรุนแรงกับเส้นผม ยิ่งเมื่อเส้นผมคุณอ่อนแออยู่ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ผมร่วงได้ง่ายขึ้นเลยล่ะ

6. อย่าทำสีผม แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทำสีผมจะมาพร้อมกับเซรั่ม อาหารผมสูตรเข้มข้นก็ตาม แต่ไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็ทำร้ายผมด้วยสารเคมีไปแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า ผลที่ได้ก็อาจไม่ต่างจากการยืดหรือดัดผมอย่างแน่นอน

7. ล้างผมให้นาน โดยเฉพาะหนุ่มผมยาวที่มักใช้คอนดิชันเนอร์ที่มีความลื่น ติดผมล้างออกยาก ควรใช้น้ำล้างออกให้นาน ๆ เลย เพราะหากแชมพูหรือคอนดิชันเนอร์ตกค้างบนเส้นผมแล้ว ก็จะทำให้ผมร่วงได้ง่ายๆ

8. อย่าทานอาหารมันมากเกินไป ประโยคที่ว่า “You are what you eat” ยังคงใช้ได้ดีเสมอ และแน่นอนว่า ถ้าหากคุณทานอาหารที่มันเยิ้มแล้ว มันก็จะทำให้หนังศีรษะและเส้นผมของคุณมันได้เร็วด้วย…บอกลาได้เลยข้าวขาหมูคากิ

9. อย่าให้หนังศีรษะถูกแสงแดดมาก?เพราะถ้าหากหนังศีรษะโดนแดดจัดเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวไหม้ และส่งผลให้ฟอลลิเคิลไม่สามารถผลิตเส้นผมออกมาได้

10. ล้างผมให้สะอาดหลังเล่นน้ำทะเลหรือสระว่ายน้ำ เพราะในน้ำทะเลมีเกลือ และในสระว่ายน้ำก็เต็มไปด้วยคลอรีนที่จะทำให้ผมเสีย และผมร่วงได้ง่าย ดังนั้น อย่าลืมล้างผมให้สะอาดทุกครั้งนะครับ

และนี่ก็คือ 10 วิธีลดปัญหาผมร่วงที่นำมาฝากกัน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้มากเลยทีเดียว ยังไงก็ลองนำไปใช้ดูได้ครับ รับรองว่าแต่ละวิธีเป็นวิธีถนอมผมที่ช่วยคุณได้จริงๆ กับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ควรมองข้าม…สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะมีเส้นผมดกดำกันทุกคนนะครับ

…Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012

ระวังให้ดี! สารเคมีในแชมพูสระผมมีฤทธิ์ทำลายเส้นผมได้มาก

สารซัลเฟตคืออะไร?

Sulfate
Sulfate
Sulfate

ซัลเฟต คือ เกลือของกรดซัลฟิวริก ซึ่งในแชมพูจะมีสารซัลเฟตอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ Sodium lauryl sulphate (SLS) และ Sodium laureth sulphate (SLES) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ความจริงแล้วไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงเหมือนอย่างที่มีคนร่ำลือกันว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ความจริงแล้วมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เป็นสารลดแรงตึงผิว ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากร่างกาย รวมทั้งทำให้เกิดฟองจำนวนมาก

 

Sodium lauryl sulphate (SLS)
Sodium lauryl sulphate (SLS)

 

Sodium laureth sulphate (SLES)
Sodium laureth sulphate (SLES)

 

ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งอย่างที่เขาลือกัน แต่ผู้ใช้แชมพูที่มีสารซัลเฟตผสมอยู่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อหนังศีรษะ ดวงตา และทำให้เส้นผมที่เคยนุ่มชุ่มชื้นกลายเป็นแห้งเสียได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งทำให้สีผมที่คุณไปโกรก ย้อม หรือไฮไลท์มานั้นหลุดออกภายในระยะเวลาไม่นาน

สำหรับครีมนวดผม จะไม่มีซัลเฟตชนิดใดผสมอยู่เลย สังเกตได้ว่าเมื่อใช้ครีมนวดจะไม่มีฟองเหมือนกับเวลาใช้แชมพูเลยสักนิด ดังนั้นในส่วนของครีมนวด ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรมาก แต่ก็ควรเลือกที่เหมาะกับสภาพผมของคุณด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง ๆ มานี้ บริษัทเจ้าของแชมพูส่วนใหญ่ก็เริ่มคำนึงถึงอันตรายของสารซัลเฟตกันมากขึ้น จึงได้หลีกเลี่ยงการใช้ซัลเฟต แล้วเปลี่ยนมาใช้ส่วนผสมอื่นจากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อเส้นผมมาใช้แทน ดังนั้น ก่อนซื้อแชมพูสระผมหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อย่าลืมอ่านส่วนผสมที่ติดอยู่ข้างขวดทุกครั้งว่ามีส่วนประกอบของซัลเฟตผสมอยู่หรือไม่ ถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนจุกจิกไปบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดีของตัวคุณเองนะครับ 🙂

