คลังเก็บป้ายกำกับ: ผมบาง

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2019

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ THai POST

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2019

EMS Update(THU 3-Jan-19)
วิชัย ED653854679TH
เอกฤทธิ์ ED653854682TH
จิรายุ ED653854696TH
คุณกร ED653854705TH
ชานน ED653854719TH
ปรีชา ED653854722TH
สุภารัตน์ ED653854736TH
พงษ์สันต์ ED653854740TH
——————
EMS Update(SAT 5-Jan-19)
ศุภชัย ED653873655TH
——————
EMS Update(MON 7-Jan-19)
รุ่งโรจน์ ED653866093TH
วณัฐ ED653866102TH
บุญสิทธิ์ ED653866116TH
อธิพงศ์ ED653866120TH
สุพัฒน์ ED653866133TH
วสุธิดา ED653866147TH
——————
EMS Update(TUE 8-Jan-19)
David ED653866819TH
ศุภชัย ED653866822TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED653866836TH
——————
EMS Update(WED 9-Jan-19)
เขมประภัทร ED671004378TH
——————
EMS Update(FRI 11-Jan-19)
เกียรติศักดิ์ ED671022235TH
จงกล ED671022249TH
——————
EMS Update(SUN 13-Jan-19)
พันธ์ประพงศ์ ED671009755TH
——————
EMS Update(MON 14-Jan-19)
อนุสรณ์ ED671041322TH
บุญชัย ED671041336TH
——————
EMS Update(TUE 15-Jan-19)
สุพจน์ ED671043650TH
ณัฐพล ED671043663TH
อิทธิฤทธิ์ ED671043677TH
อนุชิต ED671043685TH
——————
EMS Update(WED 16-Jan-19)
สุดใจ ED671035675TH
อัศวิน ED671035684TH
——————
EMS Update(THU 17-Jan-19)
นงราม ED671054935TH
กวิน ED671054944TH
——————
EMS Update(FRI 18-Jan-19)
ธีรชัย ED671047736TH
——————
EMS Update(MON 21-Jan-19)
อดิสรณ์ ED671039669TH
สุวิทย์ ED671039672TH
——————
EMS Update(TUE 22-Jan-19)
อนุชิต ED671064297TH
สัณหวิชญ์ ED671064306TH
พงศ์อนันท์ ED671064310TH
——————
EMS Update(WED 23-Jan-19)
สุรสีห์ ED671067086TH
——————
EMS Update(THU 24-Jan-19)
สุดา ED671076627TH
——————
EMS Update(MON 28-Jan-19)
ศิริพงศ์ ED691613347TH
พิมพ์ณดา ED691613355TH
วัชรพันธ์ ED691613364TH
เพชร ED691613378TH
——————
EMS Update(TUE 29-Jan-19)
ธนิดา ED691630036TH
ชานน ED691630040TH
——————
EMS Update(WED 30-Jan-19)
นิรวรรณ ED691630861TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED691630875TH
ชาญชัย ED691630889TH
——————
EMS Update(FRI 1-Feb-19)
ชญากุล ED691609413TH
——————
EMS Update(SAT 2-Feb-19)
ศุภชัย ED691663706TH
——————
EMS Update(MON 4-Feb-19)
วิสูตร ED691675046TH
——————
EMS Update(TUE 5-Feb-19)
กู้เกียรติ ED691677461TH
ภุมริน ED691677475TH
——————
EMS Update(THU 7-Feb-19)
พิพัฒน์พงศ์ ED691694884TH
อัคเสฏ ED691694898TH
——————
EMS Update(SAT 9-Feb-19)
ศุภชัย ED70400451TH
Jon ED704004523TH
——————
EMS Update(TUE 12-Feb-19)
บุญชัย ED691653434TH
——————
EMS Update(WED 13-Feb-19)
พันธ์ประพงศ์ ED691654457TH
นันทวัฒน์ ED691654465TH
——————
EMS Update(THU 14-Feb-19)
บดินทร์ ED704053229TH
——————
EMS Update(FRI 15-Feb-19)
วีรพงค์ ED691655280TH
——————
EMS Update(SAT 16-Feb-19)
ปัญญรัตน์ ED704062486TH
——————
EMS Update(MON 18-Feb-19)
นงราม ED704039712TH
——————
EMS Update(WED 20-Feb-19)
ศุภชัย ED704082313TH
ไธพัตย์ ED704082327TH
——————
EMS Update(FRI 22-Feb-19)
เอกฤทธิ์ ED704043218TH
——————
EMS Update(SUN 24-Feb-19)
อธิพงศ์ ED704094311TH
——————
EMS Update(TUE 26-Feb-19)
พรพรรณ ED706621015TH
พัลลภ ED706621024TH
วรรณวุฒิ ED706621038TH
——————
EMS Update(WED 27-Feb-19)
มนต์ชัย ED706613685TH
——————
EMS Update(THU 28-Feb-19)
วสันต์ ED706614672TH
——————
EMS Update(MON 4-Mar-19)
ชญากุล ED704046917TH
ภาวิดา ED704046925TH
ธนิดา ED704046934TH
ณัฐชาพิศา ED704046948TH
ชัยชนะ ED704046951TH
——————
EMS Update(TUE 5-Mar-19)
ฉัตรนิธิศวร์ ED704047237TH
——————
EMS Update(WED 6-Mar-19)
สุธิสา ED706654521TH
——————
EMS Update(THU 7-Mar-19)
DAVID ED706645927TH
——————
EMS Update(FRI 8-Mar-19)
ธานัท ED706648251TH
——————
EMS Update(SAT 9-Mar-19)
นพดล ED706649212TH
——————
EMS Update(MON 11-Mar-19)
อภินันต์ ED706710532TH
ธนาสิน ED706710546TH
——————
EMS Update(TUE 12-Mar-19)
เพชร ED706686904TH
——————
EMS Update(WED 13-Mar-19)
บุญชัย ED706711802TH
กิตติวัช ED706711816TH
——————
EMS Update(MON 18-Mar-19)
กนกดาว ED706709525TH
วัชรพันธ์ ED706713247TH
——————
EMS Update(TUE 19-Mar-19)
พรรณี ED706714313TH
นงราม ED706714327TH
——————
EMS Update(WED 20-Mar-19)
ศิริพงศ์ ED706715058TH
สุพัฒน์ ED706715061TH
——————
EMS Update(THU 21-Mar-19)
สมบูรณ์ RP361877280TH
——————
EMS Update(FRI 22-Mar-19)
อนุชิต ED706756565TH
——————
EMS Update(SAT 23-Mar-19)
จันทร์จิรา ED706757265TH
——————
EMS Update(MON 25-Mar-19)
ธิติ ED706747705TH
ชญาดา ED706747719TH
พงษ์สันต์ ED706747722TH
วสันต์ ED7067477736TH
——————
EMS Update(THU 28-Mar-19)
ณัทธร ED706793792TH
——————
EMS Update(FRI 29-Mar-19)
ไธพัตย์ ED706815351TH
——————
EMS Update(SAT 30-Mar-19)
วิทวัส ED706796184TH
——————
EMS Update(MON 1-Apr-19)
อดิสรณ์ ED706830654TH
ชญากุล ED706830668TH
ฉัตนิธิศวร์ ED706830671TH
——————
EMS Update(TUE 9-Apr-19)
ศศิธร ED706864539TH
ศุภชัย ED706864542TH
ธนิดา ED706864556TH
วัชรพันธ์ ED706864560TH
บุญชัย ED706864573TH
——————
EMS Update(WED 10-Apr-19)
กชพร ED706866628TH
สุรชัย ED706866631TH
——————
EMS Update(THU 11-Apr-19)
สุรสีห์ ED706838247TH
——————
EMS Update(THU 18-Apr-19)
Rosalie ED777730291TH
นคร ED777730305TH
เกรียงไกร ED777730314TH
จินดา ED777730328TH
——————
EMS Update(TUE 23-Apr-19)
ณัทธร ED777726558TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED777726561TH
——————
EMS Update(WED 24-Apr-19)
เพชร ED777750265TH
พัลลภ ED777750279TH
——————
EMS Update(THU 25-Apr-19)
เอกลักษณ์ ED777729758TH
ธาดารัตน์ ED777729761TH
——————
EMS Update(THU 2-May-19)
วัชรพันธ์ PKED001011810
ปรีชา PKED001011811
สุพจน์ ED791811040TH
——————
EMS Update(FRI 3-May-19)
บดินทร์ ED791822966TH
——————
EMS Update(SAT 4-May-19)
สุวิทย์ ED777788124TH
——————
EMS Update(THU 9-May-19)
ชญากุล ED791852407TH
ศิริกร EF791846225TH
——————
EMS Update(MON 13-May-19)
พรพรรณ ED791885011TH
อนุชิต ED791885025TH
——————
EMS Update(TUE 14-May-19)
นิรวรรณ ED791836214TH
ศิริพงศ์ ED791836228TH
——————
EMS Update(THU 15-May-19)
ไธพัตย์ ED791866162TH
บุญชัย ED791866176TH
สงคราม ED791897933TH
สามารถ ED791897947TH
จงกล ED791897955TH
——————
EMS Update(TUE 21-May-19)
ธนิดา ED806422635TH
วิทวัส ED806422644TH
——————
EMS Update(WED 22-May-19)
นงราม ED806443009TH
——————
EMS Update(THU 23-May-19)
ภาวิดา ED806444335TH
อัครพันธ์ ED806444344TH
——————
EMS Update(MON 27-May-19)
สตางค์ ED806453981TH
พิมพ์ณดา ED806453995TH
——————
EMS Update(TUE 28-May-19)
สมชาย ED806482585TH
ธนชาต ED806482594TH
——————
EMS Update(WED 29-May-19)
ธีระยุทธ ED806474227TH
วรรณวุฒิ ED806474235TH
——————
EMS Update(THU 30-May-19)
อัศวิน ED806457042TH
สุรชัย ED806457056TH (Siamhairmax)
——————
EMS Update(FRI 31-May-19)
ณัทธร ED806478351TH
——————
EMS Update(SAT 1-Jun-19)
สุภาพร ED806496443TH
ฉัตรนิธิศวร์ ED806479502TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jun-19)
เพชร ED853350075TH
อนุชิต ED853350084TH
ภุมริน ED853350098TH
——————
EMS Update(THU 6-Jun-19)
นราธิปบดินทร์ ED853342692TH
สุรชัย ED853342701TH (Siamhairmax)
——————
EMS Update(SAT 8-Jun-19)
วิชัย ED853337834TH
——————
EMS Update(MON 10-Jun-19)
ศุภชัย ED853353063TH
——————
EMS Update(WED 12-Jun-19)
นรินทร์ ED853383309TH
พงษ์สันต์ ED853383312TH
——————
EMS Update(THU 13-Jun-19)
บุญชัย ED853395721TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jun-19)
บัณฑิต ED853397550TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jun-19)
ไอศูรย์ ED922422098TH
——————
EMS Update(SAT 22-Jun-19)
ปัญญรัตน์ ED922426758TH
——————
EMS Update(TUE 25-Jun-19)
วิทวัส ED922446576TH
——————
EMS Update(WED 26-Jun-19)
กชพร ED922463282TH
วีระพล ED922463296TH
บุญเสริม ED922463305TH
——————
EMS Update(TUE 2-Jul-19)
พิกุล EI005601608TH
สุรสีห์ EI005601611TH
——————
EMS Update(FRI 5-Jul-19)
ณัฐชาพิศา ED005635178TH
——————
EMS Update(SAT 6-Jul-19)
ชญาดา EI005618679TH
——————
EMS Update(MON 8-Jul-19)
ศุภชัย EI0056514431TH
——————
EMS Update(WED 10-Jul-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI005691740TH
พรรณี EI005691753TH
——————
EMS Update(FRI 12-Jul-19)
บุญชัย EI005603436TH
——————
EMS Update(TUE 16-Jul-19)
ธีระยุทธ์ EI005696322TH
——————
EMS Update(WED 17-Jul-19)
อนุสรณ์ EI025215387TH
——————
EMS Update(THU 18-Jul-19)
ธีระ EI005607101TH
ไธพัตย์ EI005607115TH
สุดใจ EI005607129TH
——————
EMS Update(FRI 19-Jul-19)
ศศิณัฏฐ์ EI025206875TH
——————
EMS Update(MON 22-Jul-19)
ณัฐพล EI025345890TH
——————
EMS Update(TUE 23-Jul-19)
ศิริพงศ์ EI025346918TH
ธนกฤต EI025346921TH
——————
EMS Update(FRI 26-Jul-19)
รุ่งโรจน์ EI025400066TH
——————
EMS Update(MON 29-Jul-19)
เพชร EI025401000TH
วิทวัส EI025401013TH
——————
EMS Update(TUE 30-Jul-19)
ชวลิต EI025383601TH
——————
EMS Update(WED 31-Jul-19)
อรุณณารีย์ EI025423420TH
ฉัตรนิธิศวร์ EI025395180TH
นรินทร์ EI025395193TH
——————
EMS Update(THU 1-Aug-19)
ณัทธร EI025431908TH
อภินันต์ EI025431911TH
——————
EMS Update(MON 5-Aug-19)
กนกดาว EI025407550TH
พรพรรณ EI025407563TH
——————
EMS Update(THU 8-Aug-19)
กิตติวัช EI025456025TH
——————
EMS Update(WED 14-Aug-19)
พนิดา EI025495727TH
พัลลภ EI025495735TH
——————
EMS Update(THU 15-Aug-19)
บุญชัย EI025497776TH
——————
EMS Update(MON 19-Aug-19)
ภัททิยา EI025519573TH
ชัยชนะ EI025519587TH
——————
EMS Update(TUE 20-Aug-19)
ศุภชัย EI025550975TH
ทยากร EI025550984TH
เอ๋ EI025550998TH
——————
EMS Update(FRI 23-Aug-19)
ณัฐชาพิศา EI025572199TH
——————
EMS Update(MON 26-Aug-19)
นพดล EI025586595TH
นงราม EI025586604TH
——————
EMS Update(TUE 27-Aug-19)
ธนะวัฒน์ EI025588052TH
——————
EMS Update(WED 28-Aug-19)
สุรชัย EI183700332TH
พงษ์สันต์ EI183700346TH
——————
EMS Update(THU 29-Aug-19)
วรรณวุฒิ EI025549561TH
——————
EMS Update(FRI 30-Aug-19)
บัณฑิต EI025595019TH
นภพร EI025595022TH
——————
EMS Update(MON 2-Sep-19)
ศุภชัย EI025558170TH
——————
EMS Update(THU 5-Sep-19)
สุพจน์ EI183746158TH
ภุมริน EI183746161TH
——————
EMS Update(WED 11-Sep-19)
เพชร EI231402282TH
ธนะวัฒน์ EI231402296TH
——————
EMS Update(FRI 13-Sep-19)
เกรียงไกร EI231438327TH
ฉัตรนิธิศวร์ EI231438335TH
——————
EMS Update(MON 16-Sep-19)
นรินทร์ EI183791276TH
บุญชัย EI183791280TH
——————
EMS Update(TUE 17-Sep-19)
วราพงษ์ EI231455268TH
——————
EMS Update(MON 23-Sep-19)
รุจิพงษ์ EI231479216TH
——————
EMS Update(THU 26-Sep-19)
Gregory EI273916615TH
วิทวัส EI273916629TH
——————
EMS Update(MON 30-Sep-19)
ไอศูรย์ EI273909574TH
อภินันต์ EI273909588TH
——————
EMS Update(TUE 8-Oct-19)
ศุภชัย EI183793881TH
——————
EMS Update(WED 9-Oct-19)
สายพิน EI315004395TH
ธนาภรณ์ EI315004404TH
วสันต์ EI273999084TH
ศิริพงศ์ EI273999075TH
——————
EMS Update(THU 10-Oct-19)
เอกฤทธิ์ EI315016606TH
——————
EMS Update(FRI 11-Oct-19)
สามารถ EI315023451TH
——————
EMS Update(SAT 12-Oct-19)
สมชาย EI315007944TH
——————
EMS Update(SUN 13-Oct-19)
ศิริกร EI315030355TH
——————
EMS Update(TUE 15-Oct-19)
บุญชัย EI315051015TH
——————
EMS Update(WED 16-Oct-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI183795318TH
ชญาดา EI183795321TH
ปัญญรัตน์ EI183795335TH
——————
EMS Update(SUN 20-Oct-19)
สุรพล EI315046333TH
ชัยมงคล EI315046347TH
สุรสีห์ EI315046355TH
——————
EMS Update(MON 28-Oct-19)
รุ่งโรจน์ EI362017891TH
——————
EMS Update(TUE 29-Oct-19)
ยงยุทธ EI362019291TH
ณัทธร EI362019305TH
——————
EMS Update(THU 31-Oct-19)
ณัฐชาพิศา EI362063128TH
ธนกฤต EI362063131TH
——————
EMS Update(FRI 1-Nov-19)
เพชร EI362070574TH
ประทีป EI3620700588TH
——————
EMS Update(WED 6-Nov-19)
ธาดารัตน์ EI362085018TH
——————
EMS Update(WED 13-Nov-19)
บุญชัย EI398217890TH
ศุภชัย EI398217909TH
——————
EMS Update(FRI 15-Nov-19)
อดิสร EI398262015TH
เทวินทร์ EI398262029TH
——————
EMS Update(MON 18-Nov-19)
ธนชาต EI398266096TH
——————
EMS Update(TUE 19-Nov-19)
พรพรรณ EI398274702TH
——————
EMS Update(WED 27-Nov-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI446132777TH
พิมพ์ณดา EI446132785TH
——————
EMS Update(FRI 29-Nov-19)
แสนสุข EI446149980TH
กนกดาว EI446149993TH
——————
EMS Update(MON 2-Dec-19)
ยุโรป EI398297495TH
กนกดาว EI398297500TH
Paul EI398297513TH
——————
EMS Update(WED 4-Dec-19)
อธิเมศร์ EI446182212TH
อภินันต์ EI446182226TH
——————
EMS Update(FRI 6-Dec-19)
ธณาวัฒน์ EI489403375TH
สุรชัย EI489403389TH
——————
EMS Update(MON 9-Dec-19)
ธิติ EI489430132TH
——————
EMS Update(TUE 10-Dec-19)
ศิริพงศ์ EI489450392TH
พัลลภ EI489450401TH
——————
EMS Update(WED 11-Dec-19)
ชวลิต EI489445083TH
บุญชัย EI489445097TH
——————
EMS Update(THU 12-Dec-19)
เพชร EI489447314TH
สุภคม EI489447328TH
——————
EMS Update(TUE 17-Dec-19)
ธนชาต EI489468362TH
——————
EMS Update(FRI 20-Dec-19)
อภิวิชญ์ EI489428584
——————
EMS Update(SUN 22-Dec-19)
ธนกฤต EI525130985TH
——————
EMS Update(MON 23-Dec-19)
กิตติวัช EI489490975TH
——————
EMS Update(TUE 24-Dec-19)
สุภารัตน์ EI525136192TH
——————
EMS Update(WED 25-Dec-19)
บัณฑิต EI525139494TH
เอกฤทธิ์ EI525139503TH
——————
EMS Update(THU 26-Dec-19)
ฉัตรนิธิศวร์ EI525153111TH

แอร์เย็นฉ่ำทำผมแห้งเสีย ???

เครื่องปรับอากาศกับสุขภาพผม

โดยธรรมชาติแล้วบ้านเราแดดแรง ปัญหาพื้นฐานจึงหนีไม่พ้นปัญหาผมแห้งจากการโดนแดดและรังสี UVA และ UVB ในแสงแดด ยิ่งสาวออฟฟิศที่ต้องตามเทรนด์ผมใหม่ๆ ก็ต้องมีการทำสีซึ่งทำให้ผมต้องสัมผัสกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไหนทุกเช้าจะต้องสระผม ดราย หนีบ ยี ม้วน สารพัดกระบวนการมากันครบ เพื่อเซตผมให้สวยทุกวัน

นอกจากกระบวนการทำร้ายผมที่เห็นกันได้ชัด ๆ แล้ว ยังมีสาเหตุหลักๆ ที่ทำลายเส้นผมให้แห้งเสียโดยไม่รู้ตัวอีก ซึ่งหลายคนคงคาดไม่ถึง นั่นคือ

การอยู่ในห้องแอร์”ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ air conditioner hair
การอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาทำให้ผมแห้งได้ เพราะการอยู่ในห้องแอร์ทำให้ผมสูญเสียความชุ่มชื้น และอากาศในห้องแอร์มีความชื้นน้อย ทำให้ในช่วงชั่วโมงแรกๆ ที่อยู่ในห้องแอร์ต่อมไขมันที่หนังศีรษะจะจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในที่แห้งและเย็น จึงขับไขมันออกมาเพื่อรักษาและกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ ทำให้ช่วงโคนผมจะเริ่มมัน สักพักเมื่อต่อมไขมันขับไขมันออกมามากจนล้า ก็เลิกขับ ไขมันจึงออกมาไม่ถึงปลายเส้นผม ทำให้ปลายผมเริ่มแห้ง

ปัญหาจะยิ่งมีมากขึ้น ในรายที่อยู่ในห้องแอร์สลับกับการออกไปโดนแดด เช่น การออกไปนอกออฟฟิศในช่วงพักกลางวัน เพราะทำให้ต่อมไขมันทำงานรวนมากขึ้นไปอีก


พฤติกรรมทำผมแห้งเสีย

ยิ่งผมแห้งเสีย หลายคนยิ่งหาทางออก แต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำให้ปัญหายิ่งลุกลาม ทำให้ผมแห้งกรอบ แตกปลาย เปราะขาดง่าย สาวๆ ที่มีผมแตกปลายหลายคนแก้ปัญหาโดยการมัดผม ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มัดผม ผู้ชาย
เพราะการมัดผมทำให้เกิดแรงเหนี่ยวรั้ง ทำให้หนังศีรษะตึง ทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงหนังศีรษะได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งมีผลต่อการควบคุมต่อมไขมันบนหนังศีรษะ เพราะสุขภาพหนังศีรษะที่ดีต้องมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีและเพียงพอมาหล่อเลี้ยงด้วย แนะนำว่า ถ้าผมแห้งเสีย แตกปลาย ให้ตัดผมส่วนนั้นออก เพราะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมได้ แล้วเลิกมัดผมสักระยะหนึ่ง ปล่อยผมสบายๆ จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพผมได้ดีกว่า

นอกจากนี้การสระผมไม่ถูกวิธีก็เป็นสาเหตุของผมแห้งเสีย ใครที่คิดว่าการสระผมบ่อย ๆ เป็นการทำความสะอาดเส้นผมและได้บำรุงผมทุกวัน อาจไม่ถูกต้องนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่รู้จักเลือกใช้แชมพูที่เหมาะกับผมแห้งเสียหนังศีรษะมีค่าพีเอชเป็นกรด คือ 5.5 รากผมก็มีค่าพีเอชเป็นกรดเช่นกัน คือ 3.6 แชมพูที่มีความเป็นด่างมากเกินไปทำให้สภาพความเป็นกรดของเส้นผมและ

หนังศีรษะถูกทำลายโดยด่างจากแชมพู Cuticle ที่หุ้มผมเกิดการหลุดลอก ผมเปราะบาง เกิดเป็นผมแตกปลาย ไม่สามารถรักษาสภาพของ Cuticle ให้มีสุขภาพดีเอาไว้ได้ ยิ่งสระผมบ่อย ผมจะยิ่งแห้งเสีย


บำรุงผมแห้งเสียอย่างไรให้ตรงจุด

กินอาหารบำรุงผม

เรามาเริ่มที่อาหารการกินกันก่อนเลย หมอขอแนะนำให้กินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินอี เพราะคนที่ผมแห้งเสียมักขาดสารอาหารเหล่านี้ วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินอี ยังทำหน้าที่เป็นโคแฟ็กเตอร์ควบคุมการทำงานของต่อมไขมันบนหนังศีรษะในการสร้างน้ำมันมาหล่อเลี้ยงเส้นผม ช่วยให้ Cuticle บนพื้นผิวของเส้นผมปิด ไม่หลุดลอกง่าย

เลือกแชมพูเป็น & สระผมถูกวิธี

ใช้แชมพูและคอนดิชันเนอร์ที่มีค่าความเป็นกรด – ด่างที่สมดุล (PH Balance) ดังนั้นการเลือกแชมพูสำหรับผมแห้งแตกปลายควรดูส่วนผสมที่มีคำว่าแอซิด (Acid) อยู่ด้วย เช่น แล็กติกแอซิด (Lactic Acid) ไฮยาลูรอนิกแอซิด (Hyaluronic Acid) จะทำให้เราได้แชมพูที่มีค่าความเป็นกรด – ด่างน้อยลง และมีส่วนผสมบำรุงสำหรับผมแห้ง เช่น น้ำมันมะพร้าว โคโคนัทออยล์เชียบัตเตอร์ ที่สำคัญอย่าสระผมทุกวัน อย่าสระผมแล้วนอนเลย อย่าดรายผมบ่อยถ้าดรายให้เป่าลมอุณหภูมิปกติ อย่าใช้ลมร้อน เสร็จแล้วควรซับผมแล้วห่อผมด้วยผ้าขนหนู ปล่อยให้ผมค่อยๆ แห้งหมาด จากนั้นเป่าด้วยลมอุณหภูมิปกติจนแห้งสนิทวิธีนี้ช่วยให้ผมกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้น


ปกป้องเส้นผม

หากนอนห้องแอร์ แนะนำให้ตั้งแก้วน้ำไว้ใกล้ๆ เพื่อสร้างความชื้นในอากาศ หากต้องตากแดดนาน ๆ หรือไปว่ายน้ำ แนะนำให้ชโลมน้ำมันป้องกันไม่ให้ความร้อนทำร้ายเส้นผมและป้องกันน้ำไม่ให้ระเหยออกไป เลือกน้ำมันที่บางเบา ซึมซาบง่าย ใช้ได้หมดทั้งน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันนีม น้ำมันอัลมอนด์ โดยควรใช้น้ำมันจากพืชที่เป็นออร์แกนิกจะดีที่สุด

บำรุงล้ำลึก

คนที่มีผมแห้งเสียง่าย นอกจากการหมักผมด้วยน้ำมันที่นิยมทำกันแล้ว (ต้องหมักครั้งละ 30 นาที ถึงจะได้ผลดีนะคะ) หมอขอแนะนำสูตรมาสก์ผมสำหรับเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ค่ะ

สูตร 1 HEY HAIR MASK

มาสก์ผมสูตรนี้มีชื่อว่า HEY ชื่อน่ารักๆ นี้ย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อส่วนผสมทั้งสามอย่าง คือ น้ำผึ้ง (Honey) ไข่ (Egg) และโยเกิร์ต (Yogurt) รับรองว่ามาสก์แล้วมีเฮแน่นอน เพราะเติมความชุ่มชื้นได้ลึกถึง Cuticle เลยทีเดียว เนื่องจากโยเกิร์ตมีแล็กติกแอซิด ไข่มีโปรตีนช่วยสมาน Cuticle น้ำผึ้งช่วยเติมความชุ่มชื้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ honey egg yogurtส่วนผสม

น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ

ไข่ (ใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาว) 2 ฟอง

โยเกิร์ต 1 ถ้วย

แอลมอนด์ (ถ้ามี)

วิธีทำ

ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ชโลมลงบนเส้นผม แล้วคลุมผมไว้ 30 นาที เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำแอ๊ปเปิ้ลไซเดอร์วินีการ์ผสมกับน้ำสะอาดอย่างละครึ่ง จะใช้น้ำมะนาวหรือมะกรูดแทนก็ได้ จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำให้คิดถึงภูมิปัญญาการสระผมด้วยมะกรูดของคนโบราณซึ่งช่วยให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงหรือแตกปลายง่าย นั่นเพราะวิธีนี้เป็นการสร้างสภาพความเป็นกรด ซึ่งดีต่อผมและหนังศีรษะนั่นเอง


สูตร 2 DIY SHEA BUTTER HAIR MASK

สูตรนี้ สามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้ถึงขีดสุด สำหรับคนที่ผมแห้งเสียมากแต่เนื่องจากบ้านเราหาเชียบัตเตอร์ได้ยาก จึงขอแนะนำสูตรที่สามารถเติมความชุ่มชื้นได้ใกล้เคียงกับเชียบัตเตอร์ ลองทำดู
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ SHEA BUTTER HAIR MASK
ส่วนผสม

เนยแท้ (ประมาณครึ่งก้อน) 100 กรัม

ไข่ 2 ฟอง

น้ำมันมะกอก / น้ำมันมะพร้าว 1-2 ถ้วย

วิธีทำ

ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ชโลมลงบนเส้นผม แล้วคลุมผมไว้ 30 นาที เสร็จแล้วล้างออกด้วยวิธีเดียวกับสูตรที่ 1


ข้อมูล: ผู้จัดการออนไลน์

รวม 5 อาหารที่ทำให้ผมสวยเงางามเหมือนสปาผม

บทความนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับสุขภาพผมกันหน่อย เพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะเสื่อมลงเป็นธรรมดารวมถึงเส้นผมด้วย แม้ว่าผมจะร่วงยังไงผู้หญิงก็ไม่มีกรรมพันธุ์หัวล้าน แต่เส้นผมที่ขาดหลุดร่วงเป็นจำนวนมากนั้นนอกจากจะทำให้ผมบางลงจนเสียบุคลิกภาพแล้วยังเป็นการบ่งบอกด้วยว่าสุขภาพของเราเริ่มไม่ดีแล้ว

 

วันนี้เราจึงอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอาหารที่สามารถหาทานได้ง่าย 5 อย่างที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้เส้นผมของคุณกลับมาแข็งแรงมีสุขภาพดี เงางามมีน้ำหนักและไม่ขาดหลุดร่วงง่าย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองมาดูกันเลยครับ

 

 

1. เห็ด


 

สำหรับสาวๆที่สังเกตบนหัวของตัวเองแล้วพบว่าเริ่มมีผมขาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือเห็ดสารพัดชนิด ที่เป็นเป็นนั้นได้ก็เพราะเห็ดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุทองแดง (Copper) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเกิดผมหงอก นอกจากนี้เห็ดยังเป็นแหล่งโปรตีนที่จะไปช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงอีกด้วย

 

2. เมล็ดอัลมอนด์

 

ใครที่รู้สึกหนังศีรษะบาง คัน มีรังแคเยอะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหนังศีรษะของคุณเริ่มอ่อนแอ ในกรณีนี้เมล็ดอัลมอนด์สามารถช่วยคุณได้ เพราะอัลมอนด์เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอี โปรตีน และสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปช่วยฟืนฟู บำรุงหนังศีรษะที่อ่อนแอให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง และยังช่วยปกป้องหนังศีรษะจากอันตรายของรังสียูวีอีกด้วย

3. สตรอวเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รวมถึงผลไม้ตระกูลส้มด้วย สามารถช่วยบำรุงเส้นผมได้ เพราะผลไม้รสเปรี้ยวเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีส่วนในการสร้างโปรตีนและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันความเสื่อมของเส้นผมและหนังศีรษะ ทานเป็นประจำจะช่วยให้เส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรง เส้นผมไม่ขาดหลุดร่วงง่าย

4. อกไก่

สาวๆ คนไหนผมเริ่มบาง อกไก่สามารถช่วยคุณได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลย เพราะอกไก่คือแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน แต่เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากอกไก่อย่างเต็มที่โดยไม่ได้รับพิษภัยจากไขมันเราขอแนะนำให้คุณทานอกไก่แบบไม่ติดหนังนะครับ เพราะโปรตีนคุณภาพสูงไขมันต่ำจากอกไก่นี่เองจะเป็นเร่งการงอกของเส้นผม ที่แม้ว่าเราจะต้านทานการหลุดร่วงของเส้นผมตามธรรมชาติที่จะร่วงวันละประมาณ 50-100 เส้นไม่ได้ แต่อกไก่สามารถเร่งการงอกของเส้นผมใหม่ได้ ผมของเราจึงสามารถหนาขึ้นได้

5. เมล็ดฟักทอง

สาวๆ ที่เริ่มมีปัญหาคันที่หนังศีรษะเพราะความแห้ง และรังแคเริ่มมากเป็นการบ่งบอกว่าหนังศีรษะของคุณกำลังขาดความชุ่มชื้น ซึ่งเมล็ดฟักทองสามารถช่วยปัญหานี้คุณได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุสังกะสีหรือ ซิงค์ (Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันหนังศีรษะแห้งนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถหาเมล็ดฟักทองทานได้ง่ายๆในร้าน 7-11 เลยครับ

แหล่ะนี่ก็คือ 5 อาหารที่จะสามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างครบคลุมทุกประการ สาวๆคนไหนที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ควรรีบไปหามาทานโดยเร็ว หรือหากไม่สะดวกคุณอาจสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะแทนก็ได้ครับ

 


เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่ได้อ่านจบไปคุณคิดว่าของเหล่านี้ยากเกินไปมั้ยที่จะหามาทาน

รู้หรือไม่ เราไม่ควรสระผมทุกวัน แล้วจริงๆ ควรสระผมบ่อยแค่ไหน อยู่ที่สภาพผมคุณ

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสภาพเส้นผม และสภาพผิวของคุณนั้นเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ การสระผมทุกวันไม่ใช่เรื่องที่ดี และหลายๆ คนก็ยังคงเข้าใจผิด เพราะคิดว่าการสระผมทุกวันนั้นจะทำให้ผมสะอาด ได้รับการบำรุงทุกวัน และขจัดปัญหาเรื่องผมมัน ผมหยิก หรือผมฝอยไปได้ เอาล่ะ.. เรามาดูกันดีกว่า ว่าจริงๆ แล้ว แต่ละสภาพผม ควรสระผมบ่อยแค่ไหน!

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน

แต่ละสภาพผม ควรสระผมบ่อยแค่ไหน ?

