Finasteride VS Saw Palmetto

Saw Palmetto vs Finasteride
Saw Palmetto vs Finasteride
Finasteride VS Saw Palmetto…ตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน?

เป็นคำถามที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ใช่มั้ยครับ

…เนื่องจากทั้ง 2 ตัวนี้ รับประทานเพื่อยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันส่วนเกินบนหนังศีรษะ อันเนื่องมากจากพันธุกรรม และฮอร์โมนส่วนเกินของเพศชาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผม

 

ตัวยา Finasteride จริงๆแล้วถูกผลิตจากขึ้นมาเพื่อรักษาอาการต่อมลูกหมากโต ซึ่งผลของยาสามารถลด และชะลอการทำงานของต่อมไขมันส่วนเกินได้ แต่เนื่องจากเกิดผลข้างเคียง ทำให้เมื่อใช้ไปในระยะหนึ่ง ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง…ซึ่งจากปากผู้ใช้จริงบอกต่อกันว่า

Finasteride
Finasteride

Finasteride ส่งผลให้อารมณ์ความต้องการทางเพศลดลงจริงเมื่อรับประทานติดต่อมากกว่า 6 เดือน

เทียบเป็นอัตราส่วน 60% ของผู้ใช้ Finasteride ทั้งหมด” ซึ่ง Finasteride เป็นยาที่สังเคราะห์จากสารเคมี ดังนั้นการรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมส่งผลข้างเคียงเป็นเรื่องธรรมดา…

 

Saw PalmettoSaw Palmetto

แต่สำหรับตัว Saw Palmetto นั้นถูกผลิตขึ้นมาจากผลปาล์มแคระ (ปาล์มใบเลื่อย) เป็นผลิตผลจากธรรมชาติ 100% จึงไม่มีผลข้างเคียงเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน

 

หลังลูกค้าหลายๆท่านได้ทดลองเปลี่ยนจาก Finasteride มาทานตัว Saw Palmetto นี้แทน จากที่สอบถาม “90% ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ”…

Mr.Hair Man…