 

Mr.Hair Man…Talk

อ่านแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันด้วยนะครับ อาจเสียเวลาสังเกตสักนิด…เพื่อสุขภาพเส้นผมแข็งแรง ที่อยู่คู่กับเราไปตราบนานแสนนาน….ด้วยความปรารถนาดีจาก

ขอบคุณครับ

ปล. ขอขอบคุณที่มาบทความดีๆจาก Kapook ครับ

http://men.kapook.com/view43402.html

Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2012

ผมร่วง…อย่างไรถึงเรียกว่าผิดปรกติ!!

 

ผมร่วง...อย่างไรถึงเรียกว่าผิดปรกติ!!
ผมร่วง…อย่างไรถึงเรียกว่าผิดปรกติ!!
ผมร่วง….รับมือได้

ความจริง “เส้นผม” ไม่มีชีวิต สังเกตง่ายๆ คือเวลาผมหักเราไม่เจ็บ เพราะผมเป็นเคอราตินชนิดแข็งซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทับถมกันยาวขึ้น เรื่อยๆ ผิดกับ “รากผม” ที่มีชีวิต มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยง คอยสร้างเส้นผมให้ยาวขึ้นเรื่อยๆ การดึงเป็นการทำลายเนื้อเยื่อที่ยึดรากผมให้ฉีกขาด มีเลือดออกและเจ็บในที่สุด

ตามธรรมชาติรากผมจะมีอายุประมาณ 3 ปี ผลิตเคอราตินทับเส้นเก่ายาวขึ้นเดือนละ 1 เซนติเมตร มีบางส่วนทยอยหยุดการเติบโตพร้อมกับเกิดเส้นใหม่งอกขึ้นมา ดันรากเดิมจนร่วงออกไปเองภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยรวมแล้วเส้นผมทั้งศีรษะมีประมาณ 1 แสนเส้น จะร่วงโดยอัตโนมัติวันละ 50-100 เส้น และมีรากแฟบเล็ก

 

อย่างนี้ถึงเรียกว่าผิดปกติ

– จำนวนเส้นผมที่ร่วงมีมากกว่าวันละ 100 เส้น

– ผมร่วงแล้วไม่งอกขึ้นมาใหม่

– งอกขึ้นมาแต่เส้นเล็กลงกว่าเดิม

– ผมร่วงเฉพาะบริเวณ เช่นกลางศีรษะ เป็นรูปตัว M บริเวณหน้าผาก หรือผมร่วงเป็นหย่อมรูปตัว O

 

ลักษณะผมร่วงรูปตัว O กลางศีรษะ
ลักษณะผมร่วงรูปตัว O กลางศีรษะ

 

ลักษณะผมร่วงรูปตัว M บริเวณหน้าผาก หรือหัวเถิก
ลักษณะผมร่วงรูปตัว M บริเวณหน้าผาก หรือหัวเถิก
ลักษณะผมร่วง

1. ผมร่วงทั้งศีรษะ มีหลายสาเหตุได้แก่

โรค Androgenetic alopecia คือ โรคผมร่วงที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ไม่จำเป็นต้องเกิดกับพี่น้องทุกคน แต่บิดาหรือมารดาอาจมีกรรมพันธุ์แฝงอยู่ แล้วถ่ายทอดมายังบุตรได้ โรคนี้มีฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่า di-andro-testrosterone หรือ DHT เป็นตัวกระตุ้นทำให้รากผมฝ่อลง โดยฮอร์โมนนี้ไปจับกับเซลล์รากผม ทำให้เส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่มีขนาดเล็กลง พบได้บ่อยในผู้ชายอายุ 16 ปีขึ้นไป จะมีลักษณะผมบางเป็นรูปตัว M และบางมากขึ้นบริเวณด้านหน้า กลางกระหม่อม สุดท้ายจะเหลือเส้นผมเฉพาะบริเวณด้านข้างและด้านหลัง ในผู้หญิงก็พบเช่นกัน ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปผมจะเริ่มบางบริเวณกลางกระหม่อมและบางมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น วิธีรักษา คือ ใช้ยาปลูกผมและควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