 • มีผิวที่ค่อนข้างมัน

หากคุณมีสภาพผิวที่ค่อนข้างมัน นั่นหมายความว่า มีแนวโน้มสูงมากที่ผมของคุณจะมันง่ายด้วย ดังนั้นการสระผมที่เหมาะกับคุณ ก็คือ สระผมด้วยแชมพูทุกๆ 2 วัน และล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวัน ตามด้วยการใช้ Dry Shampoo

 • มีผมเส้นหนา ผมกระด้าง หรือ ผมหยักศก

ถ้าหากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ ยิ่งคุณสระผมบ่อยก็จะยิ่งทำให้เส้นผมของคุณคลายน้ำออกมา และแห้งเสียมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณควรสระผมทุกๆ 2-3วัน โดยอย่าลืมที่จะลงคอนดิชันเนอร์ทุกครั้งหลังสระด้วยแชมพู เพื่อช่วยในการบำรุงและล็อกให้เส้นผมมีความชุ่มชื้น ทั้งนี้แนะนำให้คุณล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวันด้วย

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน
 • มีผมสุขภาพดี

หากคุณมีผมสุขภาพดี คุณสามารถสระผมได้บ่อยมากกว่าคนที่มีผมประเภทอื่นขึ้นมาหน่อย โดยคุณสามารถสระผมแบบวันเว้น หรือจะสระผมทุกๆ 2วัน ก็ได้ และควรล้างผมด้วยน้ำสะอาดวันเว้นวัน สลับไปกับการสระผมด้วยแชมพู เพื่อล้างความมันส่วนเกินที่เส้นผมออก

 • เป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวัน แต่คุณก็ไม่ควรที่จะสระผมทุกวัน สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการล้างผมด้วยน้ำสะอาด แล้วตามด้วย Dry Shampoo ในวันที่คุณไม่ได้สระผม แต่ถ้าหากคุณว่ายน้ำ ควรเลือกใช้แชมพูสูตรที่ทำความสะอาดเส้นผมได้ล้ำลึก และควรสระผมทันทีหลังขึ้นจากสระ เพราะมันสำคัญมากที่จะต้องล้างคลอรีนหรือความเค็มของน้ำออกจากเส้นผม อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทรีทเม้นท์ ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องใช้มันหลังจากสระผมด้วยแชมพูสูตรที่ทำความสะอาดล้ำลึก เพราะแชมพูพวกนี้จะทำให้เส้นผมของคุณแห้งกว่าการใช้แชมพูแบบอื่นๆ

อ่านแล้วหวังว่าสาวๆ จะเลือกวิธีสระผมที่เข้ากับสภาพของเส้นผมตัวเองได้ เพื่อเส้นผมที่มีสุขภาพดีนะคะ

ข้อมูลจาก: mamamia

ป้องกันปัญหาเส้นผมในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน

ปัญหาเส้นผมในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน

 

ในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเกินมาตรฐาน ไม่ได้แค่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเพียงเท่านั้น แต่เส้นผมเองก็ได้รับผลกระทบที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน

การสวมหน้าอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันดูแลจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเหล่านี้ แต่ทราบไหมว่าการป้องกันเส้นผมจากฝุ่นละอองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเส้นผมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้ 50-90 % เส้นผมจึงกลายเป็นแหล่งกับเก็บฝุ่นละอองชั้นดี โดยเฉพาะผู้ที่มีเส้นผมหนาหรือยาวซึ่งฝุ่นพิษนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาเส้นผมแห้งกรอบ และผมร่วงตามมาในที่สุด จากสาเหตุการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนินของสิวอักเสบ สิวผด ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการผมร่วม ทางที่ดีควรอย่าปล่อยให้ฝุ่นพิษมีผลกระทบต่อการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

“ค่าฝุ่นละอองเกิดมาตรฐานไม่ได้เพียงแค่เป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินหายใจ แต่ยังเป็นตัวการสำคัญที่อาจจะทำให้ผมร่วงได้ในที่สุดจากสาเหตุการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะ ยังเป็นแหล่งกำเนิดของสิวอักเสบ สิวผด ทางที่ดีควรอย่าปล่อยให้ฝุ่นพิษมีผลกระทบต่อการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ”

 

วิธีป้องกันเส้นผมและหนังศีรษะ จากค่าฝุ่นละอองมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดังนี้

1.มัดผม หรือถักเปียทุกครั้งเมื่อต้องออกไปเผชิญฝุ่น การมัดผม หรือถักเปีย จะเป็นการลดการกักเก็บฝุ่นละอองที่จะสามารถเข้ามาเกาะติดเส้นผม ซึ่งควรมัดผมแต่พอดี หากมัดหลวมจนเกินไป โอกาสที่ฝุ่นละออกจะถูกกักเก็บก็จะมีมากขึ้น และถ้าหากมัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรากผมทำให้เกิดอาการผมร่วงได้ในอนาคต

2.อาบน้ำสระผมทันทีที่ถึงบ้าน การดูแลป้องกันเส้นผมจากฝุ่นละอองนั้น ไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นละอองเกาะติดและกักเก็บในเส้นผมนานเกินไป เมื่อถึงบ้านควรอาบน้ำ รวมถึงสระผมทันทีเพื่อลดต่อการก่อตัวของแบคทีเรียที่มากับฝุ่น ที่สำคัญยังช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะอีกด้วย

เลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้หนังศีรษะทำงานหนักจากส่วนผสมที่ไม่ตอบโจทย์ และที่สำคัญแชมพูที่ใช้ควรมีส่วนผสมในการชะล้าง กำจัดสารตกค้างทั้งจากฝุ่นละออง มลภาวะ และสารเคมีได้อย่างหมดจด

ข้อมูล :  ThaiPR.net

12 สาเหตุของผมร่วง

ปัญหาผมร่วงผมบางเป็นปัญหาใหญ่ ของใครหลายๆ คน ซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อร่างกายโดนตรง แต่มีผลกระทบอย่างแรงต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจและความเครียด

ถ้าผมคุณร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวันในวันที่ไม่ได้สระผม หรือ 200 เส้นในวันที่สระผม แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาผมร่วงอยู่!! ผมร่วงนอกจากเกิดจากกรรมพันธุ์แล้ว ยังเกิดจากกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมต่าง ๆ ของเราที่เป็น สาเหตุผมร่วง ได้อีกด้วย เช่น

1. ขาดสารอาหาร

อาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ถูกสุขลักษณะหรือไดเอทผิดวิธี แต่ละวันควรเน้นรับประทานอาหารที่มีโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลือง ดื่มน้ำให้เพียงพอหรือดื่มไม่น้อยกว่าวันละ 2 ลิตร งดอาหารที่ใส่ผงชูรส งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

2. สระผมอย่างถูกวิธี

ไม่ควรสระเกินวันละ 1 ครั้ง ก่อนสระผมด้วยแชมพูควรล้างผมด้วยน้ำเปล่าก่อนประมาณ 15 วินาทีแล้วค่อยลงแชมพูทุกครั้ง เพื่อช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเรือนผมออกไปก่อน และในขณะสระผมก็ไม่ควรขยี้ผมหรือเกาหนังศีรษะแรง ๆ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อของหนังศีรษะ แต่ให้เปลี่ยนมาสระผมโดยใช้วิธีนวดหนังศีรษะแทน โดยใช้ปลายนิ้วนวดเป็นวงกลมเบา ๆ ในขณะสระผม ซึ่งนอกจากจะช่วยถนอมเส้นผมและหนังศีรษะแล้ว ยังช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สาเหตุผมร่วง

3. สระผมด้วยน้ำอุ่นบ่อย ๆ

หลายคนอาจจะรู้สึกฟินเวลาที่สระผมด้วยน้ำอุ่น แถมยังคิดไปว่าการสระผมด้วยน้ำอุ่นจะช่วยชะล้างความสกปรกที่เกาะติดเส้นผมได้มากกว่าน้ำอุณหภูมิปกติ แต่ความจริงแล้วน้ำอุ่นนี้แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงในการทำร้ายเส้นผมของเรา ทั้งทำให้ผมแห้งแตกปลาย หนังศีรษะแห้ง จนในที่สุดเส้นผมก็มีสภาพอ่อนแอและหลุดร่วงจากหนังศีรษะอย่างง่ายดาย

4. ทำรุนแรงกับผมในขณะผมเปียกชื้น

แค่การหวีผมแรง ๆ ก็ทำร้ายเส้นผมให้อ่อนแอได้มากอยู่แล้ว ยิ่งถ้าคุณยังทำรุนแรงกับเส้นผมขณะที่ยังเปียกอยู่ด้วยแล้ว ก็คงยากที่เส้นผมจะแข็งแรง เพราะเส้นผมที่เปียกชื้นจะบอบบางกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้นการหวีผมหรือใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมแรง ๆ การผูกผมในขณะที่ผมยังเปียกอยู่ ก็สามารถทำให้สารเคลือบผมและโปรตีนในเส้นผมถูกทำลายไปได้

5. จัดแต่งทรงผมด้วยความร้อน

การไดร์ผมหรือหนีบผมด้วยความร้อนเป็นประจำเป็นการทำร้ายเส้นผมอย่างรุนแรงมาก เพราะความร้อนจะไปทำลายเคลือบผมและโปรตีนที่หล่อเลี้ยงเส้นผม ส่งผลให้ผมแห้งเสียแตกปราย เปราะบางและหลุดร่วงได้ง่าย แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้พัดลมเป่าผมแทน หรือเลือกปรับโหมดไดร์เป่าผมให้เป็นแบบลมเย็นธรรมดา แต่ถ้าจำเป็นต้องไดร์ร้อนก็ให้ถือไดร์ให้ห่างจากเส้นผมประมาณ 1 ฟุต หรือเคลือบเส้นผมด้วยเซรั่มป้องกันความร้อนก่อนการจัดแต่งทรงผม

6. ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีเนื้อหนาและหนัก

ผลิตภัณฑ์พวกนี้จะช่วยล็อกทรงผมให้อยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน และมักมีส่วนผสมของแอกอฮอล์อยู่มาก ซึ่งเจ้าแอลกอฮอล์นี่แหละที่เป็นตัวการทำให้ผมแห้งเสียแตกปลายได้ ดังนั้นการหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งผมที่มีเนื้อบางเบา หรือแบบสเปรย์ที่ไม่ได้เกาะติดอยู่บนผมจนทำให้ผมเหนียวเหนอะหนะจะดีกว่า

7. ใช้สารเคมีกับผม เช่น ย้อมสีผม ยืดผม ดัดผม เป็นต้น

สาเหตุผมร่วง

8. มัดผมแน่นเกินไป

การมัดผม รวบผม หรือการถักเปียที่แน่นมากจนเกินไปจะทำให้โครงสร้างของเส้นผมเกิดการหักงอหรือผิดรูปแล้ว ยังอาจไปทำร้ายเคลือบผมทางอ้อมได้อีกด้วย หลีกเลี่ยงการสวมหมวก ก็จะเป็นการช่วยทำให้เส้นผมของคุณมีสุขภาพดีขึ้นมาได้บ้าง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาผมเปราะบางหลุดร่วงได้อีกทางหนึ่งด้วย

9. เข้านอนและมัดผมในขณะผมยังเปียกชื้นอยู่

เนื่องจากเชื้อราที่เกิดจากความเปียกชื้นจะก่อตัวกับกลุ่มกันที่บริเวณหนังศีรษะ หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ ความชื้นจะแพร่กระจายไปยังหมอนและกลายเป็นเชื้อราที่มารังควานศีรษะเรา ทำให้หนังศีรษะมีกลิ่นเหม็นอับ เกิดอาการคัน และเป็นรังแค ทำให้รากผมไม่แข็งแรง สุดท้ายผมก็จะเปราะบางและหลุดร่วงไปในที่สุด

10. ตากแดดนาน ๆ

รังสียูวีเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เส้นผมสูญเสียความชุ่มชื้นและทำลายสารเคลือบเส้นผม จนทำให้ผมเปราะขาดหลุดร่วงได้ง่าย ดังนั้นการชโลมเซรั่มบำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารกันแดดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถปกป้องสุขภาพเส้นผมของคุณได้ หลังการว่ายน้ำคุณควรล้างผมด้วยน้ำสะอาดในทันที

 

dandruff-56a270423df78cf77275bdd7

11. รังแค

ปัญหารังแคเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการคันหนังศีรษะ ประเด็นอยู่ตรงที่ยิ่งเกาก็ยิ่งเป็นการทำร้ายหนังศีรษะและเส้นผมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสาเหตุทางอ้อมที่ทำให้ผมหลุดร่วงแบบไม่รู้ตัวนั่นเอง ฉะนั้นคงจะดีกว่าถ้าคุณแก้ปัญหารังแคได้ เพราะจะทำให้อาการคันหนังศีรษะหมดไป ซึ่งคุณอาจจะเลือกใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซีลีเนียม ซิงค์ และทีทรีออยล์ก็ได้ หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางรักษาต่อไป

12. ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาคลายเครียด ยาคุมหรือยาที่มีสาวนผสมของกลุ่มฮอร์โมน คุณอาจต้องเจอกับปัญหาผมร่วงมากกว่าติอันเนื่องมากจากผลข้างเคียงจากยาได้ ซึ่งกรณีนี้คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางรักษาต่อไป

ใครรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ ควรหันมาดูแลผมอย่างจริงจังก่อนจะสายไปนะคะ เดี๋ยวนี้นวัตกรรมเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็น

1. การฉีด PRP (Platelet Rich Plasma)

เป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม หรือแม้แต่เซรั่ม และวิตามินบำรุงผมที่ใช้เองที่บ้านง่ายๆ

2. การปลูกผมด้วย Robot Hair Transplant

เป็นเทคนิคการปลูกผมด้วยแขนกลที่มีประสิทธิภาพสูง และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไร้แผลผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีหลังจากปลูกผม

3. การปลูกผมด้วยวิธี Hair Stem Micro Transplant

เป็นวิธีการปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยการใช้สเต็มเซลล์จากรากผมที่แข็งแรงมาผ่านกระบวนการ และฉีดกลับเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการปลูกผม โดยสเต็มเซลล์จะเข้าไปกระตุ้นให้รากผมที่อ่อนแอแข็งแรงและทำให้เส้นผมที่งอกใหม่แข็งแรงมากขึ้น

ข้อมูล : apexprofoundbeauty.com

ผมร่วงมากแค่ไหน ทำไมต้องรีบปรึกษาแพทย์?

ผมร่วงมากแค่ไหน ต้องรีบปรึกษาแพทย์?

อธิบดีกรมการแพทย์เตือนผมร่วงต่อเนื่องเกินวันละ 30-50 เส้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ชี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น โรคเอสแอลอี ไทรอยด์ ซิฟิลิส โรคตับ โรคไต

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติผมของคนเรามีประมาณ 80,000-1,200,000 เส้น งอกยาวขึ้นประมาณวันละ 0.35 มิลลิเมตรและมีอายุนาน 2-6 ปี ซึ่งปกติจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30-50 เส้น ดังนั้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุๆ เช่น ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชายมากกว่า เนื่องจากรากผมมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ทำให้เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติและเส้นผมที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กและบางลง ส่วนมากจะเป็นบริเวณกลางศีรษะและหน้าผากเริ่มสังเกตได้เมื่อมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ส่วนผู้หญิงมักแสดงอาการหลังวัยหมดประจำเดือน ผมร่วงเนื่องจากผมหยุดเจริญชั่วคราว

ในแต่ละวันจะมีเส้นผมประมาณ 10-15% ที่หยุดเจริญและหลุดร่วงไป แต่ในบางภาวะเส้นผมที่กำลังเจริญอาจหยุดการเจริญในทันที ทำให้มีเส้นผมเสื่อมและหลุดร่วงเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ เช่น ผู้หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด หลังจากเป็นไข้สูง ได้รับการผ่าตัดใหญ่ เจ็บป่วยเรื้อรัง การเสียเลือด การบริจาคเลือด การใช้ยาบางชนิด และภาวะเครียดทางจิตใจ ผมร่วงชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นใน 1-3 เดือน หลังจากนั้นจะหยุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ตามปกติ

istock_81430909_large

ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จะมีอาการผมร่วงเฉพาะที่ในรูปแบบกลมหรือรี มีขอบเขตชัดเจน ตรงกลางไม่มีเส้นผม หนังศีรษะในบริเวณนั้นไม่แดง ไม่เจ็บ ไม่คัน ไม่เป็นสะเก็ดหรือเป็นขุย บางคนอาจพบเส้นผมสีขาวขึ้นในบริเวณนั้น ผู้ป่วยอาจมีผมร่วงเพียง 1-2 หย่อม หรืออาจมากกว่า 10 หย่อม ถ้าเป็นมากอาจลุกลามจนทั่วศีรษะ บางคนอาจมีขนตาและขนคิ้วร่วงร่วมด้วย ผู้ป่วยบางคนอาจหายไปเองตามธรรมชาติ แต่อาจกินเวลาเป็นปี บางคนเมื่อรักษาหายแล้วอาจกำเริบได้ใหม่ เป็นๆ หายๆ บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นร่วมกับโรคต่อมไทรอยด์และโรคด่างขาว

ผมร่วงจากการถอนผม พบได้บ่อยในเด็กที่มีปัญหากดดันทางจิตใจด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาการเรียน เด็กบางคนอาจถอนผมเล่นจนเป็นนิสัย ผู้ป่วยจะถอนผมตัวเองจนผมแหว่ง หนังศีรษะบริเวณที่ผมร่วงจะไม่มีผื่นคันหรือเป็นขุย และจะพบเส้นผมที่เป็นตอสั้นๆอยู่มาก เนื่องจากผู้ป่วยถอนออกไม่ถนัด

ผมร่วงจากเชื้อรา โรคเชื้อราที่ศีรษะ (กลากที่ศีรษะ) อาจพบได้บ่อยในเด็ก เกิดจากการติดเชื้อรา โรคนี้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ เป็นผื่นแดงคันและเป็นขุยหรือสะเก็ด นอกจากนี้ มักจะพบร่องรอยของโรค เชื้อรา (กลาก) ที่มือ เท้า ลำตัวหรือในบริเวณร่มผ้าร่วมด้วย

ผมร่วงจากการทำผม การทำผมด้วยการม้วนผม ย้อมสีผม ดัดผม เป่าผม หรือวิธีอื่นๆ อาจทำให้ผมร่วงได้ จากการที่มีหนังศีรษะอักเสบ หรือเส้นผมเปราะหัก

ผมร่วงจากยาและการฉายรังสี ยาที่อาจทำให้เกิดอาการผมร่วงมีอยู่หลายชนิด เช่น ยารักษามะเร็งการฉายรังสีในการรักษามะเร็ง ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยารักษาคอพอกเป็นพิษ ยาคุมกำเนิด ยาใช้ป้องกันโรคเกาต์

ผมร่วงจากโรคอื่นๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคบางอย่าง เช่น โรคเอสแอลอี อาจมีอาการ ผมร่วง ผมบาง ร่วมกับอาการไข้เรื้อรัง ปวดตามข้อ มีผื่นปีกผีเสื้อขึ้นที่หน้า โรคเรื้อรังบางอย่าง ก็ทำให้ผมร่วงได้ เช่น ไทรอยด์ ซิฟิลิส โรคตับ โรคไต

อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ว่า

1. ควรสระผมทำความสะอาดเส้นผมและผิวหนังของศีรษะอย่างสม่ำเสมอ

2. ไม่ควรเกาหรือขยี้หนังศีรษะแรงจนเกินไป

3. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ เช่น การย้อม ทำสี ดัด ผมที่บ่อยเกินไป

4. หลีกเลี่ยงการดึงหรือถอนผมเล่น

5. หลีกเลี่ยงความเครียดเพราะจะกระตุ้นให้อาการผมร่วงมากขึ้น

ทั้งนี้ อาการผมร่วงในผู้ป่วยบางรายอาจหายเองได้ แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุของโรคและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

คลิกสั่งซื้อสินค้า (Buy it now)

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

Add Friend


หรือ

Line Official id: @fkz9946l

 

(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)

http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

 

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

 

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

 

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

 

ฺีัBuy now

 QR CODE

3fca1bb0@fkz9946l

Saw Palmetto Thailand Logo

ปรึกษา Mr.Hair Man

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า

คิดไม่ออก ไม่รู้จะสั่งอะไร แบบไหน อ่านตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ!!!

อ่านเพิ่มเติม คลิกสั่งซื้อสินค้า (Buy it now)

Saw Palmetto !!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!! *New Promotion* เริ่มแล้ววันนี้ 2019

!!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!!
*Saw Palmetto New Promotion*

เริ่มวันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมดสต๊อก ช้าอดหมดไว!!!!

Pro x 3

Promotion Mar-2017

Puritan’s Pride Saw Palmetto ขนาด 60 เม็ด 3 ขวด ราคาเพียง 1990 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง สินค้ามีจำนวนจำกัด!!!

ลดพิเศษจากราคา 2120 บาท เหลือ 1990 บาท

!!!! สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น!!!!

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

**** โปรโมชั่น ขนาด 60 เม็ด x3 ทานได้ 3 เดือน ***

Puritan’s Pride Saw Palmetto (320 mg extract 60 เม็ด) x3= 2070 บาท
+ค่าจัดส่ง EMS = 50 บาท

รวม 2120 บาท

*** 1990 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง EMS ***

 

**************************************************************************

Pro x 2

Puritan’s Pride Saw Palmetto ขนาด 120 เม็ด 2 ขวด ราคาเพียง 2600 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง สินค้ามีจำนวนจำกัด!!!

ลดพิเศษจากราคา 2750 บาท เหลือ 2600 บาท

!!!! สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น!!!!

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

**** โปรโมชั่น ขนาด 120 เม็ด x2 ทานได้ 4 เดือน ***

Puritan’s Pride Saw Palmetto (320 mg extract 120 เม็ด) x2= 2700 บาท
+ค่าจัดส่ง EMS = 50 บาท

รวม 2750 บาท 

*** ลดเหลือ 2600 บาท + ฟรีค่าจัดส่ง EMS ***

 

************************************************************************
**** รายละเอียดในการชำระเงิน (Payment)****

วิธีการชำระเงิน

http://www.sawpalmettothailand.com/payment/

แจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี : WISSANU AIMWAT
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (Savings Deposits)

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ (BKK Bank)
เลขบัญชี (Account No.) : 207-4-111614
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกสิกร (KBANK)
เลขบัญชี (Account No.) : 142-243-1843
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เลขบัญชี (Account No.) : 273-224329-3
สาขา : บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

………………………………

หลังโอนแจ้งยืนยันเวลาโอน เบอร์โทร และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งอีกครั้ง ขอบคุณครับ

 

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

2: Line :

Add Friend
@fkz9946l : @%40fkz9946l

หรือ

Line Official id: @fkz9946l
(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)
http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

 

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

 

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

 

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

 QR CODE

3fca1bb0@fkz9946l

Saw Palmetto Thailand Logo

อ่านเพิ่มเติม Saw Palmetto !!!โปรโมชั่นสุดร้อน!!! *New Promotion* เริ่มแล้ววันนี้ 2019

