วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto

 

วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto
วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto

บางผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุตัวเลขมิลลิกรัม(mg)สูงๆไว้ข้างกล่อง ไม่ได้หมายความว่าสารสกัด Saw Pametto ที่ได้จริงจะมีความเข้มข้นสูงตามไปด้วย

หลายท่านอาจกำลังสับสนว่าควรจะเลือกผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto ยี่ห้อใดดี?? เนื่องจากในท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ และแต่ละยี่ห้อก็มีประสิทธิภาพที่ต่างกัน

….สำหรับข้อแนะนำในการการเลือกผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto ที่มี่อยู่ในท้องตลาดนั้น ผมแนะนำให้เปรียบเทียบจากปริมาณสารสกัด (Extract) จริงๆของ Saw Palmetto ไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขที่ระบุว่ายี่ห้อไหนสูงกว่า เช่น 160 mg, 320 mg, 450 mg, 540 mg หรือ 1000 mg เพราะบางยี่ห้อจะเขียนไว้ในรูปผงแห้ง(Dry Powder) ส่วนบางยี่ห้อจะเขียนในรูปสารสกัด

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า
Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า

โดยปัจจุบันขนาด Extract 320 mg จะเป็นขนาดที่ดีที่สุดแล้ว เช่นตัวของ Puritan และ Swanson เป็นต้น

จะเห็นว่าบางยี่ห้อระบุว่ามี Saw Palmetto 540 mg หรือ 1000 mg ให้ทราบไว้เลยว่านั่นคือ ปริมาณของผงแห้ง ซึ่งเมื่อเทียบเป็นสารสกัดจริงจะได้ปริมาณ Saw Palmetto เพียงเล็กน้อยเท่านั้น!!! และเมื่อเทียบกับบางยี่ห้ออย่างเช่น Puritan’s Pride ที่เรานำเข้ามาจำหน่าย ซี่งระบุปริมาณความเข้มข้นของ Saw palmetto ในรูปสารสกัด (Extract) ถึง 320 mg ซึ่งถือเป็นตัวเลขปริมาณสารสกัดที่เข้มข้นที่สุดแล้วในท้องตลาดขณะนี้.

คำเตือน:-ห้ามใช้ในกลุ่มสตรี และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

….Mr. Hair Man

บางแหล่งข้อมูลบอกว่าสามารถใช้ในสตรีได้ แต่เนื่องจากข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Puritan’s Pride มีระบุไว้ชัดเจน ผมไม่แนะนำสำหรับสตรีครับ ลองดู

ข้อมูลอ้างอิงจาก Clinicneo

http://www.clinicneo.co.th/main.php?module=boardshow&grp&page=1&bid=25243

https://www.facebook.com/notes/saw-palmetto-thailand/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-saw-palmetto/431405683556869/?__tn__=HH-R