DHT (Di-andro-testrosterone)
DHT (Di-andro-testrosterone)
Androgenetic Alopecia
Androgenetic Alopecia

 

สุขภาพอ่อนแอและเครียด ถ้าร่างกายอ่อนแอ เช่นมีไข้สูง ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว เสียเลือดจากประจำเดือน หลังคลอดบุตร หรือมีเรื่องเครียดเสียใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้เซลล์ร่างกายเดินถอยหลังและหยุดเติบโต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกัน การรักษาง่ายๆ เพียงแค่ทำใจให้สบาย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่เพื่อบำรุงเซลล์ร่างกายให้ฟื้นตัวกลับมาทำงานได้อย่างปกติ

ผมเปียกน้ำ?ขณะผมเปียกน้ำ ผมเกาะกัน หวีฝืดกว่าผมที่แห้ง และทำลายเส้นผมให้แตกหัก จึงควรใช้ครีมนวดผมเคลือบหลังสระ ทำให้หวีง่าย จัดทรงง่าย ลดแรงดึงผม การดูแลอย่างถูกวิธี คือ ไม่ควรหวีผมซ้ำนานๆ เมื่อหวีติดอย่าฝืน ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดถูแรงๆ ขณะผมเปียก ควรใช้หวีห่างหรือปลายเรียบหวีผมแทน

 

2. ผมร่วงเป็นหย่อมๆ?มีหลายสาเหตุได้แก่

โรค Alopecia areata เกิดจากเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติ ทำลายเซลล์รากผมของตนเอง ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ถ้าเป็นรุนแรงอาจร่วงทั้งศีรษะรวมไปถึงขนคิ้วและขนตาด้วย พบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ? การรักษา ควรใช้ยารักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หาย ร่วมกับใช้ยาปลูกผมจากแพทย์

เชื้อรา ราบนหนังศีรษะ ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมได้ มักติดมากับ หวี ผ้าเช็ดผม กรรไกร มีดตัดผมที่ใช้ร่วมกับคนอื่น ควรหมั่นสังเกตตนเองว่าหลังจากนั้นประมาณ 3-4 สัปดาห์มีอาการคันหนังศีรษะ เป็นขุย เส้นผมหักกลางบ้างหรือไม่  การรักษาควรปรึกษาแพทย์และใช้บาฆ่าเชื้อรา

รวบผมแน่นเกินไป การมัดผม รัดผม ทรงหางม้า ถักเปีย ที่ตึงแน่นเกินไปจะมีผลกระทบต่อรากผมได้ เพราะแรงดึงผมทำลายเนื้อเยื่อรอบๆ ที่ยึดรากผม เส้นผมอาจจะไม่ขึ้นอีก หรืออาจงอกเป็นเส้นหงิก งอ เปราะหักง่ายไม่สมบูรณ์ การรักษา คือ ใช้ยาปลูกผม ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

วิธีปกปิดปัญหาผมบาง

วิกผม : วิกผมปกปิดได้ทั่วศีรษะ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ วิกผมแท้สามารถสระ ไดร์ หรือทำสีผมได้เหมือนกับผมธรรมชาติ ใช้ได้นานราคา 10,000 บาทขึ้นไป ส่วนวิกผมเทียมทำจากโมโนไฟเบอร์เลียนแบบธรรมชาติ สวยไม่แพ้กันแต่ราคาถูกกว่าคือเริ่มต้นที่ 1,000 บาท หาซื้อได้ที่ร้านเสริมสวยทั่วไป…(อย่าต้องถึงขั้นนี้เลยนะครับ)

ทอผมเทียม : คล้ายวิกผมแต่สามารถเลือกปิดผมเฉพาะบริเวณที่บางเท่านั้น โดยสั่งตัดจากช่างเสริมสวยผู้ชำนาญราคา 10,000 บาทขึ้นไป

ปลูกถ่ายผม : เป็นวิธีเอาผมคุณคืนมาได้จากการผ่าตัดของแพทย์โดยนำรากผมจากท้ายทอยของตัว เองมาปลูกบนบริเวณผมบาง เพราะผมที่ท้ายทอยสามารถปิดแผลได้แนบเนียน ซึ่งแพทย์สามารถปลูกได้ครั้งละ 300-2,000 กราฟต่อครั้ง? (1 กราฟมี 2-3 เส้นแล้วแต่คน) ราคา 80-120 บาท /กราฟ