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2017

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2017

EMS Update(WED 4-Jan-17)
อนุชิต EQ966881591TH
สัญหวิชญ์ EQ966881605TH
วสันต์ EQ966881614TH
นรินทร์ EQ966881628TH
อลิสา EQ966881631TH
——————
EMS Update(THU 5-Jan-17)
ณัฐกร EQ966885409TH
วันเฉลิม EQ966885412TH
RON EQ966885426TH
——————
EMS Update(FRI 6-Jan-17)
ชาติ EQ966878456TH
รุ่งชัย EQ966878460TH
ปัญญรัตน์ EQ966878473TH
ไพรสุดา EQ966878487TH
——————
EMS Update(MON 9-Jan-17)
นพดล EQ966893277TH
ณัฐพงษ์ EQ966893285TH
คาโรลีน EQ966893294TH
มนต์ชัย EQ966893303TH
——————
EMS Update(TUE 10-Jan-17)
ชาญวุฒิ EQ966890050TH
ศิธา EQ966890063TH
——————
EMS Update(WED 11-Jan-17)
นคร EQ966901089TH
——————
EMS Update(THU 12-Jan-17)
เฉลย EQ966917469TH
วัชรพันธ์ EQ966917472TH
ปัณทารีย์ EQ966917486TH
——————
EMS Update(FRI 13-Jan-17)
สนิท EQ966321549TH
ธาราชัย EQ966321552TH
ธีระ EQ966321566TH
——————
EMS Update(MON 16-Jan-17)
Scott EQ966898495TH
ไพโรจน์ EQ966898504TH
Pascal EQ966898518TH
มนต์ชัย EQ966898521TH
——————
EMS Update(TUE 17-Jan-17)
ธนชาต EQ966899898TH
ชนม์ธวัช EQ966899907TH
ปณต EQ966899915TH
ปิติศักดิ์ EQ966899924TH
——————
EMS Update(WED 18-Jan-17)
สมชาย EQ966344615TH
ปรีชา EQ966344624TH
อัคคพงษ์ EQ966344638TH
——————
EMS Update(THU 19-Jan-17)
กฤดารัช EQ966341185TH
พงศ์สันต์ EQ966341194TH
——————
EMS Update(Fri 20-Jan-17)
กฤษณพล EQ966341821TH
——————
EMS Update(SAT 21-Jan-17)
ประสาร EQ966343178TH
นพพร EQ966343181TH
——————
EMS Update(MON 23-Jan-17)
สามารถ EQ966375445TH
สิทธิชัย EQ966375459TH
สุรสิทธิ์ EQ966375462TH
เพชรรัตน์ EQ966375476TH
——————
EMS Update(WED 25-Jan-17)
บุญชัย EQ966392960TH
——————
EMS Update(THU 26-Jan-17)
ศิริพงษ์ EQ966389081TH
——————
EMS Update(FRI 27-Jan-17)
สุรชัย EQ966402049TH
ณัฐพล EQ966402052TH
ศุภกร EQ966402066TH
——————
EMS Update(SAT 28-Jan-17)
อภินันต์ EQ966402707TH
ดิเรก EQ966402715TH
อุมาภรณ์ EQ966402724TH
วสันต์ EQ966390955TH
——————
EMS Update(MON 30-Jan-17)
นพดล EQ966414838TH
ธีร์ธวัช EQ966414841TH
ชวรัตน์ EQ966414855TH
——————
EMS Update(TUE 31-Jan-17)
ธีรพงษ์ EQ966423199TH
เฉลิมพล EQ966423208TH
——————
EMS Update(WED 1-Feb-17)
ณัฐดนัย EQ966412704TH
ศศิธร EQ966412718TH
ณัฏฐัย EQ966412721TH
กมลวิช EQ966412735TH
สุภารัตน์ EQ966412749TH
ธีระ EQ966412752TH
——————
EMS Update(MON 6-Feb-17)
ชญากุล EQ967539975TH
——————
EMS Update(TUE 7-Feb-17)
ศราวุธ EQ967527561TH
ชาญชัย EQ967527575TH
ปริญฑัต EQ967527589TH
ธีรชัย EQ967527592TH
มนัส EQ967527601TH
——————
EMS Update(WED 8-Feb-17)
บรรจบ EQ967556112TH
พิศาล EQ967556126TH
เพชร EQ967556130TH
——————
EMS Update(THU 9-Feb-17)
รุ่งชัย EQ967547402TH
รุ่งนภา EQ967547416TH
ขุนเขา EQ967547420TH
——————
EMS Update(FRI 10-Feb-17)
ชวลิต EQ967552932TH
——————
EMS Update(TUE 14-Feb-17)
วิเชียร EQ967581633TH
เฉลย EQ967581647TH
กวิน EQ967581655TH
——————
EMS Update(WED 15-Feb-17)
วิษณุกร EQ967569495TH
สุพจน์ EQ967569500TH
——————
EMS Update(FRI 17-Feb-17)
สุพจน์ EQ967591233TH
——————
EMS Update(MON 20-Feb-17)
สาทินี ER471350535TH
ธนชาต ER471350544TH
เอกลักษณ์ ER471350558TH
พิชัย ER471350561TH
——————
EMS Update(TUE 21-Feb-17)
วิรุฬห์กุมาร ER609216306TH
——————
EMS Update(WED 23-Feb-17)
กุลสตรี ER471326766TH
มณเฑียร ER547331834TH
——————
EMS Update(THU 23-Feb-17)
เกรียงไกร ER609009269TH
ณัฐพงศ์ EQ967619166TH
สุรสิทธิ์ EQ967619170TH
อุศเรนทร์ EQ967619183TH
——————
EMS Update(FRI 24-Feb-17)
ศิริพงศ์ EQ967624395TH
ชัยนาม EQ967624400TH
ทานต์วาริช EQ967624413TH
——————
EMS Update(MON 27-Feb-17)
ทักษิณ EQ967632661TH
อัศวิน EQ967632675TH
พงษ์อนันต์ EQ967632689TH
นพพร EQ967632692TH
ไอศูรย์ EQ967633260TH
เปรม EQ967633273TH
จุฑามาศ EQ967633287TH
เฉลิมพล EQ967633295TH
——————
EMS Update(TUE 28-Feb-17)
ชัยรัตน์ EQ967896120TH
จุรีพร EQ967896133TH
ธีรพงษ์ EQ967896147TH
ขวัญ EQ967896155TH
บุญชัย EQ967896164TH
——————
EMS Update(WED 1-Mar-17)
ปรีชา EQ967636601TH
ธีรวัฒน์ EQ967636615TH
——————
EMS Update(THU 2-Mar-17)
ดิเรก EQ967629591TH
——————
EMS Update(MON 6-Mar-17)
ธีร์นวัช EQ967908790TH
สุภารัตน์ EQ967908809TH
ชญากุล EQ967908812TH
พศิน EQ967908826TH
——————
EMS Update(TUE 7-Mar-17)
พรพรรณ EQ967915985TH
กิดดากร EQ967915994TH
——————
EMS Update(WED 8-Mar-17)
จาตุรงค์ EQ967971568TH
วิสูตร EQ967971571TH
——————
EMS Update(THU 9-Mar-17)
นคร EQ967911533TH
——————
EMS Update(FRI 10-Mar-17)
วรรษิดา EQ967912794TH
——————
EMS Update(SAT 11-Mar-17)
ปกิณกะ EQ967992815TH
——————
EMS Update(MON 13-Mar-17)
สวินดา EQ967996471TH
ไพโรจน์ EQ967996485TH
——————
EMS Update(TUE 14-Mar-17)
ศศิธร EQ967968285TH
——————
EMS Update(THU 16-Mar-17)
เอนก EQ967176131TH
ปุริมสิทธิ EQ967176145TH
ไพรสุดา EQ967176159TH
สรทัศน์ EQ967176162TH
พัทธนันท์ EQ967990641TH
——————
EMS Update(SAT 18-Mar-17)
วรุตม์ EQ967169263TH
——————
EMS Update(MON 20-Mar-17)
สุขเกษม ER574758644TH
ศุภชัย ER574758658TH
วีร์ฤทธิ์ ER574758661TH
Matham ER574758675TH
ศิธา ER574758689TH
——————
EMS Update(TUE 21-Mar-17)
รองฤทธิ์ EQ967184623TH
กิตติวัช EQ967184 637TH
ทียุ EQ967184645TH
วรรณวุฒิ EQ967184654TH
สามารถ EQ967184668TH
——————
EMS Update(WED 22-Mar-17)
กิดดากร EQ967198083TH
อธิพงศ์ EQ967198097TH
ปณต EQ967198106TH
เกียรติศักดิ์ EQ967198110TH
——————
EMS Update(THU 23-Mar-17)
อุศเรนทร์ EQ967198905TH
สิทธิศักดิ์ EQ967198914TH
ณัฐพงษ์ EQ967198928TH
เมธี EQ967198931TH
เกณฑ์ภพ EQ967198945TH
ชนธัญ EQ967198959TH
——————
EMS Update(FRI 24-Mar-17)
วรวุฒิ EQ967171854TH
สุรสิทธิ์ EQ967171868TH
——————
EMS Update(SAT 25-Mar-17)
ขวัญ EQ967172660TH
——————
EMS Update(MON 27-Mar-17)
สกนธ์ EQ967206111TH
ฉัตรนิธิศวร์ EQ967206125TH
ธนชาต EQ967213695TH
บุญชัย EQ967213700TH
จงกล EQ967213713TH
เพชร EQ967213727TH
นันทิกา EQ967213735TH
——————
EMS Update(TUE 28-Mar-17)
นพดล EQ967214651TH
วลัยพร EQ967214665TH
ชวลิต EQ967214679TH
——————
EMS Update(WED 29-Mar-17)
อัษฎา EQ967215731TH
พิชัย EQ967215745TH
——————
EMS Update(THU 30-Mar-17)
เกรียงไกร EQ967235356TH
Brian EQ967235360TH
รุจยา EQ967235373TH
Tenzan EQ967235387TH
วิษณุกร EQ967235395TH
สุรพันธ์ EQ967235400TH
วิรัช EQ967235413TH
ชัยรัตน์ EQ967235427TH
อาทิตย์ EQ967235435TH
สรทัศน์ EQ967235444TH
——————
EMS Update(FRI 31-Mar-17)
คมกฤช EQ967228046TH
อุมาภรณ์ EQ967228050TH
——————
EMS Update(MON 3-Apr-17)
พีระพงษ์ EQ967229381TH
ภูริภัทร EQ967229395TH
อภินันท์ EQ967229404TH
ภาวิน EQ967229418TH
——————
EMS Update(TUE 4-Apr-17)
นพดล EQ967273218TH
เฉลิมพล EQ967273221TH
Roque EQ967273235TH
——————
EMS Update(FRI 7-Apr-17)
ปัณทารีย์ EQ967258771TH
สวินดา EQ967258785TH
ธีรพงษ์ EQ967258799TH
ศศิธร EQ967258808TH
รุ่งนภา EQ967271530TH
ธีวริทธิ์ EQ967271543TH
ชยากุล EQ967271557TH
——————
EMS Update(MON 10-Apr-17)
Woodhams ER574461272TH
กวิน ER574461286TH
สุนทร ER574461290TH
ไธพัตย์ ER574461309TH
เอก ER574461312TH
——————
EMS Update(WED 19-Apr-17)
พีระพงษ์ ED005813369TH
รุ่งโรจน์ ED005813372TH
โอฬาร ED005813386TH
วิรุฬห์กุมาร ED005813390TH
Shyam ED005813409TH
พีระยุทธ ED005813412TH
นพพร ED005813426TH
ธนชาต ED005813430TH
——————
EMS Update(THU 20-Apr-17)
พงศ์สันต์ ED005845358TH
แม่ยุติ ED005845361TH
——————
EMS Update(FRI 21-Apr-17)
พีระพงษ์ ED005849363TH
ธีร์นวัช ED005849377TH
ณัฐพงศ์ ED005849385TH
——————
EMS Update(MON 24-Apr-17)
ณัฐพงศ์ RP003314927TH
กันต์ฤทัย RP003314935TH
ณัฏฐชัย ED005868844TH
ธีวริทธิ์ ED005868858TH
โอฬาร ED005868861TH
บุญชัย ED005868875TH
——————
EMS Update(FRI 28-Apr-17)
พนิดา ED008111957TH
อุศเรนทร์ ED008111965TH
สัณหวิชญ์ ED008111974TH
ชลากร ED008111988TH
ธานัท ED008111991TH
มนต์ชัย ED008112008TH
ไอศูรย์ ED008112011TH
ปรีชา ED008112025TH
สุวิทย์ ED008112039TH
จักรพล ED008112042TH
ณัฐพล ED008112056TH
นพรัตน์ ED008112060TH
——————
EMS Update(SUN 30-Apr-17)
อธิพงศ์ ER577830232TH
——————
EMS Update(TUE 2-May-17)
ปีเตอร์ RP003392694TH
เกียรติพงษ์ ED005895399TH
ขวัญ ED005895408TH
นรินทร์ ED005895411TH
พงศ์เทพ ED005895425TH
ปวริศ ED005895439TH
สุพจน์ ED005895442TH
——————
EMS Update(WED 3-May-17)
ชัยรัตน์ ED008121398TH
นวลศรี ED008121407TH
สุรศักดิ์ ED008121415TH
——————
EMS Update(THU 4-May-17)
ชินพรรธน์ ED008131877TH
——————
EMS Update(FRI 5-May-17)
เฉลิมพล ED008123840TH
สุดเขตต์ ED008123853TH
ปรีชา ED008123867TH
นคร ED008123875TH
ปัญญรัตน์ ED008123884TH
สุรสิทธิ์ ED008123969TH
——————
EMS Update(MON 8-May-17)
ธีรพงษ์ ED008141300TH
ชัยรัตน์ ED008141313TH
มนัส ED008141327TH
สาทินี ED008141335TH
สุเมธ ED008141344TH
——————
EMS Update(TUE 9-May-17)
มนต์ชัย ED008137835TH
ธนทัต ED008137849TH
——————
EMS Update(THU 11-May-17)
ศศิธร ED008170442TH
อภินันท์ ED008170456TH
วรรษิตา ED008170460TH
กิตติศักดิ์ ED008170473TH
——————
EMS Update(SAT 13-May-17)
สุภารัตน์ ED008181414TH
บุญส่ง ED008181428TH
——————
EMS Update(MON 15-May-17)
สามารถ ED008183137TH
——————
EMS Update(TUE 16-May-17)
ชัยณรงค์ ED008190583TH
ธนนันท์ ED008190597TH
——————
EMS Update(WED 17-May-17)
วิษณุ ED008186181TH
——————
EMS Update(SAT 20-May-17)
เพชร ED056130355TH
ภูมิสิษฐ์ ED056130369TH
วสันต์ ED056130372TH
——————
EMS Update(MON 22-May-17)
อนุชิต ED056130655TH
ศุภชัย ED056130664TH
——————
EMS Update(TUE 23-May-17)
กรศักดิ์ RL262240219TH
จอน ET152448052TH
วชิระ ET152448066TH
ณัฐพล ET152448070TH
สุวิจักขณ์ ET152448083TH
ไพรสุดา ET152448097TH
ฉัตรระวี ET152448106TH
——————
EMS Update(WED 24-May-17)
พีระพงษ์ ED056126007TH
สุรชัย ED056126015TH
——————
EMS Update(THU 25-May-17)
อุศเรนทร์ ED056136494TH
——————
EMS Update(FRI 26-May-17)
กฤษณพล ED056147228TH
——————
EMS Update(MON 29-May-17)
ชาคริต ED056180246TH
อธิพงศ์ ED056180250TH
พิชัย ED056180263TH
บุญชัย ED056180277TH
——————
EMS Update(TUE 30-May-17)
ขวัญ ED056171791TH
ประเวศน์ ED056171805TH
ปรีชา ED056171814TH
——————
EMS Update(WED 31-May-17)
วิษณุกร ED056173280TH
กันต์ฤทัย ED056173293TH
กตาธิการ ED056173302TH
——————
EMS Update(THU 1-Jun-17)
ธนชาต ED056158234TH
สุรชัย ED056158248TH
วรายุทธ ED056158251TH
——————
EMS Update(FRI 2-Jun-17)
นวลศรี ED056183959TH
——————
EMS Update(MON 5-Jun-17)
วรายุทธ ED056179676TH
พรพรรณ ED056179680TH
ชญากุล ED056179693TH
พรชัย ED056179702TH
ชวลิต ED056179716TH
ชยพล ED056179720TH
——————
EMS Update(TUE 6-Jun-17)
สุรศักดิ์ ED069313621TH
นพดล ED069313635TH
——————
EMS Update(WED 7-Jun-17)
คมกฤช ED069322773TH
เฉลิมพล ED069322787TH
เฉลย ED069322795TH
——————
EMS Update(THU 8-Jun-17)
อภินันต์ ED069316530TH
สุรสิทธิ์ ED069316543TH
ธีรพงษ์ ED069316557TH
ชาญวุฒิ ED069316565TH
——————
EMS Update(MON 12-Jun-17)
วิจิตร ED069328918TH
——————
EMS Update(TUE 13-Jun-17)
ณัฐพงศ์ ED069352545TH
สาธิต ED069352554TH
พงศ์จักร ED069352568TH
สัณหวิชญ์ ED069352571TH
เพชรรัตน์ ED069352585TH
วิทยา ED069352599TH
วชิระ ED069352608TH
——————
EMS Update(WED 14-Jun-17)
พิทย์ ED069382128TH
สุทธิชัย ED069382131TH
——————
EMS Update(THU 15-Jun-17)
ชัยณรงค์ ED069383622TH
Joseph ED069383636TH
——————
EMS Update(FRI 16-Jun-17)
ณัฐพล ED069364985TH
——————
EMS Update(MON 19-Jun-17)
พัทธนันท์ ED069358628TH
สกลพร ED069358631TH
เพชรณรงค์ ED069358645TH
Natthaporn ED069358659TH
——————
EMS Update(WED 21-Jun-17)
ศิริพงศ์ ED092720845TH
——————
EMS Update(THU 22-Jun-17)
พิศาล ED092712472TH
——————
EMS Update(FRI 23-Jun-17)
พงษ์อนันต์ ED092713668TH
พิมพ์ณดา ED092713671TH
——————
EMS Update(SAT 24-Jun-17)
ธีร์นวัช ED092714456TH
——————
EMS Update(MON 26-Jun-17)
บุญชัย ED092745158TH
ปรีชา ED092745161TH
ขวัญ ED092745175TH
——————
EMS Update(TUE 27-Jun-17)
ปิติศักดิ์ ED092717687TH
ไอศูรย์ ED092717695TH
——————
EMS Update(WED 28-Jun-17)
อุศเรนทร์ ED092719405TH
ศศิธร ED092719419TH
——————
EMS Update(THU 29-Jun-17)
วิรุฬห์กุมาร ED092780937TH
วิทยา ED092780945TH
ณัฐพล ED092780954TH
——————
EMS Update(FRI 30-Jun-17)
กวิน ED092763196TH
——————
EMS Update(MON 3-Jul-17)
บรรจบ ED092776098TH
วิษณุ ED092776107TH
พีระพงษ์ ED092776115TH
ประสาร ED0927761124TH
พีรวัฒน์ ED092776138TH
ชญากุล ED092776141TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jul-17)
กษิดิ์เดช ED092767312TH
นวลศรี ED092767326TH
เพชร ED092767330TH
——————
EMS Update(WED 5-Jul-17)
เกียรติศักดิ์ ED105910125TH
อธิพงศ์ ED105910139TH
——————
EMS Update(THU 6-Jul-17)
ประเวศน์ ED105912262TH
พรประภัส ED105912276TH
พงษ์สันต์ ED105912280TH
——————
EMS Update(FRI 7-Jul-17)
เกษมศักดิ์ ED105931615TH
ณัฐวุฒิ ED105931624TH
ชนม์ธวัช ED105931638TH
ทานต์วาริช ED105931641TH
——————
EMS Update(TUE 11-Jul-17)
ธีรพงษ์ ED105917242TH
เฉลิมพล ED105917256TH
ยุโรป ED105917260TH
——————
EMS Update(THU 13-Jul-17)
สุรสิทธิ์ ED105953443TH
ณสิต ED105953457TH
รัชชานนท์ ED105953465TH
เอกสิทธิ์ ED105953474TH
นพดล ED105953488TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jul-17)
ไธพัตย์ ED105938931TH
อัษฎา ED105938945TH
——————
EMS Update(MON 17-Jul-17)
Gregory ED105966345TH
พีระพงษ์ ED105966359TH
สันติภาพ ED105966362TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jul-17)
ณัฐพล ED105968235TH
วิสูตร ED105968244TH
ณัฐพงศ์ ED105968258TH
——————
EMS Update(WED 19-Jul-17)
ณัฐพล ED105986605TH
สุทธิชัย ED105986614TH
สรทัศน์ ED105986628TH
——————
EMS Update(THU 20-Jul-17)
นนท์ ED105988076TH
สรินดา ED105988080TH
สุพัฒน์ ED105988093TH
——————
EMS Update(FRI 21-Jul-17)
จรงยศ ED105989862TH
ธนชาต ED105989876TH
——————
EMS Update(MON 24-Jul-17)
สุพจน์ ED123832937TH
บันฑิต ED123832945TH
ธนกร ED123832954TH
บุญชัย ED123832968TH
——————
EMS Update(FRI 29-Jul-17)
ไพรสุดา ED123832971TH
——————
EMS Update(THU 27-Jul-17)
Choedpong ED123850621TH
พรรณวิไล ED123850635TH
——————
EMS Update(SAT 29-Jul-17)
ชัยรัตน์ ED123814071TH
กิดดากร ED123814085TH
วิศกร ED123814099TH
——————
EMS Update(MON 31-Jul-17)
ธรเสฏฐ์ RP081292173TH
ปรีชา ED123854977TH
อุศเรนทร์ ED123854985TH
พิศาล ED123854994TH
——————
EMS Update(TUE 1-Aug-17)
สุรชัย ED123856743TH
อาทิตย์ ED123856757TH
——————
EMS Update(WED 2-Aug-17)
Roberto ED123866079TH
ธีระยุทธ์ ED123866082TH
กรศักดิ์ RP091204200TH
——————
EMS Update(FRI 4-Aug-17)
ศิริพงษ์ ED123891802TH
——————
EMS Update(MON 7-Aug-17)
สุขเกษม ED137712449TH
สุเมธ ED137712452TH
ศราวุฒิ ED137712466TH
กตาธิการ ED137712470TH
ชญากุล ED137712483TH
Woodhams ED137712497TH
——————
EMS Update(WED 9-Aug-17)
ขวัญ ED123889106TH
กวิน ED123889110TH
——————
EMS Update(THU 10-Aug-17)
ศศิธร RP091244699TH
อุไรวรรณ ED137740351TH
จักรพงษ์ ED137740365TH
พิมพ์ณดา ED137740379TH
——————
EMS Update(FRI 11-Aug-17)
ธีรพงษ์ ED137733656TH
——————
EMS Update(TUE 15-Aug-17)
ธีร์นวัช ED137737030TH
อภินันต์ ED137737043TH
ปุญญพัตน์ ED137737057TH
——————
EMS Update(WED 16-Aug-17)
ธีรชัย ED137739217TH
วีรัฐ ED137739225TH
——————
EMS Update(THU 17-Aug-17)
สุพัฒน์ ED137763255TH
ธนทัต ED137763264TH
——————
EMS Update(FRI 18-Aug-17)
ธนชาต ED137772310TH
ปรเชษฐ์ ED137772323TH
ศุทรา ED137772482TH
——————
EMS Update(SAT 19-Aug-17)
Pantad RP091272902TH
——————
EMS Update(MON 21-Aug-17)
บุญชัย ED152500217TH
พีระยุทธ ED152500225TH
วิโรจน์ ED152500234TH
เพชร ED152500248TH
——————
EMS Update(WED 23-Aug-17)
ชยพล ED152502500TH
ดนัย ED152502513TH
เรืองทรัพย์ ED152502527TH
รัชชานนท์ ED152502535TH
เจริญ ED152502544TH
Mike ED152502558TH
——————
EMS Update(THU 24-Aug-17)
ณัฐพงศ์ ED137779975TH
——————
EMS Update(FRI 25-Aug-17)
ธวัชชัย ED137791455TH
ชาญ ED137791469TH
ประเวศน์ ED137791472TH
——————
EMS Update(SAT 26-Aug-17)
พงษ์อนันต์ ED152522243TH
ชัยณรงค์ ED152522257TH
——————
EMS Update(MON 28-Aug-17)
วชิระ ED152524862TH
พิชัย ED152524876TH
——————
EMS Update(TUE 29-Aug-17)
กิตติวัช ED152517257TH
อธิพงศ์ ED152517265TH
ภานุวัฒน์ ED152517274TH
——————
EMS Update(WED 30-Aug-17)
อุศเรนทร์ ED152518938TH
พรพรรณ ED152518941TH
——————
EMS Update(THU 31-Aug-17)
สิทธิศักดิ์ ED152560096TH
ตรีรัตน์ ED152560105TH
——————
EMS Update(MON 1-Sep-17)
สิทธิศักดิ์ ED152576096TH
อนุชิต ED152576105TH
สุภารัตน์ ED152576119TH
——————
EMS Update(FRI 8-Sep-17)
ศิริพงศ์ ED152593284TH
——————
EMS Update(MON 18-Sep-17)
สุพัฒน์ ED170236329TH
——————
EMS Update(TUE 19-Sep-17)
รอมฎอล ED170239118TH
พิชัย ED170239121TH
——————
EMS Update(WED 20-Sep-17)
ชญากุล ET518136991TH
ภูษณิศา ET518137008TH
David ET518137011TH
Natthaporn ET518137025TH
กิตติวัช ET518137039TH
สุวิทย์ ET518137042TH
สมชาย ET518137056TH
ธีระ ET518137060TH
เฉลิมพล ET518137073TH
วัฒนะ ET518137087TH
——————
EMS Update(THU 21-Sep-17)
ฉัตรนิธิศวร์ ED170282354TH
ปรีชา ED170282368TH
ดำรงศักดิ์ ED170282371TH
ณัฐพล ED170282385TH
YAT SING ED170282399TH
ภาณุภณ ED170282408TH
ศศิธร ED170282411TH
——————
EMS Update(FRI 22-Sep-17)
ไธพัตย์ ED170272652TH
ชัยรัตน์ ED170272666TH
ปัญญา ED170272670TH
วรรณวุฒิ ED170272683TH
——————
EMS Update(SAT 23-Sep-17)
ธีร์ธวัชช์ ED170273689TH
ธีระ ED170273692TH
กฤษณพล ED170273701TH
——————
EMS Update(MON 25-Sep-17)
แป้งหอม ED170269260TH
จีระศักดิ์ ED170269273TH
กวิน ED170269287TH
วิรุฬห์กุมาร ED170269295TH
บุญชัย ED170269300TH
สุทธิพงษ์ ED170269313TH
ปัญญรัตน์ ED170269327TH
——————
EMS Update(TUE 26-Sep-17)
เจริญ ED170276994TH
กิดดากร ED170277005TH
กีรติ ED170277014TH
——————
EMS Update(WED 27-Sep-17)
เพชรรัตน์ ED185402084TH
Greg ED185402098TH
ณัติพงศ์ ED185402107TH
——————
EMS Update(THU 28-Sep-17)
ดนัย ED185422588TH
——————
EMS Update(FRI 29-Sep-17)
ไชยวัฒน์ ED185403116TH
ชยพล ED185403120TH
——————
EMS Update(SAT 30-Sep-17)
อุศเรนทร์ ED185414459TH
——————
EMS Update(MON 2-Oct-17)
เพชร ED185433841TH
ชวลิต ED185433855TH
สุภคม ED185433869TH
นนทิวรรธ์ ED185433872TH
ณัฐพงศ์ ED185433886TH
——————
EMS Update(TUE 3-Oct-17)
พรประภัส ED185417755TH
ธาดารัตน์ ED185417764TH
นุกูล ED185417778TH
——————
EMS Update(WED 4-Oct-17)
ภูศักดิ์ ED185450102TH
วิษณุกร ED185450116TH
สุพรรณี ED185450120TH
สันติภาพ ED185450133TH
——————
EMS Update(FRI 6-Oct-17)
ธีร์นวัช ED185445283TH
ภูริพงศ์ ED185445297TH
สุพัฒน์ ED185445663TH
——————
EMS Update(MON 9-Oct-17)
สมสิทธิ์ RP110165072TH
พิชัย ED185449515TH
เสถียรพงศ์ ED185449529TH
เกียรติศักดิ์ ED185449532TH
——————
EMS Update(TUE 10-Oct-17)
มณเฑียร ED200501135TH
——————
EMS Update(WED 11-Oct-17)
พิศาล ED200503034TH
ธนกฤต ED200503048TH
——————
EMS Update(THU 12-Oct-17)
ศิริพงศ์ ED200504216TH
ปริญฑัต ED200504220TH
——————
EMS Update(SAT 14-Oct-17)
นันทวัฒน์ ED200520412TH
——————
EMS Update(MON 16-Oct-17)
พศิน ED200505945TH
——————
EMS Update(TUE 17-Oct-17)
เฉลิมพล ED200509479TH
ปุณยวีร์ ED200509482TH
——————
EMS Update(WED 18-Oct-17)
เอกอำนวย ED200516599TH
พงศ์สันต์ ED200516608TH
——————
EMS Update(THU 19-Oct-17)
Pantad RP123107073TH
เอกลักษณ์ ED200518158TH
จตุพร ED200518161TH
เจสิกา ED200518175TH
วรยุทธ ED200518189TH
——————
EMS Update(FRI 20-Oct-17)
Julian ED200527883TH
ชวลิต ED200527897TH
ธีระยุทธ์ ED200527906TH
——————
EMS Update(SAT 21-Oct-17)
ประวัติ ED200544833TH
——————
EMS Update(TUE 24-Oct-17)
สรทัศน์ ED200553897TH
บุญชัย ED200553906TH
สมบุญ ED200553910TH
นพดล ED200553923TH
ศุภชัย ED200553937TH
——————
EMS Update(WED 25-Oct-17)
อภินันต์ ED200564740TH
มนัส ED200564753TH
——————
EMS Update(FRI 27-Oct-17)
ธนชาต ED200580932TH
สุภารัตน์ ED200580946TH
——————
EMS Update(SAT 28-Oct-17)
ปรีชา ED200567600TH
ธีระ ED200567613TH
ฉัตรรวี ED200567627TH
——————
EMS Update(MON 30-Oct-17)
บัณฑูรย์ ED200584625TH
ประทีป ED200584639TH
ศราวุธ ED200584642TH
——————
EMS Update(TUE 31-Oct-17)
พิชัย ED200586189TH
เกียรติพงษ์ ED200586192TH
——————
EMS Update(WED 1-Nov-17)
ชัยรัตน์ ED200588817TH
ศิริวัฒน์ ED200588825TH
——————
EMS Update(THU 2-Nov-17)
พีระยุทธ ED219731206TH
รุ่งนภา ED219731210TH
——————
EMS Update(FRI 3-Nov-17)
ทานต์วาริช ED219731237TH
อุศเรนทร์ ED219731245TH
——————
EMS Update(SAT 4-Nov-17)
ศศิธร ED219733927TH
กฤษณพล ED219733935TH
——————
EMS Update(MON 6-Nov-17)
อุศเรนทร์ ED200599908TH
ภุมริน ED200599911TH
อรธิชา ED200599925TH
สามารถ ED200599939TH
ชญากุล ED200599942TH
——————
EMS Update(TUE 7-Nov-17)
ทานต์วาริช RP134501777TH
เจริญ ED219709021TH
ภูริพงศ์ ED219709035TH
ปิยะวรรณ ED219709049TH
——————
EMS Update(WED 8-Nov-17)
นัทธิ ED219761415TH
พัทธนันท์ ED219761429TH
วิศกร ED219762282TH
——————
EMS Update(THU 9-Nov-17)
ประวัติ ED219764748TH
ปิยะนุช ED219764751TH
สุรศักดิ์ ED219764765TH
——————
EMS Update(FRI 10-Nov-17)
ศุภกฤต ED219773339TH
——————
EMS Update(SAT 11-Nov-17)
ธีร์นวัช ED219767214TH
——————
EMS Update(MON 13-Nov-17)
ภาคินันท์ ED219780105TH
ณัฐนันท์ ED219780119TH
ณัฐพงศ์ ED219780122TH
——————
EMS Update(TUE 14-Nov-17)
วิษณุกร ED219726775TH
ธนกฤต ED219726784TH
ภูดิส ED219726798TH
รัฐพล ED219726807TH
——————
EMS Update(WED 15-Nov-17)
ธีระยุทธ RP134517091TH
เอกอำนวย ED234802267TH
สุรชัย ED234802275TH
——————
EMS Update(THU 16-Nov-17)
ฐิติพันธ์ ED219784115TH
วสันต์ ED234805348TH
——————
EMS Update(FRI 17-Nov-17)
ฟิกรี ED219786638TH
——————
EMS Update(SAT 18-Nov-17)
Roque ED219787973TH
Mark ED219787987TH
——————
EMS Update(MON 20-Nov-17)
เพชร ED234808361TH
——————
EMS Update(TUE 21-Nov-17)
บุญชัย ED234840353TH
สุวัฒน์ ED234840367TH
พรพรรณ ED234840375TH
เฉลิมพล ED234840384TH
วิลาวัลย์ ED234840398TH
ปิยะวรรณ ED234840407TH
——————
EMS Update(WED 22-Nov-17)
จิรัฏฐ์ ED219796516TH
วรรณวุฒิ ED219796520TH
——————
EMS Update(THU 23-Nov-17)
กิดดากร ED234836800TH
ประเสริฐ ED234836813TH
——————
EMS Update(FRI 24-Nov-17)
สุพจน์ ED234837592TH
——————
EMS Update(SUN 26-Nov-17)
ชูเกียรติ EU215238741TH
สวินดา EU215238755TH
อัษฏา EU215238769TH
——————
EMS Update(MON 27-Nov-17)
บัญฑูรย์ ED234882044TH
วิฬุรห์กุมาร ED234882058TH
——————
EMS Update(TUE 28-Nov-17)
ศศิธร ED234882795TH
——————
EMS Update(WED 29-Nov-17)
ธีร์นวัช ED234857107TH
วรรณ ED234857115TH
พัศพงศ์ ED234857124TH
——————
EMS Update(THU 30-Nov-17)
สุรชัย ED234858076TH
สุวิทย์ ED234858080TH
นภาดา ED234858093TH
นคร ED234858102TH
——————
EMS Update(FRI 1-Dec-17)
สุทธิชัย ED234885791TH
ฐิติพันธ์ ED234885805TH
มนต์ชัย ED234885814TH
พิศาล ED234886899TH
——————
EMS Update(MON 4-Dec-17)
พิชัย ED234843332TH
วิทยา ED234843346TH
ชญากุล ED234843350TH
ธนชาต ED234843363TH
——————
EMS Update(WED 6-Dec-17)
เอกลักษณ์ ED252307959TH
ศิริพงศ์ ED252307962TH
ปรเชษฐ์ ED252307976TH
อุศเรนทร์ ED252307980TH
สุภาภรณ์ ED252307993TH
ธาดารัตน์ ED252308000TH
จงกล ED252308013TH
——————
EMS Update(THU 7-Dec-17)
ขวัญ ED252335892TH
สรทัศน์ ED252335901TH
ชาคริต ED252335915TH
ญาณวรรธน์ ED252335929TH
ธนทัต ED252335932TH
——————
EMS Update(FRI 8-Dec-17)
กวิน ED252349035TH
ธีระ ED252349049TH
——————
EMS Update(TUE 12-Dec-17)
ชวลิต ED234893118TH
พิชัย ED234893121TH
อนุชิต ED234893135TH
M Woodhams ED234893149TH
คเชนทร์ ED234893152TH
ชยพล ED234893166TH
——————
EMS Update(WED 13-Dec-17)
ชัยรัตน์ ED252364749TH
——————
EMS Update(THU 14-Dec-17)
ชาญวุฒิ ED252390678
——————
EMS Update(FRI 15-Dec-17)
วาทิน ED252368017TH
——————
EMS Update(SAT 16-Dec-17)
มนต์ชัย ED252369043TH
กิตติศักดิ์ ED252369057TH
——————
EMS Update(Mon 18-Dec-17)
สุพัฒน์ ED252378045TH
เจริญ EU202103887TH
วีรพงค์ EU202103895TH
ปรวัชร EU202103900TH
ปวิณชัย EU202103913TH
——————
EMS Update(Mon 18-Dec-17)
ปุณยวีร์ ED234846356TH
ภูริพงศ์ ED234846360TH
วิสูตร ED234846373TH
วชิระ ED234846387TH
——————
EMS Update(TUE 19-Dec-17)
ปุณยวีย์ ED234846356TH
ภูริพงศ์ ED234846360TH
วิสูตร ED234846373TH
วชิระ ED234846387TH
——————
EMS Update(WED 20-Dec-17)
ณภัชนันท์ EU146522880TH
——————
EMS Update (MON 25-Dec-17)
บุญชัย ED265640706TH
สมนึก ED265640710TH
วัระพล EU146574119TH
——————
EMS Update (TUE 26-Dec-17)
เพชร EU146616785TH
ธิติ EU146616794TH
มนัส EU146616803TH
วิษณุกร EU146616817TH
ชัยวัฒน์ EU146616825TH
ณัฐพงษ์ EU146616834TH
——————
EMS Update (WED 27-Dec-17)
เพชรรัตน์ EU146528922TH
อภินันต์ EU146528936TH
——————
EMS Update(FRI 29-Dec-17)
ธีร์นวัช ED265649339TH

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าแบบนี้คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้เส้นผมของคุณนั้นต้องเจอกับน้ำฝน แต่ถ้าคุณมีวิธีแก้ไขให้เส้นผมที่โดนฝนของคุณกลับมาดีเหมือนเดิมก็จะเป็นการดีใช่ไหม

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

วิธีดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน (Tips For Keeping Your Hair Safe From Rainy Weather )

ช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณคงหนีไม่พ้นแน่ๆ ถ้าจะไม่ให้เส้นผมของคุณนั้นโดนฝนเลย และเวลาโดยฝน เส้นผมก็จะเละเทะ จัดทรงยาก …

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จนคุณเองจะต้องมานั้งจัดการกับทรงผมใหม่ แต่วันนี้เรามีวิธีดูแลเส้นผมของคุณเมื่อต้องเจอฝนมาฝากกัน
 • ถ้าเป็นไปได้ควรรีบสระผมให้เร็วที่สุด เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาจะชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศลงมาด้วย นอกจากทำให้ไม่สบายได้ง่าย เส้นผมและหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสมด้วย
 • ถ้าไม่สะดวกที่จะสระผมทันที ควรนำทิชชูหรือผ้าขนหนูซับบริเวณหนังศีรษะ และเส้นผมเบาๆหรือถ้าใครรู้ตัวว่าจะต้องเผชิญฝนเป็นประจำ จะหาไดร์เป่าผมเครื่องเล็กๆ มาไว้ที่ออฟฟิศก็ไม่ว่ากัน
 • หลังจากเป่าผมจนหมาดแล้ว ควรใช้หวีซี่ห่างๆหวีเบาๆ เพื่อไม่ให้ เส้นผม พันกันและไม่เกิดอาการชี้ฟูหลังจากผมแห้ง
 • ควรหลีกเลี่ยงการสระผมก่อนนอน ถึงแม้จะเป่าผมให้แห้งแล้วก็ยังคงมีความชื้นสะสมภายในซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดรังแคได้ง่าย
 • ควรซับผมให้แห้งหมาดๆ หลังสระ แล้วใช้ผลิตภัณฑ์บำรุง เส้นผม ชนิดไม่ต้องล้างออกชโลมเส้นผมโดยเว้นบริเวณโคนไว้เพื่อป้องกันความมันบนหนังศีรษะ
 • การใช้ไดร์เป่าผมควรเน้นบริเวณโคนผมให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันความชื้นและควรเป่าจากบนลงล่างเพื่อให้เกล็ดผมไม่เปิดและเรียงตัวสวย
 • ควรหมักผมสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อบำรุง เส้นผม อย่างล้ำลึก ที่สำคัญควรใช้ปลายนิ้วนวดหนังศีรษะเป็นวงกลมให้ทั่วเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้การผลิตน้ำมันจากรากผมเป็นไปอย่างปกติ
 • ผมแห้งฟูฟ่องหลังจากโดนฝน วิธีแก้แบบด่วนๆ ก็คือการนำครีมทาหน้าหรือออยล์ลูบผมบางๆ ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : kbeautifullife.com

รีวิวจากลูกค้าสุภาพสตรีหลังใช้ Hair, Skin & Nails Formula หลังใช้เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

รีวิวจากลูกค้าสุภาพสตรีหลังใช้ Hair, Skin & Nails Formula หลังใช้เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น อาการผมร่วงหยุดชะงัก!!! (Update 28-Mar-17)

 

Hair, Skin & Nails formula2

 

Hair, Skin & Nails formula3

 

Hair, Skin & Nails formula4

 

Hair, Skin & Nails formula5

 

คลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Hair, Skin & Nails Formula

กดสั่งสินค้าได้เลยครับ

 

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Tel : 089-184-4357, 085-131-7349

Add Friend

หรือ

Line Official id: @fkz9946l

(ตัวสุดท้ายเป็นตัว “l” แอล นะครับ อย่าลืมใส่ @ ด้านหน้า)
http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