ถึงแม้ผมบางไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร แต่ก็ทำให้เสียความมั่นใจไม่ใช่น้อย เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของผมและสนใจดูแลให้มากขึ้น รับรองได้เลยว่าผมสวยสุขภาพดีอยู่กับคุณต่อไปอีกนานแสนนาน

…Mr. Hair Man

[

ขอบคุณข้อมูลจาก (Health & Cuisine)

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012

 

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชายสำหรับท่านชาย สาเหตุหลักๆ ของอาการผมร่วงได้แก่ โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการติดเชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ และการขาดฮอร์โมน หัวล้านก็ดีไปอย่าง (หรือหลายอย่าง) โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง ช่วยคุณประหยัดแชมพู ยาสระผม ครีมนวดผม โทนิคก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผมมาหงอกแซม ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาจัดทรงผม และหวีผมไปทำงาน เวลาลมกรรโชกไม่ต้องกลัวผมยุ่ง สามารถขับรถเปิดหน้าต่างกินลมได้สบาย

แต่ถ้าเลือกได้ ผู้ชายทุกคนไม่มีใครอยากหัวล้าน กระบาลใส

“ปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับผู้ชายวัย 35 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ชายที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ รวมถึงบรรดานักธุรกิจ และคนที่มีสังคมวงกว้าง ต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอ” น.พ.นเรนทร์ มัลโฮตรา อายุรแพทย์ทั่วไปประจำศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

ผมร่วงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลัก ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ปัญหาฮอร์โมน การใช้ยาบางชนิด แพ้ยา การฉายแสง การติดเชื้อรา ซิฟิลิส เอชไอวี งูสวัด ภาวะเลือดจาง ภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติ มัดผมแน่นเกินไป ถักเปียติดหนังศีรษะ และพันธุกรรม

อย่างไรก็ดี สำหรับท่านชาย สาเหตุหลักๆ ของอาการผมร่วงได้แก่ โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการติดเชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ และการขาดฮอร์โมน อย่างไรก็ดี น.พ.นเรนทร์ชี้ว่า ยังมีการร่วงของผมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Male Baldness ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะชายที่อายุมากขึ้นเท่านั้น

อาการผมร่วงที่เกิดขึ้น อายุรแพทย์ด้านสุขภาพชายอธิบายว่า ผมร่วงมีทั้งแบบที่รากผมถูกทำลาย เชื้อโรคทางผิวหนังและเชื้อรามักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายรากผม และแบบรากผมไม่ถูกทำลาย ซึ่งเป็นการร่วงตามธรรมชาติที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่ไม่นานผมจะขึ้นใหม่เพราะยังคงมีรากผมอยู่

“สัญญาณผมร่วงหัวล้านให้สังเกตรอยแสกผมกว้างขึ้น ผมบางช่วงบนของศีรษะ ผมบาง ผมหลุดติดมือมาแม้ดึงเบาๆ นอกจากนี้ ก็จะมีอาการผมร่วงผิดปกติในลักษณะวงกลม หรือวงรี หากเป็นอาการติดเชื้อรา อาจจะมีจุดสีดำบนหนังศีรษะ คัน หนังศีรษะลอกและอักเสบร่วมด้วย” น.พ.นเรนทร์กล่าว

อายุรแพทย์ชี้ว่า การรักษาผมร่วงต้องหาสาเหตุของผมร่วงให้เจอ และแก้ที่ต้นเหตุ โดยจะเริ่มตรวจเช็คระดับฮอร์โมน นำตัวอย่างเส้นผมหรือหนังศีรษะไปตรวจ หากเกิดจากการติดเชื้อก็ต้องปรึกษาและส่งตัวไปยังแพทย์ผิวหนัง หรือหากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็ต้องอาศัยศัลยกรรมตกแต่ง ปลูกผม หรือทายากระตุ้นให้เกิดผมใหม่ขึ้น

ปัญหาของชายหนุ่ม และหนุ่ม (เหลือ) น้อย ไม่ได้มีแค่เรื่องผม สำหรับหนุ่มวัยทอง หรือวัย 35 ปีอัพ นอกจากปัญหาบุคลิกภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ ยังมีเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ หากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาการ “นกเขาไม่ขัน” หรือ “ขันแล้วแต่ไม่จบเพลง” อาจจะต้องนอนคอตก หงุดหงิดด้วยชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย
Sex no drive