Line id: sawpalmetto

http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

Line id: bon_bond

http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

3: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

4: Instagram : sawpalmetto_th

5: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

6: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

7: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

http://line.me/ti/p/%40fkz9946l

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2015

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2015

EMS Update (MON 5-Jan-15)
สมบัติ EL638224154TH
วันวิชิต EL638224168TH
กฤษณะ EL638224185TH
ณัฐพร EL638224199TH
ศกร EL638224208TH
——————
EMS Update (TUE 6-Jan-15)
ศุภฤกษ์ EL763960003TH
ชวลิต EL638232014TH
ณัฐศักย์ EL638232028TH
วินัย EL638232031TH
กวิน EL638232045TH
พิชศุต EL638232924TH
ธีรชัย EL638232938TH
ดาราวุธ EL638232941TH
——————
EMS Update (WED 7-Jan-15)
เกียรติศักดิ์ EL638227323TH
ชนะสิทธิ์ EL638316788TH
ธีรากร EL638316791TH
ธีระพงษ์ EL638316805TH
อัครพงษ์ EL638316814TH
——————
EMS Update (THU 8-Jan-15)
มนัส EL638219741TH
สุรชัย EL638219755TH
ศุภชัย EL638219769TH
สิงหา EL638219772TH
บุญชัย EL638219786TH
นครินทร์ EL638219790TH
——————
EMS Update (FRI 9-Jan-15)
สมโชค EL638248969TH
——————
EMS Update (MON 12-Jan-15)
ชิติพัทธ์ EL638245463TH
อรุณี EL638245477TH
ณัฐพงศ์ EL638327848TH
——————
EMS Update (TUE 13-Jan-15)
ประสงค์ EL638261126TH
——————
EMS Update (WED 14-Jan-15)
อนนต์ EL638262912TH
เมธยา EL638262926TH
ภาคภูมิ EL638262930TH
สวัสดิ์ EL638262943TH
——————
EMS Update (THU 15-Jan-15)
อาทิตย์ EL638267129TH
ศิริพงษ์ EL638267132TH
ธนาคาร EL638267146TH
——————
EMS Update (MON 19-Jan-15)
สมยศ EL638288101TH
วุฒิกร EL638288115TH
เกียรติศักดิ์ EL638288129TH
——————
EMS Update (TUE 20-Jan-15)
คมสัน EL638289813TH
——————
EMS Update (WED 21-Jan-15)
ชวลิต EL638296301TH
มนสิการ EL638296315TH
ศรุต EL638296329TH
——————
EMS Update (FRI 23-Jan-15)
ณัฏฐพร EL638345617TH
ไพบูลย์ EL638345625TH
ทัตต์ดนัย EL638345634TH
สัณหวิชญ์ EL638345648TH
——————
EMS Update (SAT 24-Jan-15)
เพชร EL638348397TH
——————
EMS Update (MON 26-Jan-15)
เปรม EL638299135TH
มานพ EL638299149TH
กิตติยา EL638299152TH
ศุภกร EL638299166TH
——————
EMS Update (TUE 27-Jan-15)
Pharmax EL638362323TH
ธานินทร์ EL638362337TH
สันติ EL638362345TH
พรต EL638362354TH
——————
EMS Update (WED 28-Jan-15)
ไพโรจน์ EL638354596TH
สุรชัย EL638354605TH
——————
EMS Update (THU 29-Jan-15)
อานนท์ EL638355353TH
กฤษณพล EL638355367TH
เทพสุดา EL638355375TH
เฉลิมพล EL638369026TH
——————
EMS Update (FRI 30-Jan-15)
ทวีศักดิ์ EL638370452TH
นพดล EL638370466TH
นรินทร์ EL638370470TH
อนุวัฒน์ EL638370483TH
——————
EMS Update (SAT 31-Jan-15)
ศุภกิตต์ EL638380565TH
——————
EMS Update (MON 2-Feb-15)
ธีรเชษฐ์ EL638384315TH
อรสา EL638384329TH
ศุภวัฒน์ EL638384332TH
——————
EMS Update (TUE 3-Feb-15)
ยงยุทธ EL638385718TH
ศิราณี EL638385721TH
——————
EMS Update (WED 4-Feb-15)
สุกรันณย์ EL638390939TH
ณัฐวุฒิ EL638390942TH
สานิตย์ EL638390956TH
——————
EMS Update (THU 5-Feb-15)
ชาตรี EL638387957TH
ณัฐศักย์ EL638387965TH
สุพรรณ EL638387974TH
สฐิน EL638387988TH
——————
EMS Update (FRI 6-Feb-15)
อาทิตย์ EL763124677TH
——————
EMS Update (Mon 9-Feb-15)
วัชระ EL763131681TH
สาธิต EL763131695TH
ภัทรานิษฐ์ EL763131704TH
บุญชัย EL763131718TH
ศรุต EL763131721TH
——————
EMS Update (TUE 10-Feb-15)
สราภรณ์ EL763142145TH
ชนะสิทธิ EL763140900TH
วินรัณย์ EL763140913TH
David EL763140927TH
——————
EMS Update (WED 11-Feb-15)
เกษม EL763144331TH
ปัญญารัตน์ EL763144345TH
——————
EMS Update (THU 12-Feb-15)
พิเชษฐ์ EL763156670TH
ศรุต EL763156683TH
——————
EMS Update (FRI 13-Feb-15)
ดนัย EL763164755TH
วีรวัฒน์ EL763164764TH
สุรชาติ EL763164778TH
จรินทร์ EL763164781TH
——————
EMS Update (SAT 14-Feb-15)
ทองสุก EL763152911TH
——————
EMS Update (MON 16-Feb-15)
ธีระพงษ์ EL763172023TH
วัฒนา EL763172037TH
เมธยา EL763172045TH
ทัตต์ดนัย EL763172054TH
เรืองทรัพย์ EL763172068TH
ธนวัฒน์ EL763172071TH
สามารถ EL763172085TH
——————
EMS Update (TUE 17-Feb-15)
กนกวรรณ EL763173823TH
ณัฐพงศ์ EL763173837TH
พงษ์ศักดิ์ EL763173845TH
สฤษดิ์ EL763173854TH
——————
EMS Update (WED 18-Feb-15)
กฤษฎา EL763177516TH
วิเชียร EL763184295TH
อภินันท์ EL763184300TH
กฤษณะ EL763184313TH
——————
EMS Update (THU 19-Feb-15)
อรุณพันธ์ EL763185000TH
ศิริพงศ์ EL763188624TH
——————
EMS Update (FRI 20-Feb-15)
ธนะ EL763186668TH
นราธิป EL763186671TH
นันทนัช EL763186685TH
นคร EL76318699TH
——————
EMS Update (SAT 21-Feb-15)
Mr.Kado EL763182272TH
——————
EMS Update (MON 23-Feb-15)
สุภารัตน์ EL763206521TH
นิธิศ EL763206535TH
สมโชค EL763206549TH
จันจิรา EL7632006552TH
——————
EMS Update (TUE 24-Feb-15)
ภูดิท EL763201263TH
อิทธิเจตน์ EL763201277TH
——————
EMS Update (WED 25-Feb-15)
เพชร EL763212734TH
ฉัตรคฑา EL763212748TH
Mr.Michael EL763212751TH
กวิน EL763212765TH
ทะเนียบ EL763212779TH
วุฒิศักดิ์ EL763212782TH
มานพ EL763212796TH
ไพรัชญ์ EL763212805TH
——————
EMS Update (THU 26-Feb-15)
ถวิล EL763225548TH
ศรุต EL763225551TH
Mr.Hamed EL763225565TH
——————
EMS Update (FRI 27-Feb-15)
นครินทร์ EL763227795TH
ปองพล EL763227800TH
ธีรพงษ์ EL763227813TH
——————
EMS Update (MON 2-Mar-15)
สมพร EL763222201TH
สุรัตน์ EL763235545TH
วีรวัลย์ EL763235559TH
Mr.David EL763235562TH
ธเนศ EL763235576TH
อานนท์ กิจการนันทศรี EL763235580TH
อานนท์ โอรานุวุฒิ EL763235593TH
มงคล EL564000418TH
——————
EMS Update (TUE 3-Mar-15)
เดชา EL564001603TH
สาธิต EL564001617TH
จักรกฤษณ์ EL763228703TH
เมย์ EL763228717TH
เทอดเดช EL763228725TH
——————
EMS Update (THU 5-Mar-15)
วัชรพันธ์ EL564013133TH
โกศล EL564013147TH
ปรีชา EL564013155TH
วุฒิโชติ EL564013164TH
เฉลิมพล EL564013178TH
สุรชัย EL564013181TH
มนต์ชัย EL564013345TH
——————
EMS Update (FRI 6-Mar-15)
ธนชาต EL564024365TH
ไกรศรี EL564024374TH
เอกรัตน์ EL564024388TH
——————
EMS Update (SAT 7-Mar-15)
วิทยา EL564007892TH
——————
EMS Update (MON 9-Mar-15)
บุญชัย EL564040417TH
ธีรเชษฐ์ EL564040425TH
ศุภกิตติ์ EL564040434TH
สุทธิศักดิ์ EL564040448TH
ธัญญาพร EL564040451TH
——————
EMS Update (TUE 10-Mar-15)
วรนิต EL564038634TH
สิริภา EL564038648TH
อัคคพงษ์ EL564038651TH
ภูดิท EL564038665TH
ไธพัตย์ EL564038679TH
วิรุษ(LAOS) RR063422535TH
——————
EMS Update (WED 11-Mar-15)
เกียรติศักดิ์ EL564027755TH
บัญชา EL564027764TH
Mr.Maham EL564027778TH
——————
EMS Update (THU 12-Mar-15)
มนต์ชัย EL564043736TH
นาวี EL564043740TH
——————
EMS Update (SAT 14-Mar-15)
สุรชัย EL564046882TH
ณัฐพล EL564046896TH
——————
EMS Update (MON 16-Mar-15)
ชวลิต EL564051967TH
นพดล EL564051975TH
พิรุณ EL564051984TH
อานนท์ EL564051998TH
ปณิธิ EL564052004TH
——————
EMS Update (TUE 17-Mar-15)
เจษฏา EL564065609TH
พิเชษฐ์ EL564065612TH
ณัฐศักย์ EL564068891TH
อาทิตย์ EL564068905TH
——————
EMS Update (THU 19-Mar-15)
วิไล EL564069185TH
——————
EMS Update (FRI 20-Mar-15)
ธัญชนก EL564074058TH
วัฒนา EL564090767TH
——————
EMS Update (MON 23-Mar-15)
ณัฐพงศ์ EL564078001TH
ชยพล EL564078015TH
——————
EMS Update (TUE 24-Mar-15)
กิตติ RI772741071TH
ศรุต EL564102479TH
——————
EMS Update (WED 25-Mar-15)
กีรติ EL564098788TH
เมธยา EL564098791TH
จันจิรา EL564099324TH
ทัตต์ดนัย EL564099338TH
——————
EMS Update (THU 26-Mar-15)
มานพ EL564160255TH
Daiji EL564160264TH
——————
EMS Update (FRI 27-Mar-15)
นรินทร์ EL564161273TH
วีรพงค์ EL564161287TH
——————
EMS Update (SAT 28-Mar-15)
ปรีชา EL564161525TH
ชัยมงคล EL564161534TH
——————
EMS Update (MON 30-Mar-15)
ทวีศักดิ์ EL564153935TH
สมนึก EL564154958TH
ธนาคาร EL564154961TH
——————
EMS Update (TUE 31-Mar-15)
สัจจา EL564172761TH
ภาคภูมิ EL564172775TH
Mr.Marc EL564172789TH
มนัส EL564172792TH
ธีระพงษ์ EL564172801TH
Pharmax EL564172815TH
ไอศูรย์ EL564172829TH
อนุชิต EL564172832TH
เพชร EL564172846TH
——————
EMS Update (WED 1-Apr-15)
ศุภฤกษ์ EL564174285TH
รุ่งนภา EL564174294TH
ชัยวุฒิ EL564174303TH
อานนท์ EL564174317TH
——————
EMS Update (THU 2-Apr-15)
ธนวัฒน์ EL564175737TH
รัชต์ EL564175745TH
จุฑาภพ EL564175754TH
ปริเชษฐ EL564175768TH
——————
EMS Update (FRI 3-Apr-15)
นราธิป EL564191346TH
เฉลิมพล EL564191350TH
——————
EMS Update (SAT 4-Apr-15)
ชริตา EL564182392TH
ไกรศรี EL564182401TH
——————
EMS Update (TUE 7-Apr-15)
ชาคริต EL564183883TH
ปัญญารัตน์ EL564186173TH
สุรชัย EL564186187TH
วิไลวรรณ EL564186195TH
ศุภชัย EL564106643TH
บุญชัย EL564106657TH
เอกราช EL564106665TH
เดชา EL564106674TH
——————
EMS Update (WED 8-Apr-15)
กฤษณพล EL564108817TH
ศุภกิตติ์ EL564108825TH
ศรุต EL564120384TH
นิธิศ EL564120398TH
เอกรินทร์ EL564120407TH
——————
EMS Update (THU 9-Apr-15)
บัญชา EL564111379TH
ชวลิต EL564111382TH
——————
EMS Update (FRI 10-Apr-15)
สมมาตร EL564126603TH
ศิริพงศ์ EL564126617TH
จงกล EL564126625TH
มงกุฎ EL564123862TH
——————
EMS Update (SAT 11-Apr-15)
เกียรติศักดิ์ EL564128785TH
สาธิต EL564128799TH
——————
EMS Update (SAT 18-Apr-15)
ปรีชา EL563805065TH
มนต์ชัย EL563805079TH
สาธิต EL563805082TH
ชินพรรธน์ EL563805096TH
เจสิกา EL563805105TH
ธานินทร์ EL563805119TH
——————
EMS Update (MON 20-Apr-15)
ชิสา EL564119372TH
อาทิตย์ EL564119386TH
ณัติพงศ์ EL563807503TH
กวิน EL563807517TH
——————
EMS Update (TUE 21-Apr-15)
ธีรเชษฐ์ EL563818934TH
กิตติยา EL563818948TH
สิริกา EL563818951TH
สุภารัตน์ EL563818965TH
ภูดิท EL563818979TH
——————
EMS Update (THU 23-Apr-15)
วีรพงศ์ EL563811278TH
วัชรพันธ์ EL563811281TH
นคร EL563820955TH
——————
EMS Update (FRI 24-Apr-15)
Pharmax EL563831119TH
ณัฐพงศ์ EL563831122TH
พิรุณ EL563831136TH
ไพรัชญ์ EL563831140TH
——————
EMS Update (SAT 25-Apr-15)
ชิติพัทธ์ EL563834645TH
ธีระ EL563834659TH
——————
EMS Update (MON 27-Apr-15)
Mr.Craig EL638253561TH
Mr.Daiji EL638253575TH
วีรวัลย์ EL638253589TH
เรดิโอ ออโต้ คาร์ EL638253592TH
สามารถ EL638253601TH
——————
EMS Update (TUE 28-Apr-15)
สันติ EL563837575TH
พงษ์พันธ์ EL563849052TH
มานพ EL563849066TH
สุทธิศักดิ์ EL563849070TH
——————
EMS Update (WED 29-Apr-15)
ธีระพงษ์ EL563853675TH
วสันต์ EL563853689TH
เมธยา EL563853692TH
กฤษณะ EL563853701TH
ภูวดล EL563853715TH
Juan EL563853729TH
——————
EMS Update (THU 30-Apr-15)
ชาคริต EL563854211TH
ถวิล EL563854225TH
——————
EMS Update (SAT 2-May-15)
กระเษม EL563869193TH
รัชต์ EL563869202TH
วุฒิศักดิ์ EL563869216TH
——————
EMS Update (WED 6-May-15)
ไกรศรี EL563866245TH
เฉลิมพล EL563866254TH
สัจจา EL563866268TH
อภินันต์ EL563866271TH
——————
EMS Update (THU 7-May-15)
ศุภกร EL563884482TH
——————
EMS Update (FRI 8-May-15)
นรินทร์ EL563893793TH
เพชร EL563893802TH
สุชาวดี EL563893816TH
——————
EMS Update (SAT 9-May-15)
พงษ์ศักดิ์ EL563887529TH
——————
EMS Update (MON 11-May-15)
ขนิษฐา EL563879496TH
มนูญ EL563879505TH
ธนนันท์ EL563879519TH
เกียรติศักดิ์ EL563879522TH
อิทธิเจตน์ EL563879536TH
บุญชัย EL563879540TH
ปรีชา EL563879553TH
——————
EMS Update (TUE 12-May-15)
อานนท์ EL563920128TH
เดชา EL563920131TH
มนัส EL563920145TH
——————
EMS Update (THU 14-May-15)
ศิริพงษ์ EL563914706TH
ศรุต EL563914710TH
——————
EMS Update (FRI 15-May-15)
ศุภกิตต์ EL563915701TH
ธีรากร EL563916358TH
——————
EMS Update (SAT 16-May-15)
นิธิศ EL563916485TH
วินัย EL563916494TH
——————
EMS Update (MON 18-May-15)
ไธพัตย์ EL563926854TH
นพดล EL563926868TH
ไอศูรย์ EL563926871TH
กวิน EL563926885TH
——————
EMS Update (TUE 19-May-15)
นวลปราง EL563936180TH
ชินพรรธน์ EL563936193TH
ธีระ EL563936202TH
——————
EMS Update (WED 20-May-15)
สุรชัย EL563937596TH
อาทิตย์ EL563937605TH
ธนชาต EL563937619TH
สุพล EL563937622TH
——————
EMS Update (THU 21-May-15)
สุรชัย EL563935935TH
——————
EMS Update (FRI 22-May-15)
อานนท์ EL563952426TH
ธีรเชษฐ์ EL563952430TH
ทัตต์ดนัย EL563952443TH
วัฒนกิจ EL563952457TH
——————
EMS Update (SAT 23-May-15)
สุทธินันท์ EL563946479TH
——————
EMS Update (MON 25-May-15)
วีรพงค์ EL563958260TH
สฤษดิ์ EL563958273TH
——————
EMS Update (TUE 26-May-15)
ประเวศน์ EL563964747TH
ธนวัฒน์ EL563964755TH
เทอดเดช EL563964764TH
พงษ์ศักดิ์ EL563964778TH
——————
EMS Update (WED 27-May-15)
ฉัตรคทา EL563923376TH
ปรีชา EL563923380TH
ชวลิต EL563923393TH
อัคคพงษ์ EL563923402TH
อดิเรก EL563923416TH
เดชา EL563923420TH
ณัฐพงษ์ EL563923433TH
——————
EMS Update (THU 28-May-15)
อุเทน EL563966990TH
มนต์ชัย EL563967006TH
——————
EMS Update (FRI 29-May-15)
นิรัชชา EL563981833TH
ภัทรียา EL563981847TH
สาธิต EL563981855TH
กฤษณะ EL563981864TH
ดาราวุธ RI772702166TH
——————
EMS Update (SAT 30-May-15)
ปุริมสิทธิ EL563977745TH
Pharmax EL563977754TH
——————
EMS Update (TUE 2-Jun-15)
จักรพงศ์ EL563985194TH
เรืองทรัพย์ EL563985203TH
ชาคริต EL563985217TH
Michael EL563985225TH
สุชาวดี EL563985234TH
วิเชียร EL563985248TH
——————
EMS Update (WED 3-Jun-15)
จักรกฤษณ์ EL563988641TH
——————
EMS Update (THU 4-Jun-15)
วิเชียร EL563990146TH
ไกรศรี EL563990150TH
ภูดิท EL563990163TH
รอมฎอล EL563990177TH
ณัฐศักย์ EL563990185TH
ภูวดล EL563990194TH
ณัฐวุฒิ EL563990203TH
——————
EMS Update (FRI 5-Jun-15)
ปิยรส EL563997904TH
เฉลิมพล EL563997918TH
ปรีชา EL563997921TH
ชุติกาญจน์ EL563997935TH
——————
EMS Update (SAT 6-Jun-15)
ชยุต EN818007916TH
ณรงค์ฤทธิ์ EN818007920TH
——————
EMS Update (MON 8-Jun-15)
ดิษวัฒน์ EL823787242TH
ปริเชษฐ EL823787256TH
กฤษณพล EL823787260TH
ศกร EL823787273TH
——————
EMS Update (TUE 9-Jun-15)
กวิน EL823788058TH
ทัศนัย EL823788061TH
บุญชัย EL823788075TH
มานพ EL823788089TH
——————
EMS Update (WED 10-Jun-15)
เมธยา EL823788367TH
ธนาคาร EL823788375TH
วรินทร EN120923948TH
อิสราวุฒิ EN120923951TH
——————
EMS Update (THU 11-Jun-15)
ศุภกิตต์ EL823788971TH
เพชร EL823788985TH
——————
EMS Update (FRI 12-Jun-15)
วุฒิกร EN126624275TH
——————
EMS Update (MON 15-Jun-15)
ชนัญ EN818046781TH
ธนโรจน์ EN818046795TH
คำนึง EN818046804TH
สัณหวิชญ์ EN818046818TH
ธนะ EN818046821TH
กิตติยา EN818046835TH
——————
EMS Update (TUE 16-Jun-15)
ศุภฤกษ์ EN818053062TH
บรรจบ EN818053076TH
——————
EMS Update (WED 17-Jun-15)
รัชต์ EN818061188TH
วีรวัฒน์ EN818061191TH
——————
EMS Update (THU 18-Jun-15)
พัดชา EN818063008TH
ศิริพงษ์ EN818063011TH
ศรุต EN818063025TH
——————
EMS Update (FRI 19-Jun-15)
ธีรากร EN818076718TH
——————
EMS Update (SAT 20-Jun-15)
เกียรติศักดิ์ EN818077758TH
สานิตย์ EN818077761TH
——————
EMS Update (MON 22-Jun-15)
เทพสุดา EN818069836TH
ชินพรรธน์ EN818069840TH
ฐากูร EN818069853TH
——————
EMS Update (TUE 23-Jun-15)
ธนัท EN818083563TH
วัชรพันธ์ EN818083577TH
มนสิการ EN818083585TH
อาทิตย์ EN818083594TH
ทวีศักดิ์ EN818083603TH
ธีระ EN818083617TH
——————
EMS Update (WED 24-Jun-15)
สุรชัย EN818096859TH
กรานต์ EN818096862TH
จงกล EN818096876TH
ณัฐพล EN818096880TH
ศกร EN818096893TH
——————
EMS Update (THU 25-Jun-15)
นคร EN818089115TH
ธนสรณ์ EN818089124TH
ธีรเชษฐ์ EN818089138TH
——————
EMS Update (FRI 26-Jun-15)
นรินทร์ EN818099444TH
วรศักดิ์ EN818099458TH
ธนชาต EN818099461TH
วัชรินทร์ EN818099475TH
หัถยาพร EN818099489TH
——————
EMS Update (MON 29-Jun-15)
วินัย EN818108804TH
ชุติกาญจน์ EN818108818TH
ปรีชา EN818108821TH
สันติ EN818108835TH
ธันยพงศ์ EN818108849TH
อนันทพร EN818108852TH
——————
EMS Update (TUE 30-Jun-15)
กฤษณะ EN818106803TH
พุทธิ EN818106817TH
——————
EMS Update (THU 2-Jul-15)
อรุณศักดิ์ EN818123792TH
ถวิล EN818123801TH
——————
EMS Update (FRI 3-Jul-15)
ชาคริต EN818126065TH
สุภาพ EN818126079TH
วัฒนา EN818126082TH
ไกรศรี EN818126096TH
บารมี EN818126105TH
ถวิล EN818126119TH
นริศรา EN818126122TH
——————
EMS Update (MON 6-Jul-15)
นัทธิ EN818131122TH
Maurizio EN818131136TH
Daiji EN818131140TH
ไอศูรย์ EN818131153TH
ธนนันท์ EN818157116TH
บุญชัย EN818157120TH
พงษ์พันธ์ EN818157133TH
ชวลิต EN818157147TH
——————
EMS Update (TUE 7-Jul-15)
พิเชษฐ์ EN818158726TH
นิธิศ EN818158712TH
สามารถ EN818158730TH
——————
EMS Update (WED 8-Jul-15)
ปรัชญ์ EN818159749TH
มานพ EN818159752TH
จุฑาภพ EN818159766TH
ภัสรา EN818159770TH
วราชัย EN818159783TH
เฉลิมพล EN818159797TH
เจตษฏา EN818159806TH
ณัฐฏ์ EN818159810TH
——————
EMS Update (THU 9-Jul-15)
ศรุต EN818159837TH
——————
EMS Update (FRI 10-Jul-15)
อภินันต์ EN818165744TH
ศุภกร EN818165758TH
ภูดิท EN818165761TH
——————
EMS Update (MON 13-Jul-15)
เพชร EN818184902TH
รอมฎอล EN818184916TH
สันหวิชญ์ EN818184920TH
สุภารัตน์ EN818184933TH
——————
EMS Update (TUE 14-Jul-15)
มนัส EN818107494TH
วิสิทธิ์ EN818107503TH
สุนิศา EN818107517TH
——————
EMS Update (WED 15-Jul-15)
รุสลัน EN818193688TH
สุพรรณ EN818193691TH
——————
EMS Update (THU 16-Jul-15)
วรยุทธ EN185962132TH
ชิติพัทธ์ EN185962146TH
——————
EMS Update (FRI 17-Jul-15)
อธิปัตย์ EN185964399TH
——————
EMS Update (TUE 21-Jul-15)
ณัฐพงศ์ EN185985076TH
เดชา EN185985080TH
เกียรติศักดิ์ EN185985093TH
พิเชษฐ์ EN185985102TH
สวัสดิ์ EN185985116TH
——————
EMS Update (WED 22-Jul-15)
ยงยุทธ EN185985717TH
กวิน EN185986479TH
อริญชย์ EN185986482TH
ธีรากร EN185986496TH
พรพรรณ EN185986505TH
——————
EMS Update (FRI 24-Jul-15)
สุรชัย EN186000586TH
——————
EMS Update (SAT 25-Jul-15)
ชวลิตฎ์ EN185989815TH
ศิริพงษ์ EN185989824TH
——————
EMS Update (MON 27-Jul-15)
ธีระ EN186006310TH
กรานต์ EN186017391TH
Mr.Woodhams EN186017405TH
วีรวัฒน์ EN186017414TH
วัชรินทร์ EN186017428TH
วุฒิศักดิ์ EN186017431TH
อาทิตย์ EN186017445TH
——————
EMS Update (TUE 28-Jul-15)
สิทธิชัย EN186018851TH
——————
EMS Update (WED 29-Jul-15)
ประธาน EN186022462TH
วศล EN186022476TH
——————
EMS Update (SAT 1-Aug-15)
นรินทร์ EN186025469TH
เมย์ EN186025472TH
ทัตต์ดนัย EN186025486TH
เรืองทรัพย์ EN186025490TH
——————
EMS Update (MON 3-Aug-15)
วีรพงค์ EN186036532TH
กฤษณะ EN186036546TH
——————
EMS Update (TUE 4-Aug-15)
ภาวิณี EN186044193TH
บรรจบ EN186044202TH
กนกอร EN186044216TH
วิเชียร EN186046234TH
——————
EMS Update (WED 5-Aug-15)
ธนชาต EN186046512TH
วชิรวิทย์ EN186046526TH
อานนท์ EN186047623TH
นริศรา EN186047637TH
——————
EMS Update (THU 6-Aug-15)
ปรีชา EN186055942TH
เฉลิมพล EN186055956TH
ประเวศน์ EN186055960TH
เจสิกา EN186055973TH
นัทธี EN186055987TH
บุญชัย EN186055995TH
พีระ EN186056007TH
——————
EMS Update (FRI 7-Aug-15)
มนต์ชัย EN186050446TH
กฤษณพล EN186050450TH
ไกรศรี EN186063087TH
——————
EMS Update (SAT 8-Aug-15)
สมนึก EN186069694TH
——————
EMS Update (MON 10-Aug-15)
มานพ EN186072910TH
รัชต์ EN186072923TH
ภูดิท EN186072937TH
สัณหวิชญ์ EN186072945TH
——————
EMS Update (TUE 11-Aug-15)
ประสุทธิพงศ์ EN186064269TH
จุฑามาศ EN186080712TH
——————
EMS Update (THU 13-Aug-15)
สาโรจน์ EN389249695TH
เปรม EN389249700TH
วิลลี่ EN389249713TH
——————
EMS Update (FRI 14-Aug-15)
ธีรเชษฐ์ EN389255501TH
วินัย EN389255515TH
สานิตย์ EN389255529TH
——————
EMS Update (SAT 15-Aug-15)
รุ่งนภา EN389247641TH
——————
EMS Update (MON 17-Aug-15)
ณัฐพัชร EN389263304TH
——————
EMS Update (WED 19-Aug-15)
เปรม RI773479900TH
——————
EMS Update (THU 20-Aug-15)
เพชรณรงค์ EN389285446TH
วัชรพันธ์ EN389285450TH
จักรพงศ์ EN389285463TH
ดนัย EN389285477TH
ณัติพงศ์ EN389285485TH
รอมฎอล EN389285494TH
นิธิศ EN389285503TH
ธีรากร EN389285517TH
เพชร EN389285525TH
——————
EMS Update (FRI 22-Aug-15)
ธารินทร์ EN389284595TH
บัญญัติ EN389284600TH
——————
EMS Update (MON 24-Aug-15)
Mr.Young EN389306605TH
พลวรรธน์ EN389306614TH
สุรินทร์ EN389306628TH
วัฒนา EN389306631TH
——————
EMS Update (WED 26-Aug-15)
ปรัชญ์ EN389298762TH
อริญชย์ EN389298776TH
——————
EMS Update (THU 27-Aug-15)
ถวิล EN389313456TH
——————
EMS Update (FRI 28-Aug-15)
ปริเชษฐ์ EN389305344TH
ชาคริต EN389305358TH
นรินทร์ EN389305361TH
——————
EMS Update (SAT 29-Aug-15)
นคร EL638238082TH
ศรุต EL638238096TH
——————
EMS Update (MON 31-Aug-15)
ศรุต RI773495774TH
Pharmax EN389328305TH
อภิชาติ EN389328314TH
ปภังกร EN389328328TH
ศุภฤกษ์ EN389328331TH
——————
EMS Update (TUE 1-Sep-15)
กรานต์ EN389333447TH
ธเนศ EN389333455TH
ปัญญรัตน์ EN389333464TH
——————
EMS Update (WED 2-Sep-15)
วสุรัตน์ EN389335598TH
นพดล EN389335607TH
——————
EMS Update (THU 3-Sep-15)
ธีระ EN389337917TH
มนูญ EN389337925TH
กฤษณะ EN389337934TH
——————
EMS Update (MON 7-Sep-15)
สุทธิพงษ์ ED876446347TH
เฉลิมพล ED876446355TH
บัญชา ED876446364TH
สถาพร ED876446378TH
ไกรศรี ED876446381TH
บุญชัย ED876446395TH
พิษณุ ED876446404TH
เดชา ED876446418TH
——————
EMS Update (TUE 8-Sep-15)
นพรัตน์ EN389360544TH
ศิธา EN389360558TH
กวิน ED876451571TH
——————
EMS Update (THU 10-Sep-15)
เมธี ED876455919TH
ทัศนัย ED876455922TH
——————
EMS Update (FRI 11-Sep-15)
นันทิกร ED876461976TH
สิทธิศักดิ์ ED876461980TH
รุสลัน ED876461993TH
ธนชาต ED876462000TH
มนัส ED876462013TH
——————
EMS Update (SAT 12-Sep-15)
ธีรชัย ED876458901TH
มานพ ED876458915TH
——————
EMS Update (MON 14-Sep-15)
อนุชิต ED876467109TH
——————
EMS Update (TUE 15-Sep-15)
เกียรติศักดิ์ ED876479036TH
อภินันท์ ED876479040TH
สุชาวดี ED876479053TH
ปิยะ ED876479067TH
ไพลิน ED876488660TH
ทรงพล ED876488673TH
หัทยาพร ED876488687TH
ยุโรป ED876488695TH
——————
EMS Update (WED 16-Sep-15)
ศิริทูล ED876480737TH
——————
EMS Update (FRI 18-Sep-15)
นรินทร์ ED876493948TH
ภูดิท ED876493951TH
——————
EMS Update (SAT 19-Sep-15)
รุ่งนภา ED876496785TH
ภาวินี ED876496799TH
——————
EMS Update (MON 21-Sep-15)
ราตรี ED87649777TH
อับดุลอาซีซ ED876497785TH
อารมณ์ ED876497794TH
เพชร ED876503234TH
——————
EMS Update (TUE 22-Sep-15)
วัชรินทร์ ED876531297TH
ปุริมสิทธิ ED876531306TH
ศุภกร ED876531310TH
มนสิการ ED876531323TH
——————
EMS Update (WED 23-Sep-15)
วิวัฒน์ ED876532258TH
ไธพัตย์ ED876532261TH
อนันทพร ED876532275TH
ปริเชษฐ์ ED876532289TH
ณัทธร ED876532292TH
——————
EMS Update (THU 24-Sep-15)
สุวิทย์ ED876532920TH
พงษ์พันธ์ ED876532933TH
——————
EMS Update (FRI 25-Sep-15)
สมบูรณ์ ED876525138TH
——————
EMS Update (SAT 26-Sep-15)
ธีรเชษฐ์ ED876526102TH
——————
EMS Update (MON 28-Sep-15)
ยงยุทธ ED876536918TH
ณรงค์ฤทธิ์ ED876536921TH
วัลลภ ED876536935TH
ธนาธิป ED876536949TH
อภิชาติ ED876540413TH
สามารถ ED876540427TH
——————
EMS Update (TUE 29-Sep-15)
จารุวรรณ ED876541351TH
รัมย์ ED876541365TH
สุนิธิ ED876546420TH
ไอศูรย์ ED876546433TH
กรานต์ ED876546447TH
——————
EMS Update (WED 30-Sep-15)
วศล ED876547323TH
ชัยมงคล ED876547337TH
สฤษดิ์ ED876547345TH
Pascal ED876547354TH
ปริเชษฐ์ ED876547368TH
——————
EMS Update (THU 1-Oct-15)
เมย์ ED876556988TH
อาทิตย์ ED876556991TH
วีรวัฒน์ ED876557008TH
——————
EMS Update (FRI 2-Oct-15)
จิรันธนิน ED876327614TH
ธเนศ ED876327628TH
ปรีชา ED876327631TH
วัฒนา ED876326596TH
——————
EMS Update (SAT 3-Oct-15)
วิทวัส ED876337815TH
——————
EMS Update (MON 5-Oct-15)
สุรชัย ED876331698TH
ไกรศรี ED876331707TH
นพรัตน์ ED876331715TH
——————
EMS Update (TUE 6-Oct-15)
จีรนันท์ ED876341409TH
โกศล ED876341412TH
อานนท์ ED876341426TH
เรืองทรัพย์ ED876341430TH
บุญชัย ED876341443TH
ทัตต์ดนัย ED876341457TH
——————
EMS Update (WED 7-Oct-15)
บรรจบ ED876352239TH
เหมรัศมิ์ ED876352242TH
ไพลิน ED876352256TH
ธีรากร ED876352260TH
ธนธรณ์ ED876352273TH
——————
EMS Update (THU 8-Oct-15)
เฉลิมพล ED876368707TH
——————
EMS Update (FRI 9-Oct-15)
ธีระ ED876361479TH
มานพ ED876361482TH
กฤษณพล ED876361496TH
——————
EMS Update (MON 12-Oct-15)
ศุภชัย ED876374305TH
สถาพร ED876374319TH
สุทธิพงศ์ ED876374322TH
——————
EMS Update (TUE 13-Oct-15)
พรพรรณ ED876386515TH
——————
EMS Update (THU 15-Oct-15)
ศศิรัฏฐ์ ED876382315TH
——————
EMS Update (FRI 16-Oct-15)
นรินทร์ ED876407944TH
ปิยะ ED876407958TH
——————
EMS Update (SAT 17-Oct-15)
บัญชา ED867400022TH
——————
EMS Update (SAT 24-Oct-15)
อานนท์ ED876418071TH
——————
EMS Update (MON 26-Oct-15)
กวิน EL564893199TH
——————
EMS Update (TUE 27-Oct-15)
ธนชาต EL564897788TH
——————
EMS Update (THU 29-Oct-15)
พรพรรณ EL564876045TH
——————
EMS Update (MON 2-Nov-15)
อภิชาต EL638741745TH
อารมณ์ EL638741839TH
วัฒนา EL638741856TH
พงศกร EL638741860TH
ไมตรี EL638741825TH
รัชต์ EL638741771TH
อาทิตย์ วงค์ธาราธิคุณ EL638741799TH
ปริเชษฐ์ EL638741808TH
นิธิศ EL638741842TH
อาทิตย์ คำอ้อ EL638741811TH
พรชัย EL638741754TH
เมย์ EL638741768TH
ไพรัชญ์ EL638741785TH
ประสุทธิพงศ์ EL638741873TH
——————
EMS Update (TUE 3-Nov-15)
เดชส์ณรงค์ EL564862792TH
สันติ EL564862801TH
ปิยะ EL564859983TH
อรสา EL564859997TH
วินัย EL564860006TH
มานพ EL564832019TH
สมศักดิ์ EL564832022TH
ภัสรา EL564832036TH
บุญชัย EL564832040TH
ยุโรป EL564832053TH
——————
EMS Update (WED 4-Nov-15)
ปภังกร EL564864422TH
ศุภชัย EL564864436TH
สิทธิ์ศํกดิ์ EL564864440TH
ณัฐ EL564864453TH
——————
EMS Update (THU 5-Nov-15)
อานนท์ EL564837532TH
นคร EL564837546TH
ธรรมรัตน์ EL564837550TH
——————
EMS Update (FRI 6-Nov-15)
ธีรเชษฐ์ EL564829880TH
ธีระ EL564829893TH
สุทิศ EL564829902TH
ปริเชษฐ์ EL564829916TH
ไพลิน EL564829920TH
อัคคพงษ์ EL564829933TH
——————
EMS Update (MON 9-Nov-15)
สรวิชญ EL564817011TH
กฤษณพล EL564817025TH
ณเศรษฐ์ EL564817039TH
สานิตย์ EL564817042TH
——————
EMS Update (TUE 10-Nov-15)
บุญธนะวัฒนะ EL564804707TH
ปรีชา EL564804715TH
กิตติชาญ EL564804724TH
วีรวัฒน์ EL564804738TH
ภานุวัฒน์ EL564804741TH
สถาพร EL564804755TH
——————
EMS Update (WED 11-Nov-15)
นราธิป EL564814810TH
เฉลิมพล EL564814823TH
มนสิการ EL564814837TH
วิเชียร EL564814845TH
วีรพงค์ EL564814854TH
——————
EMS Update (THU 12-Nov-15)
พรรษา EL564806478TH
นรินทร์ EL564806481TH
——————
EMS Update (MON 16-Nov-15)
ชัยรัตน์ EL564908273TH
Woodhams EL564908287TH
รมณพร EL564908295TH
——————
EMS Update (TUE 17-Nov-15)
วรวุฒิ EL564925740TH
อภินันท์ EL564925753TH
จีรนันท์ EL564925767TH
——————
EMS Update (WED 18-Nov-15)
ภัททิยดิษฐ์ EL564910626TH
สุรัสวดี EL564910630TH
——————
EMS Update (THU 19-Nov-15)
นพดล EL564905847TH
——————
EMS Update (FRI 20-Nov-15)
ไกรศรี EL564920172TH
ก่อการ EL564920186TH
สิทธิชัย EL564920190TH
——————
EMS Update (MON 23-Nov-15)
กนกอร EL564900986TH
ธเนศ EL564900990TH
สุวิทย์ EL564901006TH
สามารถ EL564901010TH
วัลลภ EL564901023TH
ธนนันท์ EL564901037TH
——————
EMS Update (TUE 24-Nov-15)
กานต์ชนก EL564982693TH
เกียรติศักดิ์ EL564982702TH
อริญชย์ EL564902267TH
——————
EMS Update (FRI 27-Nov-15)
ชิติพัทธ์ EL564915668TH
กรานต์ EL564915671TH
นรินทร์ EL564915685TH
——————
EMS Update (SAT 28-Nov-15)
สิริชัย EL564996410TH
ไธพัตย์ EL564996423TH
——————
EMS Update (MON 30-Nov-15)
วราพร EL564953825TH
วุฒิศักดิ์ EL564953839TH
สมบูรณ์ EL564953842TH
รณชัย EL564953856TH
วัลภา EL564953860TH
——————
EMS Update (TUE 1-Dec-15)
มนต์ชัย EL564968453TH
พิเชษฐ์ EL564968467TH
มณเฑียร EL564968475TH
อาทิตย์ EL564968484TH
สุชาวดี EL564968498TH
——————
EMS Update (WED 2-Dec-15)
วศล EL564995105TH
วาสินี EL564995119TH
บัญชา EL564995122TH
——————
EMS Update (THU 3-Dec-15)
อานนท์ EL564962005TH
อนันต์ EL564962019TH
อิศร EL564962022TH
เรืองทรัพย์ EL564962036TH
บรรจบ EL564962040TH
——————
EMS Update (FRI 4-Dec-15)
อภิชาติ EL564951736TH
บุญชัย EL564951740TH
นิธิศ EL564951753TH
——————
EMS Update (TUE 8-Dec-15)
เพชร EP324019755TH
ธีระ EP324019764TH
ศิริพงศ์ EP324019778TH
ชอบ EP324019781TH
สิทธิศักดิ์ EP324019795TH
อนุชิต EP324019804TH
ปิยะ EP324031513TH
ปริเชษฐ EP324031527TH
ศุภฤกษ์ EP324031535TH
วัชรินทร์ EP324031544TH
ปัญญารัตน์ EP324031558TH
เมย์ EP324031561TH
พีรดนย์ RI447630708TH
——————
EMS Update (WED 9-Dec-15)
รุสลัน EP324027709TH
ปริเชษฐ EP324027712TH
——————
EMS Update (FRI 11-Dec-15)
ประชุม EP324043675TH
ปรีชา EP324043689TH
——————
EMS Update (SAT 12-Dec-15)
เฉลิมพล EP324037737TH
——————
EMS Update (MON 14-Dec-15)
Atchara EP324035413TH
Peter EP324035427TH
ดำรงค์ศํกดิ์ EP324035435TH
อนิรุทธ์ EP324035444TH
——————
EMS Update (TUE 15-Dec-15)
เจสิกา EP324070622TH
ณัฐพงษ์ EP324070636TH
เทพธนวัชร์ EP324070640TH
——————
EMS Update (WED 16-Dec-15)
ไอศูรย์ EL564989895TH
มนสิการ EP324072107TH
อัคคพงษ์ EP324072124TH
——————
EMS Update (THU 17-Dec-15)
สมชาย EP324077988TH
มานพ EP324077991TH
ประเวศน์ EP32407008TH
——————
EMS Update (FRI 19-Dec-15)
ชัยรัตน์ EP324078643TH
ไกรศรี EP324078657TH
มนัส EP324078665TH
คม EP324078674TH
——————
EMS Update (TUE 22-Dec-15)
ธนชาต EP324118890TH
เกียรติศํกดิ์ EP324118909TH
——————
EMS Update (WED 23-Dec-15)
Brian EP324245522TH
ศุภกร EP324245536TH
มงกฏ EP324245540TH
กิตติยา EP324245553TH
กิตติวัช EP324245567TH
——————
EMS Update (THU 24-Dec-15)
ชวลิต EP324246942TH
วีรวัฒน์ EP324246956TH
ปิติพงษ์ EP324246960TH
ทยากร EP324246973TH
——————
EMS Update (FRI 25-Dec-15)
นรินทร์ EP324259566TH
——————
EMS Update (SAT 26-Dec-15)
สมนึก EP324264084TH
Daiji EP324264098TH
วัชรพันธ์ EP324264107TH
พรพรรณ EP324264115TH
——————
EMS Update (MON 28-Dec-15)
จักรพงศ์ EP324278724TH
กิตติศักดิ์ EP324278738TH
รัชต์ EP324278741TH
สุรชัย EP324278755TH
อานนท์ EP324278769TH
——————
EMS Update (TUE 29-Dec-15)
ณัติพงศ์ EP324281502THems

ภาพอัพเดตจากผู้ใช้จริงหลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand(22-Sep-15)

ภาพอัพเดตจากผู้ใช้จริงหลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand (22-Sep-15)

ก่อนใช้ – หลังใช้


 

Discount Promotion Now Available – End 31-Oct 2015 !!!

Starting 01 June 2015 – End 31 Oct 2015

Thai Version http://www.sawpalmettothailand.com/promotion/

Saw Palmetto Thailand-Products-Sale(13-May-15)

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (60 Softgels)

For oder=

x1 item Reg. Price 630.00 THB Discount price 580.00 THB  SAVE 50 THB (use for 1 month)

x3 items Reg. Price 1,890.00 THB Discount price 1,650.00 THB  SAVE 240 THB (use for 3 months)

x5 items Reg. Price 3,150.00 THB Discount price 2,680.00 THB  SAVE 470 THB (use for 5 months)

x10 items get 1 item free Reg. Price 6,930.00 THB Discount price 5800.00 THB  SAVE 1130 THB (use for 11 months)

————————————————————————————-

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (120 Softgels)

For oder =

x1 item Reg. Price 1220.00 THB Discount price 1140.00 THB  SAVE 80 THB (use for 2 months)

x2 items Reg. Price 2,440.00 THB Discount price 2,180.00 THB  SAVE 260 THB (use for 4 months)

x3 items Reg. Price 3,660.00 THB Discount price 3,200.00 THB  SAVE 460 THB (use for 6 months) x5 items Reg. Price 6,100.00 THB Discount price 5,300.00 THB  SAVE 800 THB (use for 10 months)

 

*** For order x2 or Buy more 1000 THB up + Free shipping ***

——————————-

Contact Us

1: Line : sawpalmetto หรือ bon_bond

Line id: sawpalmetto http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z
Line id: bon_bond http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

2: Line Shop : “Saw Palmetto TH”
3  Instagram : sawpalmetto_th
4. Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand
5. Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/
6. Email : sawpalmetto.th@gmail.com
7. Mobile : 089-184-4357, 085-131-7349

=========================================

Payment

Please transfer money to

Bangkok Bank
ACC No: 207-4-111614 (Savings Deposits)

or

KBANK

ACC No:142-243-1843

ACC Name:Wissanu Aimwat
Brunch: Pakkret

After tranferred please send me for confirm your time & date that transferred, name, mobile number and shipping address via below info.

Contact info: Tel:089-184-4357, 085-131-7349
Email:sawpalmetto.th@gmail.com
Line id:sawpalmetto or bon_bond

===================================================

Now we have only online shop, and no have online method of payment.

For the order, please transfer as follow above.

That’s sound nice! This is promotion time.

Example For order,

Saw Palmetto 320 mg extract (60 Softgels) Pro x1=580 THB (Save 50 THB, Discount From 630 THB)
+ EMS shipping=50 THB (/shipment)

*Total =630 THB*

or

Saw Palmetto 320 mg extract (120 Softgels) Pro x2=2180 THB (Save 260 THB, Discount From 2440 THB)

+ EMS shipping=FREE (/shipment)

*Total =2180 THB*

ภาพรีวิวจากลูกค้าท่านหนึ่งหลังใช้เพียง 1 เดือน (11-Feb-15)

หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand เพียง 1 เดือน

อนุญาตให้ทางเรานำมาเผยแพร่ได้ หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand ได้ประมาณ 1 เดือนเต็ม ปัจจุบันเข้าสู่เดือนที่ 2 แล้วครับ

Saw Palmetto Thailand
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ
Mr.Hair Man
(11-Feb-15, WED)

โปรโมชั่นสุดร้อนสำหรับ Saw Palmetto ลดกระหน่ำจนกว่าสินค้าจะหมดสต็อก หมดเขต 31 ตุลาคม 2558!!!

English version

http://www.sawpalmettothailand.com/promotion-en/

ลดกระหน่ำส่งท้าย Summer Sales Promotion

ราคา Dealer สุดคุ้ม ถูกที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

สำหรับลูกค้า Saw Palmetto Thailand เท่านั้น !!!

Saw Palmetto สินค้าล๊อตโปรโมชั่น…ลดพิเศษจนกว่าจะหมดสต็อก!!!

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร หรือหลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

 Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (60 เม็ดเจล)

x1 ขวด  ราคาปกติ 630.00 บาท ลดเหลือ 580.00 บาท ประหยัด 50 บาท (รับประทานได้ 1 เดือน)
x3 ขวด ราคาปกติ 1,890.00 บาท ลดเหลือ 1,650.00 บาท ประหยัด 240 บาท (รับประทานได้ 3 เดือน)
x5 ขวด ราคาปกติ 3,150.00 บาท ลดเหลือ 2,680.00 บาท ประหยัด 470 บาท (รับประทานได้ 5 เดือน)
x10 ขวด แถมฟรี 1 ขวด ราคาปกติ 6,930.00 บาท ลดเหลือ 5800.00 บาท ประหยัด 1130 บาท (รับประทานได้ 11 เดือน)

===================================================

Promotion

Puritan’s Pride Saw Palmetto Extract 320 mg (120 เม็ดเจล)

x1 ขวด  ราคาปกติ 1220.00 บาท ลดเหลือ 1140.00 บาท ประหยัด 80 บาท (รับประทานได้ 2 เดือน)
x2 ขวด ราคาปกติ 2,440.00 บาท ลดเหลือ 2,180.00 บาท ประหยัด 260 บาท (รับประทานได้ 4 เดือน)
x3 ขวด ราคาปกติ 3,660.00 บาท ลดเหลือ 3,200.00 บาท ประหยัด 460 บาท (รับประทานได้ 6 เดือน)

x5 ขวด ราคาปกติ 6,100.00 บาท ลดเหลือ 5,300.00 บาท ประหยัด 800 บาท (รับประทานได้ 10 เดือน)

– โปรส่งฟรี สำหรับ Saw Palmetto ยอดตั้งแต่ 1000 บาท หรือ 2 ขวด ขึ้นไป –

===========================================================================================

ช่องทางในการติดต่อเรา

1: Line : sawpalmetto หรือ bon_bond

Line id: sawpalmetto http://line.me/ti/p/BlRU_mnd2Z

Line id: bon_bond http://line.me/ti/p/PiXRV0rhNO

2: Line Shop : “Saw Palmetto TH”

3:  Instagram : sawpalmetto_th

4: Facebook : https://www.facebook.com/SawpalmettoThailand

5: Official Website : http://www.sawpalmettothailand.com/

6: Email : sawpalmetto.th@gmail.com

7: Mobile : 089-184-4357, 085-131-7349

**** รายละเอียดในการชำระเงิน (Payment)****

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ (BKK Bank)

เลขบัญชี (Account No.) : 207-4-111614

หรือ

ชำระเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกสิกร (KBANK)

เลขบัญชี (Account No.) : 142-243-1843

ชื่อบัญชี : WISSANU AIMWAT
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ (Savings Deposits)
สาขา : ปากเกร็ด นนทบุรี (Pakkret)

http://www.sawpalmettothailand.com/payment/

หลังโอนแจ้งยืนยันเวลาโอน เบอร์โทร และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งอีกครั้ง

ขอบคุณครับ


Tel: 089-184-4357, 085-131-7349

Line id: bon_bond หรือ sawpalmetto
Email: sawpalmetto.th@gmail.com
Facebook: Saw Palmetto Thailand

ขอบคุณครับ
Mr.Hair Man
Saw Palmetto Thailand

Supplement Facts
Serving Size 1 Softgel
Amount Per Serving

% Daily Value

Saw Palmetto Extract

320 mg **

  (Serenoa repens) (berry)
  (Standardized to contain 85-95%
  Fatty Acids and Sterols)
 
**Daily Value not established.

Directions: For adult men, take one (1) softgel daily, preferably with a meal. Other Ingredients: Gelatin, Vegetable Glycerin. WARNING: This product is intended for use by men and not intended for use by women. If you are taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

*** หมดอายุ 31 ตุลาคม 2558***

เกลือแก้ผมร่วง

ผมร่วงเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกือบ 100% ต้องวิตกกังวลกับปัญหานี้ บางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นร้อยเป็นพันในการซื้อแชมพู หรือยามาใช้เพื่อแก้ปัญหาผมร่วง แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย หรือถ้าเสียแค่ไม่กี่บาท ก็ขอให้คนที่มีปัญหาผมร่วงลองทำตามวิธีนี้ดู…

 

หากผมร่วงผิดปกติในขณะที่หวีผม หรือแม้แต่เอามือลูบผมก็ร่วงติดมือมา ให้เอาเกลือผสมน้ำอุ่นใส่ให้ทั่วศีรษะ  นวดให้รู้สึกศีรษะร้อนแล้วค่อยล้างออก  ก่อนใส่ควรสระผมเสียก่อนสัก 1 ครั้ง

 

จะเห็นได้ว่าแค่เกลือแกงที่มีอยู่กันทุกครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/1373514/

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015

 

ภาพก่อน-หลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand

รายการสินค้าที่จัดส่งแล้วทางไปรษณีย์ (Sent items) – 2013

อัพเดตรายการส่ง EMS ทั้งหมด ปี 2013

(16-Feb13)
จสต.ภานุวัฒน์ EJ847371584TH
ยิ่งทวี EJ847371598TH
กวิน EJ847371607TH
————
(18-Feb-13)
ยุทธนา EJ773186733TH
จิราภรณ์ EJ773186747TH
ภูริพัฒน์ EJ773186755TH
พิพิธ EJ773186764TH
สันต์สิริ EJ773186778TH
พรหมศร EJ773186781TH
สัญญา EJ773186795TH
————
(19-Feb-13)
สุฑีราวัฒน์ EJ847397405TH
————
(22-Feb-13)
ฉันพชร EJ847720086TH
เอกณัท EJ847720090TH
ณัฐพงศ์ EJ847720109TH
————
(23-Feb-13)
วีรยุทธ EJ847702533TH
สราภรณ์ EJ847702547TH
————
EMS (26-02-13)
วรุตม์ EJ847715259TH
ทรัพยสิทธิ์ EJ847715262TH
สุทัศน์ EJ847715276TH
ศศิวัฒน์ EJ847715280TH
วิทวัส EJ847715293TH
จเร EJ847715302TH
กรรณิการ์ EJ847715316TH
ธีรพงษ์ EJ847715320TH
จินดา EJ847715333TH
——————
EMS (28-Feb-13)
อาทิตย์ EJ847372749TH
ธนวิน EJ847372752TH
วิทวัส EJ847372766TH
กฤษฏ์ EJ847372770TH
สุภัทรดิส EJ847372783TH
เฉลิมพล EJ847372797TH
——————–
EMS (1-Mar-13)
เฉลิมชัย EJ847726185TH
นิธิศ EJ847726194TH
——————-
EMS (2-Mar-13)
อำพล EJ847743524TH
วิศ่าล EJ847743538TH
มานพ EJ847743541TH
——————-
EMS (4-Mar-13)
สุทธิพงศ์ EJ847772565TH
สายยัณห์ EJ847772579TH
วัชรพล EJ847772582TH
กวิน EJ847772596TH
กิตติ EJ847772605TH
วศิน EJ847772619TH
ทยากร EJ847772622TH
———————-
EMS (5-Mar-13)
สัณหวิชญ์ EJ847780561TH
วีระชัย EJ847780575TH
เอกลักษณ์ EJ847780589TH
เศรษฐา EJ847780592TH
———————-
EMS (6-Mar-13)
อดิเทพ EJ847781814TH
สุทธิศักดิ์ EJ847781828TH
————————
EMS Update (7-Mar-13)
ชาญวิทย์ EJ847782593TH
ธนัท EJ847782602TH
ภาสกร EJ847782616TH
เฉลิมชัย EJ847782620TH
———————–
EMS Update (8-Mar-13)
เสฏวุฒิ EJ847992994TH
อาทิตย์ EJ847993005TH
———————-
EMS Update (Mon 11-Mar-13)
นัฐนันท์ EJ847980130TH
เอกภพ EJ847980143TH
———————-
EMS Update(Wed 13-Mar-13)
ประยูร EJ847978065TH
———————-
EMS Update(Thu 14-Mar-13)
ภูริต EJ847957238TH
พจอ.สรศักย์ EJ847952741TH
———————-
EMS Update(Mon 18-Mar-13)
ยุทธนา EJ847972527TH
อนาวิน EJ847972535TH
ธนวิน EJ847972544TH
———————-
EMS Update(Tue 19-Mar-13)
ชนาธิป EJ847950535TH
นราศักดิ์ EJ847950459TH
———————-
EMS Update(Wed 20-Mar-13)
วรงกรณ์ EJ847951592TH
มนตรี EJ847951601TH
ธนพร EJ847951615TH
ทรัพยสิทธิ EJ847951629TH
จุรี EJ847951632TH
สุฑีราวัฒน์ EJ847951646TH
——————–
EMS Update(Thu 21-Mar-13)
ธีระเดช EJ847930116TH
อรสา EJ847930120TH
——————-
EMS Update(Fri 22-Mar-13)
พิสิษฐ์ EJ847931403TH
วรเชษฐ์ EJ847931417TH
ภูริพัฒน์ EJ847931425TH
วรศักดิ์ EJ847931434TH
ประเวศน์ EJ847931448TH
——————–
EMS Update(Mon 25-Mar-13)
ศรัล EJ847933761TH
ดนุพล EJ847933775TH
ธนัท EJ847933789TH
กฤช EJ847933792TH
——————–
EMS Update(Tue 26-Mar-13)
กวิน EJ847912090TH
อภินันท์ EJ847912109TH
ภูวนาจ EJ847912112TH
——————–
EMS Update(Wed 27-Mar-13)
อัครวัฒณ์ EJ847914087TH
——————–
EMS Update (Thu 28-mar-13)
ไพฑูรย์ EJ847914144TH
ธีรพงษ์ EJ847914158TH
ธนพร EJ847914161TH
——————–
EMS Update(Fri 29-Mar-13)
ศุภกร EI901647144TH
อาทิตย์ EI901647158TH
อลงกรณ์ EI901647161TH
———————
EMS Update(Mon 1-Apr-13)
ภูเบศวร์ EJ847966844TH
ภูริต EJ847966858TH
ฤทธิ์ธิลักษณ์ EJ847966861TH
ธนะโรจน์ EJ847966875TH
อานนท์ EJ847966889TH
วินิจ EJ847966892TH
วิทวัส EJ847966901TH
——————–
EMS Update(Tue 2-Apr-13)
ศรีนครินทร EJ992652305TH
——————-
EMS Update(Wed 3-Apr-13)
สาลี EJ992638238TH
ภคพล EJ992638241TH
มิลิน EJ992638255TH
——————-
EMS Update(Thu 4-Apr-13)
วรุตม์ EJ992638860TH
มหวรรธน์ EJ992638873TH
มานพ EJ992638887TH
——————-
EMS Update(Fri 5-Apr-13)
นิรัชรา EJ992663475TH
ธีระนันท์ EJ992663484TH
——————-
EMS Update(Tue 9-Apr-13)
รตต.วัชระ EJ992674589TH
เอกพล EJ992674592TH
วศิน EJ992674601TH
อภิชาติ EJ992674615TH
พรพรรณ EJ992674629TH
ณัฐพงศ์ EJ992674632TH
เฉลิมพล EJ992674646TH
เอกพล EJ992674650TH
สมานศักดิ์ EJ992674663TH
เกริชเศรษฐ์ EJ992674677TH
——————
EMS Update(Wed 10-Apr-13)
กิตติเมศร์ EJ992667614TH
อำนาจ EJ992667628TH
——————
EMS Update(Thu 11-Apr-13)
ชาญวิทย์ EJ992692772TH
พงษ์ธร EJ992692786TH
ธีรพงษ์ EJ992692790TH
——————
EMS Update (Wed 17-Apr-13)
ศรันย์ EI898477085TH
สุรพงษ์ EI898477099TH
เอกภพ EI898477108TH
——————
EMS Update (Thu 18-Apr-13)
มานิตา EJ992802985TH
ธีรภัทร EJ992802994TH
——————
EMS Update (Fri 19-Apr-13)
ภวัต EJ992816225TH
วนิดา EJ992816239TH
จสต.ภานุวัฒน์ EJ992816242TH
ธันยธรณ์ EJ992816256TH
พจอ.สรศักย์ EJ992817075TH
สุทธิเดช EJ992817089TH
เพลินจัน EJ992817092TH
ธนทัต EJ992817101TH
—————–
EMS Update (Sat 20-Apr-13)
ศุภกิจ EJ992803955TH
สมยศ EJ992803969TH
—————-
EMS Update (Mon 22-Apr-13)
ปิยะ EJ992836627TH
เจนวิทย์ EJ992836635TH
เทวฤทธิ์ EJ992819221TH
—————-
EMS Update (Tue 23-Apr-13)
พรพล EI898481399TH
วโรตม์ EI898481408TH
มานิต EI898481411TH
ไตรรัตน์ EJ667018398TH
ชัยชนะ EJ667018407TH
—————-
EMS Update (Wed 24-Apr-13)
เฉลิมชัย EJ992823756TH
กรานต์ EJ992823760TH
ปฐมพงศ์ EJ992823773TH
—————
EMS Update (Thu 25-Apr-13)
อรสา EJ992835462TH
นิธิศ EJ992835476TH
พิสิทธิ์ EJ992835480TH
ส.ต.อ.ณัฏฐพร EJ992835493TH
สุฤากฤธิ์ EJ992835502TH
จิตติ EJ992856153TH
ชนะพล EJ992856167TH
ทศพล EJ992856175TH
—————
EMS Update (Fri 26-Apr-13)
สัณหวิชญ์ EJ992868134TH
สันต์สิริ EJ992868148TH
ศุภกร EJ992868151TH
—————
EMS Update (SAT 27-Apr-13)
ลินดา EJ992858052TH
วรยุทธ EJ992858066TH
—————
EMS Update (Mon 29-Apr-13)
วรรณวุฒิ EJ992827625TH
บันลือศักดิ์ EJ992827639TH
อลงกรณ์ EJ992827642TH
ธีรพงษ์ EJ992827656TH
วิวัฒน์ EJ992827660TH
นิติยาภรณ์ EJ992827673TH
สุภารัตน์ EJ992827687TH
กฤษฎา EJ992876759TH
อุดม EJ992876762TH
ทรัพยสิทธิ EJ992876776TH
ณรงค์ศักดิ์ EJ992876780TH
ประดิษฐ EJ992876793TH
——————
EMS Update (TUE 30-Apr-13)
อำนาจ EJ992859716TH
รอ.อาทิตย์ EJ992859720TH
เอนก EJ992859733TH
ครรชิต EJ992859747TH
นฤดม EJ992859755TH
พัทธพล EJ992879812TH
อิสเรศร EJ992879826TH
ยิ่งทวี EJ992879830TH
พิสิษฐ์ EJ992879843TH
—————–
EMS Update (THU 2-May-13)
สมบัติ EJ992888641TH
มานพ EJ992888655TH
ศรันย์ EJ992888669TH
มหวรรธน์ EJ992888672TH
อานนท์ EJ992888686TH
วัลลภ EJ992888690TH
สุวารี EJ992888709TH
—————–
EMS Update (FRI 3-May-13)
ทรงวุฒิ EJ992890424TH
พิพัฒน์ EJ992890438TH
ประเวศน์ EJ992890441TH
ยุทธนา EJ992885849TH
—————
EMS Update (TUE 7-May-13)
เศรษฐา EJ992894545TH
อนุชิต EJ992894559TH
พลวัฒน์ EJ992894562TH
อำพล EJ992894576TH
ธนชาต EJ992894580TH
เกียรติศักดิ์ EJ992894593TH
สรรเสริญ EJ992708319TH
พัทธพล EJ992708322TH
—————
EMS Update (WED 8-May-13)
วรงกรณ์ EJ992709787TH
—————
EMS Update (THU 9-May-13)
วิทวัส EJ992702965TH
ณัฐพงศ์ EJ992702979TH
ไชยโรจน์ EJ992702982TH
เพิ่มพล EJ992710989TH
พรหมศร EJ992710992TH
—————
EMS Update (FRI 10-May-13)
วรศักดิ์ EJ992723608TH
สุทธิพงษ์ EJ992874452TH
อธิปัตย์ EJ992874466TH
—————
EMS Update (SAT 11-May-13)
ไตรเทพ EJ992718214TH
—————
EMS Update (TUE 14-May-13)
กิตติ EI901690213TH
เอกลักษณ์ EI901690227TH
มนัส EI901690235TH
ธนัท EI901690244TH
อภิชาต EI901690258TH
สุพล EI901690261TH
ภูเบศวร์ EI901690275TH
ธัญญ์พรรธน์ EJ992718695TH
โพธิ์สิทธิ์ EJ992718687TH
—————-
EMS Update (WED 15-May-13)
วศิน EJ992738457TH
ธีระนันท์ EJ992738465TH
วีระศักดิ์ EJ992738474TH
เมธิน EJ992738488TH
ปิยเทพ EJ992738491TH
—————-
EMS Update (THU 16-May-13)
รุ่งอรุณ EJ992745210TH
ศักดิ์ชัย EJ992745223TH
จุติภัค RG522140520TH
วิศาล EJ992754389TH
—————–
EMS Update (FRI 17-May-13)
Dithdanai EJ992755574TH
วัชรพล EJ992755588TH
กิตติเดช EJ992755591TH
—————–
EMS Update (SAT 18-May-13)
วโรตม์ EJ992796049TH
ปุณยวีร์ EJ992796052TH
อรรถพันธ์ EJ992796066TH
—————–
EMS Update (MON 20-May-13)
พัชรี EJ992761040TH
ทศพร EJ992761053TH
วุฒิศักดิ์ EJ992761067TH
จีรศักดิ์ EJ992761075TH
อนุชิต EJ992761084TH
นัฐนันท์ EJ992761098TH
พิเชษฐ EJ992757014TH
นิเวศ EJ992757028TH
ชาญวิทย์ EJ992757031TH
ชนัญ EJ992757045TH
—————-
EMS Update (TUE 21-May-13)
ธันยธรณ์ EJ992757867TH
ธนทัต EJ992757875TH
เฉลิมลาภ EJ992788189TH
ศุภชัย EJ992788192TH
—————-
EMS Update (WED 22-May-13)
ไตรรัตน์ EJ993206494TH
วรุตม์ EJ993206503TH
ณัฏฐพร EJ993206517TH
ฐากูร จิวาลัย EJ993206525TH
นพรัตน์ EJ993206534TH
สุภารัตน์ EJ993206548TH
ฐากูร เจริญมาก EJ993206551TH
บวรชัย RG522161502TH
——————
EMS Update (THU 23-May-13)
พงศภัค EJ993212279TH
อาทิตย์ EJ993212282TH
——————
EMS Update (SAT 25-May-13)
มนตรี EJ992790077TH
ลิขิต EJ992790085TH
——————
EMS Update (MON 27-May-13)
วรรธนัย EJ992762898TH
อานนท์ EJ992762907TH
ศุภกิจ EJ992762915TH
อารยา EJ992762924TH
ธัญญลักษณ์ EJ992762938TH
กฤษฎา EJ992791917TH
จำเริญ EJ992791925TH
อดิศร EJ992791934TH
ร.ต.ปฐมพงศ์ EJ992791948TH
——————
EMS Update (TUE 28-May-13)
วัลลภ EJ993216576TH
จินดา EJ993216580TH
อรุณพันธ์ EJ993216593TH
พิเชษฐ์ EJ993216602TH
วิวัฒน์ EJ993216616TH
——————
EMS Update (WED 29-May-13)
ชัยชนะ EJ993234040TH
วิทวัส EJ993234053TH
ทรัพยสิทธิ EJ993234067TH
ศศิวัฒน์ EJ993234075TH
วศล EJ993234084TH
อัมฤทธิ์ EJ993234098TH
วิฑูรย์ EJ993234107TH
พ.จ.อ.สรศักย์ EJ993234115TH
อลงกรณ์ EJ993234124TH
วาริท EJ993234138TH
——————
EMS Update(THU 30-May-13)
อำนาจ EJ993246034TH
ศักดิพัฒน์ EJ993246048TH
อภินันท์ EJ993246051TH
เปรม EJ993246065TH
——————
EMS Update(FRI 31-May-13)
ธีรพงษ์ EJ993229036TH
เอนก EJ993229040TH
น้ำผึ้ง EJ993229053TH
——————
EMS Update(SAT 1-Jun-13)
สนาม EJ993252295TH
ก้อง EJ993252304TH
เฉลิมพล EJ993252318TH
——————
EMS Update(MON 3-Jun-13)
บัณทูร EJ993217903TH
พัทธนันท์ EJ993217917TH
มานพ EJ993217925TH
ธนพร EJ993217934TH
สาลี EJ993217948TH
วีระชัย EJ993217951TH
ณัฐฏ์ศุภา EJ993217965TH
เกียรติศักดิ์ EJ993217979TH
วีระชัย EJ993231817TH
กิตติชาญ EJ993231825TH
——————
EMS Update(TUE 4-Jun-13)
สมโชค EJ993261456TH
วิทวัส EJ993261460TH
อรสา EJ993261473TH
——————
EMS Update(WED 5-Jun-13)
พิพัฒน์ EJ993255305TH
ณัฐศักย์ EJ993255314TH
ปราการ EJ993276549TH
ณัฐพงศ์ EJ993276552TH
วลัยพร EJ993276566TH
สุรพงษ์ EJ993276570TH
——————
EMS Update(THU 6-Jun-13)
ธนชาต EJ993263695TH
วาทินี EJ993263704TH
ฐาปนิก EJ993263718TH
ประดิษฐ EJ993263721TH
สมบัติ RG782350265TH
ไพฑูรย์ EJ993277748TH
สุพรรณ EJ993277751TH
สิริชัย EJ993277765TH
——————
EMS Update(FRI 7-Jun-13)
สมพงศ์ EJ993286705TH
ครรชิต EJ993286719TH
——————
EMS Update(SAT 8-Jun-13)
อัศวิน EJ993266745TH
วรินทร EJ993266759TH
——————
EMS Update(MON 10-Jun-13)
สุรชาติ EJ993259801TH
พิชาพัฒน์ EJ993259815TH
ชัยยศ EJ993259829TH
ปกรณ์ EJ993259832TH
สาโรจน์ EJ993279412TH
กิตติเมศร์ EJ993279426TH
——————
EMS Update(TUE 11-Jun-13)
จีระศักดิ์ EJ993084725TH
สมานศักดิ์ EJ993084739TH
กฤษณะ EJ993084742TH
ไตรเทพ EJ993084756TH
——————
EMS Update(WED 12-Jun-13)
รัตนาวดี EJ993091947TH
บัลลังค์ EJ993092409TH
——————
EMS Update(THU 13-Jun-13)
นครินทร์ EJ993297901TH
เทวฤทธิ์ EJ993297915TH
ยุทธนา EJ993297929TH
——————
EMS Update(FRI 14-Jun-13)
อนุชา EJ993299624TH
กฤษณะ EJ993299638TH
ระวีวัตร EJ993299641TH
นิธิศ EJ993299655TH
——————
EMS Update(SAT 15-Jun-13)
รุ่งอรุณ EJ993083849TH
วีระศักดิ์ EJ993083852TH
วรณัฎฐ์ EJ993083866TH
——————
EMS Update(MON 17-Jun-13)
อัครวัฒณ์ EJ993058075TH
ธนาคาร EJ993058084TH
นฤเขต EJ993045050TH
พัทธพล EJ993045063TH
พิเชษฐ EJ993045077TH
วศิน EJ993045085TH
——————
EMS Update(TUE 18-Jun-13)
สุวิศิษฏิ์ EJ993058756TH
อรณิช EJ993032135TH
——————
EMS Update(WED 19-Jun-13)
สราภรณ์ EJ993032665TH
ประเวศน์ EJ993032674TH
ปิยบุตร EJ993032688TH
พลพัฒน์ EJ993032691TH
ไพรัช EJ993032705TH
วรรณภา EJ993032714TH
——————
EMS Update(THU 20-Jun-13)
สุภารัตน์ EJ993061786TH
จิราวุฒิ EJ993061790TH
ธนัท EJ993061809TH
เมธิน EJ993061812TH
——————
EMS Update(FRI 21-Jun-13)
ชาตรี EJ993034879TH
ทยากร EJ993073665TH
——————
EMS Update(SAT 22-Jun-13)
สมชาย EJ993074541TH
——————
EMS Update(MON 24-Jun-13)
พรพรรณ EK149600688TH
บุญญะ EK149600714TH
——————
EMS Update(TUE 25-Jun-13)
พุทธิ EK149601079TH
ยุวธิดา EK149601082TH
สุรชัย RG780228310TH
ปิยะ EJ993030333TH
สตอ.ณัฏฐพร EJ993030347TH
อดิศร EJ99303030355TH
เฉลิมลาภ EJ993030364TH
——————
EMS Update(WED 26-Jun-13)
วิวัฒน์ EK149601808TH
สุกิจ EK149601811TH
ธรรณธรณ์ RG782382458TH
กฤษณะ EJ993007255TH
——————
EMS Update(THU 27-Jun-13)
เปรม EK149644689TH
มานพ EK149644692TH
อาทิตย์ EK149644701TH
พงษ์ธร EK149644715TH
รต.ปฐมพงษ์ EK149644729TH
พระสัตยา EK149644732TH
พิสิทธิ์ EK149644746TH
ไตรรัตน์ EK149636719TH
——————
EMS Update(FRI 28-Jun-13)
วาทินี EK149652637TH
ณัฐสุภา EK149652645TH
ตุรากร EK149653323TH
พงษ์เทพ EK149653337TH
——————
EMS Update(SAT 29-Jun-13)
สุทธิศักดิ์ EK149604129TH
เทอดพงศ์ EK149604132TH
——————
EMS Update(MON 1-Jul-13)
อลงกรณ์ EK149655868TH
อำนาจ EK149655871TH
ณัฐพงศ์ EK149655885TH
อานนท์ EK149655899TH
กฤชวัชร EK149655908TH
เอนก EK149655911TH
สมภัทร EK149655925TH
อนุชิต EK149655939TH
——————
EMS Update(TUE 2-Jul-13)
ธีรวุฒิ EK149610566TH
วิเชียร EK149610570TH
ธนวิน EK149610583TH
——————
EMS Update(WED 3-Jul-13)
นุกูล EJ993009684TH
เอนก RG780281403TH
สมโชค EK149688146TH
พาณิชย์ EK149688150TH
——————
EMS Update(THU 4-Jul-13)
ไพฑูรย์ EK149692485TH
กฤษฎา EK149692494TH
ธีรพงษ์ EK149692503TH
ณัฐศักย์ EK149692517TH
ชัยกร EK149692525TH
——————
EMS Update(FRI 5-Jul-13)
ฐาปนิก EK149689645TH
สมพล EK149689654TH
ภูมินทร์ EK149689668TH
ทรัพยสิทธิ EK149689671TH
——————
EMS Update(SAT 6-Jul-13)
เจนวิทย์ RG780285201TH
พงษ์วัช EK149682611TH
——————
EMS Update(MON 8-Jul-13)
เฉลิมพล EK150009773TH
ภาคภูมิ EK150009787TH
สมบัติ EK150009795TH
กฤชวัชร RG780278792TH
ภูเบศวร์ RG780247319TH
ทศพร EK150028865TH
——————
EMS Update(TUE 9-Jul-13)
ธเนศ EK150036558TH
สุทธิพงศ์ EK150036561TH
เศรษฐา EK150036575TH
——————
EMS Update(WED 10-Jul-13)
กรานต์ EK150041487TH
ทรงวุฒิ EK150041495TH
จุรี EK150030895TH
วีระชัย EK150030904TH
กิตติธัช EI310886265TH
พ.จ.อ.สรศักย์ EI310886279TH
——————
EMS Update(THU 11-Jul-13)
ศิริพงศ์ EK150052269TH
ธนชาต EK150052272TH
ณัฐพงศ์ EK150052286TH
ฤทธิรงค์ EK150053352TH
ศรันย์ EK150053366TH
บัลลังค์ EK150053370TH
——————
EMS Update(FRI 12-Jul-13)
สุฑีราวัฒน์ EK150053834TH
——————
EMS Update(SAT 13-Jul-13)
วรรณวุฒิ EK150046816TH
ณัฐพล EK150046820TH
——————
EMS Update(MON 15-Jul-13)
ใจเพชร RG799922165TH
ครรชิต EJ012901157TH
ไตรเทพ EJ012901165TH
ก้อง EJ012901174TH
ถวิล EJ0129001188TH
กวิน EJ0129001191TH
Mr.Bicher RG780317425TH
ชุมพล EK150061495TH
ปรัชญา EK150061504TH
——————
EMS Update(TUE 16-Jul-13)
วิจิตร EK150076044TH
อภิวัชร EK150076058TH
สันต์สิริ EK150076061TH
เฉลิมลาภ EK150076075TH
กฤษณะ EK150076089TH
——————
EMS Update(WED 17-Jul-13)
จีระศักดิ์ EK150072665TH
อรสา EK150072674TH
จเร EK150072688TH
กฤษณะ EK150072691TH
วิฑูรย์ EK150066682TH
ณรงค์ศักดิ์ EK150066696TH
——————
EMS Update(THU 18-Jul-13)
พงศ์ปัญญา EK150066988TH
ขวัญชัย EK150066991TH
รุ่งอรุณ EK150067008TH
สุนันทา EK150067935TH
ทศกร EK150067949TH
——————
EMS Update(FRI 19-Jul-13)
จตุรงค์ EK150084726TH
——————
EMS Update(SAT 20-Jul-13)
สุพาณี RG782661452TH
กมลทิพย์ EK150094476TH
——————
EMS Update(WED 24-Jul-13)
ดนุกูล EK150085620TH
ณฐภัทร EK150085633TH
ประพจน์ EK150085647TH
กัญ EK150085655TH
ภคพล EK150085664TH
อาทิตย์ EK150085678TH
วศิน EK150085681TH
สุทัศน์ EK150085695TH
ปัญญรัตน์ EK150085704TH
นรินทร์ EK150085718TH
ศักดิ์พัฒน์ EK150086934TH
วรพงษ์ EK150086948TH
วีระศักดิ์ EK150086951TH
พีรวุธ EK150086965TH
อนันต์ EK150086979TH
——————
EMS Update(THU 25-Jul-13)
Anusorn RG782662798TH
พลกฤษณ์ EK367902019TH
มนตรี EK367912095TH
ศุภชัย EK367912104TH
มีชัย EK367912118TH
วัชรพล EK367912121TH
——————
EMS Update(FRI 26-Jul-13)
ชาญวิทย์ EK367903884TH
ประสงค์ EK367903898TH
อดิศร EK367903907TH
ตุรากร EK367916928TH
——————
EMS Update (SAT 27-Jul-13)
ยุทธนา EJ012980469TH
——————
EMS Update (MON 29-Jul-13)
นิคม EK367907550TH
วัชนี EK367907563TH
ณัฐพงศ์ EK367907577TH
มนตรี EK367907585TH
ธนัท EK367907594TH
เมธิน EK367907603TH
บัณทูร EK367907617TH
วิทวัส EK367907625TH
——————
EMS Update (TUE 30-Jul-13)
สุขสันต์ EK367928170TH
ทรงเกียรติ์ EK367928210TH
สมพงศ์ EK367922013TH
อภิชาติ EK367944552TH
อลงกรณ์ EK367944566TH
ภูวนาจ EK367944570TH
ไพรัช EK367944583TH
เวียง EK367944597TH
ศุภชัย EK367944606TH
——————
EMS Update (WED 31-Jul-13)
พิเชษฐ์ EK367945867TH
พลวัฒน์ EK367945875TH
ธัญญลักษณ์ EK367945884TH
จามร EK367945898TH
บุญเลิศ EK367945907TH
ส.อ.ธนาคาร EK367945915TH
สุทธิศักดิ์ EK367945924TH
พงษ์เทพ EK367945938TH
ชาคริต EK367945941TH
เทอดศักดิ์ EK367945955TH
——————
EMS Update (THU 1-Aug-13)
อำนาจ EK367946434TH
พาณิชย์ EK367946448TH
ธนพร EK367946451TH
อานนท์ EK367960215TH
เทวฤทธิ์ EK367960229TH
พีระยศ EK367960232TH
เกียรติศักดิ์ EK367960246TH
ธีระนันท์ EK367960250TH