ศ.นพ.อภิชาติ กงกะนันท์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า แม้จะมาด้วยอาการ “นกเขาไม่ขัน” แต่เราก็ต้องตรวจสุขภาพองค์รวม เพราะอาจจะมีโรคอื่น หรือสาเหตุของนกเขาไม่ขันแฝงอยู่

“บางรายกระมิดกระเมี้ยนมาปรึกษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เราก็ต้องตรวจร่างกาย และพบว่า ผู้ป่วยรายนี้กินยาแก้ผมร่วง ซึ่งกินมาเกือบปี โดยที่ไม่รู้ว่า ยานี้ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ขณะเดียวกัน บางคนอาจจะมาพบแพทย์ด้วยโรคต่อมลูกหมากโต แต่คุยไปคุยมาพบอาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย” ศ.นพ.อภิชาติ อธิบาย

ผลจากการเก็บข้อมูลสถิติ พบว่า ผู้ชายจะเข้าพบแพทย์น้อยกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน เพราะดูภายนอกแล้วเป็นคนฟิตปั๋ง แต่ใครจะรู้ว่าภายในอาจไม่ดึ๋งดั๋งอย่างที่คิด อาจจะมีโรคร้ายซ่อนอยู่ ไร้อาการแสดงรอวัน “โชว์พาว” ออกมาให้เห็น

“โรคที่พบมากในกลุ่มชาย 40 ปีขึ้นไปนั้น 3 อันดับแรกได้แก่โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษาตัว อย่างไรก็ดีอาการผมร่วง โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือโรคอื่นล้วนแล้วแต่เป็นโรคจากรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับคนว่าเลือกที่จะรักษาหรือไม่ เพราะหากไม่รักษา ก็ไม่ถึงตาย แต่หากรักษา คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวเสริม

เพื่อให้ชายหนุ่ม คงความเป็นหนุ่มแบบมีคุณภาพ น.พ.นเรนทร์แนะว่า ควรเริ่มตรวจเช็คสุขภาพตั้งแต่อายุ 20 ปี เพื่อป้องกันตนเองให้มีสุขภาพดี เป็นชายวัย 40 ปีที่แข็งแรง หากพบอาการผิดปกติก็สามารถแก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที ในขณะที่ชายวัย 35 ปีขึ้นไปนั้น ควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การออกกำลังสมอง ที่ศ.นพ.อภิชาติ แนะว่า ชายวัยทองจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ….

 

สุดท้ายนี้…ทิ้งไว้ให้คิด อยากให้ชาว Saw palmetto Thailand หันมาสนใจสุขภาพกันสักนิดเถอะครับ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผมหนา เซ็กซ์ไม่เสื่อม บอกลาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการทานยารักษาผมร่วงได้เลย ด้วย Saw Palmetto

…Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012

Zinc (สังกะสี)…แก้ปัญหาผมร่วงได้

Zinc แก้ปัญหาผมร่วงได้
Zinc แก้ปัญหาผมร่วงได้

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สังกะสีช่วยป้องกันและรักษาผมร่วงได้ เนื่องจากเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเส้นผม โดยเฉพาะมีส่วนสำคัญต่อการแบ่งเซลล์ผมใหม่ ซ่อมแซมผมที่อ่อนแอให้แข็งแรงมากขึ้น ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมน้ำมันบนหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังมีผลช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนและคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นผม

โดยปกติเส้นผมของคนเราจะมีการหลุดร่วง 50-100 เส้นต่อวัน และมีการงอกขึ้นใหม่ทดแทน แต่หากผมร่วงมากผิดปกติ จนผมบางลงเรื่อยๆ ผมร่วงเรื้อรัง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นศีรษะล้าน ทำให้สูญเสียบุคคลิกและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ การสูญเสียความสมดุลของฮอร์โมน โรคภัยไข้เจ็บ ภาวะโภชนาการ รวมถึงความเครียด และการดูแลเส้นผมที่ไม่ถูกวิธี

ผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วง การบริโภคธาตุสังกะสีจะช่วยให้เส้นผมใหม่งอกขึ้นได้เร็วขึ้น โดยปริมาณที่แนะนำคือ 11 มิลลิกรัมต่อวันภายใน 3-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากมีการบริโภคสังกะสีมากเกินไป ก็จะส่งผลทำให้ผมหลุดร่วงได้เหมือนกัน เพราะสังกะสีจะไปยับยั้งการดูดซึมและการทำงานที่เหมาะสมของธาตุเหล็กในร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กนำไปสู่โรคโลหิตจางซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผมร่วงได้

 

Zinc food
Zinc food

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญหาผมร่วงหรือเริ่มมีอาการเล็กน้อย นักโภชนาการแนะนำให้บริโภคอาหารที่ต้านผมร่วงป้องกันไว้ล่วงหน้า ได้แก่ โปรตีนที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา ไข่และถั่ว ลูกเกดซึ่งอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก ช่วยให้หนังศีรษะมีการไหลเวียนของเลือดดี ผมก็จะไม่ร่วง สำหรับผู้ที่มีปัญหารับประทานน้ำตาลมากไม่ได้อาจเปลี่ยนไปเลือกผักใบเขียว รวมทั้งซีเรียลก็มีธาตุเหล็กสูงควบคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม สตรอเบอรีและมะนาวซึ่งจะช่วยการดูดซับธาตุเหล็กได้ดีขึ้น ถั่วงอกซึ่งมีซิลิกาสูงช่วยดูดซับวิตามินและแร่ธาตุ และที่ขาดไม่ได้คือ อาหารที่มีธาตุสังกะสีซึ่งมีมากในหอยนางรม เนื้อแดง สัตว์ปีก หอยแมลงภู่ กุ้งและถั่ว การบริโภคอาหารเหล่านี้ย่อมดีกว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุสังกะสีโดยตรง

…Mr Hair Man

ที่มาบทความจาก

http://www.zincinfothailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539246733&Ntype=12

สนใจ  089-184-4357, 085-131-7349
Mr.Hair Man

ทำไมต้องเป็น Saw Palmetto !!!!

Saw Palmetto สกัดจากผลของต้นปาล์มใบเลื่อย
Saw Palmetto สกัดจากผลของต้นปาล์มใบเลื่อย

….MR. Hair Man มีคำตอบ

ปัจจุบัน Saw Palmetto จัดเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมติดอันดับ Top 5 ของกลุ่มอาหารเสริมที่วางจำหน่ายในประเทศยุโรป และอเมริกา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า Saw palmetto ไม่ส่งผลกระทบใดๆที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชธรรมชาติ 100% กรณีที่รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานไม่พบปัญหาผลข้างเคียงใดๆอันเนื่องมาจากสารตกค้างภายในร่างกาย

ในขณะเดียวกันหากคุณรับประทาน Finasteride ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานอาจส่งผลให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ "Serenoa repens" ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า ?Cyto-sterol? ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย
ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ “Serenoa repens” ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า Cyto-sterol ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย

 

Saw Palmetto คือคำตอบของคุณ สำหรับที่ผู้ที่ต้องการ Finasteride แต่กังวลในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลง สามารถใช้เป็นอาหารเสริมที่ชื่อว่า Saw Palmetto แทนได้ โดย Saw Palmetto จะมีฤทธิ์คล้ายกับ Finasteride คือสามารถยับยั้งการสร้าง DHT ซึ่งเป็นสาเหตุของผมร่วงจากกรรมพันธุ์ ฤทธิ์โดยรวมอาจจะน้อยกว่า Finasteride (มีฤทธิ์ประมาณ 70% ของ Finasteride) แต่มีข้อดีกว่า Finasteride ตรงที่จะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ อาจนำมาใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพได้

DHT เป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วงในเพศชาย
DHT เป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วงในเพศชาย

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

 

Saw Palmetto สกัดจากธรรมชาติจริงๆ…ใครอยากเห็นต้น และผลของปาล์มใบเลื่อย ดูคลิปนี้ครับ!

 

 

นี่ล่ะครับหน้าตาของผลปาล์มใบเลื่อย…

Saw palmetto is a supplement that has been used by men all over the world for years.

Saw Palmetto คือสมุนไพรสกัดที่ถูกค้นพบมานานแล้วในการใช้รักษาต่อมลูกหมาก และกำลังเป็นที่แพร่หลายในการต้าน DHT ในฮอร์โมนเพศชาย ช่วยให้อาการผมร่วงหยุดชะงัก…ธรรมชาติบำบัด 100% จริงๆครับ

http://prosamin.com/blog/76/prostate-enlargement-treatment/
…Mr.Hair Man