——————

EMS Update (FRI 2-Aug-13)
ธัญญลักษณ์ RG782693945TH
วรุตม์ EK367961578TH
ณัฐศักย์ EK367961581TH
สุพจน์ EK367961595TH
นิติ EK367961604TH
——————
EMS Update (SAT 3-Aug-13)
นิเวศ EK367914079TH
สมโชค EK367914082TH
——————
EMS Update (MON 5-Aug-13)
ชัยชนะ EI900159998TH
เกียรติศักดิ์ EI900160007TH
กวิน EK149948019TH
ศุภกิตติ์ EK149948022TH
ธีรพงษ์ EK149948036TH
ศิริพงศ์ EK367958976TH
ธีรเดช EK367958980TH
ภูมินทร์ EK367958993TH
นุกูล EK367959000TH
นลิน EK367959013TH
อาทิตย์ EK367959027TH
——————
EMS Update (TUE 6-Aug-13)
มานพ EK367959132TH
กรชาล EK367959146TH
บันลือศักดิ์ EK367959150TH
ปฐมพงศ์ EK367959163TH
สุพรรณ EK367959177TH
ธนชาต EK368132379TH
เฉลิมลาภ EK368132382TH
——————
EMS Update (WED 7-Aug-13)
ณรงค์ฤทธิ์ EK368125109TH
โรจกร EK368125112TH
อรรถพงษ์ EK368125126TH
——————
EMS Update (THU 8-Aug-13)
วีรัตน์ EK367970549TH
อานนท์ EK367970552TH
กฤษฎา EK367972417TH
รัฐศักดิ์ EK367972425TH
Ahmad EK367972434TH
——————
EMS Update (FRI 9-Aug-13)
สันติ EK368126594TH
มานิตย์ EK368126603TH
นครินทร์ EK368126617TH
มนชัย EK368126625TH
พรหมศร EK368126634TH
สมานศักดิ์ EK368126648TH
สุนิมิต EK367973338TH
ปกรณ์ EK367973341TH
——————
EMS Update (SAT 10-Aug-13)
กฤษณ์ EJ011710916TH
เฉลิมพล EJ011710920TH
——————
EMS Update (TUE 13-Aug-13)
รัชชานนท์ EK367990530TH
อลิสา EK367990543TH
ณัติพงศ์ EK368136035TH
อุดม EK367994077TH
สุทธิพงศ์ EK367994085TH
จิราวุฒิ EK367994094TH
สรรเสริญ EK367994103TH
——————
EMS Update (WED 14-Aug-13)
ไตรรัตน์ EK368137521TH
พิภพ EK368137535TH
ณัฐวุฒิ EK368137549TH
——————
EMS Update (THU 15-Aug-13)
ทยากร EK36795280TH
พูลศักดิ์ EK36795293TH
กร EK36795302TH
ณัฐพงศ์ EK367995775TH
——————
EMS Update (FRI 16-Aug-13)
ณัฐสิทธิ์ EK368148396TH
ยอดศักดิ์ EK368148405TH
กานต์ EK368148419TH
พิสิษฐ์ EK368146404TH
นรินทร์ EK368146418TH
——————
EMS Update (MON 19-Aug-13)
มนัส EK368178557TH
ปัญญรัตน์ EK368178565TH
ธเนศ EK368178588TH
กรานต์ EK368178591TH
จิตติ EK368178574TH
——————
EMS Update (TUE 20-Aug-13)
กฤษณพล EK150409348TH
ณัฏฐกิตติ์ EK368181882TH
บุญธรรม EK368181896TH
——————
EMS Update (WED 21-Aug-13)
บุรินทร์ EJ993376207TH
พงศกร EJ993376215TH
รัตนาวดี EJ993376224TH
จตุรงค์ EJ993376238TH
กฤษณะ EJ993376241TH
พิสิทธิ์ EK368194047TH
——————
EMS Update (THU 22-Aug-13)
อรุณพันธ์ EK368188523TH
ไตรเทพ EK368188537TH
ประพจน์ EK368195263TH
ทศกร EK368195277TH
——————
EMS Update (FRI 23-Aug-13)
ชินกร EK368308535TH
รุ่งอรุณ EK368308549TH
——————
EMS Update (SAT 24-Aug-13)
พงษ์ธร EK368309408TH
โกวิทย์ EK368309411TH
ครรชิต EK368309425TH
——————
EMS Update (MON 26-Aug-13)
วุฒิพงษ์ EK149950692TH
บรรจง EK149950701TH
เปรม EK149950715TH
วรรณสิทธิ์ EK149950729TH
ธันยธรณ์ EK368311790TH
ณภัช EK368311809TH
ก้อง EK368311812TH
ศักดิ์พัฒน์ EK368311826TH
——————
EMS Update (TUE 27-Aug-13)
สมบัติ EK368329725TH
อำนวย EK368329739TH
วรพจน์ EK368329742TH
ศศิวัฒน์ EK368330502TH
สานิตย์ EK368330516TH
อดิศร EK368330520TH
——————
EMS Update (WED 28-Aug-13)
เอกรักษ์ EK368331295TH
——————
EMS Update (THU 29-Aug-13)
ภาสกร EK368335703TH
สุขสันต์ EK368335717TH
พาณิชย์ EK368335765TH
ณัฏฐพร EK368335779TH
เทอดพงศ์ EK368305675TH
อลงกรณ์ EK368340495TH
เศวตชัย EK368340500TH
——————
EMS Update (FRI 30-Aug-13)
ศักดิ์ชาย EK368342103TH
สุรพงษ์ EK368342117TH
——————
EMS Update (MON 2-Sep-13)
พ.ต.ท.ชนัญ EK368516405TH
อลิสา EK368516419TH
วันชัย EK368346944TH
มนตรี EK368346958TH
ทศพร EK368339705TH
ชริตา EK368339719TH
ธีรพงศ์ EK368339722TH
ณัฐวัชร EK368339736TH
ยุทธนา EK368518012TH
ณัฐพงษ์ EK368518026TH
——————
EMS Update (TUE 3-Sep-13)
ศุภกร EK368507505TH
กรรณิการ์ EK368507519TH
อาทิตย์ EK368507522TH
ชวลิต EK368507536TH
เกรียงศักดิ์ EK368507540TH
ทองดำ EK368507553TH
วิเชียร EK368521161TH
พรพรรณ EK368521175TH
สมโชค EK368521189TH
ธนกร EK368521192TH
สุฟรอณ EK368521201TH
——————
EMS Update (WED 4-Sep-13)
ธวัชชัย EK368528920TH
วรวิทย์ EK368528933TH
นิรัชรา EK368522167TH
จินดา EK368522175TH
กฤษณะ EK368522184TH
นิติ EK368522198TH
——————
EMS Update (THU 5-Sep-13)
ศุภักษร EK368527442TH
ฐาปนิก EK368527456TH
วัฒนะ EK368527460TH
ธีรเดช EK368527473TH
โกศล EK368527487TH
ยุทธนา EK368527495TH
วิวัฒน์ EK368527500TH
อนุชา EK368527513TH
เศรษฐา EK368527527TH
——————
EMS Update (FRI 6-Sep-13)
มาลี EK368527924TH
เอกพล EK368527938TH
วิทวัส EK368527941TH
ณัฐศักย์ EK368523600TH
ธวัช EK368523613TH
——————
EMS Update (MON 9-Sep-13)
ประภาส EK368543745TH
สิริพัฒน์ EK368543754TH
กรองทอง RG780461189TH
ธนัท EK368539074TH
ธนอรรถ EK368539088TH
——————
EMS Update (TUE 10-Sep-13)
สุภารัตน์ EK368556608TH
ภัทรวดี EK368556611TH
ณปภัช EK368556625TH
มานพ EK368556639TH
มนชัย EK368556642TH
ศุจีภรณ์ EK368556656TH
พงศกร EK368556660TH
ประวิทย์ EK368556673TH
ธนาคาร EK368556687TH
คณาวิทย์ EK368556695TH
พัศพงศ์ EK368556700TH
เฉลิมพล EK368556713TH
ประสงค์ EK368556727TH
——————
EMS Update (WED 11-Sep-13)
เอกภพ EK368546424TH
นครินทร์ EK368546438TH
อานนท์ EK368546441TH
ณัฐวุฒิ EK368547005TH
ศิริพงศ์ EK368547019TH
——————
EMS Update (THU 12-Sep-13)
ถวิล EK368564516TH
กร EK368564520TH
พิเชษฐ EK368553371TH
——————
EMS Update (FRI 13-Sep-13)
ร.ต.ปฐมพงศ์ EK368553544TH
อธิปัตย์ EK368553558TH
กวิน EK368553561TH
ทศพล EK368553575TH
เอกภักดิ์ EK368553589TH
ปานรัตน์ EK368559048TH
——————
EMS Update (MON 16-Sep-13)
สานิต EK368569059TH
ภานุวัฒน์ EK368569062TH
วัลลภ EK368569076TH
ศรันย์ EK368569080TH
โกวิท EK368569093TH
สุภาพ EK368569102TH
ศิริทัศน์ EK368554709TH
เอนก EK368554712TH
ฉัฏฐพิศุทธิ์ EK368554726TH
กัมปนาท EK368554730TH
——————
EMS Update (TUE 17-Sep-13)
จุฑามาศ EK368576987TH
ณัฐพงศ์ EK368576995TH
ธนชาต EK368577007TH
ศรชัย EK368577015TH
เฉลิมลาภ EK368577801TH
วีระ EK368577829TH
ภูวนาจ EK368577832TH
——————
EMS Update (WED 18-Sep-13)
วัชรพล EK368575828TH
ประโยชน์ EK368575831TH
ศิวรรจน์ EK368575845TH
นรินทร์ EK368582007TH
สวิตต์ EK368582015TH
วัลภา EK368582024TH
——————
EMS Update (THU 19-Sep-13)
กฤษฏา EK368582611TH
กิตติชาญ EK368582625TH
ธนัท EK368593755TH
——————
EMS Update (Fri 20-Sep-13)
ธนกฤต EK368594124TH
Aphiwich EK368594138TH
——————
EMS Update (SAT 21-Sep-13)
ชนิตา EK367708505TH
——————
EMS Update (MON 23 Sep-13)
ชัยชนะ EK367709333TH
มนตรี EK367709347TH
นลิน EK367709355TH
เฉลิมภูมิ EK367709364TH
มนชัย EK368585935TH
ธนัท EK368585944TH
——————
EMS Update (TUE 24 Sep-13)
ดิเรก EK367721422TH
บุญธรรม EK367721436TH
——————
EMS Update (WED 25 Sep-13)
มานพ EK367722365TH
สมชาย EK3677223374TH
กฤษณะ EK367718406TH
วุฒิโชติ EK367718410TH
——————
EMS Update (THU 26 Sep-13)
พาณิชย์ EK367723525TH
อดิศร EK367728195TH
——————
EMS Update (FRI 27 Sep-13)
นันทวุฒิ EK367725971TH
สุขสันต์ EK367725985TH
สานิตย์ EK367725999TH
ธนกร EK367726005TH
วศล EK367736682TH
วิฑูรย์ EK367736696TH
ธราดล EK367736705TH
ธนพร EK367736719TH
——————
EMS Update (SAT 28 Sep-13)
กวิน EK367733947TH
——————
EMS Update (MON 30 Sep-13)
อ.ชาตรี EK367727601TH
อลิสา EK367727615TH
ศรัล EK367727629TH
นิรุธ EK367727632TH
เทอดพงศ์ EK367727646TH
จันทนา EK367727650TH
ณภัช EK367727986TH
สมยศ EK367727990TH
——————
EMS Update (TUE 1 Oct-13)
วันชัย EK367749068TH
มนตรี EK367749071TH
ทรัพยสิทธิ EK367749085TH
สัณหวิชญ์ EK367749099TH
เกียรติศักดิ์ EK367749108TH
วศิน EK367749111TH
รุ่งอรุณ EK367749125TH
กฤษณะ RG782522243TH
อลงกรณ์ EK367749880TH
พงษ์เทพ EK367749893TH
——————
EMS Update (WED 2 Oct-13)
สุระชาติ EK367760284TH
อรพินธ์ EK367760298TH
นครินทร์ EK367760307TH
ธีรเดช EK367760315TH
ศุภกร EK367760324TH
ธีรพงษ์ EK648235182TH
เมธิน EK648235196TH
ทศกร EK648235205TH
——————
EMS Update (THU 3 Oct-13)
พลกฤษณ์ EK367751415TH
สมโชค EK367751424TH
บัลลังค์ EK367751438TH
ฐากูร EK367751441TH
ชำนาญ EK367764255TH
ธเนศ EK367764269TH
——————
EMS Update (FRI 4 Oct-13)
มนัส EK367772680TH
——————
EMS Update (SAT 5 Oct-13)
ทวีศักดิ์ EK367774014TH
นิติ EK367774028TH
——————
EMS Update (MON 7 Oct-13)
สันติ EK367746455TH
อรสา EK367746469TH
ธงไชย EK367746472TH
ชาญวิทย์ EK367746486TH
กัญ EK367746490TH
อภิกิจ EK367746509TH
ศุภฤกษ์ EK367746512TH
ปราบชนะชัชย์ EK367746526TH
ณัฐวัชร EK367746530TH
อภิชิต EK367770689TH
อดิศร EK367770692TH
——————
EMS Update (TUE 8 Oct-13)
ไพฑูรย์ EK367776426TH
อานนท์ EK367776430TH
วรวิทย์ EK367776443TH
อุดม EK367771004TH
เฉลิมลาภ EK367784056TH
เกรียงศักดิ์ EK367784060TH
ศักดิพัฒน์ EK367784073TH
——————
EMS Update (WED 9 Oct-13)
วรรณวุฒิ EK367781531TH
ดร๊าฟ EK367781545TH
อดิศักดิ์ EK367781559TH
โกวิทย์ EK367781562TH
ประภาส EK367781576TH
ไตรเทพ EK367781580TH
เวียง EK367781593TH
สมพงศ์ EK367781602TH
——————
EMS Update (THU 10 Oct-13)
ยิ่งยศ EK367779351TH
สมบัติ EK367779365TH
——————
EMS Update (FRI 11 Oct-13)
ธรรณธรณ์ EK367762458TH
อาทิตย์ EK367762461TH
ครรชิต EK367762475TH
ประวิทย์ EK367763056TH
พีระยศ EK367763060TH
——————
EMS Update (SAT 12 Oct-13)
ยุทธนา EK367763728TH
ณัฏพร EK367763731TH
ถวิล EK367763745TH
ณัฐวุฒิ EK367763759TH
——————
EMS Update (MON 14 Oct-13)
มนตรี EK367795399TH
จ.ส.ต.ธนาคาร EK367795408TH
ระพีพัฒน์ EK367795411TH
จิรายุ EK367796071TH
คณาวิทย์ EK367796085TH
เดชาธร EK367797015TH
อัฐชัย EK367797029TH
Walter EK367797032TH
เศรตชัย EK367797046TH
——————
EMS Update (TUE 15 Oct-13)
เฉลิมพล EK367801165TH
ชัชเทพ EK367801179TH
ก่อการ EK367806030TH
นราธิป EK367806043TH
——————
EMS Update (WED 16 Oct-13)
ภาคภูมิ EK367798642TH
กีรติ EK367798656TH
——————
EMS Update (THU 17 Oct-13)
สุขเกษม EK367814875TH
ประสงค์ EK367814889TH
Aphiwich EK367814892TH
ธีระนันท์ EK367802996TH
สมานศักดิ์ EK367803002TH
ศิริทัศน์ EK367799373TH
สถาพร EK367799387TH
วีระ EK367799395TH
——————
EMS Update (FRI 18 Oct-13)
จุทามาศ EK367807830TH
พลวรรธน์ EK367807843TH
ศรชัย EK367820487TH
ชัยชนะ EK367820495TH
——————
EMS Update (MON 21-Oct-13)
ทศพล EK367821788TH
ปัญญารัตน์ EK367821791TH
กันตพัฒน์ EK367821805TH
รัตนาวดี EK367821814TH
นรินทร์ EK367821828TH
กฤษณพล EK367821831TH
กรองทอง RG782588505TH
จิตโสภิณ EK367822749TH
ณัฐพงศ์ EK367822752TH
พิสิษฐ์ EK367822766TH
ณัฐิญา EK367822770TH
——————
EMS Update (TUE 22-Oct-13)
น้ำผึ้ง EK367827984TH
อาชีพ EK367830215TH
กิตติเดช EK367830229TH
ชินโชติ EK367830232TH
เจสิกา EK367830246TH
Mr.Selvakumar EK367830250TH
สุรชัย EK367830263TH
——————
EMS Update (THU 24-Oct-13)
พาณิชย์ EK367836310TH
ณัฐพงษ์ EK367836323TH
วิทยา EK367836337TH
ตุรากร EK367836345TH
วันนิภา EK367836354TH
จามร EK367836368TH
พงศกร EK367836371TH
วโรตน์ EK367836385TH
ชำนาญ EK367836399TH
ทศพร EK367836408TH
ฐาปนิก EK367836411TH
ชริยากร EK367836425TH
พรหมศร EK367836439TH
ดิเรก EK367836986TH
——————
EMS Update (FRI 25-Oct-13)
มานพ EK367834906TH
ธนกร EK367834910TH
เกียรติศักดิ์ EK367834923TH
Mr.Peter EK367834937TH
ทยากร EK367837995TH
——————
EMS Update (SAT 26-Oct-13)
อำนาจ EK367856606TH
——————
EMS Update (MON 28-Oct-13)
วิเชียร EK367850909TH
เมย์ EK367850912TH
เฉลิมภูมิ EK367850926TH
นิรุธ EK367850930TH
สานิตย์ EK367851780TH
เขมรัฐ EK367851793TH
สัณหวิชญ์ EK367851802TH
สุภฤกษ์ EK367851816TH
พรพรรณ EK367851820TH
——————
EMS Update (TUE 29-Oct-13)
ภาคิน EK367868269TH
พรเทพ EK367868272TH
ณัฐพล EK367873290TH
วรพจน์ EK367873309TH
กฤษณะ EK367873312TH
พิสิทธิ์ EK367873326TH
อุลิตร EK367873330TH
——————
EMS Update (WED 30-Oct-13)
ศุภชัย EK367831290TH
นพรุจ EK367831309TH
วิวัฒนา EK367831312TH
กฤษฎา EK367831326TH
อลงกรณ์ EK367831330TH
สุณี EK367831343TH
ณัทธร EK367831357TH
รัฐพล EK367831365TH
——————
EMS Update (THU 31-Oct-13)
ศิริพงศ์ EK367862717TH
ณัฐวัชร EK367862725TH
ศุภชัย EK367862734TH
กัมปนาท EK367862748TH
เปรม EK367862751TH
พิเชษฐ EK367896052TH
ธีรพงษ์ EK367896066TH
บรรจง EK367896070TH
——————
EMS Update (FRI 1-Nov-13)
ทรัพยสิทธิ EK367892360TH
เฉลิมเกียรติ EK476600589TH
ณัติพงศ์ EK476600592TH
เทอดพงศ์ EK476600601TH
อดิศร EK476600615TH
——————
EMS Update (SAT 2-Nov-13)
บรรจง EK367894445TH
ธนกฤต EK367894459TH
กร EK367894462TH
——————
EMS Update (MON 4-Nov-13)
John EK367895803TH
วรรณสิทธิ์ EK476602001TH
วิโรจน์ EK476602015TH
——————
EMS Update (WED 6-Nov-13)
ชำนาญ EK476612012TH
——————
EMS Update (FRI 8-Nov-13)
ประภาส EK476649159TH
ธนะวัฒน์ EK476649162TH
ศุภกร EK476649176TH
ยิ่งยศ EK476649180TH
อภิชิต EK476649193TH
เกียรติศักดิ์ EK476649202TH
พงศกร EK476649216TH
อภิกิจ EK476649220TH
รุ่งอรุณ EK476649233TH
——————
EMS Update (SAT 10-Nov-13)
พรรษนันท์ EK476660667TH
——————
EMS Update (MON 11-Nov-13)
พัทรพล EK476654321TH
อดิศักดิ์ EK476654335TH
จีระศักดิ์ EK476654349TH
ไพบูลย์ EK476654352TH
พงษ์ธร EK476654366TH
กีรติ EK476654370TH
กิตติเมศร์ EK476654383TH
——————
EMS Update (TUE 12-Nov-13)
พรรษนันท์ EK476663955TH
มนตรี K476663969TH
——————
EMS Update (FRI 15-Nov-13)
ธีรเดช EK476684283TH
สุรพงษ์ EK476684297TH
สุภารัตน์ EK476667435TH
ธันยธรณ์ EK476667444TH
อัมฤทธิ์ EK476667458TH
อัครวัฒน์ EK476667461TH
ถวิล EK476667475TH
วศิน EK476667489TH
เกรียงศักดิ์ EK476667492TH
วิทยา EK476667501TH
——————
EMS Update (SAT 16-Nov-13)
ดร๊าฟ EK476685955TH
ณัฐวุฒิ EK476685964TH
——————
EMS Update (MON 18-Nov-13)
เดชาธร EK476688753TH
เฉลิมลาภ EK476688767TH
อาทิตย์ EK476686593TH
ชริตา EK476686602TH
เวียง EK476686616TH
——————
EMS Update (WED 20-Nov-13)
สิทธิชาติ EK477105290TH
พิเชษฐ์ EK477105309TH
นรินทร์ EK477105312TH
นลิน EK477105326TH
ศรัณย์ภัทร EK477105330TH
โกวิทย์ EK477105343TH
ชำนาญ EK477105357TH
ฐากร EK477105365TH
พีรวุธ EK477105374TH
กฤษณะ EK477105388TH
ภวัต EK477105391TH
อาศรม EK477105405TH
วิจิตร EK477105414TH
มาโนช EK477105428TH
——————
EMS Update (THU 21-Nov-13)
วรศักดิ์ EK476698574TH
กฤษณพล EK476698588TH
John EK476698591TH
ณัฐพร EK476698605TH
อัฐชัย EK476698614TH
วัลภา EK476698628TH
ลินดา EK476698631TH
วศล EK476699107TH
ณัฏฐพร EK476699115TH
อดิศักดิ์ EK476699124TH
——————
EMS Update (FRI 22-Nov-13)
ธนาคาร EK476693930TH
เฉลิมพล EK476693943TH
ธีระยุทธ EK476693957TH
ณรงค์ฤทธิ์ EK476693965TH
ทศกร EK476694073TH
นันทิกา EK476694087TH
——————
EMS Update (MON 25-Nov-13)
กวิน EK476695079TH
ชินโชติ EK476695082TH
อนุชิต EK476695096TH
Hamed EK476695105TH
ศุภกร EK476695119TH
ครรชิต EK476695122TH
อดิศร EK476695136TH
นิรุธ EK476695140TH
สุรชัย EK476695153TH
กรองทอง RG779181195TH
——————
EMS Update (TUE 26-Nov-13)
โกวิท EK476695175TH
ประสงค์ EK476695184TH
Wavieww EK476695198TH
ประวิทย์ EK476695207TH
ศุภชัย EK476695215TH
ภูวนาจ EK476695224TH
มานพ EK476695238TH
ธนัท EK476695241TH
ชริตา EK476695255TH
วุฒิพงษ์ EK476695269TH
——————
EMS Update (WED 27-Nov-13)
ศรชัย EK477140243TH
ตุรากร EK477140257TH
ธนกร EK477140265TH
ปฐมพงศ์ EK477140274TH
ศุภกร EK477140288TH
ศักดิพัฒน์ EK477140291TH
กฤษณะ EK477140305TH
——————
EMS Update (THU 28-Nov-13)
ชวลิต EK477141589TH
ณัฐศักย์ EK477141592TH
เฉลิมภูมิ EK477141601TH
ชนะสิทธิ EK477141615TH
เกียรติศักดิ์ EK477141629TH
เฉลิมลาภ EK477141632TH
——————
EMS Update (FRI 29-Nov-13)
เศรษฐา EK477142045TH
อำนาจ EK478103370TH
จักรกริช EK478103383TH
FARMACIA EK478103397TH
ธนัท EK478103406TH
ณัฐวัชร EK478103410TH
ธีระพงษ์ EK478103423TH
สัณห์วิชญ์ EK478103437TH
ขนิษฐา EK478103445TH
ณัฐพล EK478103454TH
พิชศุต EK478103468TH
พิเชษฐ EK478103471TH
มนตรี EK478103485TH
พลวรรธน์ EK478103499TH
——————
EMS Update (SAT 30-Nov-13)
อธิพงศ์ EK477148202TH
นครินทร์ EK477148216TH
อำนาจ EK477148220TH
——————
EMS Update (MON 2-Dec-13)
ดุสิต EK477149667TH
สานิตย์ EK477149675TH
อลิสา EK477149684TH
เกียรติศักดิ์ EK477150784TH
ชานนท์ EK477150798TH
นิติ EK477150807TH
สรรเสริญ EK477150815TH
สิระ EK477150824TH
วชิรวิทย์ EK477150838TH
——————
EMS Update (TUE 3-Dec-13)
กฤษณะ EK477158125TH
ณัฐพงศ์ EK477158139TH
จักรกฤษณ์ EK477158142TH
ธเนศ EK477158156TH
มนูญ EK477158160TH
ยิ่งยศ EK477158173TH
——————
EMS Update (WED 4-Dec-13)
สมชาติ RG779796980TH
ณัทธร EK478184625TH
อลงกรณ์ EK478184634TH
จินดา EK478184648TH
กฤษฎา EK478184651TH
สันติ EK478184665TH
จุรี EK478184679TH
ปิยเทพ EK478184682TH
ณภัธ EK478184696TH
——————
EMS Update (FRI 6-Dec-13)
สมโชค EK477159616TH
ธนะวัฒน์ EK477159620TH
ทศพล EK477159633TH
พนเทพ EK477159647TH
จิระเมศร์ EK477159655TH
อานนท์ EK478184957TH
กฤษณะ EK478184965TH
ดิเรก EK478184974TH
สุนิมิต EK478184988TH
สันชัย EK478184991TH
——————
EMS Update (MON 9-Dec-13)
เฉลิมวุฒิ EK477190783TH
อุดม EK477190797TH
วรพจน์ EK477190806TH
พงศกร EK477190810TH
Mr.Bill EK477190823TH
——————
EMS Update (WED 11-Dec-13)
ทรงศักดิ์ EK478137784TH
โสรัช EK478137798TH
เจน EK478137807TH
ณัฐพงษ์ EK478137815TH
ศศิวัฒน์ EK478137824TH
วิทยา EK478137838TH
ภัทรวัฒน์ EK478137841TH
สุราภรณ์ EK478137855TH
กีรติ EK477004543TH
——————
EMS Update (THU 12-Dec-13)
นันทวุฒิ EK477002635TH
นาวี EK477002644TH
ฐากูร EK477002658TH
——————
EMS Update (FRI 13-Dec-13)
เจตน์ศักดิ์ EK477006120TH
เทอดพงศ์ EK477006133TH
วัชระ EK477006147TH
อินทัช EK477016484TH
——————
EMS Update (SAT 14-Dec-13)
มนตรี EK477009024TH
วิชัย EK477009038TH
——————
EMS Update (MON 16-Dec-13)
พงษ์เทพ EK477007434TH
สุประวีณ์ EK477007448TH
ยงยุทธ EK477007451TH
อดิศร EK477007465TH
เนติชัย EK477007479TH
สุจิตร EK477007482TH
ชาคริต EK477007496TH
สมชาติ EK477018247TH
วีระ EK477018255TH
วลัยพร EK477018264TH
วรเชฐ EK477018278TH
ประภาส EK477018281TH
——————
EMS Update (TUE 17-Dec-13)
อภิชาติ EK477015104TH
เฉลิมลาภ EK477015118TH
ทยากร EK477015121TH
วัชรพล EK477015135TH
รัตนาวดี EK477019052TH
สันตินาถ EK477019066TH
——————
EMS Update (WED 18-Dec-13)
วิเชียร EK477025733TH
ธีรเดช EK477025747TH
ศรันย์ EK477025755TH
——————
EMS Update (THU 19-Dec-13)
เกรียงศักดิ์ EK477036890TH
กิตติเมศร์ EK477036909TH
ณัฎฐพร EK477036912TH
ธนกร EK477036926TH
พรต EK477036930TH
——————
EMS Update (FRI 20-Dec-13)
พนเทพ EK477034298TH
อริพงศ์ EK477034307TH
จีระศักดิ์ EK477034315TH
ธัญญารัตน์ EK477034324TH
ทศกร EK477034338TH
ทวีศักดิ์ EK477034341TH
จิรัฏฐ์ EK477034355TH
——————
EMS Update (MON 23-Dec-13)
ทิพวรรณ EK477039644TH
อัฐชัย EK477039658TH
พีระยศ EK477039661TH
กฤษณพล EK477039675TH
อำพล EK477039698TH
นรินทร์ EK477039692TH
บัณฑิตย์ EK477039701TH
——————
EMS Update (TUE 24-Dec-13)
นิรุธ EK477053632TH
ชานนท์ EK477053646TH
วศิน EK477053650TH
วิทยา EK477053663TH
——————
EMS Update (WED 25-Dec-13)
ชัยชนะ EK477054981TH
พิเชษฐ์ EK477054995TH
ตุรากร EK477055001TH
ธนาคาร EK477055015TH
กฤษณะ EK477055029TH
ธีระนันท์ EK477055032TH
——————
EMS Update (THU 26-Dec-13)
สุรพันธ์ EK477058100TH
ถวิล EK477058113TH
มานพ EK477058127TH
ธีระพงษ์ EK477058135TH
เฉลิมพล EK477058144TH
ศรชัย EK477058158TH
——————
EMS Update (FRI 27-Dec-13)
รุ่งอรุณ EK477085096TH
ศรันย์ภัทร EK477085105TH
ปิยนุช EK477085119TH

ทราบหรือไม่ว่าผมร่วงเรื้อรังอาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 

อาหาร เป็นกุญแจสำคัญของการทำงานปกติของฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อรากผมและหนังศีรษะ อาหารโปรตีนสูงให้ผลดีอย่างมากในการกระตุ้นการเจริญของผม เนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในการสร้างเส้นผม

 

โปรตีน มีหลายชนิด ดังนั้นควรมั่นใจว่ารับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพที่มาจากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ปลาโดยเฉพาะปลาน้ำลึก เช่นทุน่า, แซลมอน, ซาดีน, ปลากระพงทะเล เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่าเนื้อสัตว์อื่น เพราะนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้ว ยังให้กรดไขมันที่จำเป็นเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการคงความสมดุลของฮอร์โมนและทำให้การเจริญของผมต่อเนื่อง

ถั่วต่าง ๆ และผักใบเขียว เช่น เมล็ดทานตะวัน, วอลนัท, ผักขม ต่างก็มีความสำคัญในการป้องกันผมร่วงและทำให้ผมคงสภาพดีอยู่เสมอ

 

การนวดหนังศีรษะ โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เป็นอีกอย่างที่ให้ผลดี

 

สมุนไพรบางชนิด  เช่น อโลเวรา, โรสแมรี่, เฮนนา, เสจ มีการใช้มาเป็นเวลานานเพื่อรักษาผมเปราะบาง, ลดการหลุดร่วงของผม สมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีผลในการกระตุ้น และหล่อเลี้ยงรากผมโดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้กับหนังศีรษะ

 

ลองมาดูว่าสมุนไพรแต่ละชนิดช่วยเรื่องผมร่วงอย่างไร 

 

 • อโลเวรา (Aloe Vera) หรือว่านหางจระเข้ มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ, ให้ความชุ่มชื้น, หล่อเลี้ยง และช่วยให้เส้นผมคงความแข็งแรง หนา มีการศึกษาพบว่าพืชชนิดนี้มีสารสำคัญตามธรรมชาติ 5 อย่าง ที่ช่วยป้องกันหนังศีรษะอักเสบ
 • ลาเวนเดอร์ (Lavender) มีฤทธิ์ที่ดีมากในการต้านการอักเสบและต้านแอนโดรเจน สามารถใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงเส้นผม ทำให้ผมดูหนาและเปล่งประกายมากขึ้น
 • พริก (apsicum) เร่งการขึ้นใหม่ของเส้นผมและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่บริเวณหนังศีรษะ พริกเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมในการช่วยลดภาวะผมร่วงที่เกิดจากการที่เลือดและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงหนังศีรษะลดลง
 • เบอร์ดอก (Burdock) ช่วยในการรักษาภาวะมีการระคายเคืองของหนังศีรษะ และช่วยทำให้ผมที่บางลง หนาขึ้น นอกจากนี้ยังให้กรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acids) และไขมันธรรมชาติจากพืช (natural phytosterols) กับรากผม ดังนั้นจึงทำให้ผมแข็งแรงและดูเป็นประกาย
 • ขิง (Ginger) ช่วยในการกระตุ้นการเจริญของรากผม และมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่มาก จึงช่วยให้เส้นผมแต่ละเส้นมีความหนาเพิ่มขึ้น
 • โรสแมรี่ (Rosemary) กระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่หนังศีรษะ และช่วยกำจัดไขมัน (sebum) และลดรังแคที่หนังศีรษะได้
 •  เสจ (Sage) ประกอบไปด้วยสารชำระล้างทำความสะอาด และสารต่อต้านเชื้อโรค (anti – septic) กระตุ้นการเจริญของเส้นผม และยังช่วยทำให้ผมแข็งแรงและหนาตัวขึ้น
Burdock Flower

 

Sage

 

Many Thanks: “บ้านสายไหม”Pantip

Saw Palmetto Thailand

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013

“สาเหตุผมร่วงผมบางในผู้หญิง”

 • 1) การทำผมหรือทำทรีทเมนต์ผมที่รุนแรงเกินไป การใช้สารเคมี เช่น ยาย้อมผม, ยากัดสีผม, ครีมย้อมผม, น้ำยาดัดผม น้ำยายืดผม ที่ไม่ถูกต้อง มากเกินไปหรือบ่อยเกินไป อาจทำให้เกิดการขัดขวางการเจริญปกติของเส้นผมได้ นอกจากนี้การใช้ยางรัดผม หรืออุปกรณ์แต่งผมที่รัดแน่นเกินไปกับผมที่ผ่านสารเคมีมาก่อน ซึ่งในช่วงนั้นรากผมจะมีการอักเสบอยู่ อาจทำให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายกว่าปกติ ในทำนองเดียวกัน การถักเปียที่แน่นเกินไปก็จะทำให้ผมร่วงง่ายได้เช่นเดียวกัน และอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่บริเวณรากผม ซึ่งจะทำให้ไม่มีผมใหม่ขึ้นที่บริเวณรากผมนั้น เกิดผมร่วง ผมบางถาวรได้อีกด้วย

 

 • 2) ผมร่วงแบบศีรษะล้านจากพันธุกรรม ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้ชาย แต่ก็พบได้ประปรายในผู้หญิงอาจรู้จักได้ในชื่อ ผมร่วงแบบแอนโดรจีนิค (androgenic alopecia) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (ซึ่งพบทั้งในผู้ชายและผู้หญิง) ไปเป็นฮอร์โมน ดีเอชที (DHT – dihydrotestosterone) ที่ทำให้เกิดผลอันตรายต่อรากผม โดยปกติในผู้หญิงจะมีปริมาณฮอร์โมนนี้อยู่ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ในภาวะใดก็ตามที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง เช่น ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะทำให้ฤทธิ์ของฮอร์โมนตัวนี้เด่นขึ้น และทำให้เกิดภาวะผมบางที่บริเวณส่วนบนหรือด้านข้างของศีรษะคล้ายที่พบในผู้ชายได้

 

 • 3) ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ผมร่วงอาจเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายได้เช่น การได้รับยาเม็ดคุมกำเนิด, หญิงวัยหมดประจำเดือน, หญิงที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทน, การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก ซึ่งภาวะเหล่านี้จะทำให้เกิดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง และทำให้ผมเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้นกว่าปกติ ผมจึงหลุดร่วงเร็วขึ้น นอกจากนี้ฮอร์โมนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน อาจพบภาวะผมร่วงได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูง และไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

 

 • 4) การตั้งครรภ์ และผมร่วงหลังคลอด ในช่วงตั้งครรภ์ผมที่ควรจะร่วงปกติกลับยังคงอยู่ เนื่องจากฮอร์โมนบางชนิดมีระดับที่สูงขึ้นหลังคลอด ฮอร์โมนมีการลดลงสู่ระดับปกติจึงพบว่ามีผมร่วงมากขึ้น บางครั้งร่วงเป็นกระจุก บางครั้งอาจไม่พบทันทีหลังคลอด แต่กลับพบผมร่วงมากหลังคลอดแล้วนานถึง 3 เดือนก็ได้ ผมที่ร่วงมากขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะกลับขึ้นปกติได้ภายใน 3-6 เดือน หลังเกิดอาการ

 

 • 5) ภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจหรือหลังการการผ่าตัด ภาวะความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดสามารถที่จะทำให้รากผมเข้าสู่ระยะพัก การปรับตัวของร่างกายให้ต่อสู้กับความเครียดที่เกิดขึ้น ร่างกายอาจหยุดการทำงานที่ไม่จำเป็นเช่น การสร้างผมก็หยุดไว้ก่อน ผมร่วงที่เกิดจากภาวะนี้จะกลับเจริญขึ้นใหม่ได้เองหลังจากนี้ 6 เดือน นอกจากนี้โรคบางโรคอาจทำให้เกิดผมร่วงได้ เช่น ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDs), โรคเอสแอลอี (SLE) , โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 

 • 6) การขาดอาหาร การลดน้ำหนัก อดอาหาร หรือในผู้ป่วยโรคจิตบางชนิด เช่น อนอเรกเซีย, บูลีเมีย (anorexia, bulimia) อาจทำให้รากผมเกิดภาวะช็อค และหยุดการเจริญชั่วคราวได้ สารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่พอเพียง ทั้งพวกโปรตีน, วิตามิน, เกลือแร่ จะถูกนำไปใช้กับร่างกายในส่วนที่สำคัญก่อน ดังนั้นผมอาจจะหยุดการเจริญชั่วคราว เมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพออีกครั้งผมจะเจริญขึ้นใหม่ได้อีก

 

 • 7) การใช้ยาบางประเภท ยาบางประเภทมีผลข้างเคียงทำให้เกิดผมร่วงเช่น ยาเคมีบำบัด, ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง, ยารักษาโรคเก๊าฑ์, วิตามิน A ขนาดสูงที่ใช้ในการรักษาสิว ดังนั้นหากต้องใช้ยาอะไรเป็นประจำแล้วมีภาวะผมร่วงเกิดขึ้น ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ และเปลี่ยนชนิดของยา ส่วนใหญ่ผมที่ร่วงไปจะกลับขึ้นใหม่ได้ รายละเอียดยาที่ทำให้ผมร่วง

 

 • 8) อายุที่เพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น การเจริญของผมจะช้าลง การป้องกันผมร่วงจากภาวะนี้ค่อนข้างยาก แต่สิ่งที่จะพอช่วยได้คือ หลีกเลี่ยงสาเหตุอื่น ๆ ที่จะทำให้ผมร่วงมากขึ้นไปอีก เช่น ใช้แชมพูอ่อน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ผม รับประทานอาหารให้ครบหมู่ และออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ก็จะไม่เป็นการซ้ำเติมให้เส้นผมหลุดร่วงมากขึ้น

 

ขอขอบคุณ “บ้านสายไหม”

…Pantip

“Saw Palmetto Thailand” 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013

สาเหตุของผมร่วง…กับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาสระผม

Saw Palmetto Thailand

สาเหตุผมร่วงแบ่งเคสอย่างหลักๆนะครับ

 • เกิดจากการทำผม หรือ แชมพูที่ระคายเคือง (ศีรษะของคนเราเวลาเกิดอาการแพ้ ไม่เหมือนผิวหน้าที่รักษาเดือนสองเดือนก็หาย กว่ารากผมจะกลับมาดีเหมือนเดิม อาจใช้เวลาเป็นปีครับ)
 • เชื้อรา

 • สภาพหนังศีรษะมัน
 • ความเครียด
 • กรรมพันธุ์

หากสาเหตุเกิดจาก 3 ข้อแรกแชมพูจะช่วยได้ครับ ส่วนเรื่องความเครียดไม่ขอพูดถึงนะครับ

ถ้าเป็นข้อสุดท้ายจำเป็นต้องทานยาลดฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว  เช่น minoxidil ซึ่งจำเป็นต้องทานทุกวัน มีผลข้างเคียง คือขนในส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะขึ้นเพิ่มด้วย (ไม่เยอะหรอก ดีกว่าหัวล้านนะ) 

แนะนำวิธีดูแลหนังศีรษะ คือ

– ใช้แชมพูที่ไม่มีสารตกค้าง ค่า ph เป็นกลาง พวกที่สระได้บ่อยตามต้องการอ่ะครับ ใช้แล้วจะรู้เอง หัวเบาๆไม่มีอะไรค้างคาให้เหนอะหนะ เวลานวดผมก็ชโลมครีมนวดเพียงกลางเส้นผม อย่าให้ถูกหนังศีรษะ จะช่วยให้ไม่ระคายเคือง และเส้นผมไม่ลีบเล็ก

– ไม่อบไอน้ำเด็ดขาด คนที่ผมร่วงรากผมจะอ่อนแอกว่าคนทั่วไปครับ

– รับประทานพวก ไบโอติน(Biotin), สังกะสี(Zinc), วิตามินบี5(B5) ซึ่งทั้งสามตัวเกี่ยวข้องกับเส้นผมโดยตรงครับ

– ค้นหาแชมพูที่เข้ากับสภาพหนังศีรษะเรา ซึ่งสามารถควบคุมความมันได้ ลดอาการระคายเคือง และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ใดๆ เช่า หัวเป็นสิว หนังศีรษะคัน ถลอกเป็นรังแค เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ไม่มีแชมพูใดๆที่รักษาผมร่วงได้ตรงกับต้นเหตุของปัญหา มันทำได้เพียงลดการระคายเคือง ช่วยบำรุง และปรับสภาพความสมดุลย์บนศีรษะเท่านั้นครับ  
 

ขอบคุณครับ
Mr.Hair Man
Saw Palmetto Thailand

ร้อนนี้…ระวังผมร่วงกันหน่อยนะครับพี่น้องชาวไทย !!!

ภาวะโลกที่ร้อนขึ้นส่งผลให้เส้นผมหลุดร่วงเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลกระทบทางอ้อมของอาการผมร่วงที่เกิดจากภาวะโลกที่ร้อนขึ้น”

 

…โดยภาวะเส้นผมหลุดร่วงมากผิดปรกติในฤดูร้อนนั้น มีที่มาจากภาวะโลกร้อน กับอุณภูมิที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ต่อมไขมันทำงานมากกว่าปกติ และนั่นคือ สาเหตุใหญ่ๆของปัญหาผมร่วงที่มาพร้อมกับอากาศร้อนนั่นเอง…

ในสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้นในปัจจุบัน บวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น เกิดสภาวะโลกร้อน โดยอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนี้ส่งผลต่อสภาวะเส้นผม และหนังศีรษะโดยตรง…โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเส้นผมอยู่แล้ว

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศร้อนขึ้นส่งผลทำให้ต่อมไขมันทำงานหนักมากขึ้น การเผาผลาญของไขมันเกิดขึ้นได้รวดเร็ว  โดยไขมันจากต่อมไขมันก็จะถูกผลิต และขับออกมาภายนอกมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งไขมันที่ร่างกายของเราขจัดออกมา เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว คือสามารถย่อยสลายโดยแบคทีเรียในบรรยากาศต่อไปอีกได้

อากาศร้อน “ผมร่วง” ควรทำไง???

ผู้ที่มีหนังศีรษะมันอยู่แล้ว หรือผมมันควรหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไขมันอุดตันรูขุมขนที่เป็นทางเดินของเส้นผม และป้องกันไม่ให้ไขมันส่วนเกินตกค้างจนเกิดการเน่าเสียที่รูขุมขน ซึ่งจะมีผลให้ผมหลุดร่วงง่ายขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราชั้นดี ที่อาจจะนำไปสู่รังแคได้

นอกจากต่อมไขมันทำงานหนักแล้ว (ผลิตไขมัน และขับออกมาภายนอกมากขึ้น) ยังมีผลต่อกระบวนการขับเหงื่อออกจากร่างกายด้วย เมื่ออากาศร้อนขึ้นเหงื่อก็จะมากขึ้นตาม

 

ยิ่งทำกิจกรรมมากเท่าใดปริมาณเหงื่อก็จะมากขึ้นตาม และในเหงื่อก็จะมีสารที่เป็นของเสียต่างๆที่ถูกขับออกมาผ่านทางรูขุมขนของผิวหนัง ซึ่งรวมถึงผิวหนังศีรษะด้วย ในเหงื่อจะมีทั้งเกลือ และยูริค ซึ่งเป็นกรดอ่อนๆถ้ามีปริมาณมากๆ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเส้นผมอย่างแน่นอน โดยเกลือ และยูริคจะทำให้เส้นผมหลุดร่วงง่ายขึ้น

 

วิธีป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาผมร่วงในหน้าร้อน

–          ไม่ควรใส่หมวกที่อับชื้นไม่มีรูระบายอากาศพอ

–          ควรหลีกเลี่ยงในที่แดดจัดๆ ไม่ควรอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะผู้ที่ผมบางอยู่แล้วไปถึงผู้ที่ศีรษะล้าน ควรหลีกเลี่ยงแดดแรงๆ เพราะในแดดจัดมีรังสียูวีหรือรังสีอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งทำอันตรายผิวหนังศีรษะได้ อาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ในอนาคต แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือรังสีจะเข้าไปทำอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเส้นผมในระยะยาวได้

–          การทำความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นผมอยู่แล้ว ควรเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสม และแชมพูนั้นควรมีฤทธิ์อ่อนๆแต่ก็ควรจะล้างคราบไขมันได้เป็นอย่างดี ไม่ควรให้คราบไขมันติดค้างหนังศีรษะในปริมาณที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้แชมพูที่มีฤทธิ์รุนแรง แต่ถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถใช้แชมพูทั่วๆไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆติดตามมา

โลกร้อนขึ้น ทำให้เกิดอาการคันศีรษะระคายเคืองบ่อยๆ

โดยเฉพาะช่วงที่เหงื่อออกมาก อาการคันหรือระคายเคืองดังกล่าวมาจากแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ในชั้นของไขมันที่มีอยู่ทั่วไปตามชั้นของผิวหนังศีรษะ ซึ่งอาการคันดังกล่าวอาจจะเป็นบางช่วงบางเวลา และส่วนมากก็จะไม่พ้นการลงมือเกาที่รุนแรง ผลที่ติดตามมาให้เห็นก็คือ ผมร่วงติดมือออกมามากขึ้น ดูผลกระทบจากโลกร้อนขึ้น

ดังนั้นผู้ที่มีเหงื่อมากและไขมันมากจึงควรหมั่นทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะบ่อยๆอย่าปล่อยให้เส้นผมและหนังศีรษะเน่าเสียข้ามวันข้ามคืน เพราะจะส่งผลให้รากผมเน่าไปด้วย

 

 

สุดท้ายนี้…”ภาวะโลกร้อนเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่สรีระร่างกาย และเส้นผม…เราสามารถดูแลได้ตลอดเวลา” ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จึงควรหมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพ และเส้นผมของตนเองกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนๆ เพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดี จะได้ดกดำอยู่คู่กับเราไปตราบนานแสนนาน…สาธุ

Mr.Hair Man

Saw Palmetto Thailand

Biotin (ไบโอติน) – การขาดไบโอตินเป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วง

biotin


Biotin
คืออะไร ?

 

ไบโอติน หรือที่รู้จักกันในชื่อวิตามินเอช (H) หรือ วิตามินบี 7 (B7) เป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่วิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำ

ซึ่งไบโอตินเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เส้นผม, เล็บ และผิวหนังมีสุขภาพดี อีกทั้งมีส่วนสำคัญช่วยระบบในการเผาผลาญอาหารจำพวกแป้ง (carbohydrate) และไขมันในร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Biotin structure

Biotin (B7)

ไบโอติน แหล่งสารอาหารธรรมชาติ

 

โดยปกติมนุษย์เราได้รับไบโอตินจากสารอาหารธรรมชาติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยอาหารที่อุดมไปด้วยไบโอติน ได้แก่ บริวเวอร์ยีสต์ (Brewer’s yeast) นมสด ไข่แดง อาหารจำพวกตับ ตับวัว ตับหมู ไตวัว เนื้อวัว ปลาเนื้อขาว, หอยนางรม, ปลา

น้ำมันปลา นมผึ้ง ข้าวกล้อง ข้าวโพด รำข้าวสาลี ไข่ นม เนย โยเกิร์ต ผักต่างๆโดยเฉพาะดอกกะหล่ำ กะหล่ำปลี เห็ด แครอท กล้วย เป็นต้น

Biotin food

Biotin จากผัก และผลไม้

โดยปริมาณไบโอตินที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นถือว่ามีปริมาณอยู่น้อยมาก เช่น

 

– บริวเวอร์ยีสต์ 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอติน 200 ไมโครกรัม (mcg)

– ตับ 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอติน 100 ไมโครกรัม (mcg)

– ไข่แดง 100,000 มิลลิกรัม (1 ขีด) ให้ไบโอตินเพียงแค่ 50 ไมโครกรัม (mcg)

– ถั่วเหลือง 100 กรัม ให้ไบโอติน 60-70 ไมโครกรัม (mcg)

– ซีเรียล 100 กรัม ให้ไบโอตินไม่ถึง 30 ไมโครกรัม (mcg)

– ผลไม้ และเนื้อสัตว์ยิ่งมีไบโอตินน้อยมาก โดยในผลไม้ หรือสเต๊คเนื้อ 100 กรัมนั้น จะมีไบโอตินเพียงแค่ 0.6-2.3 ไมโครกรัม (mcg) เท่านั้น ดังนั้นในแต่ละวันหากต้องการไบโอตินให้เพียงพอ อาจต้องรับประทานอาหารจำพวกนี้ในปริมาณมากๆ ซึ่งทางออกที่ดีคงหนีไม่พ้นการรับประทานสารสกัดจากวิตามินไบโอตินโดยตรง แน่นอนว่าง่ายและสะดวกกว่า

biotin-foods

ประโยชน์ของไบโอติน

ไบโอติน เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อขบวนการเมตาโบลิซึม หรือการเผาผลาญพลังงานจากทั้งคาร์โบไฮเดรต(แป้ง น้ำตาล) และโปรตีน ซึ่งในแต่ละวันร่างกายคนเราถ้าขาดไบโอตินไป หรือหากได้รับไบโอตินไม่เพียงพอนั้น ขบวนการใช้พลังงานต่างๆ ในร่างกายอาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้ และแน่นอนว่าผลที่ตามมาคือ ภาวะผมร่วง ผมบาง เล็บเปราะ ฉีกขาดง่าย

จากผลการวิจัยพบว่าคนที่ขาดไบโอตินส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาผมหงอกก่อนวัย ผมหลุดร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน เล็บเปราะหักง่าย ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังมีสีเทา หรือแม้แต่อาการอ่อนเพลีย โลหิตจาง และมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งบางครั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ หรืออาจมีอาการซึมเศร้าได้ด้วย

ประโยชน์ของ biotin

การขาดไบโอติน กับภาวะผมร่วง !!

หากขยายความปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมอันเนื่องมาจากภาวะขาดไบโอตินแล้ว ผลที่ตามมานั่นหมายถึง ภาวะผมร่วงมากผิดปกติ อาการหนังศีรษะอักเสบ ผมขาวก่อนวัย ผมขึ้นใหม่ผิดปกติ ผมเปราะ ผมแตกปลาย รังแค รวมไปถึงความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นผม และหนังศีรษะที่อาจเกิดขึ้นได้

biotin ช่วยลดปัญหาผมร่วง

เมื่อร่างกายได้รับไบโอตินอย่างพอเพียง ไบโอตินจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิว ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของการสร้างน้ำตาล, กรดอะมิโน และกรดไขมัน ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างพลังงานระหว่างการออกกำลังกาย หรือการทำกิจวัตรประจำวันใดๆ นอกจากนี้ไบโอตินยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับรากผม หนังศีรษะ เส้นผม เล็บ และความเรียบของผิวหนังอีกด้วย

Biotin ช่วยให้เล็บแข็งแรง

นอกจากการขาดไบโอตินจะมีผลทำให้ผมร่วงแล้ว ยังทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า, อ่อนเพลียเรื้อรัง, อาการชา, น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ซีด และภูมิคุ้มกันลดลง อาการขาดไบโอตินรักษาได้โดยการให้วิตามินเสริม การใช้วิตามินไบโอตินสังเคราะห์นี้จะไม่ได้ผลดีและปลอดภัยเท่ากับ การได้รับวิตามินชนิดนี้จากอาหารสดธรรมชาติ อาจใช้ไบโอตินผสมในแชมพู ครีมนวดผม หรือโลชั่นเพื่อช่วยในการรักษาภาวะผมร่วง การใช้ไบโอตินเสริม ได้ผลดีในการช่วยการรักษาโรคของผิวหนัง ผมและเล็บ ทำให้อาการผมร่วงผื่นแพ้ที่หนังศีรษะ ผมเปราะบางขาดง่าย ผมแตกปลาย รากผมเสียหายดีขึ้นได้จริง

อาการผมร่วง เนื่องจากขาด Biotin

ผู้ที่ควรรับประทานวิตามินไบโอติน ได้แก่
* ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง
* ผู้ที่ดัด ย้อม ยืด โกรกทำสีผม เป็นประจำ ทำให้เกิดปัญหาเส้นผมไม่แข็งแรง หลุดร่วงง่าย
* ผู้ที่มีปัญหาเล็บเปราะ บาง ฉีกขาดง่าย
* ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดไบโอติน เช่น รับประทานยาปฏิชีวนะ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้แบคทีเรียในลำไส้สร้างไบโอตินได้น้อย หรือผู้ที่รับประทานไข่ขาวดิบเป็นประจำ เนื่องจากสารเอวิดิน (Avidin) ในไข่ขาวดิบจะยับยั้งการดูดซึมของไบโอติน

ปริมาณไบโอตินที่ควรรับประทานในแต่ละวัน

ข้อแนะนำสำหรับขนาดการรับประทานไบโอตินในแต่ละวัน

*เพื่อลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม ควรรับประทานวันละ 2,400 ไมโครกรัม (4 เม็ด)
*เพื่อบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานวันละ 1,200 ไมโครกรัม (2 เม็ด)
*เพื่อรักษาอาการเล็บเปราะบาง ฉีกขาดง่ายรับประทานวันละ 2,400-3,600 ไมโครกรัม (4-6 เม็ด)
*เพื่อป้องกันการขาดไบโอตินรับประทานวันละ 600-1200 ไมโครกรัม (1-2 เม็ด)

biotin 600 mcg ingredients

ความปลอดภัยของไบโอติน
การใช้ไบโอตินในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน โดยการฉีดไบโอติน วันละ 5,000-10,000 ไมโครกรัม ซึ่งสูงกว่าขนาดรับประทานของไบโอตินที่ใช้ในการบำรุงเส้นผม และเล็บ ก็ไม่พบผลข้างเคียงแต่อย่างใด เนื่องจากไบโอตินเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ดี จึงไม่เกิดการสะสมในร่างกาย

 

Biotin ชนิดเม็ด

สรุป
โดยสรุปไบโอตินนับเป็นวิตามิน หรืออาหารเสริม(Supplement) ชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการเสริมสุขภาพเส้นผมและเล็บให้แข็งแรง ช่วยบรรเทาอาการผมหลุดร่วง ช่วยไม่ให้ผมหงอกก่อนวัย และช่วยให้ผู้หญิงที่ผมบาง หรือผู้ชายที่ศีรษะล้านมีความหวังใหม่ในการทะนุบำรุงเส้นผมให้มีอายุยืนยาวนานยิ่งขึ้น

ซึ่งไบโอตินจัดว่าเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักเหมือนวิตามินบีหนึ่ง (B1) และบีสอง (B2) ทั้งๆที่ไบโอตินก็มีความจำเป็นต่อกระบวนการใช้พลังงานหรือกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในร่างกาย ทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผม ผิวพรรณ และเล็บ

ประโยชน์ของไบโอตินที่ชัดเจน : ประโยชน์หลักของไบโอตินทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ร่วมกับวิตามินบีตัวอื่นๆในการสังเคราะห์พลังงานสำรองไว้ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งในการสังเคราะห์สร้างไขมัน กลัยโคเจนที่เก็บในกล้ามเนื้ออันเป็นแหล่งสำรองพลังงานของร่างกายในระยะสั้น
อาการขาดไบโอตินที่สังเกตได้ : คือผิวหนังแห้งเป็นขุย ผมร่วง, ผมเปราะบาง, ผิวหนังมีผื่นและติดเชื้อราได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อราแคนดิดา, ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง, มีอาการทางหัวใจ

นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียในลำไส้ ก็สามารถสร้างไบโอตินได้เองบางส่วน แต่ว่าถ้าผมหลุดร่วงจนศีรษะล้านเลี่ยนแล้ว การรับประทานไบโอตินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ และไม่ค่อยเห็นผล ต้องรับประทานยา หรือวิตามินอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วย อาทิเช่น Saw Palmetto, และ Zinc เป็นต้น

Biotin ลดปัญหาผมร่วงได้จริง

ย้ำกันอีกครั้ง!! เนื่องจากไบโอตินเป็นหนึ่งในวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ละลายน้ำได้ดี จึงไม่มีการสะสมใดๆในร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะขับออกมาทางอุจจาระและปัสวะ จึงสามารถรับประทานต่อเนื่องกันได้เป็นเวลานานอย่างปลอดภัยหายห่วงครับ

b complex foods

ท้ายที่สุดนี้ ไม่ว่าเราจะรับประทานวิตามินที่ดีที่สุดแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่ลืมไปเสียมิได้เลย!!! คือเรื่องการรับประทานอาหารที่ดี ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละวัน อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพผิว สุขภาพเส้นผม และเล็บอีกด้วย

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก Saw Palmetto Thailand

Mr.Hair Man

 

คลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์จาก Biotin

 

Biotin 600 mcg

Regro-hair-protective-shampoo

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012

Saw Palmetto ช่วยฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ บรรเทาอาการปัสสาวะติดขัด ลดความถี่ที่ต้องตื่นปัสสาวะกลางดึกได้

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า
Saw Palmetto

Saw Palmetto (ซอว์ พาลเมตโต)

 • สารสำคัญที่สกัดจากผล Saw Palmetto มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อ testosterone (เทสโทสเทอโรน) ส่งผลให้เนื้อเยื่อต่อมลูกหมากลดการสะสมของฮอร์โมนตัวนี้ลง
 • หากฮอร์โมน DHT (di-hydro-testosteroneหรือ “ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน” มีมากเกินไป จะสามารถกระตุ้นต่อมลูกหมาก (Prostate?gland) ให้เจริญเติบโตผิดปกติมีผลต่อทางเดินปัสสาวะและ การไหลของปัสสาวะ
 • Saw Palmetto ยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 • การผลงานวิจัยหลายแขนงแสดงให้เห็นว่าสารสกัด Saw Palmetto สามารถบรรเทาอาการของต่อมลูกหมากโตได้หลายประการ เช่น ลดความถี่ที่ต้องตื่นขึ้นกลางดึกเพื่อไปปัสสาวะ และช่วยบรรเทาอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก
 • มีรายงานผลสังเกตฤทธิ์ของ Saw Palmetto โดยแพทย์พบว่า สมุนไพรตัวนี้ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy) มีอาการดีขึ้นจริง

 

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy)
ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hypertrophy)

***ข้อควรระวัง***ในชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการรักษาเองด้วย Saw Palmetto เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแยกโรคว่าไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม…

Saw Palmetto help Prostate

 

โรคต่อมลูกหมากโตมีอาการอย่างไร

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมี 2 ระยะคือ

ระยะแรก จะมีอาการปัสสาวะบ่อย จากที่เคยลุกขึ้นปัสสาวะในตอนกลางคืน 1-2 ครั้ง หรือไม่ลุกเลย จะลุกขึ้นบ่อย 3-4 ครั้งขึ้นไปจนรบกวนการนอนหลับ ในเวลากลางวันก็มีอาการปัสสาวะบ่อยแต่คนไข้จะปรับตัวได้จนไม่รู้สึก

ระยะที่สอง ต่อมาจะรู้สึกว่าปัสสาวะนานกว่าจะออก ต้องเบ่งบางครั้งต้องรอ 1-2 นาทีจึงจะออกและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ปัสสาวะไม่พุ่ง แทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าก็พุ่งน้อยลง พอปัสสาวะเสร็จยังมีหยดออกมาอีก ในที่สุดจะปัสสาวะไม่ออกเลยคนไข้มักจะมาหาหมอด้วยอาการปัสสาวะไม่ออกเลย ปัสสาวะแน่นท้องต้องใช้วิธีสวนออกให้ และให้การรักษาต่อไป

Prostate

 

โรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไร

ในกระเพาะปัสสาวะปกติมีปัสสาวะประมาณ 400-500 มิลลิลิตร ถ้าปัสสาวะไม่หมดมีปัสสาวะค้างอยู่อย่างที่หนึ่งคือ ทำให้เกิดการตกตะกอน และเป็นนิ่วได้ อย่างที่สองคือเกิดการติดเชื้อขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาเลยก็อาจมีผลต่อไต

รูปแสดงต่อมลูกหมาก
รูปแสดงต่อมลูกหมาก

สรุป:

ข้อดีหลักๆของ Saw Palmetto คือ ช่วยลด DHT ที่มีมากเกินไปอันเป็นผลให้ต่อมลูกหมากเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งมีผลต่อทางเดินปัสสาวะ และ การไหลของปัสสาวะโดยตรง?ช่วยขับปัสสาวะ ฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ลดอาการบวมของต่อมลูกหมาก และที่สำคัญลดปัญหาต่อมลูกหมากโตผิดปกติได้จริง

 

จุดใหญ่คือคนที่อายุมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมากเป็นน้อย วิธีปฏิบัติตัวคือ

1. หลักเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะ ก่อนนอนอย่าดื่มน้ำมาก?และให้ปัสสาวะก่อนเข้านอน เพราะกลางคืนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นบ่อย กลางวันไปไหนก็อย่ากลั้นปัสสาวะ ปวดแล้วก็ควรจะปัสสาวะ เพราะกลั้นแล้วจะทำให้เป็นมากขึ้น

2. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะ

3. อย่านั่งจักรยานหรือทำอะไรที่สะเทือนต่อมลูกหมาก?เพราะจะทำให้ปัสสาวะไม่ออก

4. ถ้าเป็นไปได้ควรมีการร่วมเพศบ้าง เวลามีน้ำเชื้อออกมาบ้างจะทำให้ต่อมลูกหมากไม่บวม

Prostate Gland

แนะนำว่าผู้ชายที่มีอายุเกิน 40 ปีทุกคนควรไปตรวจหาต่อมลูกหมากปีละครั้ง และปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการปัสสาวะผิดปกติ เพื่อป้องกันการดำเนินไปของโรค และช่วยลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วยครับผม

ต่อมลูกหมาก Men

นอกจากนี้ Saw Palmetto ยังช่วยลด DHT อันเป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วง ผมบาง ช่วยให้ต่อมไขมันบนหนังศีรษะลดการทำงานลง ขยายโพรงผมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หยุดปัญหาผมร่วง สร้างความแข็งแรงให้กับราก และเส้นผม และช่วยลดความมันบนหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ….

ด้วยความปรารถนาดีจาก…Mr. Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012

 

คลิป Video วิธีปลูกผม แบบไม่ต้องผ่าตัด

 

ภาพคลิปวิดีโอนี้อาจดูแล้วสยองๆหน่อยนะครับ…เพราะนี่คือวิธีการรักษาแบบที่เรียกว่า “การปลูกถ่ายเส้นผม” ซึ่งปัจจุบันยังคงราคาแพงมาก คิดราคาต่อหน่วยเป็น “กราฟ” ถือเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่ง ที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

แถมหลังการปลูกถ่ายเสร็จ ยังคงต้องรับประทานยาต่อไปเรื่อยๆ……เห็นอย่างนี้แล้ว ชาว Saw Palmetto Thailand อย่าปล่อยให้ปัญหาผมร่วงลุกลามจนเกินเยียวยาเลยนะครับ รักษาวันนี้!! ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้…ด้วยความปรารถนาดีจาก Saw Palmetto Thailand

By Mr.Hair Man

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ !!!

หันมาดื่มน้ำกันเยอะๆเถอะครับพี่น้อง!

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน
ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน

 

น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม อีกทั้งยังช่วยบำรุงรักษาสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงอีกด้วยดังนั้น…ทางออกที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วง….คือ

ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วเป็นประจำ ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นของการรักษาผมร่วง ผมบาง ที่ไม่ควรมองข้าม….

นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้ระบบการระบายของเน่าเสียออกจากร่างกายเป็นไปอย่างอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย

ปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวัน

 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว ตอนตื่นเช้า และดื่มอีกหนึ่งแก้ว ก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที
 • ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว 1 ชั่วโมง ก่อนออกกำลังก่าย

หากการรับประทานอาหารต่อวันคิดเป็นอัตราส่วน 0.5 อย่างน้อยเราควรจะดื่มน้ำให้ได้มากถึง 2.5 เมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร นั่นหมายถึงต้องดื่มน้ำให้ได้มากถึง 5 เท่าของปริมาณอาหารนั่นเอง

Content By

….Mr. Hair Man

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://sawpalmettohairlosshq.com/

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2012

“ขิง” แก้ผมร่วงได้

"ขิง" แก้ผมร่วงได้
“ขิง” แก้ผมร่วงได้

 

ขิง” สมุนไพรไทยที่อุดมไปด้วยประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ใช้ในการปรุงอาหาร หรือน้ำขิงสามารถช่วยไล่ลม บรรเทาอาการท้องอึดได้ และนอกเหนือจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่า ขิง ยังสามารถแก้ปัญหาผมร่วงได้อีกด้วย

เพียงแค่นำเหง้าขิงขนาด เท่าหัวแม่มือมาอังไฟให้อุ่นจัด แล้วนำไปบดให้ละเอียด จากนั้นก็นำมาทาให้ทั่วหนังศีรษะ น้ำมันในขิงจะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและยังช่วยกระตุ้น ให้เกิดการงอกใหม่ของ เส้นผมอีกด้วย

รู้แบบนี้แล้ว ใครก็ตามที่อยากมีเส้นผมที่หนาและแข็งแรง ลองนำเคล็ดลับดี ๆ ของ ขิง สมุนไพรสารพัดประโยชน์ไปใช้ดู รับรองว่าเส้นผมของคุณจะหนาและแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน

 

ที่มา : นิตยสาร Hair

 

Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชายสำหรับท่านชาย สาเหตุหลักๆ ของอาการผมร่วงได้แก่ โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการติดเชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ และการขาดฮอร์โมน หัวล้านก็ดีไปอย่าง (หรือหลายอย่าง) โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง ช่วยคุณประหยัดแชมพู ยาสระผม ครีมนวดผม โทนิคก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผมมาหงอกแซม ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาจัดทรงผม และหวีผมไปทำงาน เวลาลมกรรโชกไม่ต้องกลัวผมยุ่ง สามารถขับรถเปิดหน้าต่างกินลมได้สบาย

แต่ถ้าเลือกได้ ผู้ชายทุกคนไม่มีใครอยากหัวล้าน กระบาลใส

“ปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับผู้ชายวัย 35 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ชายที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ รวมถึงบรรดานักธุรกิจ และคนที่มีสังคมวงกว้าง ต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอ” น.พ.นเรนทร์ มัลโฮตรา อายุรแพทย์ทั่วไปประจำศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

ผมร่วงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลัก ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ปัญหาฮอร์โมน การใช้ยาบางชนิด แพ้ยา การฉายแสง การติดเชื้อรา ซิฟิลิส เอชไอวี งูสวัด ภาวะเลือดจาง ภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติ มัดผมแน่นเกินไป ถักเปียติดหนังศีรษะ และพันธุกรรม

อย่างไรก็ดี สำหรับท่านชาย สาเหตุหลักๆ ของอาการผมร่วงได้แก่ โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการติดเชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ และการขาดฮอร์โมน อย่างไรก็ดี น.พ.นเรนทร์ชี้ว่า ยังมีการร่วงของผมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Male Baldness ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะชายที่อายุมากขึ้นเท่านั้น

อาการผมร่วงที่เกิดขึ้น อายุรแพทย์ด้านสุขภาพชายอธิบายว่า ผมร่วงมีทั้งแบบที่รากผมถูกทำลาย เชื้อโรคทางผิวหนังและเชื้อรามักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายรากผม และแบบรากผมไม่ถูกทำลาย ซึ่งเป็นการร่วงตามธรรมชาติที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่ไม่นานผมจะขึ้นใหม่เพราะยังคงมีรากผมอยู่

“สัญญาณผมร่วงหัวล้านให้สังเกตรอยแสกผมกว้างขึ้น ผมบางช่วงบนของศีรษะ ผมบาง ผมหลุดติดมือมาแม้ดึงเบาๆ นอกจากนี้ ก็จะมีอาการผมร่วงผิดปกติในลักษณะวงกลม หรือวงรี หากเป็นอาการติดเชื้อรา อาจจะมีจุดสีดำบนหนังศีรษะ คัน หนังศีรษะลอกและอักเสบร่วมด้วย” น.พ.นเรนทร์กล่าว

อายุรแพทย์ชี้ว่า การรักษาผมร่วงต้องหาสาเหตุของผมร่วงให้เจอ และแก้ที่ต้นเหตุ โดยจะเริ่มตรวจเช็คระดับฮอร์โมน นำตัวอย่างเส้นผมหรือหนังศีรษะไปตรวจ หากเกิดจากการติดเชื้อก็ต้องปรึกษาและส่งตัวไปยังแพทย์ผิวหนัง หรือหากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็ต้องอาศัยศัลยกรรมตกแต่ง ปลูกผม หรือทายากระตุ้นให้เกิดผมใหม่ขึ้น

ปัญหาของชายหนุ่ม และหนุ่ม (เหลือ) น้อย ไม่ได้มีแค่เรื่องผม สำหรับหนุ่มวัยทอง หรือวัย 35 ปีอัพ นอกจากปัญหาบุคลิกภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ ยังมีเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ หากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาการ “นกเขาไม่ขัน” หรือ “ขันแล้วแต่ไม่จบเพลง” อาจจะต้องนอนคอตก หงุดหงิดด้วยชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ความจริงกับปัญหาผมร่วง และอาการนกเขาไม่ขันในผู้ชาย
Sex no drive

ศ.นพ.อภิชาติ กงกะนันท์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า แม้จะมาด้วยอาการ “นกเขาไม่ขัน” แต่เราก็ต้องตรวจสุขภาพองค์รวม เพราะอาจจะมีโรคอื่น หรือสาเหตุของนกเขาไม่ขันแฝงอยู่

“บางรายกระมิดกระเมี้ยนมาปรึกษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เราก็ต้องตรวจร่างกาย และพบว่า ผู้ป่วยรายนี้กินยาแก้ผมร่วง ซึ่งกินมาเกือบปี โดยที่ไม่รู้ว่า ยานี้ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ขณะเดียวกัน บางคนอาจจะมาพบแพทย์ด้วยโรคต่อมลูกหมากโต แต่คุยไปคุยมาพบอาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย” ศ.นพ.อภิชาติ อธิบาย

ผลจากการเก็บข้อมูลสถิติ พบว่า ผู้ชายจะเข้าพบแพทย์น้อยกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน เพราะดูภายนอกแล้วเป็นคนฟิตปั๋ง แต่ใครจะรู้ว่าภายในอาจไม่ดึ๋งดั๋งอย่างที่คิด อาจจะมีโรคร้ายซ่อนอยู่ ไร้อาการแสดงรอวัน “โชว์พาว” ออกมาให้เห็น

“โรคที่พบมากในกลุ่มชาย 40 ปีขึ้นไปนั้น 3 อันดับแรกได้แก่โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษาตัว อย่างไรก็ดีอาการผมร่วง โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือโรคอื่นล้วนแล้วแต่เป็นโรคจากรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับคนว่าเลือกที่จะรักษาหรือไม่ เพราะหากไม่รักษา ก็ไม่ถึงตาย แต่หากรักษา คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวเสริม

เพื่อให้ชายหนุ่ม คงความเป็นหนุ่มแบบมีคุณภาพ น.พ.นเรนทร์แนะว่า ควรเริ่มตรวจเช็คสุขภาพตั้งแต่อายุ 20 ปี เพื่อป้องกันตนเองให้มีสุขภาพดี เป็นชายวัย 40 ปีที่แข็งแรง หากพบอาการผิดปกติก็สามารถแก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที ในขณะที่ชายวัย 35 ปีขึ้นไปนั้น ควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การออกกำลังสมอง ที่ศ.นพ.อภิชาติ แนะว่า ชายวัยทองจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ….

 

สุดท้ายนี้…ทิ้งไว้ให้คิด อยากให้ชาว Saw palmetto Thailand หันมาสนใจสุขภาพกันสักนิดเถอะครับ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผมหนา เซ็กซ์ไม่เสื่อม บอกลาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการทานยารักษาผมร่วงได้เลย ด้วย Saw Palmetto

…Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012

Zinc (สังกะสี)…แก้ปัญหาผมร่วงได้

Zinc แก้ปัญหาผมร่วงได้
Zinc แก้ปัญหาผมร่วงได้

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สังกะสีช่วยป้องกันและรักษาผมร่วงได้ เนื่องจากเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเส้นผม โดยเฉพาะมีส่วนสำคัญต่อการแบ่งเซลล์ผมใหม่ ซ่อมแซมผมที่อ่อนแอให้แข็งแรงมากขึ้น ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมน้ำมันบนหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังมีผลช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนและคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นผม

โดยปกติเส้นผมของคนเราจะมีการหลุดร่วง 50-100 เส้นต่อวัน และมีการงอกขึ้นใหม่ทดแทน แต่หากผมร่วงมากผิดปกติ จนผมบางลงเรื่อยๆ ผมร่วงเรื้อรัง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นศีรษะล้าน ทำให้สูญเสียบุคคลิกและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ การสูญเสียความสมดุลของฮอร์โมน โรคภัยไข้เจ็บ ภาวะโภชนาการ รวมถึงความเครียด และการดูแลเส้นผมที่ไม่ถูกวิธี

ผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วง การบริโภคธาตุสังกะสีจะช่วยให้เส้นผมใหม่งอกขึ้นได้เร็วขึ้น โดยปริมาณที่แนะนำคือ 11 มิลลิกรัมต่อวันภายใน 3-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากมีการบริโภคสังกะสีมากเกินไป ก็จะส่งผลทำให้ผมหลุดร่วงได้เหมือนกัน เพราะสังกะสีจะไปยับยั้งการดูดซึมและการทำงานที่เหมาะสมของธาตุเหล็กในร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กนำไปสู่โรคโลหิตจางซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผมร่วงได้

 

Zinc food
Zinc food

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญหาผมร่วงหรือเริ่มมีอาการเล็กน้อย นักโภชนาการแนะนำให้บริโภคอาหารที่ต้านผมร่วงป้องกันไว้ล่วงหน้า ได้แก่ โปรตีนที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา ไข่และถั่ว ลูกเกดซึ่งอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก ช่วยให้หนังศีรษะมีการไหลเวียนของเลือดดี ผมก็จะไม่ร่วง สำหรับผู้ที่มีปัญหารับประทานน้ำตาลมากไม่ได้อาจเปลี่ยนไปเลือกผักใบเขียว รวมทั้งซีเรียลก็มีธาตุเหล็กสูงควบคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม สตรอเบอรีและมะนาวซึ่งจะช่วยการดูดซับธาตุเหล็กได้ดีขึ้น ถั่วงอกซึ่งมีซิลิกาสูงช่วยดูดซับวิตามินและแร่ธาตุ และที่ขาดไม่ได้คือ อาหารที่มีธาตุสังกะสีซึ่งมีมากในหอยนางรม เนื้อแดง สัตว์ปีก หอยแมลงภู่ กุ้งและถั่ว การบริโภคอาหารเหล่านี้ย่อมดีกว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุสังกะสีโดยตรง

…Mr Hair Man

ที่มาบทความจาก

http://www.zincinfothailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539246733&Ntype=12

สนใจ  089-184-4357, 085-131-7349
Mr.Hair Man

ทำไมต้องเป็น Saw Palmetto !!!!

Saw Palmetto สกัดจากผลของต้นปาล์มใบเลื่อย
Saw Palmetto สกัดจากผลของต้นปาล์มใบเลื่อย

….MR. Hair Man มีคำตอบ

ปัจจุบัน Saw Palmetto จัดเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมติดอันดับ Top 5 ของกลุ่มอาหารเสริมที่วางจำหน่ายในประเทศยุโรป และอเมริกา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า Saw palmetto ไม่ส่งผลกระทบใดๆที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชธรรมชาติ 100% กรณีที่รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานไม่พบปัญหาผลข้างเคียงใดๆอันเนื่องมาจากสารตกค้างภายในร่างกาย

ในขณะเดียวกันหากคุณรับประทาน Finasteride ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานอาจส่งผลให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ "Serenoa repens" ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า ?Cyto-sterol? ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย
ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ “Serenoa repens” ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า Cyto-sterol ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย

 

Saw Palmetto คือคำตอบของคุณ สำหรับที่ผู้ที่ต้องการ Finasteride แต่กังวลในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลง สามารถใช้เป็นอาหารเสริมที่ชื่อว่า Saw Palmetto แทนได้ โดย Saw Palmetto จะมีฤทธิ์คล้ายกับ Finasteride คือสามารถยับยั้งการสร้าง DHT ซึ่งเป็นสาเหตุของผมร่วงจากกรรมพันธุ์ ฤทธิ์โดยรวมอาจจะน้อยกว่า Finasteride (มีฤทธิ์ประมาณ 70% ของ Finasteride) แต่มีข้อดีกว่า Finasteride ตรงที่จะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ อาจนำมาใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพได้

DHT เป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วงในเพศชาย
DHT เป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วงในเพศชาย

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

 

Saw Palmetto สกัดจากธรรมชาติจริงๆ…ใครอยากเห็นต้น และผลของปาล์มใบเลื่อย ดูคลิปนี้ครับ!

 

 

นี่ล่ะครับหน้าตาของผลปาล์มใบเลื่อย…

Saw palmetto is a supplement that has been used by men all over the world for years.

Saw Palmetto คือสมุนไพรสกัดที่ถูกค้นพบมานานแล้วในการใช้รักษาต่อมลูกหมาก และกำลังเป็นที่แพร่หลายในการต้าน DHT ในฮอร์โมนเพศชาย ช่วยให้อาการผมร่วงหยุดชะงัก…ธรรมชาติบำบัด 100% จริงๆครับ

http://prosamin.com/blog/76/prostate-enlargement-treatment/
…Mr.Hair Man

 

ประโยชน์ของ Saw Palmetto ในวงการแพทย์

ประโยชน์ของ Saw Palmetto ในวงการแพทย์

1. รักษาอาการต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy -BPH) :

โดยพบว่า Saw palmetto จะช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากให้เล็กลง และลดการอักเสบ ปัสสาวะคั่ง จากอาการที่ ต่อมลูกหมากโต ได้ โดย Saw palmetto ได้ถูกนำใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการ BPH มากกว่า 2 ล้านคนในประเทศอเมริกา และถูกเลือกให้รักษาโรคดังกล่าว ดังนั้นในปี 2006 จึงมีการตีพิมพ์การศึกษาชื่อ Saw Palmetto for Benign Prostatic Hyperplasia พบว่า saw palmetto ลดคะแนนอาการแสดงของระบบทางเดินปัสสาวะ, ลดการเกิดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน (Nocturia) และเพิ่มการไหลของปัสสาวะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก ( Placebo) และพบว่า แพทย์ในวงการ Anti-Aging Medicine หลายท่าน ทั้งในยุโรป และประเทศอเมริกา ได้ใช้ Saw palmetto ในการรักษาคนไข้สูงอายุที่มีปัญหา BPH แทนกลุ่มยา Finasteride แล้ว เพราะผลข้างเคียงระยะยาว ต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่า

2. รักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสาเหตุพันธุกรรม

โดยพบว่า มีแพทย์บางประเทศ ได้นำ Saw palmetto มารักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสรรพคุณในการสามารถ ยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันที่ไม่จำเป็นบริเวณโพรงผม โดยจัดเป็นยาตัวเลือกที่สอง รองลงมาจาก Finasteride กรณีที่คนไข้รับประทานยา Finasteride แล้วเกิดผลข้างเคียงด้านสมรรถภาพทางเพศ

3. การรักษาสิว :
ได้มีข้อสงสัย ว่า ถ้า Saw palmetto สามารถต้านฮอร์โมนเพศชายได้ จะช่วยเรื่องการรักษาสิวจากฮอร์โมนเพศชายสูงได้หรือไม่ ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานสรุปกันชัดเจน ว่า Saw palmetto ช่วยทำให้ปัญหาสิวลดลงได้ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัญหาสิว อาจจะมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคสิวได้หลายอย่าง

ผลข้างเคียงจากการใช้ Saw palmetto :

ยังไม่พบรายงาน ผลข้างเคียงหรืออันตราย ในระยะยาว สำหรับการใช้สมุนไพรสกัดตัวนี้ อาจจะเป็นเพราะเพิ่งมีออกมาวางจำหน่ายตามท้องตลาด ในเวลาไม่กี่สิบปี ผลข้างเคียงที่พอจะพบได้ คือ อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก ( < 1-3 %) อนึ่ง saw palmetto อาจจะเป็นสมุนไพรสกัดจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งดูจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวยา Finasteride ที่สังเคราะห์จากสารเคมี แต่ saw palmetto ยังไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการ จาก FDA ในหลายๆ ประเทศ เกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษาว่าได้ผลแน่นอนเพียงใด ดังนั้น ในความเห็นส่วนตัว ของผู้เขียน จึงยังอยากให้ทุกท่าน ที่ตัดสินใจจะใช้ saw palmetto ควรจะปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ และแนะนำให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ไม่แตกต่างจากการใช้ยา Finasteride….

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

…Mr.Hair Man

ปล.ขอบคุณที่มาบทความดีๆจาก http://www.clinicneo.co.th/

 

สรรพคุณของ Saw Palmetto

ในต่างประเทศนิตยสาร และสื่อสิ่งตีพิมพ์บางฉบับ ได้ตีความเกี่ยวกับสรรพคุณของ Saw Palmetto สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย (increase sex drive)
Saw Palmetto เป็นวิตามินที่ช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ อีกทั้งยังช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชาย ช่วยยับยั้ง ความสามารถในการทำให้โพรงรากผมฝ่อของ DHT เมื่อระดับปริมาณของ DHT บนหนังศีรษะลดลง วงจรของการทำให้เกิดรากผมฝ่อก็จะลดลง และเปิดโอกาสให้กับการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ได้งอกขึ้นมาทดแทนผมที่หลุดล่วงไป

ในต่างประเทศนิตยสาร และสื่อสิ่งตีพิมพ์บางฉบับ ได้ตีความเกี่ยวกับสรรพคุณของ Saw Palmetto สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย (increase sex drive)

Saw Palmetto จัดเป็นพืชประเภท ปาล์มใบเลื่อยชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวยุโรปได้วิจัย และค้นพบว่าไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้งมีสารประกอบที่เรียกว่า Cyto-sterol  ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย โดยจะสามารถยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ 5-alpha reductase ในการเปลี่ยนฮอร์โมน Testosterone ไปเป็น Dihydrotestosterone (DHT) จึงช่วยยับยั้งการฝ่อของโพรงรากผมจาก DHT โดยมีสรรพคุณที่ส่งผลคล้ายกับยา Finasteride แต่มีข้อดีได้เปรียบ Finasteride ตรงที่หลังรับประทาน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ

นอกจากนี้ Saw Palmetto ยังเป็นวิตามินที่ช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ อีกทั้งยังช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชาย ช่วยยับยั้ง ความสามารถในการทำให้โพรงรากผมฝ่อของ DHT เมื่อระดับปริมาณของ DHT บนหนังศีรษะลดลง วงจรของการทำให้เกิดรากผมฝ่อก็จะลดลง และเปิดโอกาสให้กับการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ได้งอกขึ้นมาทดแทนผมที่หลุดล่วงไป

สำหรับผู้มีปัญหาหัวล้าน ผมบางเรื้อรังเนื่องจากกรรมพันธุ์ บางราย อาจรับประทาน Saw Palmetto ควบคู่ไปกับ Finasteride เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผมให้ดกดำ และเห็นผลยิ่งขึ้น โดย Saw Palmetto จะช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายให้สมดุล ปราศจากผลกระทบข้างเคียงจากอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างได้ผลเกินคาด รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงต่อความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ

มาดูหน้าตา และสรรพคุณของ Saw Palmetto กันดีกว่า!!!


 

….Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณของ Saw Palmetto

ผลจากต้นปาล์มใบเลื่อย ปาล์มใบรูปพัด หรือปาล์มแคระ พบมากในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
ผลจากต้นปาล์มใบเลื่อย ปาล์มใบรูปพัด หรือปาล์มแคระ พบมากในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

รักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสาเหตุ ฮอร์โมน Dihydrotestosterone (DHT) มีฤทธิ์ทำให้มีการหลั่งไขมันมากผิดปกติที่บริเวณหนังศีรษะก่อให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไหลไปหล่อเลี้ยงรากผม อันเป็นเหตุให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผม

มีแพทย์บางประเทศ ได้นำ Saw palmetto มารักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสรรพคุณในการสามารถลดปริมาณ DHT และยับยั้งการทำงานของ DHT จะส่งผลให้ลดการหลั่งของไขมันที่มากเกินจำเป็นที่บริเวณหนังศีรษะและต่อมรากผมลงได้ ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมได้เป็นปกติ เส้นผมจึงกลับแข้งแรงดกดำขึ้นได้

(การใช้คู่กับยาทา Minoxidil ที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหรือเส้นเลือดฝอยบริเวณหนังศีรษะ ช่วยให้เลือดไหลเวียนนำสารอาหารมาเลี้ยงเส้นผมได้ดีขึั้น จะสามารถช่วยให้เส้นผมกลับมาดกดำและแข็งแรงขึ้นได้)

 

****จัดเป็นยาตัวเลือกใหม่ กรณีที่คนไข้รับประทานยา Finasteride แล้วเกิดผลข้างเคียงด้านสมรรถภาพทางเพศ****

ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ "Serenoa repens" ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า ?Cyto-sterol? ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย
ชื่อทางการแพทย์ของ Saw Palmetto คือ “Serenoa repens” ไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง(ปาล์มใบเลื่อย หรือปาล์มแคระ) มีสารประกอบที่เรียกว่า Cyto-sterol ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย
Saw palmetto ใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการต่อมลูกหมากโต มากกว่า 2 ล้านคนในประเทศอเมริกา ในการรักษาอาการต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy -BPH) พบว่า Saw palmetto จะช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากให้เล็กลง และลดการอักเสบ ปัสสาวะคั่ง จากอาการที่ ต่อมลูกหมากโต ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ที่มีอาการน้อย ถึงปานกลาง มีอาการดีขึ้น ลดอาการการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืน

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ที่พบในเพศชายเท่านั้น อยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ และรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัด กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และหนา 2 เซนติเมตร ทำหน้าที่สร้างของ เหลว และสารที่หล่อเลี้ยงตัวอสุจิให้แข็งแรงเพื่อให้ตัวอสุจิมีความสมบูรณ์ที่จะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์

 

อาการภาวะต่อมลูกหมากโต เนื่องจากขนาดของต่อมลูกหมากที่โตขึ้น ทำให้เกิดการอุดกั้นของท่อทางเดินปัสสาวะและคอกระเพาะปัสสาวะ จึงทำให้มีการถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติไปดังต่อไปนี้

– ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน

– กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่

– ปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่ง ลำปัสสาวะไม่พุ่ง หรืออ่อนลง

– เวลาปัสสาวะแต่ละครั้งต้องรอนานกว่าจะออก และเมื่อออกไปแล้วต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะปัสสาวะหมด

– ปัสสาวะไม่สุดเหมือนยังมีปัสสาวะค้างอยู่ บางครั้งอาการรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งปัสสาวะไม่ออก

 

….อาการแทรกซ้อนจากภาวะต่อมลูกหมากโต…..

– มีปัสสาวะเป็นเลือด เพราะเส้นเลือดของต่อมลูกหมากแตก เนื่องจากจำเป็นต้องเบ่งปัสสาวะ

– ปัสสาวะไม่ออก

– มีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะเนื่องจากปัสสาวะไม่หมด

– เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ

– อาจจะมีนิ่วเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะได้

– เกิดภาวะการเสื่อมของไตได้เป็นภาวะที่อันตรายมากที่สุด

http://www.altmedicinezone.com/natural-remedies/saw-palmetto/

…Mr.Hair Man

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

Saw Palmetto ช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต และช่วยป้องกันปัญหาเรื่องกามตายด้าน

 

Saw Palmetto ช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต และช่วยป้องกันปัญหาเรื่องกามตายด้าน
Saw Palmetto ช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต และช่วยป้องกันปัญหาเรื่องกามตายด้าน

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012

Saw Palmetto หรือปาล์มใบเลื่อย เป็นปาล์มใบรูปพัด พบในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ผลรูปไข่จากต้นไม้นี้มีผู้สนใจใช้แก้ปัญหาทางเดินปัสสาวะกันมานานแล้ว

 

นักวิจัยชาวยุโรปได้วิจัยผลปาล์มใบเลื่อย และพบว่าไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้งมีสารประกอบที่น่าสนใจหลายชนิด มีโครงสร้างคล้ายสเตอรอยด์ และเรียกสารเหล่านี้ว่า “ไซโทสเตอรอล” สารหลายชนิดในผลปาล์มออกฤทธิ์เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย
saw palmetto no side effects
Saw Palmetto ช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต และช่วยป้องกันปัญหาเรื่องกามตายด้าน

ต่อมานักวิจัยชาวยุโรปอีกเช่นกัน ก็ได้พบว่าสารสกัดจากผลปาล์มดังกล่าว มีฤทธิ์ที่มีประโยชน์สำหรับการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ได้เกิดจากโรค มะเร็ง (BPH) ซึ่งภาวะต่อมลูกหมากโตก่อความรำคาญให้แก่ผู้ที่เป็นมาก เนื่องจากทำให้ถ่ายปัสสาวะลำบาก

– กระเพาะปัสสาวะเก็บกักน้ำปัสสาวะได้น้อย (จำเป็นต้องถ่ายปัสสาวะบ่อย ๆ) ต้องตื่นมาถ่ายปัสสาวะบ่อยๆ เวลากลางคืน

– ถ่ายปัสสาวะไม่สุด จึงเกิดสภาพปัสสาวะราดหลังการถ่ายปัสสาวะ หรือปัสสาวะราดเพราะกลั้นไม่ได้ ต้องถ่ายปัสสาวะทันทีที่รู้สึกปวด

– ขนาดของสายน้ำปัสสาวะและความแรงของสายน้ำปัสสาวะลดลง ปัญหาต่าง ๆ เกิดจากเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากขยายโตขึ้นเบียดท่อปัสสาวะให้ตีบแคบลงใน ช่วงที่ท่อปัสสาวะลอดผ่านต่อมลูกหมาก ผู้ชายที่อายุเกิน 50 ปี มีปัญหาเรื่องนี้กันมาก และผู้ชายอายุ 80 ปี เกือบร้อยละ 90 เกิดปัญหานี้

 

คุณประโยชน์

1) ช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากลง โดยผ่านกลไกดังต่อไปนี้

– ยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ 5-alpha reductase ในการเปลี่ยนฮอร์โมน Testosterone ไปเป็น Dihydrotestosterone (DHT) จึงช่วยยับยั้งการฝ่อของโพรงรากผมจาก DHT

– สกัดกั้นการจับตัวของไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนกับเนื้อเยื่อ

2) ระงับอาการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตลงได้

3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกามตายด้าน

 

Mr.Hair Man

http://www.facebook.com/notes/saw-palmetto-thailand/saw-palmetto-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/461310530566384

ตัวอย่างผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Saw palmetto

Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น
Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น

 

T Wilt et al, 2008 รวบรวมผล 21 การวิจัย ในผู้ชายรวม 3,139 คน อายุเฉลี่ย 65 ปี รับประทาน Saw palmetto วันละ 320 มก. ระยะเวลาเฉลี่ย 13 สัปดาห์ เทียบกับยาหลอกหรือ finasteride 5 มก.

พบว่า Saw palmetto มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ finasteride และมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอก ในการช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโต การถ่ายปัสสาวะดีขึ้น โดยในกลุ่มที่ได้รับ Saw palmetto มีผลข้างเคียงน้อยกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในกลุ่มที่ได้รับ  finasteride
ผลข้างเคียงจากการใช้ saw palmetto : ยังไม่พบรายงาน ผลข้างเคียงหรืออันตราย ในระยะยาว สำหรับการใช้สมุนไพรสกัดตัวนี้ ผลข้างเคียงที่พอจะพบได้ คือ อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก ( < 1-3 %)

ปล.ปลอดภัย และวางใจได้ครับสำหรับผู้ที่กำลังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของ Saw Palmetto

Mr.Hair Man

http://midliferocksblog.com/2009/11/29/saw-palmetto-for-prostate-health/”]Saw Palmetto for Prostate Health

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012

วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto

 

วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto
วิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากสารสกัด Saw Palmetto

บางผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุตัวเลขมิลลิกรัม(mg)สูงๆไว้ข้างกล่อง ไม่ได้หมายความว่าสารสกัด Saw Pametto ที่ได้จริงจะมีความเข้มข้นสูงตามไปด้วย

หลายท่านอาจกำลังสับสนว่าควรจะเลือกผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto ยี่ห้อใดดี?? เนื่องจากในท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ และแต่ละยี่ห้อก็มีประสิทธิภาพที่ต่างกัน

….สำหรับข้อแนะนำในการการเลือกผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto ที่มี่อยู่ในท้องตลาดนั้น ผมแนะนำให้เปรียบเทียบจากปริมาณสารสกัด (Extract) จริงๆของ Saw Palmetto ไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขที่ระบุว่ายี่ห้อไหนสูงกว่า เช่น 160 mg, 320 mg, 450 mg, 540 mg หรือ 1000 mg เพราะบางยี่ห้อจะเขียนไว้ในรูปผงแห้ง(Dry Powder) ส่วนบางยี่ห้อจะเขียนในรูปสารสกัด

Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า
Saw Palmetto ในแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งใหม่ และเก่า

โดยปัจจุบันขนาด Extract 320 mg จะเป็นขนาดที่ดีที่สุดแล้ว เช่นตัวของ Puritan และ Swanson เป็นต้น

จะเห็นว่าบางยี่ห้อระบุว่ามี Saw Palmetto 540 mg หรือ 1000 mg ให้ทราบไว้เลยว่านั่นคือ ปริมาณของผงแห้ง ซึ่งเมื่อเทียบเป็นสารสกัดจริงจะได้ปริมาณ Saw Palmetto เพียงเล็กน้อยเท่านั้น!!! และเมื่อเทียบกับบางยี่ห้ออย่างเช่น Puritan’s Pride ที่เรานำเข้ามาจำหน่าย ซี่งระบุปริมาณความเข้มข้นของ Saw palmetto ในรูปสารสกัด (Extract) ถึง 320 mg ซึ่งถือเป็นตัวเลขปริมาณสารสกัดที่เข้มข้นที่สุดแล้วในท้องตลาดขณะนี้.

คำเตือน:-ห้ามใช้ในกลุ่มสตรี และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

….Mr. Hair Man

บางแหล่งข้อมูลบอกว่าสามารถใช้ในสตรีได้ แต่เนื่องจากข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Puritan’s Pride มีระบุไว้ชัดเจน ผมไม่แนะนำสำหรับสตรีครับ ลองดู

ข้อมูลอ้างอิงจาก Clinicneo

http://www.clinicneo.co.th/main.php?module=boardshow&grp&page=1&bid=25243

https://www.facebook.com/notes/saw-palmetto-thailand/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-saw-palmetto/431405683556869/?__tn__=HH-R

สินค้าทุกชิ้นจาก Puritan’s Pride มี GMP ผ่านระบบควบคุมคุณภาพจาก FDA

Puritan's Pride มีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตที่ได้มาตราฐานสากล!!!
สินค้าทุกชิ้นจาก Puritan’s Pride มี GMP(Good Manufacturing Practice) ที่ผ่านระบบควบคุมคุณภาพอาหาร (Quality System) โดยได้รับอนุญาติจากองค์การอาหาร และยา FDA จากอเมริกาอย่างถูกต้องครับ
มั่นใจได้….Puritan’s Pride คือหนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตวิตามินจากอเมริกาที่ได้รับ GMP จากจากองค์การอาหาร และยา (Food and Drug Administration in the US) หรือที่เรียกสั้นๆว่า FDA จัดเป็นแบรนด์ผู้ผลิตคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
A list of Vitamin Manufacturers that are GMP regulated!!!
http://www.ehow.com/info_7963734_list-vitamin-manufacturers-gmp-regulated.html
Puritan?s Pride มี GMP(Good Manufacturing Practice) ที่ผ่านระบบควบคุมคุณภาพอาหาร (Quality System) โดยได้รับอนุญาติจากองค์การอาหาร และยา FDA จากอเมริกา
Puritans Pride มี GMP(Good Manufacturing Practice) ที่ผ่านระบบควบคุมคุณภาพอาหาร (Quality System) โดยได้รับอนุญาติจากองค์การอาหาร และยา FDA จากอเมริกา
Puritan’s Pride มีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตที่ได้มาตราฐานสากล!!!
ยืนยันจากภาพวิดีโอด้านล่างเลยครับ….
1)
http://www.puritan.com/flv/puritantv/movie_slot1.asp
2)
http://www.puritan.com/flv/puritantv/movie_slot2.asp
3)
http://www.puritan.com/flv/puritantv/movie_slot3.asp
PS. Puritan’s Pride company info & quality guarantee…
http://www.puritan.com/house/companyinfo.asp?xs=56C8847F68A44F21BC8EDD6E8FE21C2B
และ
http://www.puritan.com/house/qualityguarantee.asp?cm_re=Footer-_-Link-_-QualityGuarantee
Mr.Hair Man

320 mg Extract คือขนาดที่ดีที่สุดของ Saw Palmetto ในขณะนี้! พิสูจน์ได้จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณภาพระดับ 5 ดาว (*****)

 

320 mg คือขนาดที่ดีที่สุดของ Saw Palmetto ในขณะนี้!! พิสูจน์ได้จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณภาพระดับ 5 ดาว (*****)
320 mg คือขนาดที่ดีที่สุดของ Saw Palmetto ในขณะนี้!! พิสูจน์ได้จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณภาพระดับ 5 ดาว (*****)

http://www.sawpalmettothailand.com/the-best-saw-palmetto-320-mg/

 • Puritan’s Pride Saw Palmetto Standardized Extract 320 mg / 60 Softgels 

คือ ขนาดที่ดีที่สุดของ Saw Palmetto จาก Puritan’s Pride ในขณะนี้!! พิสูจน์ได้จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณภาพระดับ 5 ดาว (*****)

นี่คือข้อมูลจากผู้ใช้จริงอายุ 46-60 ปี ซึ่งใช้ Saw Palmetto จาก Puritan’s Pride มาถึง 5 ปี ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรับประทานมากถึง 5 ครั้ง ต่อวัน และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมาก…ทั้งหมดเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่า

การรับประทาน Saw Palmetto อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ส่งผลกระทบใดๆที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย…ในทางกลับกัน กลับส่งผลในเชิงบวกที่มี่แน้วโน้มดีขึ้นเป็นละดับ…ดังนั้น Puritan’s Pride Saw Palmetto จึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ข้อมูลอ้างอิง…

My2CentsWorth From Camas WA

Gender : Male

Age : 46-60

Using products for : One to five years

Reason for using Puritan’s Pride Products : Doctors Recommendation

“I take Saw Palmetto in Mega Doses with at least 1 gallon of water though-out the day to increase my flow. I chose to take the Standardized Extract 320 mg at 5 per day and have had amazing results. For me this is a life long change to add to my diet that really helps my situation. Without this my stream was very weak and would not adicuately flush my system. Highly Recommend this product.”

…Mr.Hair Man

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2012

เพียงรับประทานอย่างน้อยแค่วันละ 1-2 เม็ด/วัน ไม่เกิน 3 เดือน เห็นผล!

 

 

เพียงรับประทานอย่างน้อยแค่วันละ 1-2 เม็ด /วัน ไม่เกิน 3 เดือน เห็นผล!
เพียงรับประทานอย่างน้อยแค่วันละ 1-2 เม็ด /วัน ไม่เกิน 3 เดือน เห็นผล!

 

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกิดขึ้นมักส่งผลกระทบต่อผู้ชายที่มีอายุ มากกว่า 40 ปี และมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี….นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักของอาการผมร่วง ศีรษะล้าน

เพียงรับประทานอย่างน้อยแค่วันละ 1-2 เม็ด /วัน อย่างต่อเนื่อง รับรองเห็นผล! พิสูจน์ได้จากผลการทดลองที่ได้รับการยืนยัน…ไม่เท่านั้นหากบริโภคอย่างน้อย 320mg /วัน ซึ่งส่งผลดีต่อต่อมลูกหมาก ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก, ต่อมลูกหมากอักเสบ, รวมถึงอาการปัสสาวะบ่อย และไมเกรนอีกด้วย

Saw Palmetto Thailand
ภาพประกอบจริงจากผู้ใช้ Saw Palmetto

 

Brand Ambassador of Saw Palmetto Thailand
ภาพจริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Saw Palmetto Thailand ท่านหนึ่ง…
ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงที่คุณ Book ยินดีเปิดเผย และอยากแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆครับ จากการใช้อย่างต่อเนื่อง 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2555)…พิสูจน์ได้ถึงความแตกต่างด้วยระดับสายตา ได้ผลอย่างน่าพอใจ…
…ขอขอบคุณ Book สำหรับข้อมูล และภาพประกอบ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ…และขอขอบพระคุณในน้ำใจอันล้นหลามที่มีให้กับ Saw Palmetto Thailand มาโดยตลอด
…ผมร่วงรักษาได้ ไม่ใช่สิ่งหลอกลวง…อีกต่อไปยืนยันได้จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด…อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่ออาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

Saw Palmetto เป็นที่รู้จักมานานกว่า 2 ปีแล้วในบ้านเรา และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ประเทศไทยเองก็กำลังเริ่มเป็นที่รู้จัก ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องผมร่วง ผมบาง หัวล้าน ลองอ่่านข้อมูลดีๆจาก Pantip ลิงค์นี้ดูครับ(คห.62)…

http://topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/2009/09/L8325770/L8325770.html

Mr.Hair Man

 

https://www.facebook.com/notes/saw-palmetto-thailand/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0-1-2-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-3-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5/431427670221337/?__tn__=HH-R

Finasteride VS Saw Palmetto

Saw Palmetto vs Finasteride
Saw Palmetto vs Finasteride
Finasteride VS Saw Palmetto…ตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน?

เป็นคำถามที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ใช่มั้ยครับ

…เนื่องจากทั้ง 2 ตัวนี้ รับประทานเพื่อยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันส่วนเกินบนหนังศีรษะ อันเนื่องมากจากพันธุกรรม และฮอร์โมนส่วนเกินของเพศชาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผม

 

ตัวยา Finasteride จริงๆแล้วถูกผลิตจากขึ้นมาเพื่อรักษาอาการต่อมลูกหมากโต ซึ่งผลของยาสามารถลด และชะลอการทำงานของต่อมไขมันส่วนเกินได้ แต่เนื่องจากเกิดผลข้างเคียง ทำให้เมื่อใช้ไปในระยะหนึ่ง ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง…ซึ่งจากปากผู้ใช้จริงบอกต่อกันว่า

Finasteride
Finasteride

Finasteride ส่งผลให้อารมณ์ความต้องการทางเพศลดลงจริงเมื่อรับประทานติดต่อมากกว่า 6 เดือน

เทียบเป็นอัตราส่วน 60% ของผู้ใช้ Finasteride ทั้งหมด” ซึ่ง Finasteride เป็นยาที่สังเคราะห์จากสารเคมี ดังนั้นการรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมส่งผลข้างเคียงเป็นเรื่องธรรมดา…

 

Saw PalmettoSaw Palmetto

แต่สำหรับตัว Saw Palmetto นั้นถูกผลิตขึ้นมาจากผลปาล์มแคระ (ปาล์มใบเลื่อย) เป็นผลิตผลจากธรรมชาติ 100% จึงไม่มีผลข้างเคียงเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน

 

หลังลูกค้าหลายๆท่านได้ทดลองเปลี่ยนจาก Finasteride มาทานตัว Saw Palmetto นี้แทน จากที่สอบถาม “90% ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ”…

Mr.Hair Man…

Saw Palmetto ดีกว่า Proscar (Finasteride) อย่างไร??

Saw Palmetto ดีกว่า Proscar (Finasteride) อย่างไร??
Saw Palmetto ดีกว่า Proscar (Finasteride) อย่างไร??

 

G. Michael Murray

Michael T. Murray, N.D., has good information about BPH in his booklet The Saw Palmetto Story, (Healing Wisdom Publications, 2067 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10023, 1990, 14 pages, cost $2.95, although Consumer Vitamin Values at (800) 777-2200 sent me a copy free in June 1996 along with one of their catalogs, and Bio-Nutritional Formulas at (800) 950-8484 also offers a free copy) and in his book Male Sexual Vitality (Prima Publishing, P.O. Box 1260BK, Rocklin, CA 95677, 1994, phone (916) 786-0426, 150 pages, cost U.S. $8.95/Canada $11.95).

 

Murray’s advice about dosage in his booklet is well worth repeating : “The recommended dosage for a liposterolic extract of saw palmetto berries containing 85-95% fatty acids and sterols is 320 mg. per day (160 milligrams twice daily is best). A similar dose using the crude berries would require at least 10 to 20 grams twice daily. Proper dosages for fluid extracts and tinctures would involve the consumption of extremely large quantities of alcohol; therefore, they cannot be recommended.”

 

This is the most important part of what he has to say about saw palmetto in his book:

 

“Saw palmetto (Serenoa repens) is a small scrubby palm tree native to the West Indies and the Atlantic Coast of North America, from South Carolina to Florida. It bears berries that have a long folk history as an aphrodisiac and sexual rejuvenator. These berries have also been used for centuries in treating conditions of the prostate. This historical use led to the development of a purified fat-soluble extract that contains from 85% to 95% fatty acids and sterols. Over a dozen double-blind clinical studies have shown that this extract greatly improves symptoms of enlarged prostate.

 

“Like Proscar, the therapeutic effect of the saw palmetto extract appears to be due to its inhibition of dihydrotestosterone, the compound that causes the prostate cells to multiply excessively. However, saw palmetto extract goes well beyond Proscar. The extract not only inhibits the formation of dihydrotestosterone, it also inhibits dihydrotestosterone from binding at cellular binding sites. Since Proscar has no effect on binding, saw palmetto has a much greater effect than Proscar–as clinical results prove.

 

“Numerous studies show that saw palmetto extract is effective in nearly 90% of patients, usually in a period of four to six weeks. In contrast, Proscar is effective in reducing the symptoms in less than 50% of patients who took it for one year….

 

“Clearly, saw palmetto extract is superior to Proscar. It is also significantly less expensive–it is at least one-fourth the price. The standard dosage of the fat-soluble saw acids and sterols is 160 milligrams, twice daily. For best results, make sure you are using the right extract at the right dosage. Detailed toxicology studies of the extract have been carried out on mice, rats, and dogs. None indicates that the extract has toxic effects. No significant side effects have ever been reported in the clinical trials of the extract or after saw palmetto berry ingestion.”

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://www.mendosa.com/sawpalm.htm

 

“เห็นได้ชัดว่า Saw Palmetto ชนิดสารสกัดดีกว่า Proscar นอกจากนี้ยังมีนัยสำคัญคือ ราคาไม่แพง”

 

จากการศึกษาวิจัย Saw Palmetto จำนวนมาก พบว่าสารสกัดจากต้นปาล์มชนิดนี้มีประสิทธิภาพเกือบ 90% ในการรักษาผมร่วงในช่วงระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ในทางตรงกันข้าม Proscar มีประสิทธิภาพในการลดอาการผมร่วงของผู้ป่วยลดลง เหลือน้อยกว่า 50% ในช่วงระยะเวลา 1 ปี…”

 

Saw Palmetto สารสกัดจากต้นปาล์มใบเลื่อยชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณช่วยยับยั้ง DHT(dihydrotestosterone) ในเพศชาย, ซึ่งเป็นสารประกอบที่เป็นสาเหตุของเซลล์ต่อมลูกหมากที่มีมากเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน.?จะเห็นว่าสารสกัดจากต้นปาล์มชนิดนี้ ไปได้ดีเกินกว่า Proscar แน่นอนในระยะยาว?ไม่เพียงแต่ยับยั้งการก่อตัวของ DHT(dihydrotestosterone) แต่ยังเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่ส่งผลกระทบข้างข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายในการรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งต่างจาก Proscar

 

เพิ่มเติม….

ข้อดีของ Saw Palmetto นอกจากไม่ส่งผลต่ออาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว ยังไม่พบการแสดงอาการของการผลัดผมเหมือนกับ Finasteride อีกด้วย

อ้างอิงจาก Clinicneo
http://www.clinicneo.co.th/main.php?module=boardshow&grp=3&page=1&bid=33296

…Mr.Hair Man

 

โพสต์โดย Saw Palmetto Thailand เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012

 

ยืนยันอีกครั้งว่า Saw Palmetto…ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ (Prostate Health)

ผลของ Saw Palmetto
ผลของ Saw Palmetto

ยืนยันอีกครั้งว่า Saw Palmetto…ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ ที่อาจพบในยารักษาต่อมลูกหมากโตชนิดอื่น

 

Saw Palmetto….หรือชื่อทางพฤกษศาสตร์ คือ Serenoa repens เป็นสมุนไพรที่มีการศึกษามากว่า 200 ปีแล้วได้รับการบรรจุในตำรายาสมุนไพรทั้งของอเมริกาและยุโรป ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต เพราะมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน มีความปลอดภัยสูง ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่อาจพบได้ในยาแผนปัจจุบันที่ใช้ โดยจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ พบว่า สารสกัดจาก Saw palmetto มีสรรพคุณ ดังนี้

Saw Palmetto ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ
Saw Palmetto ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ

1) ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ที่มีอาการน้อยหรืออาการปานกลาง มีอาการดีขึ้น ช่วยลดอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืน

2) ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3) มีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

4) ไม่มีผลต่อระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด (PSA หรือ Prostate Specific Antigen) จึงไม่ปิดบังผลการตรวจสารดังกล่าว เหมือนที่พบในยารักษาต่อมลูกหมากโตชนิดอื่น

5) ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ ที่อาจพบในยารักษาต่อมลูกหมากโต(Prostate)ชนิดอื่น

 

Mr.Hair Man

ขอบคุณที่มาจาก MEGA | We care

http://www.megawecare.co.th/thai/disease_detail.asp?id=4

https://www.facebook.com/notes/saw-palmetto-thailand/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-saw-palmetto%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-prostate-health/431420310222073/?__tn__=HH-R

Saw Palmetto new arrival!!

 

Saw Palmetto ล็อตใหม่ส่งตรงถึงเมืองไทยแล้ว!!!!

ขณะนี้พร้อมส่งทั่วประเทศ ท่านที่สั่งจองสินค้าไว้ ทางเราจะทะยอยติดต่อกลับ และจัดส่งสินค้าให้ตามลำดับนะครับ…

….ราคา 690 บาท/ขวด…

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน….ขอบคุณครับ

(***อย่าช้า…สินค้าหมดไว ต่อรอบมีจำนวนจำกัด***)